A statement by Rev Dia, anarchists from Ukraine that joined the self-defense units.

Hier kun je discussieren over A statement by Rev Dia, anarchists from Ukraine that joined the self-defense units..
Originally published by Rev Dia. Translated by Riot Turtle with support from translation tools.

The point is that this is not a war between Ukraine and Russia, but a war for the future of all the countries of the former Soviet Union (USSR). The Russian government has long been the guardian of the dictatorial regimes in the entire former USSR. It has supported them in difficult times, as it did in Belarus and Kazakhstan.
In Russia itself, a dictatorial regime was being implemented. With a total ban on freedom of speech and imprisonment for 15 years for participating in peaceful demonstrations. If Putin’s dictatorship wins the war in Ukraine, all this will not only become a reality for the Ukrainians, but will also be consolidated in Russia and implemented in other countries. For a long time there will be no possibilities to change this order. Moreover, this will give Putin the ambition to expand his dictatorship to other countries. Not to mention the fact that all activists of any kind of movements will be destroyed, including anarchists, regardless of what position regarding the war they supported.
The war in Ukraine might be the last chance to overthrow and abolish the dictatorship. That is why it is so important to use all possible means to put an end to the dictatorial horde.
Rev Dia, March 13, 2022


Albums Against the Invasion

Albums Against the Invasion from Anarchist Black Cross Musical Solidarity Group
https://www.anarchistfederation.net/albums-against-the-invasion-from-ana...

Nederlandse vertaling van Revdia.org

Nog steeds begrijpen veel mensen niet waarom de anarchisten toen besloten ten strijde te trekken tegen Rusland.

Deels vanwege de Russische propaganda, die zichzelf positioneert als een antifascistische macht die strijdt tegen nazi-Oekraïne. Deels vanwege het feit dat veel mensen Poetin zien als een strijder tegen het VS-imperialisme.

Het punt is dat de oorlog nu niet tussen Oekraïne en Rusland is, maar een oorlog om de toekomst van alle landen van de voormalige USSR. De Russische autoriteiten hebben lange tijd borg gestaan voor dictatoriale regimes in de gehele USSR. Zij hebben hen gesteund in tijden van crisis, zoals zij dat in Wit-Rusland en Kazachstan hebben gedaan.

In Rusland zelf werd een dictatoriaal modelregime ingevoerd. Er was een totaal verbod op de vrijheid van meningsuiting en een gevangenisstraf van 15 jaar voor deelname aan een vreedzame demonstratie. Als de dictatuur van Poetin de oorlog in Oekraïne wint, zal die niet alleen voor de Oekraïners werkelijkheid worden, maar ook in Rusland en andere landen ingang vinden. Voor lange tijd zullen er geen mogelijkheden zijn om deze volgorde te veranderen. Meer nog, het zal Poetin de ambitie geven om zijn dictatuur in de nieuwe landen uit te breiden. Om nog maar te zwijgen van het feit dat alle activisten van welke beweging dan ook, met inbegrip van de anarchisten, zullen worden vernietigd, ongeacht het standpunt ten aanzien van de oorlog dat zij steunden.

De oorlog in Oekraïne kan de laatste kans zijn om de dictatuur omver te werpen en af te schaffen. Daarom is het zo belangrijk alle mogelijke middelen aan te wenden om een einde te maken aan deze dictatoriale horde.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech