AG/Legal team Woontevolte Amersfoort 30 januari

Hier kun je discussieren over AG/Legal team Woontevolte Amersfoort 30 januari .
--Nederlands--

Gearresteerd? Dit moet je weten!   

   

Tijdens de Woonrevolte in Amersfoort op 30 januari is er een arrestantengroep (AG) om mensen in het geval van arrestatie bij te kunnen staan. De arrestantengroep staat paraat via het nummer:⁩ +31 6 84520914, bereikbaar vanaf 14:00. Bel de AG als je gearresteerd wordt, bel ook als je iemand anders gearresteerd ziet worden, dan gaan wij aan de slag EN neem contact op als je weer vrij bent!   

   

De advocaat waar je naar kunt vragen is: Milan van Hulst van het kantoor Sticht Advocatuur. Schrijf de naam van je eigen advocaat en het telefoon-nummer van de arrestantengroep ergens op je lichaam met een marker. 

   

1. Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt. Ook na de invoering van de ID-plicht heb je nog het recht om anoniem te blijven; dit heeft voordelen (straf ontlopen en ze kunnen geen netwerken in kaart brengen) maar ook nadelen (ze kunnen je langer vasthouden).     

2. VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!! Vraag waarom je gearresteerd bent, vraag om je advocaat en zeg verder niets.   

3. De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.   

    

4. Je hebt het recht om je eigen advocaat te zien, maar daar moet je wel zelf om vragen! Vraag je advocaat altijd om hun visitekaartje!! Voordat de politie je gaat verhoren moet je in de gelegenheid worden gesteld met je advocaat te spreken. Vraag alleen om je advocaat als je moet overleggen voor je verhoor. (Want: als 50 mensen tegelijk 1 advocaat willen spreken dan kan het druk worden.)

Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij/zij/die 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Accepteer geen piketadvocaat of smoesjes van de politie dat ze dit niet kunnen regelen of dat het je geld gaat kosten.    

5. Als je gearresteerd bent kan de politie je voor een overtreding 6 uur of een misdrijf 9 uur vasthouden, je fouilleren en je persoonlijke spullen afnemen. Als je je naam niet noemt, je ID-kaart niet bij je hebt of niet wilt tonen, kan de politie je bij verdenking van een overtreding nog 6 uur extra vasthouden. Ze zullen je dus bij een overtreding maximaal 6+6 = 12 uur mogen vasthouden. Bij verdenking van een misdrijf kan de politie je in verzekering stellen en je 9uur + 3 dagen +15 uur = 4 dagen vasthouden. Al deze berekeningen gelden enkel vanaf het moment van inboeking op het bureau, niet vanaf de arrestatie! NB: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtends telt niet mee; hierdoor kan er in de praktijk wel 9 uur extra bij komen, wat zou betekenen dat je voor een overtreding maximaal 21 uur vastgehouden kan worden.   

6. De OvJ kan ook bepalen om je langer vast te houden: 'in verzekering stellen'. Dat duurt maximaal 3 dagen en 15 uur. Soms vraagt de officier van justitie echter om verlenging van de inverzekeringstelling. Als dat verzoek wordt ingewilligd komen er maximaal nog 3 dagen bovenop deze periode.   

7. Willen ze je nog langer vast houden – in bewaring stellen – dan moet je binnen deze drie dagen en 15 uur voor een onderzoeksrechter worden gebracht. Anders moet je worden vrijgelaten. De inbewaringstelling, voorarrest, kan een aantal keren verlengd worden. Je advocaat kan je hier verder over inlichten.    

8. Als je vrijgelaten wordt, neem contact op met de arrestantengroep. Zij willen weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen ook graag weten wanneer je weer vrij gelaten bent. Ze kunnen je onder andere adviseren over wat te doen.    

9. Als ze je spullen teruggeven, vraagt de politie je om te tekenen hiervoor. Je hoeft nergens voor te tekenen.   

10. Je hebt recht op vegetarisch/veganistisch/halal/koosjer eten en wanneer nodig medische hulp. Eis dit.    

11. Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen alleen door mannen. Voor trans*personen wordt de sekse die vermeld is in het paspoort gezien als bepalend. De politie mag bij NN-ers zelf bepalen wat ze denken dat jouw gender is.   

     

12. Je hebt recht op een tolk bij het verhoor.   

Meer informatie is te vinden op: www.arrestantengroep.org

--English--

Arrested? This is what you need to know!

During Woonrevolte in Amersfoort on Januari 30th there is a a Legal support group (AG: arrestantengroep) that helps you in case of arrest. The Legal support group can be reached on the number: +31 6 84520914⁩ from 14:00 onwards on Sunday. Call the AG when you are being arrested and when you see other people being arrested so we can get to work. ALSO let us know when you are out again!! 

The lawyer that you can ask for in prison is: Milan van Hulst from the office Sticht Advocatuur. Write the name of your lawyer and the phonenumber of the AG somewhere on your body with a waterproof marker! Minors (up to 18 years old) will need a different lawyer: call AG on Sunday if you're a minor needing a lawyer.

1. You have the right to NOT give your name, whatever the police tells you. Also since they have implemented the obligation to carry ID, you still have the right to remain anonymous; this has some pros (not getting punished and they cannot collect data about networks) but also some cons (they can hold you somewhat longer). 

2. NEVER DECLARE ANYTHING ABOUT YOURSELF OR OTHERS!! You can ask why you’ve been arrested, ask for your lawyer and don’t say anything else (except ‘no comment’). 

3. The police has an obligation to tell you why you have been arrested.

4. You have the right to see your own lawyer, but you will have to ask for them yourself! If you see a lawyer, always ask to see their business card!! Before the police can interrogate you, you have the right to see your lawyer first. Only ask for your lawyer if you NEED to speak to him before interrogation. (Because: if 50 people need to speak to the lawyer it will be very busy.) From the moment you have asked for your lawyer and they have been notified about this, they have 2 hours to come visit you. 

DO NOT accept a ‘piket’ lawyer (pro deo) or excuses from the police that they cannot arrange for you to see your own lawyer, or that it will cost money. 

5. When you have been arrested the police can hold you for 6 hours when it concerns a misdemeanor or 9 hours for a felony, they can frisk you and take your personal belongings. If you don’t give them your name, do not carry ID or don’t show your ID, they can hold you for another 6 hours. For a misdemeanor they will hold you for a maximum of 6 + 6 = 12 hours. For a felony they can also detain you (inverzekeringstelling) and hold you for 9 hours + 3 days and 15 hours = 4 days. Be aware: the hours between midnight and 9 in the morning do not count!! This means another 9 hours can be added to the time. Also, all the calculations only count from the moment you have been processed at the police station, not from the moment of arrest.

6. The prosecutor can  also decide to detain (inverzekeringstelling) you. This will take a maximum of 3 days and 15 hours. Sometimes the prosecutor will ask to prolong this, this can add an additional 3 days maximum.

7. If they want to hold you for even longer, they will have to arraign you before a judge within 3 days and 15 hours, otherwise they should let you go. This pre-arrest can be prolonged a couple of times. Your lawyer will inform you about this. 

8. When you are released, please contact the AG. They want to know how many people have been arrested and when you have been released. They can help you with advise on what to do.

9. The police will ask you to sign a paper to get your stuff back. DO NOT SIGN ANYTHING, you should get your stuff back anyway.

10. You have the right to vegan/vegetarian/halal/kosjer food, and if necessary medical attention. Do demand this!

11. Women can only be frisked by female agents, men only by male agents. For queer and trans* persons they will decide which sex they think you have (or what is in your passport).

12. You have the right to an interpreter during interrogation. 

More information can be found on: www.arrestantengroep.org (see downloads)


[spam deleted]

[spam deleted]

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual troll.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech