Occupy pick your fight – pick Goldman Sachs

Hier kun je discussieren over Occupy pick your fight – pick Goldman Sachs.
Met name bij aanvang was er veel sympathie, al ging die misschien vooral uit naar de Amerikaanse tentenkampen. Daar betrof het toch meer mensen zonder huis of baan, terwijl het in Nederland meer leek op een hobbybezetting in part-time, met goede kapitalisme-afschaffende bedoelingen. Mijn sympathie begon af te nemen toen Occupy zich ging bezighouden met allerlei zaken die slechts losjes met die bankencrisis van doen hebben. Zo bleek het wenselijk de democratie weer eens opnieuw kleinschalig uit te vinden. Af en toe best nuttig, maar wat heeft dat met deze crisis te maken? Als je vindt dat er meer democratische controle op de banken moet worden uitgeoefend, neem dat standpunt als Occupy dan in, of slijt het aan een partij. Daar is geen democratische zelfhulp bij nodig.

Geen idee trouwens of ze dat willen. Geen idee of ze überhaupt iets concreets willen. Aan praktische voorstellen heeft weinig de buitenwereld gehaald. Ze zijn er zelf van overtuigd dat ze de wereld al aan het veranderen zijn, maar het lijkt meer een postbus 99% campagne: een betere wereld begint in je eigen tent. Voor je het weet heb je zo’n beweging waar geen beweging in zit.

Daarom zou Occupy tot concretere actie moeten overgaan. Kom uit die tenten en pick your fight! Kies daarbij een tegenstander van formaat, zoals die grote Amerikaanse investeringsbank – binnenkort ook in Nederland gevestigd – die wel wat tegenstand kan gebruiken: Goldman Sachs. Niet louter vanwege haar aandeel in de crisis van 2008 en ook niet omdat CEO, Lloyd Blankfein, z’n werk graag met dat van God vergelijkt, maar vooral omdat Goldman Sachs een groot aandeel heeft gehad in het totstandkomen van de Eurocrisis. Een onderbelicht gebleven aandeel.

Hoe Goldman Sachs de eurocrisis hielp veroorzaken

Dat zit volgens Der Spiegel zo. Alvorens tot de Euro te kunnen toetreden moest de Griekse staatsschuld en het begrotingstekort een beetje in de pas lopen met de andere Europese landen. De cijfers moesten op orde zijn, maar dat lukte niet erg en daarom werd Goldman Sachs te hulp geroepen. De creatieve boekhouders van Goldman gebruikte een zogenaamde cross-currency-swap op een manier waarbij feitelijk een lening werd verstrekt die niet zichtbaar was op de begroting, maar er uiteindelijk wel op zou drukken. Dat betekende in 2002 een begrotingstekort van slechts 1,2 % welke later, na correctie, voor datzelfde jaar werd bijgesteld tot 5,2%. Een vorm van financiële innovatie die ook wel fraude wordt genoemd en destijds de Griekse situatie rooskleurig genoeg voorstelde om de euro in te komen. Dat is zoals u weet gelukt.

Zowel Goldman Sachs als het Griekse ministerie van Financiën weigerde Der Spiegel commentaar op deze controversiële deal.

Er mee wegkomen

Afgelopen twee jaar hebben de Griekse financiële problemen de Eurozone gekaapt. Daarbij wordt constant verteld dat er gebrekkig Europees toezicht op de begrotingen van de individuele landen is – een weeffout die hersteld moet worden. En dat zal allemaal best, maar deze Griekse fraude heeft niets met die weeffout te maken. Want ook zonder weeffout kun je niet toezien op begrotingen waarvan de cijfers niet kloppen. De Griekse bevolking heeft het meest te lijden onder de financiële sanering die er het gevolg van is. De Griekse politiek wordt ervoor gestraft omdat ze onder toezicht van Europa en het IMF de rotzooi moet opruimen. De enige die er mee wegkomt is de bank die de dubieuze transacties uitvoerde: Goldman Sachs.

Bij de crisis van 2008 wees iedereen naar de bankiers, inclusief de bankiers. Iedereen was verantwoordelijk, dus niemand was schuldig. In het geval van Griekenland is er één bank die het vuile werk deed en er vooralsnog mee weg kwam. Het voordeel daarvan is dat Goldman niet naar anderen kan wijzen. De Grieken gaven de opdracht en worden daarvoor gestraft. Goldman Sachs adviseerde en voerde uit en dient daarvoor verantwoordelijk te worden gehouden.

There’s your fight.

Natuurlijk kan je hier tegenin brengen dat Goldman Sachs misschien helemaal niets illegaals deed. Dat zou kunnen. Misschien paste ze een nieuwe financiële truc toe waarvoor nog geen regels bestonden. Maar zelfs al was het legaal, dan wil dat niet zeggen dat het goed was. En goed mag dan niets betekenen in de praktijk van de financiële wereld, die hoogstens naar de letter van de wet kijkt. Goed betekent wel iets in de politiek, voor de burger en voor de 99%.

Goed betekent dat je je als bank nooit inlaat met financiële transacties, waarbij democratische staten om de tuin geleid worden. Laat staan dat je erover adviseert en ze uitvoert voor je eigen gewin. Dat is niet minder dan minachting van de democratie en daarmee beschaam je elk vertrouwen. Dat is precies wat Goldman Sachs gedaan heeft en daar moeten consequenties uit getrokken worden. Daarmee is overigens nog niet gezegd hoe je dat als tentbewoner tegenover zo’n gigantische financiële instelling moet doen.

Wat te doen?

Als je Occupy heet en het met tenten de wereld veroveren je core-business is, dan moet er iets mediagenieks te verzinnen zijn met die Nederlandse vestiging van Goldman Sachs. Maar er zijn ook minder ludieke mogelijkheden.

(1) Goldman Sachs doet zaken met tal van overheden. Daar zijn politici verantwoordelijk voor en die kunnen we daar ook verantwoordelijk voor houden met het stellen van een simpele vraag: Waarom maakt u als politicus gebruik van de diensten van een bank die Griekenland hielp frauderen, zo de andere Europese landen om de tuin heeft geleid, en ons allemaal met een groot probleem heeft opgezadeld? Het staat politici vrij elke andere bank in te huren en daartoe moeten we ze bewegen. Datzelfde geld voor onze pensioenfondsen, naar verluid de reden dat Goldman Sachs zich in Nederland vestigt. Het lijkt me niet dat Goldman Sachs, met z’n financiële fröbelarij, überhaupt in de buurt moet komen bij dit geld van miljoenen pensioenspaarders.

(2) Die partijen – overheden en pensioenfondsen – hebben niet alleen via de opdrachten die ze aan haar hebben verstrekt met Goldman Sachs te maken. Ze zijn vast ook in het bezit van aandelen Goldman Sachs. Aandelen die ingewisseld kunnen worden tegen aandelen van andere banken.

(3) Tot slot zijn er de talloze oud medewerkers van Goldman Sachs, uitgewaaierd over de publieke financiële wereld. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe topman van de Europese Centrale Bank, de Italiaan Mario Draghi. Terecht rezen er vragen over zijn eventuele betrokkenheid bij die Griekse praktijken. Dat werd ontkend, maar de vraag is relevant en zou aan alle oud medewerkers van Goldman Sachs gesteld moeten worden. Met name aan oud medewerkers op belangrijke publieke posten bij bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, of het ministerie van financien. Laat ze publiekelijk verantwoording afleggen over eventuele betrokkenheid bij die Griekse transacties.

Onze publieke instellingen moeten ertoe bewogen worden hun handen af te trekken van Goldman Sachs. Dat lukt niet zonder concrete doelgerichte politieke actie, van bijvoorbeeld Occupy. Actie waar ze niet slechts de sympathie voor haar aanwezigheid mee rechtvaardigt, maar waarmee ze haar politieke protest duidelijk maakt: het ongenoegen over de buiten haar oevers getreden financiële wereld.

http://sargasso.nl/archief/2012/01/15/occupy-pick-your-fight-pick-goldma...


right

Als ik het goed begrijp, weet je heel goede redenen waarom en waartegen anderen moeten protesteren. Dank. Nuttig. Ik zat een beetje dom in mijn tentje en wist zelf net zo weinig van Goldman Sachs als jij van Occupy. Nu wordt alles anders. Bedankt voor je bijdrage.

Jij hebt het waarschijnlijk te druk met belerende stukken schrijven, dus laat ik maar actie ondernemen.

Wat moet ik op mijn bord zetten?

Wanneer moet ik op komen dagen?

Waar?

Misschien nog suggesties qua kleding?

Alvast hartelijk dank.

Ik heb echt het gevoel dat het met zo'n adviseur wel goed moet gaan.

Jeetje zeg, je voelt je wel

Jeetje zeg, je voelt je wel aangesporken zeg. wat opzich wel mooi is en aangeeft dat de schrijver van het artikel toch ergens gelijk in heeft.

Het enige wat er is het stuk eigenlijk wordt gezegt is dit: zoek een gemeenschpelijk doel waarbij het logisch is om die "aan te vallen" zoals Goldman Sachs. Dit is een bedrijf/criminele organiastie(al dan niet binnen de lijnen van de wet) die duidelijk verantwoording zou moeten afleggen voor hun daden, maar dat weigeren natuurlijk. Als occupy hier de vaandel op zou pakken is het goed mogelijk dat dit bedrijf niet echt een voet aan de grond krijgt in NL. Dat zou dus een overwinnen zijn die Occupy op zijn naam zou kunnen schrijven.

Het stuk gaat er puur over dat je het feit dat het in actie voeren handig is om (ook) duidelijke doelen te stellen(los van het gedachte goed) waarmee je kunt laten zien dat je een idee hebt over waar het fout ging en wie er verantwoordelijk zijn, op een plein zitten in NL is leuk maar we schieten er toch nog niet echt iets mee op simpel om dat we geen idee hebben waar te beginnen. Nou de schrijver van het stuk zegt dan begin bij Goldman Sachs. als je nou kunt verhinderen dat die in NL een voet aan de grond krijgen dan win je aan support en ontstaat er ook een beeld dat occupy wel degelijk dingen kan en wil veranderen inplaats van alleen maar op het beursplein te bivakeren, wat daar doen die mannetjes van de beurs er naast alleen maar lacherige over. Maar als wij kunnen verkomen of helpen verkomen dat Goldman Sachs hier een voet aan de grond krijgt zal het ook voor hun duidelijk zijn dat Occupy wel degelijk een stem heeft en die ook kan gebruiken

Het internet is vol met

Het internet is vol met mensen die weten wat "je" of "men" moet doen. Nu ben je gewoon je eigen gebrek aan actie aan het projecteren op Occupy. Iets dat erg in trek is de laatste tijd.

Piock your fight is

Piock your fight is aantrekkelijk, maar het is gedeeltelijk symtoombestrijding.

Het protest bracht Occupy bijeen.
Idealen over een mooiere wereld houden ons samen. Eerlijkheid, moraliteit, vrijheid, gemeenschapszin voorop.

Hoe idealen bereikt moeten worden is vervolgens niet zo makkelijk geformuleerd. Maar duidelijk is wel dat deze idealen momenteel nauwelijks als uitgangspunt van wereldwijd beleid zijn.

Je duidelijke artikel over Goldman Sachs is zeer bruikbaar. Maar ook indien opgelost blijft Occupy nodig. Want de democratie heeft het niet voorkomen. Een netwerk van volksvergaderingen is nodig zolang macht corrumpeert. Een soort open source van informatie.

En ja op het kapitalisme is veel aan te merken. Kapitaal wil groeien desnoods ten koste van grote groepen mensen. Kapitaal beïnvloedt de media, de politiek, de farmacie enzovoort. De invloed van kapitaal staat los van ethiek. Daarom is occupy er. Voor mensen van mensen. Als tegenwicht.

We moeten niet bang zijn om na te denken over het heruitvinden van de democratie.

Occupy zou je thema op de politieke agenda kunnen proberen te zetten. Je kunt elke tent binnenlopen en je zult gelijkgestemden tegenkomen die je willen helpen.
Er kan uit Occupy ook een politiek partij ontstaan. Maar zelfs dan blijven gemoedelijke volksvergaderingen een verrijking van de samenhang in een stad en land.

Ben ik helemaal met je een

Ben ik helemaal met je een Occupy bijft nodig ook als Goldman Sachs niet naar NL zou komen.
Goldman Sachs is slechts 1 van de criminele banken die ons in deze positie hebben gewerkt.
Maar via directere actie doelen kunnen we meer mensen mobiliseren en komen er vanzelf andere grote actie doelen naar voren.

Pick Goldman & Sachs

De macht/invloed van Goldman & Sachs is momenteel onderhevig aan een grootschalig onderzoek waarvan de feiten eind van dit jaar publiek worden gemaakt.
Het A-sociale en ondemocratische karakter van dit bedrijf word steeds meer zichtbaar.
Goldman & Sachs trekt momenteel hele bedrijfstakken naar zich toe (Facilitair/Beveiliging enz) en zal op termijn de grootste speler in Europa worden.
Gezien hun handelen op dit moment gaan we dus donkere tijden tegemoet.
De Europese bonden en politiek staan onder zware druk van dit bedrijf die met hun financieen iedereen "om" weten te krijgen.
We zijn op weg naar een door financiele machten gedicteerde politiestaat die weinig boodschap aan het welzijn van mens en dier.
Hun vernietigende werk in Griekenland heeft daar ondertussen al geleid tot een sociaal disaster.
Laat ze hun werk niet afmaken en zet ze de voet dwars.

Los van de zin of onzin van

Los van de zin of onzin van het stuk hierboven, de schrijver zit gewoon verkeerd hier.

De schrijver zou gewoon naar een assembly van occupy moeten gaan met dit voorstel, in plaats van achter een computer te zitten en van afstand suggesties doen richting occupy.

Het is een nogal vreemde veronderstelling dat je op afstand een suggestie op indymedia zou kunnen plaatsen over wat anderen zouden moeten doen.

Als de suggestie van de schrijver van dit stuk een goede is zal hij/zij hier vast medestanders voor vinden om een of andere actie mee op te kunnen zetten.

Het is leuk om stukjes te schrijven maar echte verandering komt alleen door actie te ondernemen:
D.I.Y!

Kritiek spuien is makkelijk, wat doe JIJ eraan?

Het verbaasd me hoeveel mensen vanalles 'adviseren' aan Occupy, en hoe weinig van die adviezen ook daadwerkelijk, persoonlijk, met passie en menslievendheid, direct aan Occupisten wordt gedaan. Dus in een GA, aan kampbewoners, door een directe email aan een van de groepen in Nederland. Het verbaasd me hoe weinig mensen achter hun comfortabele bureau vandaan komen om ook daadwerkelijk zelf de ideeën uit te voeren die ze hebben voor een betere wereld. Het verbaasd me hoeveel mensen wel allerlei kritische geluiden uitstoten, maar zelf allicht nog niet eens een keer zijn komen kijken bij een Occupy GA. Had hij dat wel gedaan, dan had hij gezien dat de meeste Occupy Actievelingen niet de wereld vanuit hun tent aan het verbeteren zijn, maar extra tijd maken in hun leven om acties uit te voeren om het Occupy gedachtegoed uit te dragen.

Wat is dat toch met al die slimme mensen die 'zinnige' acties&doelen verzinnen - zijn ze zelf te druk met werk&georganiseerd geld verdienen, winkelen en voor hun kinderen zorgen, dat ze geen moeite op willen brengen om te zorgen dat hun werk zin heeft, hun geld nuttig besteed wordt, de consumptie-maatschappij duurzaam wordt en hun kinderen nog een planeet hebben? Of geloven ze zelf niet helemaal dat zij, ja, ook zij, ZELF verantwoordelijk zijn om deze wereld een stukje mooier te maken. En je gedachten op papier zetten en ideeën opperen, is een leuk beginnetje. Maar het echte werk begint pas bij de uitvoering van de ideeën. Allemaal die mensen die roepen 'a moet je doen, a moet je doen', en dan uiteindelijk niet over de brug komen voor b....Het mooie is dat binnen Occupy ook daar ideeën over zijn: mensen zouden eens op moeten houden anderen verantwoordelijk te maken, en zelf verantwoording nemen en actief iets veranderen.

Goldman Sachs, disfunctionerende banken en onrechtmatige bedrijfsvoering zijn alleen maar het topje van de ijsberg. Bij Occupy houden we ons bezig met de hele ijsberg. Met zo weinig mensen die daarvoor ook echt hun nek willen uitsteken, hun tijd in willen stoppen, en hun leven voor willen herorganiseren zodat er tijd&ruimte is voor het uitvoeren van zichtbare (in reguliere media) acties, vind ik dat deze 3 maanden oude beweging behoorlijk presteert. Op zijn minst inspireert het veel mensen tot het schrijven van dit soort 'adviezen', en logischerwijs dus ook het nadenken over hoe die ijsberg aangepakt kan worden. Een van de doelen die we ons gesteld hebben, nl. bewustwording creëren over mistoestanden in de maatschappij, zijn we zo - willens en wetens - aan het halen.

Toch blijven er die mensen die zeggen: 'wat stom dat jullie 'x,y,z' aan het doen zijn'; in dit geval vindt deze meneer 'met tenten de wereld veroveren' geen goede insteek. Ondertussen denkt meneer dat hij door het schrijven van dit soort onpersoonlijke adviezen aan de Occupy beweging vanachter zijn computer, wel de wereld aan het verbeteren is.
Het is makkelijker om de splinter in iemands oog te benoemen, en de balk in je eigen ogen te laten zitten.

Goed, nu hou ik op met luie/ongemotiveerde/onjuiste-prioriteiten-stellende passieve internet-activisten bekritiseren, en ga ik weer verder met de GA van vanavond voorbereiden. Een GA met mensen die wellicht niet allemaal intellectuele lappen tekst schrijven, maar wel bezig zijn met bewustwording van zichzelf, bewustwording van de mensen om hen heen, en het uitvoeren van acties die kleine stapjes zijn richting een mooiere maatschappij en een duurzame toekomst.

Wij, beste meneer de auteur, geloven dat mensen de kracht hebben om hun maatschappij te veranderen. Wij geloven dat de groep die profiteert van de huidige situatie erg rijk en machtig is, maar ook klein genoeg om vanuit de samenleving verandering af te kunnen dwingen. Wij geloven dat als mensen daadwerkelijk een verschil willen, ze dat ook kunnen bereiken. Wij geloven dat als er maar genoeg mensen zijn die een verandering willen in hoe ons land bestuurd wordt, hoe de maatschappij functioneert en hoe wij met onze planeet omgaan, we deze verandering ook kunnen bereiken.

Occupy is een wereldwijde beweging van mensen die dit geloven. Steeds meer mensen sluiten zich aan. Steeds meer mensen horen van ons. Steeds meer mensen zullen inzien dat verandering kan, als we het maar willen.

Wilt je zelf ook echt een verandering? Neem dan ook zelf die verantwoordelijkheid, kom van de bank af/achter je bureau vandaan, kom het ons vertellen en zet je samen met ons in, en hou op met dit soort nutteloze kritiek spuien over wat anderen allemaal anders moeten doen.

one two three what are we fighting for ...

De Occupy beweging: een analyse.

De geformuleerde basis van waaruit Occupy het levenslicht zag, de bankencrisis en de graaicultuur -de 99% versus de 1%- is slechts een speerpunt, daar de uiteindelijke drijfveer of bestaansvoorwaarde, waar Occupy een symptoom van is, ergens anders ligt, want dat is een symptoom van een wereldwijde revolutionaire bewustwording die in gang gezet is.

De theorie van de revolutionaire bewustwording:

Bewust zijn (worden) van de constatering dat wij mensen wereldwijd ontmenselijkt zijn in een onmenselijk systeem. Feitelijk is dat heel de aarde met al wat zich daarop bevindt: de natuur wordt in haar facetten vernietigd, mensen vervreemden van elkaar en van zichzelf, van enige harmonie tussen de aarde en al wat er op leeft is geen sprake. Dit alles wordt onderdrukt en uitgebuit...
De onderdrukking wordt door staten wereldwijd opgelegd, doordat die met onder anderen gecreëerde grenzen verdeelt & heerst. De uitbuiting wordt door een wereldwijd kapitalisme, dat geen grenzen kent maar grenzen alleen misbruikt, opgelegd.
Deze onderdrukking en uitbuiting zijn tot stand gekomen en worden in stand gehouden door drie tegenstellingen, namelijk rijk - arm (het kapitaal), zwart - wit (racisme) en man - vrouw (patriarchaat) en we kunnen zelfs eventueel spreken van een vierde tegenstelling, namelijk mens - natuur (natuurvernietiging.) Deze tegenstellingen zijn inherent aan het systeem met al zijn facetten, marges en zogenaamd democratische spelregels.
Het revolutionaire binnen bovenstaande bewustwording is het besef, dat zolang deze uitbuiting en onderdrukking door staat en kapitaal niet omver geworpen wordt –uiteindelijk - de mens en al wat groeit en bloeit, uitgebuit en onderdrukt zal blijven.

De praktijk van de revolutionaire bewustwording:

De confrontatie aan gaan: Occupy, de tentenkampen, is het bezetten van openbare grond.
Deze kampen zijn het ‘hout’ om een tegenmacht, lees tegen de macht, op en uit te bouwen.
Tegenmacht die gebaseerd is op solidariteit, creativiteit, verbondenheid en menselijke warmte, vier begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het bouwen aan de tegenmacht gebeurd binnen General Assemblees, waarin het streven naar consensus en organisatie zónder dwang het uitgangspunt zijn. Dit is Occupy zelf, de beweging Occupy, het vuur. Zonder hout geen vuur: de tentenkampen zijn vooralsnog een vitaal onderdeel om het vuur brandende te houden. De kracht van de tentenkampen zelf – we gaan niet weg mentaliteit- is onverzettelijkheid.
De tentenkampen, wereldwijd, brengen een tegenstelling in beeld: een simpel tentje tegenover de waanzin van de wereld (met alle ‘verworvenheden’ van die wereld.)
De aktiekampen staan op openbaar terrein, een neutraal terrein, daar openbare grond geen politieke, religieuze of andere kleur kent (denk aan samenzweringstheorieën.) Verder stellen de kampen op die manier dat het openbare terrein van ons allemaal is: ‘Who’s street?’ ‘Our streets!’

De revolutionaire bewustwording in detail:

Occupy is niet bezig met zieltjes winnen: de revolutionaire bewustwording is een individueel proces.
‘We’ kunnen alleen handvaten aanreiken door onder andere de juiste vragen te stellen. ‘We’ betreft alleen personen die zich kunnen identificeren met de omschreven theorie en praktijk van de revolutionaire bewustwording.
Vitaal onderdeel van de bewustwording is: het nemen van eigen verantwoordelijkheid, naar jezelf en anderen toe. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Zonder het nemen van die verantwoordelijkheid wordt het bewustwordingsproces een spel. Het is noodzakelijk dat men kan worden aangesproken op het niet nakomen van de zelf aangegane verantwoordelijkheid.

Genoemde verantwoordelijkheid is noodzakelijk om een collectiviteit met elkaar op en uit te bouwen. Een collectiviteit die het systeem en zichzelf zal overstijgen. Deze komt natuurlijk niet uit de lucht vallen en zal gerealiseerd worden in een continue wisselwerking van denken en voelen, praten en doen.
Het doorbreken van leiderschap binnen Occupy kan alleen gebeuren middels het delen van kennis en het delegeren van taken. Kennis is immers macht.

Stellingname, strategie en tactiek:

Willen ‘we’ groeien dan is het ontzettend belangrijk, zoniet noodzaak, een werkbare korte en langetermijn strategie en tactiek te ontwikkelen. Alleen dan kunnen de uit te voeren akties gekaderd worden. Deze strategie en tactiek dragen ook bij tot transparantie, die naar buiten toe gecommuniceerd moet worden om zo tot een stellingname te komen (logisch volgend op de genoemde verantwoordelijkheid, naar hen toe, die zich al kunnen of willen gaan identificeren met al het bovenstaande.)
Wanneer Occupy als beweging geen stellingname inneemt, krijgen elementen die zich niet volledig met Occupy identificeren een platform. Dat platform gaat dan contraproductief, danwel saboterend doorwerken op de te formuleren stellingname van Occupy zelf.

Een aanzet tot een strategie en tactiek is het werken aan het bundelen van –de- deelstrijden om ze in een revolutionair verband en perspectief te plaatsen. Om een strijd op twee fronten plaats te laten vinden: via een mentaliteitsverandering in de hoofden van de mensen en op straat.
Take the square, dat gelieerd is aan Occupy, heeft zestien punten geformuleerd die een leidraad kunnen vormen om een stelling in te nemen, alsook een aanleiding kunnen zijn binnen het ontwikkelen van een strategie en tactiek:

1. Geen geweld enkel als een legitiem antwoord op repressieve aanvallen
2. Volksvergaderingen met maximale publieke deelname. De methode om consensus te bereiken als beslissing mechanisme.
3. Samenwerking en synergie, wederzijdse hulp. Dialoog om conflicten op te lossen.
4. Collectieve intelligentie, debat en het delen van kennis aanmoedigen.
5. Horizontaal systeem. Geen hiërarchie en het ontbreken van permanent leiderschap, naast natuurlijk leiderschap, roterend en terugroepbaar op elk gebied.
6. Het aan de kaak stellen en verwijderen van de huidige democratie.
7. Organisatorische transparantie. Het ware als gedeelde doelstelling.
8. Milieuactivisme, duurzaamheid en consuminderen.
9. Onpartijdigheid en het huidige systeem van vertegenwoordiging wegdoen.
10. Antikapitalisme. De misbruiken van het huidige systeem liggen aan de basis van onze reactie.
11. Vermenselijking van de economie, prioriteit geven aan het gemeenschappelijke goed, gebaseerd op zorg voor elkaar en de wereld.
12. Zelfbeheer. De kapitalistische slavenarbeid uit het systeem.
13. Seculiere spiritualiteit. Geen enkele religieuze regel kan invloed hebben op de beweging.
14. Gezondheid- en opvoeding systeem voor de groei van gezonde mensen, het allopathische drug systeem verlaten, en op de massa georiënteerde educatie aangepast aan toekomstig werk.
15. Inclusie van elk individu of groep die deze waarden of ideologie respecteert.
16. Terugroepbaarheid en continue herziening van deze waarden.

Je schrijft: "Wanneer Occupy

Je schrijft: "Wanneer Occupy als beweging geen stellingname inneemt, krijgen elementen die zich niet volledig met Occupy identificeren een platform. Dat platform gaat dan contraproductief, danwel saboterend doorwerken op de te formuleren stellingname van Occupy zelf."

We moeten niet bang zijn voor wat dan ook. Ook niet voor sabotage. Iedereen mag zijn/haar mening uiten. Kern is het vertrouwen in het overleg, vertrouwen in de consensus-houding van aanwezigen: We gaan proberen elkaar binnenboord te houden. Juist consensus brengt samenhang en rust. Iedereen zou zich welkom moeten kunnen voelen.

In punt 1. onderschrijf je geweldloosheid. ik vind dat dat ook voor ons taalgebruik geldt.
Je schrijft: "Om een strijd op twee fronten plaats te laten vinden: via een mentaliteitsverandering in de hoofden van de mensen en op straat."
Strijd en Fronten... het klinkt niet geweldloos. We moeten nieuwe woorden kiezen. Woorden van eenheid, woorden over 100% ipv 99.
Ook al bracht het protest ons samen, de idealen gaan ons binden.

Ook je punt 6 over het verwijderen van de democratie is ruw en wekt weerstand op.
Laat ook religie los als iets waar je van je voren een ban over uitspreekt. Misschien kunnen we religie, economie en politiek wel helpen met het formuleren van gemeenschappelijke doelen.

Veel in je stuk spreekt me aan. Het mooie van volksvergaderen is dat je elkaar van alles hoort zeggen. Daar is je mail een goed voorbeeld van. Soms moeten er een paar nachtjes overheen gaan, maar meestal beïnvloed je elkaar.
Hartelijke groet!
(bovenstaand heb ik trouwens al een eerdere reactie gepost.)

Ik las je stuk nog eens en

Ik las je stuk nog eens en blijf nu haken aan je woord "tegenmacht".
Op zich snap ik je wel, maar... wie is er nou eigenlijk tegen?
Over deze vraag heb ik een nogal lang stuk:

Hoezo Occupy is overal tegen? Occupy is juist Vóór!

Wij zijn vóór:
• Verantwoordelijkheid
• Moraliteit
• Vrijheid
• Gelijkheid
• Broederschap
• Zusterschap
• Gemeenschapszin
• Waarheid
• Compassie
• Solidariteit
• Eerlijk en transparant geldsysteem
• Vrije pers
• Eerlijke wereldhandel
• Duurzaam omgaan met de aarde
• Toegang tot goed onderwijs
• Toegankelijke gezondheidszorg
• Eerlijke verdeling van de welvaart (en dus van winsten)
• Het ontwikkelen van een mondiale visie op vreedzaam samenleven.

De wereld kan echt mooier!
Helaas moeten we daar gezien aanwezige tegenkrachten wel wat voor doen.

Tegenkrachten (instituties, systemen en mechanismes):
• Kapitaal wil groeien, ook als dit ten koste van mensen gaat. Met name beurskapitaal gedraagt zich hierbij volkomen ethiekloos.
• Dat de winst naar de aandeelhouder gaat is achterhaald. Samenleving, werknemers en milieu lopen ook risico. (Denk o.a. aan oliewinning)
• Rente op gecreëerd geld zou naar de algemene middelen moeten gaan anders creëer je ongelijkheid. Geldcreatie door particuliere banken kan nooit goed gaan.
• Privatiseren van nutsbedrijven maakt burgers kwetsbaar. Private ondernemingen willen immers zo veel mogelijk winst op ons gaan maken.
• Als ergens ter wereld miljarden winst wordt gemaakt en elders wonen (ontslagen) mensen in tentenkampen dan klopt het systeem niet.
• Ondanks de verantwoordelijkheid van banken voor de economische crises wordt er niets en niemand strafrechtelijk vervolgd. (Behalve in IJsland.)
• Onze privacygegevens worden inmiddels op de beurs verhandeld.
• De invloed van de zakenlobby op de (Europese) politiek is schimmig.
• Journalistiek en media zijn meer en meer verlengstukken van aandeelhoudersbelangen dan van het het algemeen belang.
• Duurzaam omgaan met de aarde is geen uitgangspunt van mondiaal beleid.
• Het kapitalisme accepteert uitbuiting.
• Macht corrumpeert. En er is amper controle op de macht van het kapitaal.
• Eenheid in de samenleving lijkt alleen nog mogelijk via een gemeenschappelijke vijand of voetbal.
• Wat is er met aspartaam, fluoride (e.d.) en waarom blijft dit onduidelijk?
• Groeiende censuur op internet..

We concluderen dat ons economische en politieke systeem onvoldoende in staat is om ons tegen deze krachten te beschermen.

Occupy wil daarom graag een centrum worden voor informatie, discussie, meningsvorming en volksvergaderingen, om zo doende meer consensus en samenhang in de samenleving te brengen.

Ben je ook voor? :)

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech