Free Lina! Antifa zijn we allemaal! [kritiek op cis antifa]

Hier kun je discussieren over Free Lina! Antifa zijn we allemaal! [kritiek op cis antifa].
Lina zit inmiddels al twee jaar in voorarrest met solidaire steun van familieleden en mede antifa] Deze foto zette de toon. Geboeid werd Lina E. op 6 november in Karlsruhe uit een helikopter geleid, begroet door politieagenten in bivakmutsen. De bedoelde boodschap was duidelijk: de jonge vrouw uit Leipzig, die voor de magistraat van het Bundesgerichtshof (BGH) was gebracht, was zeer gevaarlijk - de "bevelhebber" van een criminele organisatie van linkse extremisten die de staat en zijn monopolie op het gebruik van geweld afwees, volgens een besluit van het BGH in juni. E. zit al tien maanden in voorarrest.

Vrijheid voor alle Antifa! Beste beklaagden, wij wensen u veel sterkte en uithoudingsvermogen in het proces. Vooral aan jou, Lina, wensen we vrijheid en geluk, zodat we je binnenkort weer terug hebben in de linkse beweging en in de strijd voor een emancipatoire wereld! Hetzelfde geldt voor de drie andere verdachten, we willen deze strijd ook met u voortzetten - zo snel mogelijk. In de tijden binnen en buiten de gevangenis wanneer je eenzaam en verdrietig bent: wees er zeker van dat je niet alleen bent: wij staan achter je, wij zijn bij je!

Steun de supporters! Beste familieleden en vrienden van de vier beschuldigde kameraden, u hebt ons respect voor de manier waarop u omgaat met deze situatie waarin dierbaren zijn beschuldigd, ontvoerd en opgesloten of binnenkort misschien zullen worden opgesloten. Uw werk is meestal onzichtbaar, er wordt u te zelden gevraagd hoe het met u gaat en waar u ondersteuning kunt gebruiken. Wij danken u voor uw bestaan en uw steun, die niet alleen geldt voor de vier aangeklaagde kameraden, maar wij zien en voelen dat uw steun ook verder gaat en idealistisch is: Jullie keren je niet af van linkse en antifascistische structuren, maar zijn open, geïnteresseerd en solidair met onze strijd, die we nu zelfs samen voeren. Ook aan de actieve kameraden en metgezellen van de Solidaritätsbündnis Antifa Ost (SAO) en alle solidariteitsstructuren die in verband met het Antifa Ost-proces bestaan: Bedankt voor je werk! U doet enorm belangrijk werk dat indrukwekkend continu is, informatief en ongelooflijk belangrijk voor verdere analyses. We moeten ook de structuren en campagnes bedanken die zich bezighouden met het proces en de gevolgen ervan voor de linkse beweging, die solidair zijn met, maar ook kritisch staan tegenover de soli-structuren en die een debat over verschillende kwesties afdwingen via verschillende evenementen. Een van deze kwesties is onderdrukking, solidariteit en seksueel geweld. Wij waren op de hoogte van het proces binnen de SAO en de daarmee samenhangende contexten die uiteindelijk openbaar waren gemaakt.
Zoals velen waren wij teleurgesteld over het lange stilzwijgen over geweldplegers en de bescherming van daders in linkse structuren. De huidige publicaties kunnen echter slechts een eerste stap zijn. Zij stellen ons en vele anderen in staat terecht sceptisch te zijn over het feit dat nogal wat cis-mannen in deze contexten nog steeds niet serieus bezig zijn met hun eigen gewelddadig gedrag en daderbescherming. Bovendien lijken cis-mannen elke waarneembare en serieuze reflectie te missen in hun omgang met de hen omringende FLINTA [1]- dit blijkt ook uit de verklaring van de SAO juist op de plaatsen waar deze momenten niet nader aan bod komen of zelfs worden weggelaten.

Wij willen geen diepgaande analyse geven van de omstandigheden in het achterland en de noodzaak van praktisch antifascisme. Wij willen slechts onze solidariteit betuigen met de beklaagden die momenteel in Dresden terechtstaan en de steeds breder wordende kring van degenen die in Kaltland van antifascisme worden beschuldigd. Wij staan achter u omdat wij beseffen dat een interventie tegen neonazi's - vooral in Saksen of Thüringen - niet alleen kan bestaan uit het deelnemen aan lichtkettingen. Het was en is belangrijk om ons gericht te verzetten tegen neonazi's. Op dit punt wil ik iedereen bedanken die betrokken was en is bij interventies tegen fascisten. Dank u dat u de fascisten - althans tijdelijk - hun grenzen hebt laten zien, dat hun daden niet zonder gevolgen blijven. Juist omdat we moeten aannemen dat er in hun woonplaatsen zelden tegenstand is en dat rechts geweld daar dagelijkse kost is voor allen die in het vijandbeeld van de neonazi's passen. Het heeft je nodig - noodzakelijkerwijs. Tegelijkertijd is er echter ook een discussie nodig over het feit dat militantie in radicaal-linkse contexten een gemaskerd, maar ook zeer gemaskerd en gedomineerd terrein is, dat veel te vaak uitnodigt tot zelfdramatisering die mannelijkheid uitstraalt. Militantie als doel op zich is geen onderdeel van emancipatorische praktijken, noch wordt militantie opgevat als het louter uitoefenen van geweld. Een probleem ligt echter niet in de militante actie als zodanig, maar in de erkenning die vooral cis-mannen ervan verwachten en krijgen. De status van scène waarop zij hopen, maar die zij ook krijgen, voornamelijk via andere cis-mannen, biedt een vruchtbare voedingsbodem en bescherming voor cis-mannen die in hun privé-omgeving geweld gebruiken om macht uit te oefenen en anderen te onderwerpen. Wij willen in deze verklaring geen solidariteit met deze mensen betuigen. Mensen die de mentale en fysieke integriteit van FLINTA mensen hebben aangevallen door hun misogynistisch geweld en dat waarschijnlijk zullen blijven doen, verdienen geen enkele vorm van steun van de scene. Wij pleiten hier voor duidelijke scheidslijnen, juist omdat de overgrote meerderheid van de daders en degenen die hen dekken een actieve en serieuze inkeer verhinderen. In plaats daarvan is het voor ons belangrijk erop te wijzen dat antifascistische interventies, zelfs militante, altijd een vorm van ingrijpen in gewelddadige contexten zijn met het doel deze te verbreken, tegen te houden en onmogelijk te maken, en niet een vorm van het opbouwen en in stand houden van duurzame gewelddadige structuren.

Het proces voor het Oberlandesgericht Dresden zal ooit voorbij zijn, maar onze strijd voor een betere wereld niet. We zullen rechtse structuren blijven bezoeken. Onze interventies gaan door waar ze bewegen en zich veilig voelen. De rechtse consensus moet worden aangepakt en doorbroken, overal. De repressieve organen treden massaal tegen ons op en daarom moeten we vooral solidair zijn met elkaar en ons niet laten isoleren wanneer we getroffen worden door huiszoekingen, aanklachten, veroordelingen of gevangenisstraffen. We moeten voorbereid zijn en met kameraden en vrienden praten over onze angsten en wensen. Het is ook belangrijk er te zijn voor degenen die door onderdrukking worden getroffen en degenen die uit de gevangenis komen op te vangen en hen opnieuw in onze structuren op te nemen.

Verdedig het autonome antifascisme!

[1] Flinta steht für Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Agender.
https://freiheitfuerlina.noblogs.org/ https://www.soli-antifa-ost.org/
https://vrijebondfriesland.org/2022/08/29/free-lina-we-zijn-allemaal-ant...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Jaaa. Meteen.

Comment was hidden

Onzinnig gezeur en ononderbouwde aantijgingen

Stuk is wel lekker eerlijk

Stuk is wel lekker eerlijk over het feit dat Antifa niet meer is dan een social scene.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. dftt.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech