AIVD-richtlijnen 2012: meer focus op Anarchisten

Hier kun je discussieren over AIVD-richtlijnen 2012: meer focus op Anarchisten.
"De inzet van de AIVD op onderzoeken naar anarcho-extremisme wordt in 2012 vergroot. Anarcho-extremisme wordt gekenmerkt door een samenwerking van individuen of groeperingen die zich niet langer beperken tot een single issue (zoals dierenrechtenextremisme, verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid, antifascisme, antiglobalisering, of milieuextremisme), maar op meer gebieden actief zijn en die daarbij op oneigenlijk of ondemocratische wijze extremistische activiteiten verrichten vanuit een anarchistische ideologie. De AIVD blijft actief werken aan het verhogen van het (veiligheids)bewustzijn bij bedrijven en overheidsinstellingen inzake gewelddadig verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid. "

Origineel: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30977/kst-30977-44?resul...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Re: AIVD-richtlijnen 2012: meer focus op Anarchisten

"Ten tijde van de militaire dictatuur, midden 1973, kreeg een Uruguayaanse politieke gevangene, Juan José Noueched, vijf dagen straf: vijf dagen zonder bezoek. zonder ontspanning, vijf dagen zonder wat dan ook, wegens overtreding van het reglement. Vanuit het gezichtspunt van de kapitein die hem de straf had opgelegd liet het reglement geen enkele ruimte voor twijfel. Het reglement bepaalde duidelijk dat de gevangenen achter elkaar en met beide handen op de rug moesten lopen. Noueched was gestraft omdat hij maar één hand op zijn rug had gehouden.
Noueched was eenarmig.
Hij was in twee fases gepakt. Eerst zijn arm. Toen hijzelf. De arm was in Montevideo gegrepen. Noueched was hard rennend op de vlucht, toen de agent die hem achterna zat erin slaagde hem vast te grijpen, hem toeschreeuwde: "Geef je over!," en met de arm in zijn hand bleef staan. De rest van Noueched werd anderhalf jaar later gepakt, in Paysandú.
In degvangenis wilde Noueched zijn verloren arm terug zien te krijgen. "Dien een verzoekschrift in," werd hem gezegd.
Hij legde uit dat hij geen potlood had.
"Dien een verzoekschrift voor een potlood in," werd hem gezegd.
Toen had hij een potlood maar geen papier:
"ien een verzoekschrift voor papier in," werd hem gezegd.
Toen hij eindelijk potlood en papier had, stelde hij zijn verzoekschrift voor een arm in.
Na een tijd kreeg hij antwoord. Afgewezen. Er kon niet aan worden voldaan: de arm bevond zich in een ander dossier. Hij was door de militaire rechtbank berecht, zijn arm door de burgerlijke rechtbank."

Re: AIVD-richtlijnen 2012: meer focus op Anarchisten

Eduardo Galeano, is de auteur van de tekst over de eenarmige die de bureaucratie moest overleven, hetgeen de poster vergat te vermelden.

Hoe heeft ie dat

Hoe heeft ie dat verzoekschrift voor een potlood ingediend?

Had ie niet beter direct zijn arm kunnen terugvragen?

anarcho-extremisme

Anarcho-extremisme. Nog nooit van gehoord

Anarcho-extremisme.

Leuk verzinsel.
Misschien vervangen door Financial Extremisme.

De angst voor bewegingen die de schuldigen van de wereldwijde krisis aanwijzen word opgevoerd.
Even de politiek er op wijzen dat er meer geld gestoken moet worden in het reinigen van systemen die er de oorzaak van zijn dat we op
korte termijn voor lange tijd kunnen gaan ervaren wat honger en armoede is ?

Laat ze echte boeven gaan vangen

Zonde dat al het geld en middelen van onze veiligheidsdiensten op mensen wordt gezet die een betere wereld willen.
Waarom is er uberhaupt een veiligheids dienst nodig op dissidentie? Juist... door het onveilige beleid.
Deze regering, zowel in Nederland als in Europa, maken de samenleving sociaal onstabiel door een anti sociaal beleid.
Die instabiliteit creeert onveililigheid, armoede, diefstal, drugshandel, fraude, corruptie etc etc.
Ik bedoel als jij de enige in de straat bent met volle koelkasten en de rest niet, dan weet je toch dat je buren het komen halen een keer?

Kijk eens naar de boeven die alles wat we doen of maken stelen, doorverkopen, uitlenen en bespeculeren.
De boeven die onder nationale en internationale wetgeving uitkomen om overal de planeet te vergiftigen en mensen uit te zuigen.
Ik zal jullie helpen AIVD en een tipje van de sluier oplichten, de echte boeven kan je vinden in banken, beurzen, hoofdkantoren van multinationals, gemeente en provinciehuizen en op het Binnenhof. Daar is de ware vijand van het volk. Zij die op u neerkijken, zij die uw en het leven van uw kinderen verdoemen tot bank en loonslavernij. Je zou het Extremistisch-Kapitalisme kunnen noemen, dus beste staat, ga eens echte boeven vangen!

Goed nieuws! Kennelijk wordt

Goed nieuws!
Kennelijk wordt de mogelijkheid van een revolutie door de staat ZO hoog ingeschat dat ze niets anders kunnen dan actie ondernemen. Als een compliment beschouwen dus :)

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech