Wil de echte dief nu opstaan?

Hier kun je discussieren over Wil de echte dief nu opstaan? .
Dinsdag 13 december, ook wel bekend als internationale ACAB dag, schijnt nu uitgeroepen te zijn tot Internationale Winkeldiefstaldag. En zoals met zoveel van die speciale dagen doemt meteen de vraag op: is het niet elke dag internationale winkeldiefstaldag?

Voor veel mensen wel. Want de keuze tussen het betalen van de energierekening, de huur, de zorgverzekering en de boodschappen hoort niet te bestaan maar is er toch. Er rest veel mensen daarom geen andere keuze dan in het levensonderhoud te voorzien op een manier die niet wettelijk is toegestaan. Dat betekent dus zonder betalen deze of gene kapitalistische uitbuiterij verlaten en dat is noodweer, rechtmatig en rechtvaardig. Hun wetten zijn de onze niet. Immers, CEO’s en aandeelhouders van grote multinationals krijgen van het stelen uit onze zakken geen genoeg en gaan ongemoeid. De belastingdienst van de staat doet er nog een schepje bovenop. En tot slot horen we maar al te vaak het mantra dat we dan maar meer moeten gaan werken.
Maar meer werken biedt geen oplossing. Menigeen belandt in de armoedeval omdat toeslagen ineens niet meer worden verstrekt. En dat is nog maar een van de vele problemen waar je tegen aanloopt terwijl je geen tijd meer over hebt om het gevecht aan te gaan als je moe van een dag werken thuis komt. De huidige inflatie is zo’n probleem. Dus waarom zou je je rot werken voor precies die bedrijven die een loon betalen dat meer op een fooi lijkt, en die om de eigen zakken nog een keer te spekken hun ‘klanten’ rekeningen sturen waar mensen vroeg of laat van omvallen?

Het is dit kapitalistische systeem dat belang heeft bij mensen die alleen nog maar bezig zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Ploeteren zul je. Werken voor degene die je links of rechts berooft. Werken als oplossing voor onze problemen is een verrotte wortel die ons wordt voorgehouden. Er zijn zelfs mensen die wordt gezegd dat ze blij mogen zijn dat ze ‘mogen’ werken: migranten, vluchtelingen, mensen die het laagst op de sociale en economische ladder staan en daar het smerigste en slechtst betaalde werk doen. Arbeidsmigranten worden nog eens dubbel gepakt door hen te huisvesten onder abominabele omstandigheden en de ‘huur’ van het schamele loon voor vies en gevaarlijk werk af te trekken, zodat er nauwelijks wat over blijft. Geen werk, geen woning. Rechteloosheid is troef. Verdeel en heers politiek doet de rest. Werken zul je, en de schuld van je problemen geven aan je Turkse buren, de vluchtelingen in het AZC in je dorp, de statushouders die op gezinshereniging wachten, want zij zijn degenen die ‘je baan afpakken’.

Door mensen tegen elkaar uit te spelen en afhankelijk te maken van liefdadigheid, worden we allemaal machteloos gemaakt. Of het nu over huisvesting gaat of over werk of uitkeringen: het is niet de bedoeling dat we inzien bij wie we wel moeten zijn. Kapitalisten en staat willen niet dat we de handen ineen slaan. Ze willen dat we naar onderen trappen en niet naar boven. Winkeldiefstal is zo’n voorbeeld van naar boven trappen. Het is niets anders dan DIY zorg voor jezelf en voor elkaar. Wie huur niet betaalt, wordt ontruimd. Wie energie niet betaalt, wordt vroeg of laat afgesloten. Wie zorgkosten niet betaalt, heeft een probleem wanneer ernstige ziekte of ongeluk zich aandient. Winkeldiefstal is vaak de enige manier om het geld, in natura, terug te halen waar het zit, net zoals dat kraken de enige en meest directe manier is om aan een dak boven je hoofd te komen.

Wie niet eet, kan niet leven. Winkeldiefstal mag dan, net als kraken, volgens de wet illegaal zijn, maar het is niets anders dan het delen van welvaart, tegen de zin in van diegenen die wel bezit hebben en er zoveel van hebben dat ze fooien uit kunnen delen aan anderen onder het mom van loon voor gedane arbeid. Dat is per definitie uitbuiting. Het kan niet vaak genoeg gezegd. Wat in de wet benoemd wordt als legaal of illegaal, is geen maatstaf voor wat rechtvaardig is. Zo was bijvoorbeeld slavernij tot 1873 legaal en waren het de ‘eigenaren’ van tot slaaf gemaakten die bij het afschaffen van de slavernij werden gecompenseerd. Nazaten van tot slaaf gemaakten kregen tot nu toe geen compensatie. Dus de wet en degenen die deze handhaven? Die zeggen niks over wat noodzakelijk is. De wet is er voor de bescherming van het bezit van de rijken en de machtigen. Dat is altijd al zo geweest.

Als argument tegen mensen die genoodzaakt zijn tot winkeldiefstal over te gaan wordt nogal eens gezegd dat winkelketens hun verlies doorrekenen aan de klant. Ook dat is weer een typisch geval van verdeel en heers. Maar is het eigenlijk wel zo en hoe groot is dat percentage? Alles wordt sowieso de hele tijd duurder gemaakt. Marktwerking, zeggen ze dan. Inflatie hoort bij het kapitalisme zoals de dag bij de nacht. Die wordt niet veroorzaakt door mensen die wat van die megawinsten terugpakken door middel van onteigening in de winkel. Maar voor wie er toch mee zit, is het delen van de buit het mooiste gebaar dat mensen na een dagje proletarisch winkelen kunnen doen!
Let wel: het zijn vaak migranten / mensen met een migratie-achtergrond voor wie veel op het spel staat indien ze zich aan enige vorm van rechtvaardige onteigening zouden moeten wagen. Het racisme is aan alle kanten institutioneel, zoals je kunt zien. Zij zijn de eerste die door het racistische strafrechtsysteem (langer) de cel in gaan of het land worden uitgezet als ze ook maar een enkel brood niet betalen en ermee naar buiten lopen. Witte en gedocumenteerde personen hebben dus zelfs als ze gepakt worden nog privilege. Dat is schandalig, maar privilege kan ook worden ingezet om de vruchten ervan te delen met mensen die het niet hebben. Dus: heb je zelf niks nodig of heb je over? Dan deel je het toch uit op straat als een moderne Robin Hood? Of ergens buiten zetten met een bordje erbij: Neem mee! Gratis! En dat is geen liefdadigheid. Dat is solidariteit.

Dan ga je toch naar de voedselbank? Hoor ik menig gezagsgetrouwe al roepen. Maar hoewel voedselbanken ongetwijfeld goedbedoelde initiatieven zijn, ze reduceren de have-nots tot mensen die niks te kiezen en niks te zeggen hebben. Ze leveren wat grote winkelketens bereid zijn weg te geven omdat het (bijna) over de datum is. Die winkelketens kloppen zich vervolgens op de borst met voedsel wat anders, liefst nog overgoten met bleekmiddel, in de container zou zijn gegooid. En zelfs skippen ofwel dumpster diven is in juridische zin nogal eens aangeduid als diefstal. Maar het is natuurlijk de verspilling die net als het bezit zelf diefstal is! En dat kun je niet witwassen door ook eens wat aan de voedselbank te doneren.

Het kan zijn dat je dit leest en denkt: ik hoef dat niet te doen, dit gaat niet over mij. Wees blij en laat je solidariteit zien met mensen die je in de winkel iets in de zak ziet steken. Je hebt het niet gezien. Je wilt toch niet iemand laten oppakken die thuis misschien wel hongerige kinderen heeft of die helemaal geen thuis heeft? Die mensen komen dan alleen maar nog meer in de problemen door boetes en gevangenisstraffen. Dus lever nooit iemand uit aan de politie. Want de politie, die is er om de echte dieven te beschermen. En het is niet voor niets ook nog ACAB dag op 13 december.

Joke Kaviaar, 13 december 2022


al ergens jaren 90 opperde

al ergens jaren 90 opperde bisschop Muskens dat je wel een stuk brood mocht jatten. Toen was de nood al hoog. Wat is er sindsdien gedaan?

Nou, het broodnodige

Nou, het broodnodige activisme toch? Er zijn stukjes geschreven op marginale websites, er zijn banners opgehangen met onduidelijke teksten, er wordt online ruzie gemaakt, er worden af en toe dingen geschreeuwd door een megafoon, er worden teksten verspreid, er worden panden gekraakt waar dan weer meer van dit soort dingen georganiseerd kunnen worden, er werden stickers geplakt en zo kun je nog wel even doorgaan. Ik snap het ook niet hoor dat ondanks al die actieve inzet er nog steeds armoede is in Nederland... Je zou soms bijna denken dat een maatschappelijke positie ambiëren vanuit waar je iets structureel kan veranderen nuttiger is, maar dat is niet anarchistisch dus dat kan niet zo zijn. Je zou zeggen dat pleiten voor hogere uitkeringen, of bijvoorbeeld een basisinkomen nuttiger is en dat politiek actief worden nuttiger is, maar dat is een illusie, politieke partijen gaan nooit wat verandreen! Trap er niet in. Eigenlijk is het gewoon allemaal de schuld van de politie, dat sowieso. ACAB

Begrijp ik het juist? De

Begrijp ik het juist? De politie is de schuld en anarchisme is de oplossing?

Dit zou wel eens ironie

Dit zou wel eens ironie kunnen zijn. Het is fascinerend hoe moeilijk het is de waanzin van sommige types hier te proberen met humor na te bootsen en dat mensen dan blijkbaar nog denken dat het serieus is. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/IRONIE#.Y...
Ironie en spot is helaas nodig om onder de censuur van Indymedia uit te komen. Hoewel die censuur ook nuttig en amusant is, want die geeft immers weer meer aanleiding tot spot. Het is eigenlijk geen eens een uitdaging meer zo.

Ja lekker stelen jongens.

Ja lekker stelen jongens. Niet betrapt worden he, want dan krijg je een boete of een strafblad (of gaat de Vrije Bond dan die boete voor je ophoesten denk je, uit zogenaamde solidariteit?). Dan blijf je lekker aan de kant van de maatschappij staan en zul je ook nooit enige invloed kunnen uitoefenen en iets beter maken voor anderen in de maatschappij, net als de Jokes en Vrije Bond types van deze wereld. Lijkt me een hele goede strategie. Ik denk dat de rechtse types die proberen een positie te krijgen van waaruit ze macht uitoefenen het hier ook mee eens zijn, hoe minder concurrentie voor hen hoe beter natuurlijk. Alle extreem linkse mensen lekker met een strafblad voor altijd in de marge. Ik zou zeggen, doen! Een troost, je voelt je in ieder geval even een dagje een soort Robin Hood en een ware anarchist. Dat gevoel is ook wat waard toch?

Nb. ik kwam kauwend op

Nb. ik kwam kauwend op kauwgom de plaatselijke supermarkt binnen. Meteen reactie voor mij hoorbaar van kerel in de winkel geen personeel dat ik spul vd super liep te kauwen zonder daar voor betaald te hebben. Ik ben maar door gelopen het peroneel liet me met rust. Als ik nu kauwgom kauw moet ik daar aan denken ik spug nb de kauwgom uit voor ik de winkel in ga over het algemeen. Ik jat nooit wat. Heb ik ook niet gedaan toen ik weer eens bij een voedselbank liep. Ben ik zo braaf nee ik wil geen last woon altijd in dorpen. Ik ga niet sneaky naar een ander dorp om daar dan wat te jatten. Te veel gedoe allemaal.
Inderdaad ik heb het ook niet gezien als ik een enkele keer iemand heel opazichtig vaak wat zie jatten. Als die figuur weet dat je klikt krijg je klapppen dat moet je dan ook overwegen. Dat je kan stellen dat de super die schade door diefstal aan jou door berekend nou ja het moet maar. Ik heb ook niks met voedselbanken slechte ervaringen voor al die in Haarlem waar ik niet meer woon. Negentiende eeuwse toestanden daar meegemaakt. Maar doe er toch een broep op zo nu en dan want wat is de keuze als de soos niet betaald jatten of de voedselbank inderdaad. Daar bij een grote kerel krijgt maar voor twee hoog uit drie dagen blijven er nog vier over . Wat een rot leven. Maar goed ik ben neit depri of zo. Nu heb ik weer genoeg te eten en niet via de voedselbank. Enne kaviaar wel eens gehoord van Oost Europese bendes die zich specialiseren in dure spullen van de drogist ? Het zijn niet allemaal zielige mensen maar ook beroepscriminelen die op bestelling jatten.
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/humberto/8c289543-9e82-4c02-9fa2-9bc...

Ik zal ook nooit iemand

Ik zal ook nooit iemand verlinken die wat jat, daar gaat mijn kritiek niet om. Ik heb zelf meerdere keren een taakstraf gedaan en het zal je verbazen bijvoorbeeld hoe veel bejaarde mensen daar dan ook zitten die vaak duurdere artikelen jatten die ze anders niet kunnen kopen. De wat betere kwaliteit vlees bijvoorbeeld. Dat past denk ik ook niet in de anarchistische clichés. Ik vind het echt misplaatst om mensen die toch zeer waarschijnlijk niet tot de onderklasse behoren (vrije bond leden) dat als een wedstrijdje neerzetten. Als een lolletje. En dan jonge mensen het laten riskeren om een strafblad op te lopen waardoor ze waarschijnlijk minder kunnen doen voor anderen op de lange termijn. Ooit komen ze er nog wel eens achter hoe verwend dit soort acties over komen.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech