Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose

Hier kun je discussieren over Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose.

VERKIEZINGEN 2021/FASCISTEN RUKKEN OP, MAAR BIJ1 IS ERIN!/SOME WIN, SOME LOSE.........
Een Korte, maar Noodzakelijke Impressie

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/verkiezingen-2021-fascisten-rukken-op-maar-bi...

READERS
BROTHERS AND SISTERS OF THE SWORD......

De Teerling is geworpen, de Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn gehouden
en de resultaten zijn verrassend EN onrustbarend.
Onrustbarend ja!
Want bij alle commentaren over de Verkiezingsuitslagen [1] zullen er maar weinig
verslaggevers en politieke commentatoren stilstaan bij het onrustbarende aspect.
Ze zullen stilstaan bij Grote Winnaar de VVD, die maar liefst 35 zetels
[twee meer dan de laatste keer, in 2017] in de wacht heeft gesleept [2],
wat deze Neo Liberale Partij opnieuw de grootste in Nederland maakt.
Ze zullen stilstaan bij de Grote Zege van D'66, die nu op 24 zetels staat en
Neerlands Tweede Partij is geworden, door het ''Sigrid Kaag Effect [3]
Ze zullen stilstaan bij de dramatische nederlagen van Neerlands Linkse Partijen
[of wat daarvoor doorgaat] [4]
Maar weinigen zullen met verve becommentarieren het Reeds Dreigende
Gevaar, dat nu alleen maar groter geworden is:
De Opmars der Fascisten!

Want dat, Lezers, is wat er werkelijk aan het gebeuren is!
Of liever gezegd:
Al gebeurd is!

Want hoewel de fascistische PVV [5] twee zetels heeft verloren, is zij met
haar 17 zetels, nog steeds de grootste oppositiepartij.
Want ik ga er even maar alvast vanuit [al weet je nooit zeker hoe het loopt]
dat Grote Overwinnaar D'66 en de VVD elkaar vinden en samen zullen regeren
waarschijnlijk met het verliezende CDA erbij. [6]

De Grote Fascistenoverwinning is dus niet van de PVV gekomen, maar
van het Forum voor Democratie met Leider Thierry Baudet, die niet lang geleden nog in een crisis zat [7], maar zich daar ''boreaal'' [8]
aan heeft ontworsteld.
Ik weet nu niet, of dat te maken heeft gehad met een plotseling onrustbarende
toename van het aantal fascisten, of eerder met de slimme wijze waarop
Baudet campagne gevoerd heeft, door handig gebruik te maken van de
Coronamoeheid bij vooral jongeren[begrijpelijk natuurlijk, want alle leuke
uitgangsgelegenheden zIjn gesloten, geen Evenementen, etc] [9] en
zich heeft gepositioneerd als de Enige Partij, die Nederland weer open
wil gooien. [10]
Ik weet niet, of het nog geanalyseerd gaat worden, dat deze keer vooral
jongeren op Baudet hebben gestemd, maar het zou mij niets verbazen.

FASCISTENOPMARS

Maar het is verontrustend!
Want Vijand Forum voor Democratie is dus van 2 naar 8 zetels gegaan, viermaal zo groot geworden! [11]
Forum voor Democratie Afsplitser JA21 met als voorvrouw anti-semiete
en vluchtelingenvijand Annabel Nanninga [12], met eveneens een extreem-rechtse inslag [13]
is vanuit het Niets op 3 zetels beland.
Opgeteld met de PVV [17 zetels] zijn dat dus 28 Fascistenzetels!

THIERRY BAUDET, ONDERSCHAT HEM NIET!

Over G Wilders en Zijn Partei heb ik al het nodige gezegd.
Zie maar onder noot 14!
Maar Baudet is hier de Grote Winnaar, met een angstwekkende vervier
voudiging van zijn Fascistische Cluppie Forum voor Democratie!
En aangezien hij de Grote Fascistenwinnaar is, en ik het gevoel heb,
dat zijn Gevaar nog vaak wordt onderschat, nog even een herinnering
aan Zijn Fascistische Gif:

Enkele uitspraken van Baudet:
”’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”
EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [15]
Baudet over de ”homeopathische verdunning van
de Nederlandse bevolking.
Ik citeer hem :
””Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij
hebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandse
bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren
van de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,
zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak
en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [16]
Deze uitspraken zijn, moet ik dat nog zeggen? onversneden klassiek racisme, het ”blank”
willen houden van Europa, de afkeer van andere [hier Afrikaanse]
culturen, de weerzin tegen ”vermenging” van volkeren, opgemerkt
in de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. [17]
Ook is Baudet kennelijk niet vies van het Nederlandse slavernij en
koloniale verleden:
Ik citeer:
””Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.
Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.” [18]
Het is natuurlijk niet verbazingwekkend, dat Baudet, gekoppeld aan
deze standpunten, een fel tegenstander is van wat hij noemt de
's'telselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen'' [19]
Ik citeer de website van Forum voor Democratie
onder het Hoofdstuk ''Aanpakken Immigratie:
''Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit. Voortzetting van dit beleid zou ertoe leiden dat in 2050 tot 40% procent van de Nederlandse bevolking allochtoon is. De kosten van dit beleid zijn astronomisch: over 1995-2019 gemiddeld ca. € 19 miljard per jaar. Totaal € 469 miljard. Immigratie uit niet-westerse regio’s (Afrika, Midden-Oosten) kost Nederland gemiddeld € 400.000 tot € 600.000 per immigrant. Dit is niet houdbaar en moet stoppen.
Wij willen als uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Nederland. Naar Australisch model. We bepalen zelf hoeveel mensen we toelaten en wie dat zijn. Daarbij speelt culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving een doorslaggevende rol.

Waar integratie niet lukt, is remigratie de oplossing. De bestaande remigratieregeling moet worden uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt. Het uitgangspunt van asielbeleid wordt opvang in de regio. De mogelijkheid om eerst naar Nederland te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen, vervalt. Men kan buiten Nederland asiel aanvragen en daar een besluit afwachten. Statushouders die zich momenteel in Nederland bevinden, krijgen hooguit tijdelijke opvang gericht op terugkeer naar het land van herkomst. En dus geen (semi) automatische verblijfsvergunning. Asielzoekers krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen. De toegang tot sociale voorzieningen, zoals een uitkering, stopt.'' [20]

Ik denk, dat dit voor zich spreekt:

Maar een Ding wil ik er nog aan toevoegen:

Het ''Australisch Model'' voor vluchtelingen, zoals

door Baudet en zijn partij voorgesteld, is door

Amnesty International gekwalificeerd als inhumaan! [21]

FASCISTISCH DUS:

Verwijzingen naar ''Europa, dat ''blank en dominant'' moet blijven, de ''homeopathische verdunning van de Nederlandse

bevolking'' en wat dies meer zij, zijn onversneden klassieke

racistische theorieeen, die beter thuis horen in de 19 e Eeuw

dan in onze tijd.

Koppel daaraan een nare stigmatisering van vluchtelingen uit

niet-Westerse landen en het fascistische plaatje is rond.

Zie meer over Baudet en zijn Enge Denkbeelden onder noot 22!

BIJ1

Maar bij al die Narigheid is er ook een Lichtpuntje!

Bij1, de Partij van Sylvana Simons, die voor een gelijke

en inclusieve samenleving strijdt [23], heeft een Zetel

in de Tweede Kamer! [24]

Dat is mooi nieuws.

Dat is een belangrijke Stap om het anti-racistische Geluid in

de Tweede Kamer te laten horen, dat steeds dunner gezaaid is en niet alleen vanwege fascistische voormannen en vrouwen, maar

ook door xenofobische uitspraken en voorstellen van

reguliere Partijen. [25]

En Bij1 houdt zich niet alleen met anti-racisme bezig, zoals

velen denken, maar zet zich ook in voor vluchtelingen, sociale rechten en de rechten van het door Israel bezette en gekoloniseerde Palestijnse volk! [26]

Een heleboel dus.

Ook heb ik Sylvana destijds bewonderd om de manier

waarop zij, als Gemeenteraadslid, protesteerde tegen

politiegeweld, waarbij een Amsterdammer van Britse komaf

het leven liet. [27]

Zij kreeg de gehele Gemeenteraad over zich heen, maar liet zich

niet intimideren! [28]

TERUG NAAR HET FASCISTISCHE GEVAAR:

28 Fascistenzetels dus!

Dat is niet gering

Dat is niet zomaar ''een ruk naar rechts'', zoals

wel door de media beweerd is, maar een Gevaarlijke Ruk

naar Duisternis, Onverdraagzaamheid, Afgrond

EPILOOG

Verbazingwekkend, dat op een aantal kritische mensen na,

inclusief ondergetekende, vrijwel de hele mainstream Nederlandse Pers en media zo makkelijk voorbijgegaan is

aan deze Aardverschuiving in de Nederlandse na oorlogse

Politiek.

Dat Partijen, waarvan de Leider er geen been in ziet, het ''blanke en dominante Europa'' [29] als Ideaal te zien, als reguliere

partijen, doodgewone Gesprekspartners worden gezien.

Dat Leider Thierry Baudet nota bene door het Nationaal Comite

4 en 5 mei is geinterviewd om mee te werken aan een

''Vrijheidsboek'' [30]

Dat maakt mij en het afnemende aantal publicisten, dat nog

protesteert, tot Roependen in de Woestijn. [31]

Maar juist daarom is het zo belangrijk, dat wij blijven roepen.

Het Gevaar blijven benoemen en aanklagen.

Het Fascisme bestrijden met de Pen, met het Zwaard en

met Vuur, dat moeten we blijven doen.

Nu meer dan ooit.

ASTRID ESSED

NOTEN 1 T/M 21

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-21-bij-verkiezingen-2021-fasciste...

NOTEN 22 T/M 31

https://www.astridessed.nl/noten-22-t-m-31-bij-verkiezingen-2021-fascist...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Usual troll.

" Gevaar, dat nu alleen maar

" Gevaar, dat nu alleen maar groter geworden is:
De Opmars der Fascisten! " De overgrote meerderheid van welke huid kleur dan ook wil het gezellig hebben met een feesie op zn tijd. Als je dat beloofd dan krijg je aanhang. GRATIS BIER ! Als je het zo bekijkt dan is het een wonder dat Simons een zetel heeft. BIJ1 richt zich op mensen die totaal geen stem hebben lich beperkt afhankelijk Participatie wet " van kleur " trans en dergelijke . Minderheden kortom en zeer onpopulair bij de meerderheid de spreekwoordelijke lichamelijk gehandicapte joods lesbische " negerin " . Waarom is de VVD zo populair en dat al een hele tijd ? En waarom scoort die Wilders zo hoog ? Omdat ze beter kunnen LIEGEN dan Simons. Gelijk hebben en gelijk krijgen dat is toch wat anders enne Simons heeft wat mij betreft heel vaak gelijk. Essed heeft dit keer ook gelijk hoe wel onbedoeld dat je maar beter niet tot een minderheid kan behoren. O ja dit nog in het programma van BIJ1 staat uitzendbureaus voor onderwijzers en verpleegkundigen verbieden. Ik zeg ALLE uitzendbureaus verbieden weg met die koppel baas praktijken ! Vreemd die uitzondering in het programma. Er valt wel meer te zeggen over dat programma ik laat het hier bij.

lichamelijk gehandicapte

lichamelijk gehandicapte joods lesbische NIET WITTE vrouw, bedoelde je zeker...

...klinkt toch vriendelijker in dit neo-koloniale tijdperk.

iets andere analyse

Ik zie het anders dan AE, die kennelijk nog nooit van Godwin's law gehoord heeft. Mij is het te simpel (en dat is iets anders dan eenvoudig) om te doen alsof het allemaal symptomen zijn van een bekant genetisch en onuitroeibaar fascisme.
Populisten als FvD en PVV moeten het hebben van *regenteske* gevestigde partijen die mordicus tegen referenda zijn, van mensen (=kaaskoppen) die hun eigen talen/culturen bedreigd zien, die nergens betaalbare woningen kunnen krijgen.. en Baudet is het gelukt daar een paar honderdduizend "viruswappies" ( en gefrustreerde ondernemertjes) bij mee te krijgen. De "roast" die hem bij Jinek ten deel viel heeft hem misschien ook nog geholpen.

Dat de VVD iets gegroeid is komt volgens mij doordat Rutte van tevoren zei niet met PVV of FvD in een coalitie te stappen.

Dat Groenlinks kromp komt enerzijds door het succes van Volt, anderzijds doordat de "liberale vleugel" en strategisch-stemmers naar D'66 zijn gegaan. D'66 had dit keer dan ook een erg "groene" campagne, maar we moeten nog maar afwachten wat daarvan overblijft (herinner je je de kroonjuwelen nog?) .

Zit wel wat in Ronaldo , en

Zit wel wat in Ronaldo , en vergeet er niet bij dat alle overige politieke partijen hebben bijgedragen
aan de groei van extreem rechts.
De fluwelen handschoenen hadden allang verruild moeten zijn door boxhandschoenen.

Fascisme is nu eenmaal een kwaadaardig gezwel wat zo snel mogelijk verwijdert moet worden.

leg eens uit

HOE hebben die andere partijen er aan bijgedragen? Wat bedoel je precies met handschoenen? Hoe moet ik me dat verwijderen voorstellen?

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Bijna vermakelijk als trollen over 'rukken' beginnen.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech