Rechtszaken Groot-Wassink maken ongedocumenteerden dakloos/In Amsterdam slaapt toch niemand op straat, volgens Groenlinks?

Hier kun je discussieren over Rechtszaken Groot-Wassink maken ongedocumenteerden dakloos/In Amsterdam slaapt toch niemand op straat, volgens Groenlinks?.
RECHTSZAKEN WETHOUDER GROOT-WASSINK MAKEN ONGEDOCUMENTEERDEN DAKLOOS/NIEMAND SLAAPT TOCH OP STRAAT, VOLGENS GROEN LINKS?

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/rechtszaken-groot-wassink-maken-ongedocumente...

AAN:
De heer R. Groot-Wassink
Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering
Houder van de portefeuilles:
Diversiteit en Antidiscriminatiebeleid
Democratisering (inclusief Bestuurlijk Stelsel)
Coördinatie Bedrijfsvoering
Inkoop
Sociale Zaken
Vluchtelingen en Ongedocumenteerden
Onderwerp:
Uitzetting ongedocumenteerden uit LVV Amsterdam

Geachte heer Groot-Wassink,

[In geval van tijdnood, leest u dan alleen ''Epiloog'']

''In Amsterdam slaapt niemand op straat. '' [1]
Kent u die quote?
Dat is een retorische Vraag, want natuurlijk kent u die. omdat het immers afkomstig is uit het verkiezingsprogramma van uw eigen partij, Groen Links. [2]
Het is dan niet vreemd, dat je mag verwachten van Groen Links politici, en zeker Wethouders, dat zij zich aan hun
eigen leus houden en zeker zo'n belangrijke, de strijd tegen dakloosheid.
Ook staat er uitdrukkelijk bij
''We creëren meer opvang en begeleiding voor alle groepen zonder thuis, ook voor mensen zonder papieren''
[3]
HELAAS!
In de praktijk van uw politieke bedrijf is daarvan weinig
tot niets terug te vinden.
Wil ik daarmee zeggen, dat u helemaal NIETS gedaan hebt voor de rechten van mensen zonder papieren?
Laat ik het vriendelijk zeggen:
U bent van start gegaan, hebt echter een valse start gemaakt, en het is van Kwaad tot Erger geworden.

VAN START GEGAAN/LVV'S

Inderdaad, meneer Groot-Wassink, u bent van start gegaan, naar het scheen op een redelijke manier:
Want uw Gemeente Amsterdam en vier andere Gemeenten, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen, sloten een deal met het Ministerie van
Justitie en Veiligheid voor de opvang van vluchtelingen,
die tussen wal en schip vielen.
In Nederland hadden zij geen recht op verblijfsvergunning,
maar zij konden [vaak vanwege de oorlogssituatie of
andere inhumane omstandigheden] ook niet terug naar hun land van herkomst en deze mensen zouden dus
worden opgevangen in Landelijke Vreemdelingen
Voorzieningen. [4]
Op zich natuurlijk al gek, want kenden we in
Nederland niet het buitenschuldcriterium, inhoudende
''
Buitenschuld
U kunt soms een verblijfsvergunning krijgen als u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten.Voor deze verblijfsvergunning gelden strenge regels. Zo moet u zelf hebben geprobeerd om Nederland te verlaten. En u moet naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn gegaan voor hulp bij uw vertrek. DT&V moet een positief zwaarwegend advies hebben gegeven.'' [5]

Uit recente informatie blijkt, dat de inzet van de vluchteling niet meer wordt meegewogen, alleen de

beoordeling van DT&V [6]

Uit wat ik echter van vluchtelingenorganisaties heb begrepen, beklim je eerder de Mount Everest, dan dat

je in de praktijk zo'n buitenschulddocument krijgt, terwijl

ook dan je toekomst in Nederland onzeker is [7]

LVV'S

Terug naar die LVV's

Doelstellingen van het LVV project zijn driedelig:

Terugkeer, doormigratie of legalisering verblijf [8]

Nou heeft, in vele gevallen, de praktijk al uitgewezen,

dat terugkeer, ook voor degenen, die dat graag willen,

door de situatie in de thuislanden, vaak geen optie is [9],

maar dat even daargelaten, want ik ken natuurlijk niet

het dossier van iedereen

WEL weet ik twee dingen:

Het zijn in de meeste gevallen mensen, die reeds 2012

door Amsterdam zwerven [10] en echt niet voor hun

plezier.

Ik heb met velen gesproken en de meesten zouden morgen al terugkeren, als er een leefbare situatie was

in hun eigen land.

Maar die is er niet en dat weet u ook!

Achteraf dus niet zo redelijk, die startpositie van u

VALSE START/DESASTREUZE GEVOLGEN

Waarom heb ik het over een valse start en een niet zo

redelijke startpositie van u?

Omdat de vluchtelingen, die in de LVV's werden

opgevangen, een verklaring moesten ondertekenen,

waarmee zij accoord gingen met de voorwaarden voor verblijf, waarbij hoorde de optie tot terugkeer.

Maar wat doe je, als je op straat zwerft, zonder

dak boven je hoofd en je opvang wordt geboden.

Ben je dan in een vrije situatie om een beslissing te nemen.

Ook al KUN je niet terugkeren, je bent wel gedwongen,

die verklaring te ondertekenen, omdat je geen alternatief hebt.

Dat betekent, meneer Groot-Wassink, dat u deze mensen

in een chantabele positie gebracht hebt [11] en dat is

onacceptabel!

Want u biedt ze slechts een ''opvang'', met een strop

om hun nek.

De straat of iets ondertekenen, dat voor jou onmogelijk is!

DAKLOOS DOOR GROEN LINKS WETHOUDER

En dan komt het beschamende sluitstuk:

In plaats van deze mensen te helpen, die al jaren

dakloos zijn, zonder rechten, zonder vooruitzichten,

zonder perspectief, spant U, een Wethouder van een

partij, die beweert ''solidair'' te zijn [13] kort gedingen

aan tegen deze mensen om hen ontruimd te krijgen,

om hen, ook nog eens midden in de winter, over te

leveren aan dakloosheid!

Wat zegt dat over u als mens, als Wethouder, als

Groen Linkser?

Vindt u dat zelf niet schandalig?

Wat maakt dat u beter dan elkaar opeenvolgende Staatssecretarissen, die vluchtelingen hebben

uitgezet naar uitzichtloze situaties, waar ze niet zelden

gevaar liepen, werden gedood? [14]

En als u dan ter rechtzitting beweert, dat die vluchteling

wel uit de LVV moet vertrekken, omdat hij/zij de plaats

van een ander aanneemt [15], waarom dan niet door de Gemeente gezocht naar een permanente locatie,

waar deze rechtelozen kunnen verblijven [er staat genoeg

leeg in Amsterdam en anders bouwt u maar een locatie]?

Het is uw schuld, meneer Groot-Wassink, dat er meedogenloze vonnissen komen als die, uitgereikt

aan een man uit Nepal, waarin staat:

''.4.5.

Eventuele dakloosheid van [gedaagde] zal een gevolg zijn van zijn eigen keuze om niet mee te werken aan terugkeer naar Nepal.''

EN [Grapje zeker]

''Als hij zich daartoe wel bereid verklaart, wacht hem namelijk de mogelijkheid van opvang in de vrijheidsbeperkende locatie, wanneer hij zich in Ter Apel meldt'' [16]

Een Vrijheidsbeperkende Locatie dus [17], wat alsnog betekent:

Uitzetting.......

Het is waar wat schrijfster en activiste Joke Kaviaar schreef:

Chantage is geen opvang [18]

EPILOOG

Dat het zover moest komen, dat u als Groen Links Wethouder,

die in 202o nog beweerde in Amsterdam ''nog best nog linkser te willen gaan'' [19] en wiens patrij het adagium verkondigt ''dat niemand in

Amsterdam op straat slaapt'' [20], een rechtszaak begint TEGEN mensen

zonder papieren, bezitlozen, wanhopigen, om hen uit de enige wettelijke

opvang die ze nog hebben, te knikkeren, in plaats van NAAST hen te staan, is een levensgroot Dieptepunt en de tegenhanger van links-progressieve solidariteit.

In uw plaats had net zo goed een VVD Wethouder kunnen staan, voor

de mensen zonder papieren had dat niets uitgemaakt!

Wilt u anders zijn dan rechtse vluchtelingenmeppers?

HANDEL DAN ALS VOLGT!

STOP RECHTSZAKEN TEGEN WANHOPIGE ONGEDOCUMENTEERDEN!

VANG DE VLUCHTELINGEN OP, DIE DOOR DE

DOOR U AANGESPANNEN RECHTSZAKEN DAKLOOS ZIJN

GEWORDEN

BEEINDIG DE LVV SAMENWERKING MET HET MINISTERIE,

WAT IN FEITE DE STROP OM DE NEK IS VAN MENSEN

ZONDER PAPIEREN

GEEFT DE MENSEN ZONDER PAPIEREN IN UW STAD EEN PERMANENTE LOCATIE, WAAR ZIJ ALS MENSEN KUNNEN WONEN,

NET ZOALS ANDERE AMSTERDAMMERS EN ZORG VOOR

HUN ELEMENTAIRE LEVENSBEHOEFTEN

Kan dat niet en strookt het niet met het Landelijk Beleid?

Treedt dan af!

Alleen met werkelijke solidariteit zet u een stap in de richting van menselijkheid

Linkse solidariteit

Blijft u deze mensen opjagen met rechtszaken en dakloost u

hen verder, dan bent u politiek en moreel verantwoordelijk

voor de verdere dehumanisering van deze mensen zonder papieren.

Aan wiens kant wil u staan?

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/rechtszaken-groot-wassink-maken-ongedocumente...

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/rechtszaken-wethouder-groot-wass...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. troll.

[opgekuisd]

[opgekuisd]

Gekker moet het niet worden

In Breda worden hier geboren en getogen Nederlanders dakloos gemaakt om plaats te maken voor statushouders.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech