Occupy Den Haag daagt burgemeester Van Aartsen voor rechter.

Nieuws, gepost door: nn op 18/02/2012 02:12:41

Wanneer: 18/02/2012 - 01:46

OCCUPY DEN HAAG DAAGT VAN AARTSEN VOOR RECHTER

PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG 17 februari 2012

Occupy Den Haag daagt Van Aartsen voor rechter.

Na een voor Occupy Den Haag, en daarmee ook voor Occupy Nederland, smaakvolle overwinning en bijbehorende uitspraak door de voorzieningenrechter d.d. 29 januari betreffende de poging om de Occupiers op het Malieveld te verwijderen met als non valide argument de Winterregeling voor daklozen en zwervers, gaat Occupy Den Haag aanstaande maandag 20 februari om 11:30 uur weerom de juridische strijd aan met burgemeester Van Aartsen.


Ditmaal betreft het een rechtszaak waarin een totale afwijzing door van Aartsen op een kennisgeving door Occupy Den Haag d.d. 15 december 2011, van ondersteunend materiaal ten bate van de demonstratie Occupy op het Malieveld aan de kaak wordt gesteld. Van Aartsen geeft in de betreffende kennisgeving van 21 december 2011 met betrekking tot die afwijzing op ogenschijnlijk niet te mis verstane wijze aan, de manifestatie Occupy willens en wetens te frustreren, dit in schrijnend contrast met het gegeven, aldus de Nationale Ombudsman, dat de burgervader van Den Haag, ‘The Legal Capital of the World’, zich bovenal optimaal faciliterend dient op te stellen wanneer het om recht op demonstratie gaat. Het schijnt of van Aartsen, in tegenstelling tot een meerderheid van zijn collegae in Nederland, het recht tot demonstratie van Occupy Den Haag op geheel eigen wijze vorm wil geven en “coûte que coûte” wil inperken. Het ondersteunende materiaal welke door Occupy Den Haag werd aangemeld betreft onder andere: een paar gaskachels, een grote tent, windbrekers, een gasstel en diverse kleine tentjes. In de praktijk betekent de beperking die Van Aartsen daaraan wil stellen dat het Occupy Den Haag onmogelijk wordt gemaakt te groeien of een wijziging ter verbetering aan het kamp mogelijk te maken. De bejegening is bovendien hypocriet en met zichzelf in strijd. Bijvoorbeeld eerst verwarming weigeren en vervolgens de daklozen winterregeling misbruiken om Occupy op te kunnen heffen voor de "gezondheid" van de mensen op het kamp omdat het zo koud is.

De communicatie met de gemeente kenmerkt zich door eenrichtingsverkeer vanuit de gemeente en politie, waardoor een dialoog richting een oplossing niet mogelijk is gebleken. Met de afwijzing van de aangemelde voorzieningen is Occupy Den Haag daarom genoodzaakt over te gaan tot een gang naar de rechter. “Aanmodderen is geen optie meer, we leggen het liever voor aan een rechtbank,” aldus Occupy Den Haag. In aanloop tot het komende proces bleek dat Van Aartsen & co onder andere uitspraken van internationale rechtszaken betreffende Occupy, waaronder die van Occupy Wallstreet Zuccoti Park, Londen en Toronto, meenemen in hun defensief. Dit gegeven maakt dat komende rechtszaak een meer dan spannende rechtszaak gaat zijn.

Occupy Den Haag ziet komende maandag positief en strijdvaardig tegemoet en nodigt iedereen uit om mee te gaan naar de zitting. We verzamelen om 10.30 uur op het Malieveld en vertrekken dan om 10.45 uur richting de rechtbank op de Prins Clauslaan 60 te Den Haag. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en, naar wij hopen, het drinken van een warme kop koffie.

EINDE PERSBERICHT

PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG

Den Haag 17 februari 21:30

Occupy Den Haag: Van Aartsen spreekt wéér voor zijn beurt

In een brief aan de gemeenteraad van Den Haag stelt Van Aartsen wederom dat Occupy Den Haag zou moeten vertrekken en wel per 29 februari aanstaande. Occupy Den Haag heeft echter eerst nog Van Aartsen voor de rechter gedaagd (zitting 20 februari om 11:30), omdat hij een eerder verzoek van Occupy tot uitbreiding van het kamp op het Malieveld heeft afgewezen. De argumenten die hij voor de afwijzing noemt zijn in grote lijnen dezelfde die hij nu aangeeft als reden om de manifestatie niet langer toe te staan. Occupy Den Haag kan dus niet anders dan concluderen dat de Burgemeester ongeduldig is en voor zijn beurt spreekt. Omdat Occupy Den Haag denkt een sterke zaak te hebben komende maandag, is de verwachting dat ook deze keer weer van Aartsen bakzeil zal moeten halen. Occupy Den Haag is dus niet onder de indruk van het spierballen rollen wat de burgemeester hier ten toon spreidt. Wij kijken met plezier uit naar de rechtszaak van aankomende maandag en eventuele nog volgende rechtszaken.

EINDE PERSBERICHT

Tags: den haag occupy


Wie: 
nn

PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG

DEN HAAG 18 februari

Van Aartsen monopoliseert demonstratierecht gemeente Den Haag

Occupy Den Haag zegt dat het beeld dat Van Aartsen van Occupy schetst onjuist en tendentieus is. Tevens beperkt de burgemeester op onrechtmatige wijze het demonstratierecht. Als burgemeester mag hij wettelijk geen uitspraak doen over de vorm en duur van een demonstratie tenzij dit de veiligheid en orde zou verstoren. Het simpele feit dat de demonstratie lang duurt, mag dus geen reden zijn om een demonstratie te verbieden. De Wet (WOM)en ook het rapport van de nationale ombudsman uit 2007 stellen duidelijk dat het niet aan de burgemeester is om de vorm en uitingen van een demonstratie te bepalen, dan wel te beperken, sterker nog er wordt gesteld dat de burgemeester geacht wordt om manifestaties optimaal te faciliteren. De rechtmatigheid van het permanente karakter van de demonstratievorm van occupy wordt bevestigd door de uitspraak van de voorzieningenrechter van 29 januari jl. (LJN: BV2842, Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 412124 / KG ZA 12-101) De uitspraak dat "het kamp meer en meer een permanent karakter krijgt" slaat dus kant nog wal, want de demonstratie behelst vanaf dag één een continue manifestatie met het kamp op een stukje malieveld.

Van Aartsen stelt dat Occupy het malieveld monopoliseert en andere evenementen onmogelijk zou maken. Occupy heeft niet het alleenrecht op het malieveld en wil dat ook zeker niet hebben. Praktische problemen zijn onzer inziens eenvoudig op te lossen door als partijen met elkaar in gesprek te gaan en zaken in goed overleg af te stemmen. Dit laat de burgemeester echter om voor ons onduidelijke redenen achterwege. Het lijkt er meer en meer op dat de burgemeester zich doelbewust richt op het beëindigen van de demonstratie in plaats van in overleg met occupy den haag te komen tot oplossingen om de manifestatie te faciliteren, en op die manier zijn taak als burgemeester van den haag verzuimt.

Door te stellen dat Occupy Den Haag voor 29 februari het malieveld moet verlaten, monopoliseert Van Aartsen het demonstratierecht. Een burgemeester van 'The Legal Capital of The World' onwaardig!

EINDE PERSBERICHT

*********************************brief burgemeester Van Aartsen***************************

Eind Occupy op het Malieveld

Sinds 15 oktober 2011 vindt onder de vlag van “Occupy Den Haag” een manifestatie/demonstratie
plaats op het Malieveld. Deze manifestatie/demonstratie is zowel voor wat betreft de duur als de
uitingsvorm bijzonder.

Hoewel er steeds is benadrukt dat het manifestatieterrein niet het karakter van een (semi)permanente
verblijfslocatie of een kampeerterrein mag krijgen, heeft Occupy Den Haag het kampement toch een
steeds permanenter karakter gegeven. Ook is er een verandering gekomen in het karakter van de
demonstratie en de opstelling van de demonstranten. Van demonstratieve elementen is nog nauwelijks
sprake. Occupy Den Haag is steeds meer uitsluitend gericht op verblijf. Tijdens controles is gebleken
dat politie en gemeente niet welkom zijn op het kampement. Zij worden belemmerd bij het houden
van toezicht, omdat men het Malieveld als ‘eigen terrein’ beschouwt. In toenemende mate doen zich
incidenten voor bij het Occupy-kampement, waarbij zelfs politieoptreden noodzakelijk is geweest.

Er is bij herhaling aangegeven dat de manifestatie in de huidige vorm een keer tot een einde moet
komen. Ik ben van oordeel dat dit moment nu is aangebroken.

Van organisatoren van evenementen en van Staatsbosbeheer heb ik berichten ontvangen waarin zij
hun zorgen uiten over voortzetting van de aanwezigheid van Occupy Den Haag op het Malieveld in
relatie tot hun plannen en verplichtingen. Zo start in maart het evenementenseizoen met als eerste
evenement de City Pier City-loop. Dit is een jaarlijks terugkerend groot evenement met vele
duizenden deelnemers en toeschouwers. Het Malieveld is de finishplaats en de organisatie heeft het
hele veld nodig. De opbouw van dit evenement begint op 6 maart.

Ik ben dan ook voornemens om de manifestatie/demonstratie van Occupy op het Malieveld vanaf 29
februari aanstaande niet meer toe staan.

Zoals ieder ander kan Occupy Den Haag nieuwe manifestaties/demonstraties aanmelden voor andere
locaties. Gelet op de ervaringen van de afgelopen maanden ben ik niet positief over eventuele nieuwe
initiatieven om in de openbare ruimte te overnachten op grond van de Wet openbare manifestaties.

Met de meeste hoogachting,
J.J. van Aartsen

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Ris/document/Ei...Wie: 
bericht geplaatst ook op argusoog over de rechtzaak van as maandag

http://community.argusoog.org/pers-bericht-occupy-den-haag-daagt-van-aar...Wie: 
nn

PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG

DEN HAAG 20 FEBRUARI , 22:00 uur

Occupy Den Haag: 28 februari Uitspraak Occupy versus Van Aartsen

Occupy Den Haag is tevreden over het verloop van de zitting van vandaag. De uitspraak wordt 28 februari verwacht.

Het gegeven dat een rechter ook hierin de tijd neemt om tot een weloverwogen uitspraak te komen, geeft aan dat het recht op demonstratie, het recht op vormgeven aan een demonstratie, vooralsnog stevig overeind staat. Occupy Den Haag voelt zich gesterkt door alle support voor, tijdens en na de zitting vandaag. “Dit soort rechtszaken is belangrijk, niet alleen voor Occupy in Nederland, maar voor iedere maatschappelijke organisatie, belangengroep en elke persoon in Nederland die een stem heeft en deze wil laten horen,” zegt Occupy Den Haag.

Om het belang van het recht op demonstratie te onderstrepen, roept Occupy Den Haag, met een Hete Lente in het vooruitzicht, heel Nederland op om aanstaande zondag 26 februari vanaf 12:00 uur naar het Malieveld te komen om daar luid en duidelijk te laten horen én zien dat ook het recht op demonstratie van ons allemaal is.

EINDE PERSBERICHT


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech