Amsterdam - Demonstratie 28 aug.: Elke Afghaan recht op een veilig bestaan

Hier kun je discussieren over Amsterdam - Demonstratie 28 aug.: Elke Afghaan recht op een veilig bestaan .
Kom 28 augustus naar de Dam in Amsterdam en spreek je uit voor alle Afghanen die momenteel onveilig zijn.

Veel Afghanen in Nederland (en daarbuiten) voelen zich in de steek gelaten. Door de Nederlandse regering en andere Westerse overheden die de levens van Afghanen klaarblijkelijk minderwaardig achten. Doordat Afghanistan al meer dan 40 jaar in het nieuws verschijnt in oorlogsverband, lijken de meesten verdoofd geraakt voor dit onrecht.

De aangrijpende beelden op het vliegveld van Kabul, waar Afghanen zich vastklampen aan de buitenkant van een vliegtuig om te kunnen vluchten, laten de wanhoop van de Afghanen zien en brengt de nalatigheid van de betrokken internationale partijen aan het licht.
Meer dan ooit rekenen de Afghanen op jouw solidariteit! Laten we ons niet machteloos opstellen en in actie komen! Spreek je uit tijdens onze grote manifestatie op de Dam in Amsterdam.

Met je aanwezigheid demonstreer je tegen de jarenlange bloedige aanslagen en huidige gruweldaden van de Taliban, de nalatigheid en wandaden van alle internationale partijen in Afghanistan, het gebrek aan mensenrechten voor Afghaanse vluchtelingen binnen en buiten de grenzen van Europa en spreek je je uit voor de veiligheid van alle Afghanen. Die nu al ruim 40 jaar lijden onder de voortgaande oorlog door tal van buitenlandse partijen en milities, gebukt gaan onder ballingschap en massaal vastzitten in vluchtelingenkampen zoals Moria.

Onze grote manifestatie op de Dam is naast een teken van steun aan de Afghaanse diaspora, ook een oproep aan de Nederlandse regering.
Wij roepen de Nederlandse overheid op om Afghanistan onmiddellijk officieel onveilig te verklaren zodat Afghanen recht krijgen op bescherming en asiel. Ook is het van belang dat Nederland, net als andere Europese landen, de uitzending van ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde Afghanen volledig en voor onbepaalde tijd stopzet in tegenstelling tot de huidige ambitie van Nederland om Afghanen na een half jaar terug te sturen. Daarnaast moet de Nederlandse regering met spoed alle Afghanen in veiligheid brengen die in Afghanistan voor de Nederlandse overheid, strijdkrachten, media of ngo’s hebben gewerkt.

En tot slot is het van belang dat Nederland de massale mensenrechtenschendingen in de inhumane Griekse vluchtelingenkampen als Moria - waar meer dan 10.000 Afghanen vastzitten - onmiddellijk stopzet en de vluchtelingen in Europees verband evacueert.

Kom daarom op 28 augustus naar de Dam, neem je spandoeken en borden mee en steun Afghanen en Afghaanse vluchtelingen. Er zal een podium komen met diverse sprekers, muziek, waarna we in een stoet zullen lopen door de stad; van de Dam naar het museumplein voor Afghanistan!

Wil je de bovenstaande punten bekrachtigen? Teken de petitie en kom naar de demonstratie!
Petitie: https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/afghaan-recht-op-een-veilig-...


Wat is islamofobie?

De term islamofobie doet veel stof opwaaien. Het roept vragen op zoals: bestaat islamofobie wel? Zo ja: wat is het dan precies? Hoe verhoudt islamofobie zich tot islamkritiek? Waar ligt de grens? En is het misschien niet zo dat moslims islamofobie verwarren met terechte islamkritiek?

Toch is het niet eenvoudig om een definitie te formuleren. Zelfs in de sociale wetenschappen bestaan er verschillende definities.

Uit de verschillende gehanteerde definities kan een kern gedistilleerd worden die door antropoloog Martijn de Koning als volgt is omschreven:

Islamofobie is het construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische definitie van islam die leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen niet moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van hun religie.

Dit begrip vormt de basis voor de definitie die het meldpunt hanteert om de meldingen die binnenkomen te filteren. Onder een ‘islamofoob incident’ wordt het volgende verstaan:

Onze definitie van een islamofoob incident omvat fysiek of verbaal geweld, uitsluiting en discriminatie gericht tegen moslims, omwille van hun ‘moslim zijn’: van discriminatie op de arbeidsmarkt, op de werkvloer, en in het onderwijs, tot verbaal en fysiek geweld op straat en scheldpartijen op het internet.

https://www.meldislamofobie.org/wat-is-islamofobie/

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. De 'delete' knop is uitgevonden om rechts getroll te verwijderen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

waarom wordt dit erbij gehaald?

In die oproep komen de woorden islam en islamofobie helemaal niet voor. Het gaat gewoon over mensen. Waarom wordt deze definitie erbij gehaald? Een beetje proactief zijn, in de hoop dat er een trol gaat happen?

fobie-hersenziekte waar je dus niks aan kan doen

Een fobie (Grieks: φόβος, phóbos = angst, vrees[1]) is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een overmatige angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fobie

‘Auschwitz open for Blacks’

Demonstratie jongeren bij noodopvang Afghaanse vluchtelingen in Harskamp loopt uit de hand: autobanden in brand, politie grijpt in met honden
https://www.gelderlander.nl/ede/demonstratie-jongeren-bij-noodopvang-afg...

De toekomst van de overige Afghanen

Belangrijk om op te komen voor de Afghaanse diaspora en om (als Nederland) fatsoenlijk om te gaan met de Afghanen die de afgelopen jaren de Nederlandse overheid en NGOs hebben geholpen. Maar al die andere Afghanen zijn even belangrijk. Hoe kan er worden gezorgd voor enige vrijheid, bestaanszekerheid en ontplooiingsmogelijkheden voor alle Afghaanse burger (en niet in de minste plaats de vrouwen)? Zonder als paternalistische Westerling te willen vertellen wat Afghanen zouden moeten willen en doen.
Mij lijkt het in geval belangrijk om mede vanwege Afghanistan ook China eens serieus te nemen. Dat staat al te trappelen om de banden met de Taliban aan te halen en zich op de bodemschatten van Afghanistan te storten. En de Taliban zal niet zonder de (financiële) Chinese steun kunnen. Hier bovenop komt natuurlijk ook nog de toenemende onderdrukking in China zelf. Stop als persoon en als land met het importeren van Chinese producten. Ja, dit is bijna onmogelijk, maar het in de praktijk brengen van principes is nooit makkelijk geweest. Hoe langer iedereen maar wat roept en ondertussen niets doet dat nadelig is voor de eigen portemonnee of economie, hoe lastiger het uiteindelijk wordt.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Doorzichtig getroll.

Re: Amsterdam - Demonstratie 28 aug.: Elke Afghaan recht op een

Leus op spandoek. "Eigen volk eerst, roep dat ook de volgende keer dat politieke leiders jouw land verneuken". Wat is rutte aan het doen? Het inlevingsvermogen en visie van autonoom Nederland is waarlijk bedroevend.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech