Demonstreren voor anarchie, geweld van politie

Hier kun je discussieren over Demonstreren voor anarchie, geweld van politie.
Een demonstratie voor anarchie dus, georganiseerd door de Vrije Bond Amsterdam. Het was de tweede keer: vorig jaar was er een soortgelijke demo. Die had ik toen laten gaan: ik vond corona nog te eng, als ik het me goed herinner. Dit keer ging ik wel, vooral ook omdat ik werd uitgenodigd om een optredentje te geven op het bijbehorende festival na afloop.

Een demonstratie voor anarchie? Ik was vorig jaar sceptisch over het idee, en dat was ik aan de vooravond van deze demonstratie ergens eigenlijk nog steeds. Demonstraties zijn doorgaans acties waar mensen een eis stellen aan een instantie, een bedrijf, of aan ‘de politiek’, de regering, zoiets. Voor loonsverhoging kun je demonstreren, tegen een kraakverbod kun je demonstreren. Dat zijn eisen die je kunt stellen aan een bedrijf, aan een kabinet, en die je dan met een demonstratie kracht kunt bij zetten.

Maar hoe kun je nu demonstreren voor anarchie? De anarchie, dat is iets dat je niet eist. De anarchie is iets dat je in de praktijk brengt, door machthebbers te verjagen, hun machtsposities af te schaffen en zelfbestuur op basis van vrijwilligheid en wederkerigheid op poten te zetten, waar je woont, in levensonderhoud voorziet of wat dan ook. De straat op gaan met ‘Wij Eisen Anarchie’? Merkwaardige gedachte. Alsof de regering ons dat zou kunnen geven, als ze het al zou willen…

Maar de demonstratie was op touw gezet door mensen die ik vertrouw en waardeer, en ik leer er ook best graag iets bij. Fijne mensen, kameraden en vrienden, gaan erheen. Waarom niet gewoon mee doen en kijken hoe zoiets werkt? Van de berichten over de demonstratie vorig jaar kreeg ik ook wel een opgewekt gevoel. En ja, ik mocht deze keer optreden, en met zulke uitnodigingen krijg je me naar de wonderlijkste oorden…

Erheen dus! Eerst operatie zwaan-kleef-aan: alleen in de trein tot aan den Bosch, vandaar samen verder met een goede vriend, voorbij Utrecht kwamen we in de trein nog een kameraad tegen, in Amsterdam nog drie en toen we in Amsterdam Noord uit de metro en in de bus stapten, waren we al met vijftien tot twintig mensen. In de bus, er te vroeg al weer uit, en in kleine, vrolijk rommelige optocht liepen we naar het verzamelpunt. Het verhaal ging dat burgemeester Halsema de hele demonstratie ging ontbinden. Betekende dit dat de ME al klaar zou staan met alles en iedereen? Nee. Een busje, een paar agenten waarvan er eentje ons allervriendelijkst een fijne dag toe wenste. Surrealisme als bestuursvorm vierde weer eens hoogtij.

In de tuin waar we verzamelden, kregen we de informatie in geval van arrestatie en dergelijke te horen, en vormden we ons om in blokken, naar thema, voorkeur, affiniteit. Ik bleef graag bij de vriend van me waar ik mee optrok, die was samen met een uitermate vrolijke groep Leeuwarders en andere noorderlingen. De anarchie woekert en grijpt om zich heen, daar in het noorden des lands, de dagen van Domela Nieuwenhuis verbleken welhaast in vergelijking.

Het werd tijd om te gaan lopen, dus dat deden we. Va ontbinding van een demonstratie was niets te merken. Er was wat politie, even verderop stond een zeer chagrijnig kijkende motoragent op een hoek ons waar te nemen. We riepen ons anarchistische scala van leuze, en we hadden natuurlijk onze spandoeken. Op eentje daarvan stond: ACAB. Dat staat voor All Cops Are Bastards, al zie ik graag dat we ‘Bastards’ door ‘Bigots’ vervangen, zoals in de desbetreffende song van Your Local Pirates.(2) Hoe dan ook: ACAB. De politie kon het niet waarderen. Maar we waren niet gekomen om de waardering van de politiek in ontvangst te nemen.

Na enige tijd vroeg de politie of dat spandoek weg mocht. Nee dus. We liepen verder, met spandoek en al. Ik hielp met het vasthouden ervan. Toen kwam er een groepje agenten op het spandoek af en probeerde ruw om het af te pakken. ‘Blijf van ons spandoek af!’, zo reageerden we, en het getrek van de agressieve agenten had niet het gewenste resultaat. Eerste overwinning: politiepoging mislukt. We verplaatsten het doek enige tijd wel wat meer naar binnenin de demonstratie, zodat de politie er wat moeilijk bij kon, en we gingen verder. Even later was het spandoek weer zichtbaar aan de buitenzijde van de demonstratie, goed zichtbaar zoals het natuurlijk was bedoeld. De politie vond het niet leuk. Wij wel.

We kwamen aan bij een kruispunt, en daar sloeg de politie opnieuw toe – en ze sloeg. Een groepje agenten viel ons weer aan, en nu trokken ze de wapenstok. Duwen en trekken aan het spandoek, en slaan tegen de mensen die het vasthielden. Andere demonstranten snelden toe, de politie mepte die mensen weg, de demonstratie viel in delen uiteen op dat kruispunt. Mensen lieten zich maar ene klein stukje verdrijven, de demonstranten hergroepeerden zich en zochten elkaar weer op en probeerden elkaar te helpen. Ik was Kraai, de kameraad en goede vriend naast wie ik het spandoek hielp vasthouden, intussen kwijt, keek om me heen of ik hen kon vinden. En was intussen erg boos op die meppende politie en wilde daar iets mee.

Ik zag agenten tegenover andere demonstranten staan en ik dook achter die agenten op. Daar schrokken ze van, nu hadden ze demonstranten voor, maar ook achter zich, enkele agenten waren eventjes bijna ingesloten. Ze waren bang, mooi zo, maar ze hadden natuurlijk die knuppels. Dreigend met hun wapenstok dreven ze mij stapsgewijs terug. Ik hield mijn arm afwerend voor me, helemaal niet van zins om me makkelijk te laten wegsturen. Hoe dat zou zijn afgelopen weet ik niet, want op dat moment nam een rustige kameraad me bij de arm, kennelijk bezorgd dat ik iets onverstandigs zou gaan doen. Ik ging met hem mee en voegde me bij andere demonstranten,m intussen bezorgd kijkend of ik Kraai ergens zag. Die zou toch niet hardhandig zijn afgevoerd in een politiebusje?!

Nee, gelukkig niet! Ik zag hen, ik was erg opgelucht, en volgens mij was dat andersom ook zo. Hij vertelde dat ze hem flink geslagen hadden, op benen, armen en vooral ook hoofd. Bovenshands, wat dus volgens de politieregels niet mag. Klappen op het hoofd, net zo lang tot hij zou loslaten. Maar dat deed hij dus niet! Zo vasthoudend, en zo moedig! Hard geslagen, maar aangeslagen betoonde hij zich geenszins. Eerder vol voldoening dat, hoe pijnlijk de klappen ook waren, het de politie daarmee niet was gelukt om het spandoek af te pakken. Dat spandoek lag intussen opgevouwen op een van de bakfietsen in de demonstratie. Verder maar weer… want de politie had haar aanvallen inmiddels gestaakt, voor het moment althans.

Kraai bleek achteraf trouwens niet de enige die geslagen was. Van minstens twee andere kameraden weet ik dat ze ook gewond zijn geraakt door meppende agenten. Gelukkig geen heel ernstige verwondingen. Maar we vergeten niets als we de rekening opmaken die we met het politietuig zullen vereffenen, op ons moment en op onze manier.

Verder met de optocht. Eventjes later…. Daar was het spandoek weer, ontvouwd en wederom zichtbaar pronkend aan de zijkant van de demonstratie! Een kleine triomf. We wisten natuurlijk dat de politie daar weer op zou gaan reageren. We zagen politiebusjes achter de demonstratie, schuin dichtbij waar ze konden. We hielden rekening met ene volgende aanval. Het was duidelijk dat de politie niet zou rusten voor ze dat spandoek te pakken hadden. Het was ook duidelijk dat we niet van plan waren ze daarin er te faciliteren.

Intussen nam Kraai even een rustiger plek in de demonstratie in, en groot gelijk. Anderen, waaronder ik, hielden het spandoek vast. En wie zagen we daar op een straathoek? Onze sjaggie kijkende motoragent! Die begon te rijden – ik dacht om collega’s in te seinen, met het oog op een volgende confiscatie-operatie. Maar nee! Voor we er eg in hadden had de agent het spandoek uit onze handen getrokken en reed er in flinke vaart mee weg! Dat hadden we niet aan zien komen, en ik had goed de pest in dat het ze toch was gelukt.

Er even over napratend werd het wel duidelijk hoe onverantwoord dit was. In hoog tempo vlak langs ene beweeglijke groep mensen rijden: dit zou zomaar een ernstig ongeluk hebben kunnen opleveren. En stel dat we het spandoek steviger in handen hadden gehad, terwijl de agent het vastpakte Zouden wij dan aan dat spandoek zijn meegesleept? Zou de agent het evenwicht op de motor zijn kwijtgeraakt? Dat laatste zou fraai zijn geweest. Hoe dan ook, een bizarre ontknoping. De politie had het spandoek. Verdomme.

We vervolgden onze demonstratie naar het eindpunt, de Slibvelden, waar het festivalletje zou zijn, De politie bleef ons volgen maar viel ons verder niet meer eg lastig. Wij bleven leuzen roepen, waarbij Kraai duidelijk liet blijken hoe weinig aangeslagen die was. ‘Wij zijn niet bang voor de lange lat!’ gooide hij er als mooie nieuwe vondst in, naast de gangbare antipolitieleuzen.

Interessant was bij de demonstratie trouwens de interactie met omstanders, buurtbewoners en dergelijke. Onze route ging door woonwijken waar overduidelijk armere mensen woonden. Minstens een van ons was naast de demonstratie systematisch bezig met mensen flyers uit te delen over de demonstratie, en met mensen in gesprek te raken. Dat soort activiteit verdient groot respect. Het is niet makkelijk, het kost een ander soort inspanning dan het vasthouden en verdedigen van een politievijandig spandoek. Maar voor een beweging die echt wil groeien en sterker worden is communicatie met en steun zoeken bij mensen buiten de demonstratie, van het grootste belang. Het was fijn om te merken dat de organisatoren van de demonstratie juist ook dit aspect heel serieus hadden genomen.

Een heel lief moment kwam tegen het einde van de demonstratie, aan de rand van de woonwijken, bij wat flatgebouwen. Daar zongen demonstranten opeens: ‘Happy Birthday To You!’ Wat bleek? In het gras was een familie bezig met feestvieren, en er hing een spandoek met ‘Happy Birthday’. Die wens wilden we natuurlijk graag onderstrepen. Ook dat is een manier om te laten zien: wij staan als anarchisten aan de kant van de mensen met de te hoge huren en te lage inkomens, de mensen die lijden onder dit systeem en baat hebben bij radicale sociale verandering. En door zo spontaan een verjaardagswens te zingen laten we zien: wij zijn niet jullie vijanden, wij zijn jullie vrienden. Het werd zichtbaar gewaardeerd.

We naderden intussen het eindpunt, dat we na een stukje wandeling door een stukje bos bereikten. Daar waren de Slibvelden een kleine alternatieve woongemeenschap/vrijplaats aan de rand van Amsterdam-Noord. Daar waren vervolgens wat toespraakjes en optredens, waaronder dus eentje van mij. En veel gezelligheid en pret. Maar daar ga ik het hier verder niet over hebben.

Hoe is het gebeuren in het nieuws gekomen? Spaarzaam, en misleidend. AT5 kwam met een verslagje en beeldmateriaal.(3) Dat verslagje gaf de politieversie weer. Die politie beweerde dat ze wel moest ingrijpen, er waren mensen dronken, en ‘ook plakten ze stickers op auto’s en spoten ze met graffiti op de muren’. De politie noemde vervolgens ook het fameuze spandoek en zegt dan: ‘De demonstranten zijn vervolgens op hun gedrag aangesproken.’ In het Parool lezen we zelfs dat we volgens de politie zelfs met blikjes hebben lopen gooien, en dat de politie demonstranten op zowel gedrag als spandoek heeft ‘aangesproken’.(4) Leugenpraat!

We zijn alleen ‘aangesproken’ over dat spandoek, en dat ‘aanspreken’ nam de vorm aan van eisen, trekken, en klappen. Of er nu een paar van ons te veel op hadden? Het kan, ik heb het niet gezien. Laat mij een groep van 150 mensen op een zaterdagmiddag ergens buiten zien zonder dat er drie van die mensen wat veel bier hebben gedronken. Het is gezeur om daarover te beginnen. De politie trok haar knuppels omdat ze dat spandoek wilden, en wij het ze niet wilden geven. Niet vanwege imaginaire blikjes.

Wat ik wel heb waargenomen is wat de politie deed. Die vorderde gewoon dat spandoek, met toenemende agressie en uiteindelijk met woest wapperende wapenstokken. Daar ging het de politie om: dat spandoek moest en zou weg, en aangezien wij onze uitingsvrijheid niet prijs wilden geven, maakte de politie daar de aanleiding van om te gaan meppen. Waarmee de politie de juistheid van de vier letters op dat spandoek ironisch genoeg zelf onderstreepte, zoals op Twitter al snel werd opgemerkt.

Interessant is ook nog hoe dit op buurtbewoners is overgekomen. AT5 laat beelden zien, ingestuurd door ‘omwonenden’, en schrijft: ‘Volgens de omwonenden verliep de demonstratie, waar zo’n 150 mensen aan deelnamen, op het oog rustig. “Ineens stapten ze uit een politiebusje en begonnen ze te slaan”, zeiden ze over de agenten.’ Helemaal ineens was het voor ons als demonstranten weliswaar niet: de politie deed al eerder moeilijk. Maar de kloppartij werd overduidelijk niet voorafgegaan werd door demonstrantengedrag dat zulk politiegeweld zou kunnen rechtvaardigen in ogen van omstanders. Ik denk dat niet iedereen in de buurt blij met ons was. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik denk dat de demonstratie ons bij mensen krediet heeft opgeleverd, en dat het de politie en het gezag krediet heeft gekost. Ook dat laat het nut van dit type demonstraties – inclusief het meevoeren van stevige teksten – zien.

Want wat vind ik intussen van het hele concept ‘demonstreren voor anarchie’? Ik ben het punt beginnen te zien. Nee, je stelt geen eis met zo’n demonstratie, zoals bij demonstraties gangbaar is. Maar dat was het punt dan ook niet. We maken op deze manier wel een statement: dit is wat we willen, een wereld van vrijheid en solidariteit. En jullie repressie willen we dus niet en accepteren we voor geen meter. We schreeuwen onze boodschap van de daken, we trotseren de repressie, we verstevigen intussen onze onderlinge banden. En we hebben lol samen! Ik ben blij dat ik aan het geheel heb meegedaan. Ja, demonstreren voor anarchie is, zoals kameraden dat op Twitter tegenwoordig formuleren, gewoon based. Volgend jaar lekker weer, en met meer!

Noten:

1 ‘Demo voor Anarchie’, Vrije Bond, 20 april 2022, https://www.vrijebond.org/demo-voor-anarchie/

2 ‘All Cops Are Bigots’, Your Local Pirates, https://yourlocalpirates.noblogs.org/all-cops-are-bigots/

3 ‘Politie grijpt in bij demonstratie in Amsterdam-Noord’, AT5, 18 juni 2022, https://www.at5.nl/artikelen/215667/politie-grijpt-in-bij-demonstratie-i...

4 Politie treedt op bij demonstratie in Noord’, Parool, 18 juni 2022, https://www.parool.nl/amsterdam/politie-treedt-op-bij-demonstratie-in-no...

https://peterstormt.nl/


Mooie manier van promotie

Mooie manier van promotie maken voor jullie gedachtegoed, met een ACAB spandoek rondlopen, de meeste voorbijgangers weten niet wat het is. Ik dacht eerst dat het ASAP was, die zanger. En dan ook nog met de politie touwtrekken om jullie vreselijk diepzinnig filosofische spandoekje. De politie fascisten noemen. Ik vraag me af wie er nog warm loopt voor anarchisme. Behalve lotgenoten met een triest leventje die niks beters weten te verzinnen dan de politie te provoceren. Ik vind jullie zielig of nog erger: trollen.

Tip voor de volgende keer als

Tip voor de volgende keer als motoragenten cowboy komen spelen, als je op wat voor manier dan ook aan het stuur van de motor kan trekken/duwen is er vrij grote kans dat ze niet meer zo stoer doen. goede schop tegen het voorwiel werkt ook.
puur hypothetisch natuurlijk.

Zegt de veganist.

Zegt de veganist.

ha ha deze vind ik wel humor

ha ha deze vind ik wel humor :)

iets dat meer mensen aanspreekt?

Lekker een rondje lopen met kameraden en met een festival afsluiten, leuk maar gaan we zo echt mensen mobiliseren?
waarom niet op de tijdgeest ingaan en tegen de stijgende prijzen en lage lonen demonstreren? iedereen zit ermee en dit zou wel een kans moeten zijn om kritiek aan het systeem te leveren die aansluit op de dagelijkse ervaringen van de meeste mensen. bovendien zien sommige "de anarchisten" als subcultuur, als "eng clubje" ofzo, en zouden alleen voor die reden niet bij zo'n demo meelopen, daarom is het idd belangrijk om met mensen in gesprek te gaan, maar waarom dan geen demo waar die mensen die het meeste onder het kapitalisme lijden ook mee zouden willen lopen? waarom niet op de groiende ontevredenheid bouwen? en dan niet alleen met demo's maar ook met daadkracht die echt iets beweegt, b.v. weggeefmarkt, voedseldistributie, meedoen in al bestaande initiatieven (er zijn best wat solidariteitsnetwerken, wellicht zijn ze niet door anarchisten opgezet maar vaak zijn activiteiten daar dichterbij "anarchistische waarden" dan dit soort demo's. misschien is het tijd om over ons anarchistisch eilandje heen te kijken en naar initiatieven te zoeken die bij onze waarden aansluiten en daar actief te worden, met mensen in gesprek te gaan, etc)

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Genant.

zet 'm op hè

Een demo waar de mensen het meeste lijden onder het kapitalisme? Je kan hier naar de voedselbank om je hypotheek af te betalen.
Je krijgt in Nederland wel sneller kanker. Maar daar hebben we Alpduzes voor.
Die demo van jou zal ergens in het buitenland gebeuren waarschijnlijk.

Nou zeg Peter, wat een mooi

Nou zeg Peter, wat een mooi verslag. Wat fijn dat je al zo snel kameraden tegen kwam in het ov. Dat is toch veel leuker dan helemaal alleen tussen al die mensen hè. Wat goed ook dat je mocht optreden. Je hebt immers zo’n volle en zelfverzekerde stem en wie kent de liederen nog die jij speelt? Je bent een unieke act in Nederland hoor! Dat mag af en toe best gezegd worden.
Wat gemeen van die agenten dat ze jullie spandoek af probeerde te pakken. Daar zat vast veel werk in om die zo te maken. Wat een overwinning dat jullie die beethielden ondanks de harde brute klappen. Die Kraai, dat lijkt me ook een moedig figuur zoals jij die omschrijft.

Wat goed dat jullie ook armere mensen tegen kwamen. Wat bijzonder! Dat armere mensen toch in staat zijn tot contact. Wie had dat kunnen weten? Flyers uitdelen en met mensen praten, nee, dat is inderdaad niet makkelijk hè!? Groot respect inderdaad!
Wat fijn dat er ook nog een lief moment was aan het einde van de demo. Een beetje liefde, ja, dat hebben we allemaal af en toe nodig. Wat goed dat jullie konden laten zien dat anarchisten aan de kant van gewone mensen staan en dat ook anarchisten soms gewoon iemand een fijne verjaardag willen wensen. Ja Peter, dat is inderdaad ook heel belangrijk!
Achja, en ook al waren er wat stickertjes geplakt, dat hoort er toch bij? Dat hoort toch bij zo’n gezellige dag in tijden van crisis en oorlog? Die leugenachtige politie ook altijd. Wie verwacht dat nou van ze hè, dat ze zo durven te liegen. Dat ze zulke vreselijke beschuldigingen uiten als openbaar dronkenschap en vandalisme. Wat een onrecht! Hoe durven ze!
Wat goed dat tenminste een paar locals ook zagen hoe het echt ging. Wat goed dat die verontwaardiging zo duidelijk gefilmd is! Je verbaast je er toch over dat er niet meer ophef is soms hè? Wat fijn dat jij en je kameraden zo’n based uitje hebben gehad. Was het op de terugweg ook nog gezellig in het ov? Ik hoop het zo voor jullie. Nou, dat moet toch veel energie hebben gegeven om volgend jaar er voor te zorgen dat er tenminste twee keer zo veel anarchisten samen zo’n mooie dag hebben. Ga je dan ook weer zo’n fijn verslag schrijven? Ik hoop het wel hoor Peter. Dit lezen geeft mij ook al energie. Je moest eens weten!

Zelfs Hang Youth uit Noord

Zelfs Hang Youth uit Noord had geen zin meer om voor deze halve zolen op te treden.

akelige witte populisten

Hang Youth probeert tenminste wel een groter publiek aan te spreken met make up en oorbelletjes. Je wilt wel dat LHBTI-ers ook voor je klappen toch?

ach die punkers, is vooral

ach die punkers, is vooral lippendienst aan het proletariaat. Wacht tot ze zelf ooit wethouder van Groenlinks zijn...

wat zingt die idioot: "I am

wat zingt die idioot: "I am an antichrist." De antichrist is een leugenaar, net als de Pistols. Ze hebben vooral verwende middenstandskinderen het hoofd op hol gebracht. Toegegeven, het is wel mooie muziek.

acab

Als kleine kinderen kat en muisje spelen met politie spelen om een spandoekje. Hoe zielig zijn jullie nou!
Dit heeft niets met anarchisme te maken.

weet je wat genant is? Met

weet je wat genant is? Met een spandoek met ACAB lopen. als je echt zo stoer bent dan schrijf je de tekst voluit en in het Nederlands. Dan snapt iedereen het.

De censuur hier is ook

De censuur hier is ook genant.

Tip

In plaats van ACAB "Elke wout is fout!" op het spandoek.

anarchisme is ook fout

anarchisme is ook fout

Ik vind eigenlijk dat die

Ik vind eigenlijk dat die hele ACAB kliek op Indymedia en de Pinksterlanddagen geweigerd moet worden, evenals de moderator die deze troep blijkbaar toestaat op Indymedia. Een agressieve kliek die het anarchistisch gedachtegoed zo te kijk zet hoort niet in de scene thuis. En dat zeg ik, ik ben niet eens anarchist maar daarom kan ik wel een beetje nieuwsgierig zijn.

CANCEL CULTURE! CANCEL

CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!CANCEL CULTURE!
CANCEL CULTURE!

ahh, de duivel heet Indymedia

ahh, de duivel heet Indymedia ook ontdekt.

Krijgen we nog een verslag

Krijgen we nog een verslag van de Vrije Bond of vonden die het ook genant.

Dat mensen die hier kritisch

Dat mensen die hier kritisch en/of met spot reageren , betekent niet dat ze eigenlijk rechts zijn. Dat is waarschijnlijk ook juist precies wat de de vrije bond demonstranten willen geloven. Dan kunnen zij hun zogenaamd radicale identiteit weet bevestigen en worden ze bevestigd in hun idee dat acab roepen en “eat the rich” (“the rich” wie zijn dat dan? stiekem hun eigen familie misschien?) het échte radicalisme is en de mensen die wat sceptischer, kritischer en genuanceerder zijn eigenlijk gewoon stiekem rechts of liberaal zijn. Dat is onzin natuurlijk. Je kunt anti kapitalist zijn, tegen onderdrukking, tegen de staat etc. en ook kritisch zijn en zelf nadenken. Vooral het zelf nadenken zou flink wat meer benadrukt mogen worden lijkt me.

“the rich” wie zijn dat dan?

“the rich” wie zijn dat dan? stiekem hun eigen familie misschien?

Juist!!!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Peter Storm is al net zo'n

Peter Storm is al net zo'n jankerd als de wappies. Eerst de smeris het bloed onder de nagels vandaan halen en als ze dan uiteindelijk een paar klappen uitdelen gaan roepen dat het smerige fascisten zijn.

ach wat een mooi verslag

Hey Peter,

als je zegt-

Eerder vol voldoening dat, hoe pijnlijk de klappen ook waren, het de politie daarmee niet was gelukt om het spandoek af te pakken

moet ik direct denken aan de tekst van kameraad Davids liedje #Im a better anarchist then you#

I am not a pacifist, I like throwing bricks
And when the cops have caught me and I've taken a few licks
I always feel lucky if I get a bloody nose
'Cause I feel so militant and everybody knows

zie ook op jijbuis https://www.youtube.com/watch?v=NGu__oqMcKM

Ja, we zijn goed bezig, zie je binnenkort wel weer ergens!

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. mja.

geen blaaskaak....

.....enkel een kameraad op zoek naar een thuishaven, toen het communisme nix bleek te zijn is hij in anarchsitische wateren gaan varen.

Net als zijn andere piraatje, Joke

Maar de anarchistische tent is groot, dus ook plek voor hen.

Ondertussen loop ikzelf een ander anarchistisch pad, want de tent bleek te klein.....

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Laat ook nog.

onzin

net als iedereen mag en moet ook Joke haar ding kunnen doen en zeggen.

Ben je het er niet mee eens?

Schrijf een gefundeerde kritiek en plaats het hier, en als je haar IRL tegen het lijf loopt, schroom niet een discussie te beginnen

Heb ik zelf ook gedaan, is eigenlijk zeer verhelderend

Jammer dat we hier kameraden cancellen , enkel omdat ze een iets andere manier hebben, of soms vloeken in de kerk...

Is mij hier ook gebeurd.

Ik raad aan eens naar de podcasts "fucking cancelled" te luisteren....

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. desinfo.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech