In tijden als deze. Oekraïense regering beperkt de rechten van werknemers onder de krijgswet

Hier kun je discussieren over In tijden als deze. Oekraïense regering beperkt de rechten van werknemers onder de krijgswet.
Dit werd kort na de Russische invasie door het Oekraïense parlement opgelegd en stelt de president in staat te regeren met decreten zonder parlementaire goedkeuring. De nieuwe arbeidswet staat werkgevers toe collectieve overeenkomsten eenzijdig te beëindigen, vakbonden worden gedegradeerd tot loutere organen van "burgercontrole" die toezien op de naleving van de wet. Particuliere en staatsbedrijven krijgen verregaande concessies. Indien de installaties van een bedrijf als gevolg van de gevechten worden vernield of niet meer functioneren, kan het zijn werknemers ontslaan met een opzegtermijn van tien dagen in plaats van twee maanden. Bovendien staat de nieuwe arbeidswet dergelijke bedrijven toe werknemers te ontslaan wegens ziekteverzuim of verlof, met alleen uitzonderingen voor afwezigheid wegens zwangerschap of ouderschapsverlof. Bovendien kunnen werkgevers de werkweek verlengen van 40 tot 60 uur en vakantiedagen schrappen..." Artikel van Simon Konstantinow in de Jungle World van 31.03.2022 externe link - zie meer informatie:

Oekraïense regering ontmantelt arbeidsrechten tijdens oorlog

"Een wet die de rechten van werknemers radicaal inperkt, is van cruciaal belang met het oog op de Russische invasie, zeggen Oekraïense politici. De vakbonden vinden het een voorwendsel voor deregulering. Het voorstel van de Oekraïense regering voor een nieuwe wet externe link om de arbeidsrechten te dereguleren, die de regering ziet als onderdeel van een gezamenlijke inspanning om de Russische invasie te voorkomen, heeft de regering in conflict gebracht met de vakbonden van het land. Gevreesd wordt dat de nieuwe wet, die al door het parlement is goedgekeurd maar nog door president Volodymyr Zelensky moet worden ondertekend, ook na afloop van de oorlog zal blijven bestaan en tot nog meer uitbuiting op de werkplek in Oekraïne zal leiden.De nieuwe wet beknot de rechten van de werknemers aanzienlijk (wat betreft arbeidstijd, arbeidsvoorwaarden, ontslag en vergoeding na ontslag) en versterkt de invloed van de werkgevers op hun werknemers.

George Sandul, advocaat bij de Oekraïense NGO Labor Initiatives, vertelde openDemocracy dat de veranderingen "vakbonden en deskundigen op dit gebied hadden geschokt". (...) Sandul vreest ook dat de nieuwe wet - opgesteld door Halyna Tretiakova, lid van de partij Dienaren van het Volk van president Zelenskii en hoofd van de parlementaire commissie voor sociaal beleid en de bescherming van de rechten van veteranen - zal worden uitgebreid tot na de oorlog. "Er bestaat een groot gevaar dat deze bepalingen na het einde van de oorlog zullen uitmonden in wetgevingsinitiatieven in vredestijd - zoals we herhaaldelijk hebben gezien bij wanhopige pogingen van Tretyakova en andere lobbyisten om de arbeidsrechten in Oekraïne ernstig te ontmantelen," zei hij.

Als gevolg van de Russische invasie zijn honderdduizenden Oekraïense bedrijven verwoest, hebben zij hun activiteiten gestaakt of zijn hun werknemers gedwongen de vijandelijkheden tot diep in Oekraïne of naar het buitenland te ontvluchten. Nog een aantal bedrijven en werknemers is terechtgekomen in door de Russische strijdkrachten bezette gebieden, waar de toepassing van de Oekraïense arbeidswetgeving aan banden is gelegd. Bovendien zijn veel Oekraïense bedrijven betrokken bij defensieactiviteiten die door plaatselijke militaire overheden worden gecoördineerd, en hun werknemers worden uitgezonden voor werk dat niet onder reguliere arbeidsovereenkomsten valt.

De nieuwe wet versterkt de rechten van particuliere ondernemers en overheidsdiensten en -instellingen aanzienlijk, terwijl de rechten van werknemers worden ingeperkt. Indien een bedrijf wordt vernietigd of niet langer functioneert als gevolg van vijandelijkheden, kan het werknemers ontslaan met een opzegtermijn van tien dagen (in plaats van twee maanden) en betaling van een maandsalaris. Ontslag van werknemers met ziekteverlof of vakantie is ook toegestaan (maar niet als zij zwanger of met ouderschapsverlof zijn). Werkgevers kunnen de werkweek verlengen van 40 tot 60 uur, feestdagen inkorten en extra verlofdagen schrappen. Zij hebben ook meer flexibiliteit bij het aanwerven van werknemers. Werkgevers kunnen van werknemers verlangen dat zij andere, niet onder hun contract vallende werkzaamheden verrichten indien dit noodzakelijk is voor defensiedoeleinden, mits deze werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Een van de meest controversiële bepalingen van het wetsontwerp betreft de mogelijkheid om vrouwen te verplichten fysiek veeleisend werk te verrichten en ondergronds te werken (b.v. in mijnen), hetgeen momenteel verboden is krachtens de Oekraïense arbeidswetgeving. Dit zou kunnen leiden tot een schending van de 45e Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie van 1935, die ondergronds werk voor alle vrouwen verbiedt.

Een andere nieuwe bepaling betreffende de schorsing van een arbeidsovereenkomst kan worden toegepast "in verband met militaire agressie tegen Oekraïne". Dit ontslaat alle partijen tijdelijk van hun wederzijdse verplichtingen, maar maakt geen einde aan de arbeidsverhouding. De betaling van lonen en andere garanties en vergoedingen wordt overgedragen aan de "staat die de militaire agressie pleegt" (d.w.z. Rusland) en niet aan de werkgever. Als compensatie stelt de regering voor om 6.500 hryvnias (ongeveer 170 pond) te betalen aan iedereen die zijn baan heeft verloren als gevolg van de vijandelijkheden - maar dit bedrag is slechts een derde van het gemiddelde loon in veel regio's die momenteel door de oorlog worden getroffen. En het is verre van duidelijk volgens welke procedure werknemers schadeloos moeten worden gesteld door het agressorland. (...)
De nieuwe wet geeft werkgevers ook het recht collectieve overeenkomsten te beëindigen en beperkt de rechten van vakbonden ernstig door hun rol te beperken tot "civiel toezicht" op de naleving van de nieuwe wet. Het belangrijkste recht van de werknemers is dat zij, indien zij met actieve vijandelijkheden worden bedreigd of niet in staat zijn hun taken te vervullen, onmiddellijk ontslag kunnen nemen (in plaats van de thans vereiste opzegtermijn van 14 dagen in acht te moeten nemen). Dit recht kan echter alleen worden uitgeoefend indien het werk geen verband houdt met defensie of militaire operaties.

Het wetsvoorstel is door het Oekraïense parlement aangenomen zonder dat het door commissies is behandeld of door parlementsleden is besproken, maar kan nog steeds door de president worden geblokkeerd. Een woordvoerder van een vakbond, die anoniem wenst te blijven, zei dat "een gemeenschappelijk vertegenwoordigingsorgaan van vakbonden tegen dit wetsvoorstel is". Hij weigerde publiekelijk kritiek te leveren op het wetsvoorstel uit angst voor represailles. Hij verklaarde dat de vakbonden zich in oorlogstijd niet zouden verzetten tegen de veranderingen, waarvan hij hoopte dat zij tijdelijk zouden zijn. Er wordt echter gevreesd dat het wetsvoorstel de basis zal vormen voor een radicalere hervorming van het arbeids- en vakbondsrecht. Enkele maanden voor de Russische inval in Oekraïne deden de parlementaire commissie voor sociaal beleid en het ministerie van Economische Zaken even radicale voorstellen om het arbeidsrecht te wijzigen ten gunste van de werkgevers en de vakbondsrechten aanzienlijk te beperken.

Zoals openDemocracy in oktober jl. heeft gemeld (externe link), is het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in een schandaal verwikkeld geraakt omdat het de Oekraïense regering advies heeft gegeven over de wijze waarop een nieuwe arbeidswet door het parlement moet worden geloodst. In het uitgelekte plan, dat het logo droeg van de Britse ambassade in Kiev, werd erop gewezen dat de voorgestelde hervormingen impopulair waren en werd de minister van Economische Zaken geadviseerd "zijn boodschap eenvoudiger en emotioneler" te maken om het Oekraïense publiek te overtuigen. Met steun van het Verenigd Koninkrijk heeft de Oekraïense regering aangedrongen op liberalisering van de arbeidswetgeving, met als argument dat dit het land aantrekkelijker zou maken voor investeerders en informele arbeid zou bestrijden.

Bron: https://www.labournet.de/internationales/ukraine/politik-ukraine/in-zeit...

Automatische vertaling uit het artikel van Serhiy Guz van 18.3.2022 op opendemocracy.net externe link Zie ook ons dossier van 2019/20: De nieuwe arbeidswet van Oekraïne: Past in het rechtse wereldbeeld van de (knuffel)harde werker en staatssponsoring van nazi-bendes

Vertaald met automatische vertaling in het Nederlands.


ja tuurlijk zelenski is de

ja tuurlijk zelenski is de nieuwe Sorros, Poetin Loves nazis, kijk maar naar Baudet met de FvD, Front National die meer dan 9 miljoen hebben gekregen "geleend' van Poetin. De nazis hebben niet eens meer een zetel in het parlement van Oekraïne, hier hebben we FvD met toch echt zetels. antifascisme is Poetin slopen, complot FvD gekken slopen met Baudet als eerst. kom op stelletje zombies als je fascisme in Nederland wilt bestrijden moet je NU de FvD aanpakken. Kijk naar de prik acties vlak voor de verkiezingen op meerdere plekken in NL en de duidelijke invalshoek dat Baudet een Poetin puppet is, is geen complot speelt voor ieder ogen af. of je heb je hoofd in je reet zitten, of je denk echt dat Poetin de echte "anti imp" is met zijn walgelijke nationaal "communisme" en Stalin verheerlijking.

Inderdaad. Wat voor

Inderdaad. Wat voor pro-russische trol is hier weer actief.

Ook

Westers persbureau overgenomen door pro-russische trollen
https://www.reuters.com/world/europe/azov-fighter-video-overshadows-zele...

Nazi's hebben geen zegje in

Nazi's hebben geen zegje in het Griekse parlement? En hoe zit het dan met Elliniki Lysi? Of tellen die niet mee omdat ze pro-Russisch zijn? Syriza is de zoveelste Europese linkse kutpartij die zegt dat ze Rusland veroordelen, die zegt dat ze oh zo solidair zijn met Oekraïne, maar ondertussen tegen wapenleveranties stemt. Nogal goedkope solidariteit is dat!
Ondertussen is Poetin de grootste nazi die momenteel een heel leger tot zijn beschikking heeft en inzet tegen een burgerbevolking. En heeft Poetin een heel privé-leger van huurlingen, de Wagner Groep, die hij overal ter wereld in kan zetten en die onder leiding staan van een groot bewonderaar van het Derde Rijk, Dmitriy Utkin, die trots is op zijn SS-tatoeages. Als je wilt weten hoe de groep aan z'n naam komt: Wagner was de lievelingscomponist van Hitler.

Lees- hoortip!

Ja verwarrend, als zowel Oekraine een Nazi regiment kent en ook Poetin gecharmeerd is van grootheidswaanzin enz. Tip Presenter: Michael Colborne Journalist and researcher with the Centre for the Analysis of the Radical Right (CARR) and Bellingcat Author of "From the Fires of War: Ukraine’s Azov Movement and the Global Far Right". https://www.youtube.com/watch?v=VF_9jPb4Ex0

Zinolle uitleg over racisme

Zinolle uitleg over racisme en nationalisme in Oekraïne lees je hier:

https://twitter.com/mariamposts/status/1511995713135443969

Er staat: "Een wet die de

Er staat:
"Een wet die de rechten van werknemers radicaal inperkt, is van cruciaal belang met het oog op de Russische invasie, zeggen Oekraïense politici. De vakbonden vinden het een voorwendsel voor deregulering."

Dit maakt duidelijk dat het dus om een mening gaat van de vakbonden tegen de mening van de politici. Beide kunnen die eventueel uit komen.

Later staat er dan ook:
"Gevreesd wordt dat de nieuwe wet, die al door het parlement is goedgekeurd maar nog door president Volodymyr Zelensky moet worden ondertekend, ook na afloop van de oorlog zal blijven bestaan en tot nog meer uitbuiting op de werkplek in Oekraïne zal leiden."

Er is dus vrees voor iets wat in de toekomst nog moet blijken. Ik zelf kan dus niet beoordelen of die vrees terecht is. Volgens mij kan niemand dat.

Dan is mijn volgende vraag aan degene die zo een artikel plaatst, stel dat de eerste opvatting van de politici wel bewezen kon worden, dus dat het nu voor rationele mensen in te zien zou zijn dat het inderdaad zo is dat het doel van de wet wél echt "van cruciaal belang met het oog op de Russische invasie" zou zijn. In dit geval, zou het dan wel geoorloofd zijn zulke inperkingen te bewerkstelligen? Ik ben oprecht geïnteresseerd in het antwoord. Ik ben daar zelf namelijk nog niet over uit, maar ik zou het niet bij voorbaat veroordelen als de politici, mocht dat écht het doel zijn, daar voor kiezen.

Volgens de Wereldbank is de

Volgens de Wereldbank is de economie van Oekraïne door de oorlog nu al gehalveerd en ongetwijfeld zal dat ook invloed hebben op de positie van arbeiders. Ook is het tamelijk logisch dat de economie in grote mate beïnvloed zal worden door beslissingen die in de eerste plaats zijn bedoeld om bij te dragen aan de enorme oorlogsinspanning. Dat Oekraïense vakbonden en linkse organisaties zich zorgen maken over zulke wetgeving wanneer de oorlog is afgelopen is natuurlijk ook begrijpelijk. Het beste wat je vanuit West-Europa kunt doen is ondersteuning geven aan zulke progressieve organisaties - nadat je eerst hebt vastgesteld dat dit authentieke Oekraïense organisaties zijn en niet door Rusland gestuurde mantelorganisaties die slechts uit zijn op destabilisering en ondermijning van de oorlogsinspanning. Ik weet bijvoorbeeld niet wat ik moet denken van een Oekraïense vakbond die zich uitspreekt tegen wapenleveranties aan Oekraïne.

Ik denk echter niet dat deze makkelijke automatische vertaling hier wordt geplaatst om hierover zo'n discussie aan te gaan. Europees links is momenteel volslagen verdeeld over de oorlog in Oekraïne en allerlei zaken worden aangegrepen om de noodzakelijke solidariteit met Oekraïne te ondermijnen. Je kunt op het hierboven aangehaalde Duitse LabourNet bijvoorbeeld een stortvloed van verklaringen lezen van allerlei linkse initiatieven, die steeds hetzelfde doen: de Russische invasie wordt veroordeeld, men verklaart zich solidair met de Oekraïense bevolking en roept op tot ruimhartige opvang van vluchtelingen. Vervolgens wordt er kritiek geleverd op de NAVO en de Westerse initiatieven om zich grootschaliger te gaan bewapenen. Tot zover alles leuk en aardig, maar dan komt het: uiteindelijk gaat het om de concrete vraag of je voor of tegen wapenleveranties aan Oekraïne bent. Het hangt in grote mate van zulke leveranties af of Oekraïne stand houdt tegen de Russische invasie.
Veel linkse organisaties hebben nu plotseling een pacifistische draai gemaakt, spreken zich uit tegen wapenleveranties en roepen op tot de-escalatie en diplomatie. Het is allang duidelijk dat de Russen lachen om zulke diplomatie, wanneer er geen duidelijke druk achter zit.

Al die oproepen tot vrede en ontwapening klinken dus heel aardig, maar zijn objectief beschouwd ten gunste van Poetin. Volgens mij is het belangrijk om deze feiten op dit moment hardop uit te spreken, de verschillen te benoemen en niet onder de mat te schuiven. Ook is het duidelijk dat Rusland een grote desinformatie-campagne voert die zich op veel verschillende niveaus afspeelt.

Wat Oekraïne, dat zich dapper verdedigt tegen een fascistische en genocidale agressor, op dit moment nodig heeft is praktische solidariteit. En die bestaat nu vooral uit wapens, wapens en wapens!

Ik ben het vooral eens met

Ik ben het vooral eens met het geven van praktische solidariteit. Ik begrijp ook zeker dat Oekraïense vakbonden en linkse organisaties zich zorgen maken over die wetgeving en het is goed dat ze daar kritisch in blijven. Ik twijfel dus alleen oprecht aan de intentie van iemand die zulke artikelen over deze wetgeving op Indymedia plaatst.
Ik denk ook dat de oorlog in Oekraïene niet te veel begrepen moet worden vanuit politieke theorie of ideologie, of vanuit doctrine en dogma, maar door naar echte verhalen van echte mensen te luisteren. Echte mensen die tegenover brute moordenaars en verkrachters staan en zich willen verdedigen. Ik ben sinds deze oorlog sowieso een beetje moe van "linkse" mensen die vooral in discussies hun plasje willen doen en vervolgens weer in hun veilige bubbel in Nederland verder leven. Ik zou dus vooral zeggen, geen woorden maar daden! En ja ik snap dat ik nu mee doe aan het "woorden" deel, maar ik weet van me zelf dat ik ook handel met daden en echte concrete steun.
Ik vind het trouwens ook interessant om te merken dat jongeren in Oekraïene die zich nu verdedigen, die dan wellicht eerder op een simpele wijze gezien zouden worden als een generatie die vaak als slap, verwend, afgeleid door techniek etc. toch erg moedig zijn en hard vechten.

Reactie

De automatisch gegenereerde tekst is gedeeld om niet perse mijn mening te laten horen. Achteraf snap ik wel dat ik iets had kunnen uitleggen over de kontekst waarom ik de tekst wilde delen, alhoewel het onderwerp duidelijk genoeg was, naar mijn mening. Informatie is immers altijd belangrijk, ook over deregulering van arbeidsrechten in een land verwikkeld in oorlog waar je maar weinig over kan lezen. Hoe meer info, discussie en oproep tot praktische hulp, heel graag.

Citaat: “Ik begrijp ook zeker dat Oekraïense vakbonden en linkse organisaties zich zorgen maken over die wetgeving en het is goed dat ze daar kritisch in blijven. Ik twijfel dus alleen oprecht aan de intentie van iemand die zulke artikelen over deze wetgeving op Indymedia plaatst.”

Citaat: “Dat Oekraïense vakbonden en linkse organisaties zich zorgen maken over zulke wetgeving wanneer de oorlog is afgelopen is natuurlijk ook begrijpelijk. Het beste wat je vanuit West-Europa kunt doen is ondersteuning geven aan zulke progressieve organisaties - nadat je eerst hebt vastgesteld dat dit authentieke Oekraïense organisaties zijn en niet door Rusland gestuurde mantelorganisaties die slechts uit zijn op destabilisering en ondermijning van de oorlogsinspanning. Ik weet bijvoorbeeld niet wat ik moet denken van een Oekraïense vakbond die zich uitspreekt tegen wapenleveranties aan Oekraïne.”

Reactie:

Ik kan me voorstellen dat een vakbond in Oekraine zich radicaal uitspreekt tegen wapenleveranties aan Oekraine om pacifistische redenen of wat doen ook. Ik kan me ook voorstellen dat vakbonden voorstander kunnen zijn omdat ze verwikkeld zijn geraakt in de gewapende strijd. Het liefst dat ze basisdemokratisch zelf ervoor kiezen. Dus praktisch willen inleveren om andere noden te lenigen.

De kans is groot dat de uitbuiting op de werkplekken in Oekraïne steeds meer toeneemt en niet alleen maar vanwege de huidige oorlog. In 2016 is door het Internationaal Monetair Fonds een totaal van 17,5 miljard dollar steun toegezegd. Zo’n maatregel wordt in meerdere stappen toegekend en daarvoor moet de Oekraïne infrastructuur telkens aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals bijvoorbeeld inperken van arbeidsrechten, veranderen pensioenleeftijd, afschaffen subsidies op bijvoorbeeld brandstof en levensmiddelen enz.

Praktische solidariteit maar ook informatie en discussie hoort erbij. Dat maakt het duidelijker welke keuzes er wel of niet worden gemaakt. Het is evident dat er praktische hulp en solidariteit nodig is en in het bijzonder met initiatieven zoals https://operation-solidarity.org/ en andere initiatieven die tijdens oorlog van onderaf proberen perspectief te bieden. Verdere info, oproepen tot praktische hulp aan grassroots organisaties in Oekraine zullen we weinig over geinformeerd worden tenzij we met elkaar in gesprek blijven, elkaar bekritiseren maar ook vertellen wat we kunnen blijven doen.

Citaat: "Ik kan me

Citaat: "Ik kan me voorstellen dat een vakbond in Oekraine zich radicaal uitspreekt tegen wapenleveranties aan Oekraine om pacifistische redenen of wat doen ook."

Nee, daar kan ik me niets bij voorstellen. Pacifistisch syndicalisme is sowieso niet echt een reële politieke stroming, maar in de context van de huidige oorlog in Oekraïne is het zelfs totaal onzinnig.
Ik kan respect opbrengen voor het pacifisme van mensen als Albert Einstein, die zich wel inzette voor de oorlog tegen nazi-duitsland. Hij schreef:

"I did not say that I was an absolute pacifist, but rather that I have always been a convinced pacifist. While I am a convinced pacifist, there are circumstances in which I believe the use of force is appropriate – namely, in the face of an enemy unconditionally bent on destroying me and my people. ... I am a dedicated but not an absolute pacifist; this means that I am opposed to the use of force under any circumstances except when confronted by an enemy who pursues the destruction of life as an end in itself."

Wie nu nog niet heeft begrepen dat Poetin uit is op de vernietiging van Oekraïne, heeft enorme oogkleppen op. In zo'n omstandigheid is pacifisme idioot en verwerpelijk.

Citaat: "Ik kan me

Citaat: "Ik kan me voorstellen dat een vakbond in Oekraine zich radicaal uitspreekt tegen wapenleveranties aan Oekraine om pacifistische redenen of wat doen ook." Excuses. Ik bedoelde hiermee een religieuze gemeenschap…alhoewel daar ook wel weer uitzonderingen op te vinden zijn.”

Om mijn zorgen over de onvermijdelijke betrokkenheid van de NAVO nog eens te benadrukken kan ik me vinden in de mening van anarchisten die vrezen dat de NAVO alsook de EU, “door hun invloed in Oekraïne te versterken, het huidige systeem van “wild kapitalisme” in het land zullen verstevigen en de mogelijkheid van een sociale revolutie nog minder haalbaar zullen maken.”

“In het systeem van mondiaal kapitalisme, waarvan het vlaggenschip de VS is als leider van de NAVO, krijgt Oekraïne de plaats toegewezen van een nederige grens: een leverancier van goedkope arbeid en hulpbronnen. Daarom is het belangrijk dat de Oekraïense samenleving de noodzaak inziet van onafhankelijkheid van alle imperialisten. In de context van de defensiecapaciteit van het land moet de nadruk niet liggen op het belang van NAVO-technologie en steun voor het reguliere leger, maar op het potentieel van de samenleving voor grassroots guerrillaverzet.”

Citaten zijn uit de volgende tekst https://nl.crimethinc.com/2022/02/15/oorlog-en-anarchisten-anti-autorita... gehaald, zeer de moeite waard om helemaal te lezen.

Waarom moeten er weer mensen

Waarom moeten er weer mensen aan de andere kant van de wereld iets voorkauwen? Waarom niet gewoon die van de Oekraïners zelf direct aanhoren en dan zelf nadenken? Totaal wereldvreemd zijn sommige mensen hier, echt.

????????

"Deze tekst is opgesteld door verschillende actieve anti-autoritaire activisten in Oekraïne. Wij vertegenwoordigen niet één organisatie, maar wij zijn samengekomen om deze tekst te schrijven..."

Ja, precies dat dus, en dat

Ja, precies dat dus, en dat moet dan via een omweg gepubliceerd worden en samengesteld worden, indirect dus. Dat moet eerst een stempel krijgen van een of andere site in de VS voordat het gelezen zal worden blijkbaar. Ik heb bijvoorbeeld toegang tot Oekraïners zelf, direct, dus tot gesproken woorden uit hun mond. Dat verschil bedoel ik dus. Al is het zinloos om dit hier te benoemen, ik weet het, want waar komen mensen voor naar Indymedia anders dan lekker zittend achter een computer of met telefoon in de hand verteld te worden hoe de wereld in elkaar zit en wat er zogenaamd allemaal aan de hand is. Geen wereldvreemdere types dan activisten natuurlijk, dat weet ik ook wel.

Je bent niet goed bij je

Je bent niet goed bij je hoofd. Die tekst is opgesteld door Oekraïeners, die lid zijn van verschillende Oekraïense groepen, in Oekraïne. Dus wat lul je nou? Die tekst is prima. Kom zelf maar achter je computer vandaan, want kennelijk kun je niet meer goed lezen wat er op je beeldscherm staat.

Ik denk dat we het met elkaar

Ik denk dat we het met elkaar eens zijn dan. Ik waardeer het ook dat je alsnog bereid bent meer context te geven. Het zou mooi zijn als meer mensen die op Indymedia iets neerzetten daartoe bereid zouden zijn denk ik. Ik waardeer juist vrije discussies, maar die komen op Indymedia dus zelden op gang.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech