Grote hongerstaking in grensgevangenis Schiphol

Nieuws, gepost door: No Border Netwerk / Werkgroep Deportatieverzet op 05/05/2013 05:09:01

Wanneer: 05/05/2013 - 22:27

Tijdens de eerste stop van de solidariteitstour die vanuit het No Border Netwerk werd gehouden op 5 mei, bevrijdingsdag, is er telefonisch contact geweest met de opgesloten migranten in de nieuwe grensgevangenis op Schiphol-West. Van verschillende gevangenen vernamen we dat 20 tot 26 mensen in hongerstaking zijn. Hun eis is eenvoudig maar voor de Nederlandse autoriteiten niet zo vanzelfsprekend als het zou behoren te zijn: vrijheid. Onder de gevangenen die we achter de ramen zagen, waren veel vrouwen met kinderen.

Bericht uit de gevangenis... hongerstaking!

De hongerstakers zijn op 1 mei begonnen met hun hongerstaking. Vanaf 5 uur 's middags tot de volgende morgen 8 uur worden de hongerstakers voor straf, maar zogenaamd voor hun eigen veiligheid, in isoleercellen opgesloten. Onbekend is nog hoe daar de omstandigheden zijn in die uren.

Terwijl Rutte op 5 mei het bevrijdingsvuur ontsteekt in Utrecht, brandt in de harten van de gevangenzittende vluchtelingen juist dat verlangen dat Ruttes regering en alle regeringen daarvoor steeds volledig negeren: het verlangen naar vrijheid.

Mensen van de werkgroep Deportatieverzet gaan contact onderhouden met de gevangenen die contact hebben gezocht, om ervoor zorg te dragen dat dit niet ongehoord en ongezien voorbijgaat.

De werkgroep Deportatieverzet en het No Border Netwerk onderschrijven en ondersteunen de eis van de gevangenen volledig: vrijheid. Sluiting en sloop van alle (grens)gevangenissen. Vrijheid van beweging en recht op bestaan voor een ieder.

Tijdens de solidariteitstour, waaraan ook vluchtelingen van de Amsterdamse Vluchtkerk en het Haagse Vluchthuis deelnamen, zijn we langs drie grensgevangenissen geweest. Overal was van binnenuit de roep om vrijheid te horen. “Freedom! Freedom!” scandeerden de gevangenen. In Rotterdam werden de opstandige gevangenen in hun cel gedreven. Hoe lang nog blijft de regering vasthouden aan het onzinnige idee dat vluchtelingen opgesloten moeten worden?! Hoe lang nog wordt hun recht op bestaan ontkend? Hoeveel meer doden moeten er nog vallen in de Europese deportatiemachine?

http://deportatieverzet.nl
http://no-border.nlWie: 
No Borders

http://nos.nl/artikel/503641-asielzoekers-schiphol-eten-niet.html

pers duikt erop en ontfutseld justitie meer detailsWie: 
nn

Trouw: 'We zijn geen criminelen, we zijn asielzoekers'

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3437052/2013/05/...

'Meer dan twintig asielzoekers in het detentiecentrum Schiphol zijn in hongerstaking, voor de zesde dag inmiddels. Hun klacht: 'We zijn geen criminelen. We zijn asielzoekers. Behandel ons dan ook zo.'

"This system is fucked up, man", zegt Papabouda Peoum over de telefoon vanuit het detentiecentrum. Vijf maanden zit de Senegalees vast op Schiphol. Tchamako Tamboula zit er net zo lang. "Ik word behandeld als een crimineel", zegt de Kameroener. "Maar wat heb ik misdaan? Ik heb asiel aangevraagd. Dat is het enige."'Wie: 
nn

Factsheet 1, de hongerstakers

Posted on 06/05/2013

Wie? Asielzoekers in detentiecentrum Schiphol-West. Vreemdelingendetentie is een bestuursrechtelijke maatregel; het gaat dus niet om mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, maar om mensen die in detentie worden gehouden enkel en alleen omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. Sommigen van hen zijn uitgeprocedeerd, maar het kan ook gebeuren dat iemand nog een hoger beroep heeft lopen en toch in detentie zit.

Hoeveel? De asielzoekers die wij aan de telefoon hebben gehad, spraken over een groep tussen de 20 en de 26 mensen. Vandaag hebben we weer contact, dus hou de website in de gaten voor updates.

Sinds wanneer? Sinds 1 mei.

Waarom? De eis is simpel: “Vrijheid. Wat ze ons hier aan doen, moet stoppen.”

Wat wordt vluchtelingen in detentie dan aangedaan? Het regime is, ondanks het bestuursrechtelijke karakter, zwaarder dan in strafrechtelijke detentie: 17 uur per dag in meerpersoonscellen, geen dagbesteding, twee maaltijden per dag. Contact met buiten is bijzonder moeilijk: voor het ontvangen van bezoek of het krijgen van broodnodige spullen zoals kleding bestaan er allerlei langdurige bureaucratische procedures die het vrijwel onmogelijk maken.

Fouillering en visitatie is een standaardprocedure, ook als men (in een ruimte onder toezicht) bezoek heeft gehad.

Maar het ergste is de onzekerheid. Opsluiting gebeurt op last van de IND en vaak zonder dat een rechter fatsoenlijk uitspraak heeft kunnen doen over de detentie. Officieel kan detentie alleen als uiterste maatregel worden toegepast als er op korte termijn zicht is op uitzetting en de vrees bestaat dat mensen zich aan de uitzetting zullen onttrekken – in de praktijk kunnen mensen tot 18 maanden lang worden vastgehouden, zonder opgaaf van redenen. Sommigen worden daadwerkelijk uitgezet, ook naar oorlogsgebieden als Soudan, Somalië en Afghanistan, anderen worden na verloop van tijd simpelweg weer op straat gezet.

Hoe zijn ze er aan toe? “Niet goed,” zeggen ze zelf. De hongerstakers worden van 17:00u ‘s middags tot de volgende ochtend 8:00u in isoleercellen geplaatst als strafmaatregel. Vandaag horen we meer over de toestand van de hongerstakers en de omstandigheden.

Vrouwen en kinderen? In het bericht verspreid door de reguliere media staat te lezen dat onder de hongerstakers zich ook vrouwen en kinderen zouden bevinden. Dat wordt aan onze zijde vooralsnog niet bevestigd. We hebben op de afdeling op Schiphol wel veel gezinnen met jonge kinderen gezien, maar er is ons niet gezegd dat zij ook meedoen met de hongerstaking.

UPDATES ZULLEN ZO SNEL MOGELIJK WORDEN GEPLAATST. HOU DE WEBSITES IN DE GATEN!

www.deportatieverzet.nl

www.no-border.nl

Mail voor meer informatie naar: info (at) deportatieverzet.nlWie: 
JK

vooruitlopend op wat de politiek zal gaan zeggen, alvast..

CEL = CHANTAGE!

Ik voorspel het alvast: nu een groep vluchtelingen die is opgesloten in de grensgevangenis op Schiphol in hongerstaking is, zal de politiek eensgezind alsvolgt reageren: “Dat is chantage”.
Van Anton van Kalmthout en Sharon Gesthuizen van de SP tot Sietze Fritsma van de PVV, ze zijn het er allemaal over eens. “Wij maken ons zorgen over de precedentwerking!” Hoe ik dat weet?

Beste lezers, luister: http://radiobox.omroep.nl/fragment/read_sitestat_fragment/77825/77825.mp3
De maskers vallen af! Een man uit Kameroen was in dorststaking toen in de Tweede Kamer werd gesproken over de dood van Dolmatov, de russische vluchteling. Ophef ontstond over diens verblijfsvergunning. De immer zo populaire, of moet ik zeggen 'populistische', mevr. Gesthuizen zal ik hier even citeren uit de radio uitzending van Argos. Nadat eerst Anton van Kalmthout is geïnterviewd, komt Sharon aan het woord. Zij zegt o.a. (lees de hele tekst onderaan dit stuk)

“Hoe schrijnend het ook is, je moet niet toegeven aan dit soort dwangmiddelen, omdat je daarmee eigenlijk zegt: mensen als je in honger of in dorststaking gaat , dan krijg je een verblijfsvergunning en dat brengt dus andere mensen heel erg in gevaar (SIC!). (…) Normaal gesproken heb je natuurlijk ook andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand eh... wel verpleegd kan worden. In dit geval zou je dan bijvoorbeeld moeten denken aan een dwangmiddel zoals bijvoorbeeld dwangvoeding of eh... ja, een andere manier van iemand toch behandelen.(...) Hoe zit het dan met al die andere mensen die ook asiel hebben aangevraagd en worden afgewezen, kunnen die hier nou op een bepaalde manier rechten aan ontlenen en hoe gaan we dan met die mensen om? Dus dat zou echt een heel kwalijk signaal zijn van de staatssecretaris als dat zo is.”

Hoe is het mogelijk dat van het vertrouwde IND beleid wordt afgeweken?! Het IND beleid om “nooit toe te geven aan honger- of dorsstaking”, omdat daarmee het “hek van de dam is”. Voelt u hem ook? Alweer dat taalgebruik in de zin van overstromingen en tsunami's! Dat is vreemdelingenhaat kweken!

De man uit Kameroen kreeg dus van Teeven alsnog een verblijfsvergunning omdat zijn situatie zo “schrijnend” was. Gebruik maken van discretionaire bevoegdheid heet dat. Maar dát kan natuurlijk niet, aldus zowel Gesthuizen als Fritsma. Precedentwerking! Stel je toch eens voor dat meer mensen dit gaan doen! En ja hoor, daar heb je het al. Een massale hongerstaking in de grensgevangenis van Schiphol. Nederland loopt onder nu. Help!

Het antwoord hierop is standaard. Men probeert de hongerstakers of dorststakers er eerst van te overtuigen om ermee op te houden. Mensen worden bij voorkeur in de isoleercel gegooid om druk uit te oefenen. Dag en nacht het licht aanlaten, camera erop, koud, akelig, beton. “Chantage!” roepen ze allemaal in de politiek, ik voorspel het, want ook dat is standaard. Maar, en ik heb dit al eens eerder geschreven, wie chanteert nu eigenlijk wie? Wie gebruikt er nu eigenlijk dwangmiddelen, tot dwangvoeding aan toe indien nodig?

De hongerstakers waarover het nu gaat, voorzover bekend, zijn mensen die per vliegtuig aankwamen, een asielverzoek indienden, en in afwachting van de beslissing daarop maandenlang worden opgesloten in de grensgevangenis. Dát is druk uitoefenen. Dát is chantage. Dát is een dwangmiddel. Deze mensen hebben geen enkel ander middel tot hun beschikking om te protesteren, om gehoord te worden, dan deze hongerstaking. Er wordt heel vaak 'niet gegeten' in de grensgevangenissen, uit wanhoop. Bijna nooit hoor je ervan. Deze mensen hebben besloten dit met een hele groep te doen en ze hebben het naar buiten kunnen krijgen dankzij een demonstratie die op 5 mei bevrijdingsdag bij de gevangenis werd gehouden.
Stil rond de hongerstakers gaat het niet meer worden, Teeven, Gesthuizen en Fritsma! We voeren de druk van buitenaf verder op. Vindt de politiek dat chantage? Laten ze naar zichzelf kijken, de hypocriete angsthazen daar in Den Haag. Laten ze zich diep schamen om bang en bezorgd te zijn. Het is om te kotsen, als je tenminste maaginhoud hebt... Wanneer storten we onze kots uit vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer over de hoofden van zoveel hoogmoed?

Volg hoe het verder gaat op http://deportatieverzet.nl en/of op http://no-border.nl.

Sloop de grensgevangenissen! Neer met de IND!

Joke Kaviaar, 6 mei 2013

De volledige tekst van het interview met Sharon Gesthuizen op ARGOS radio 27 april 2013:

Interviewer:
“Anton van Kalmthout maakt zich zorgen over de precedentwerking en zegt als je aan zo'n dorststaking toegeeft is het hek van de dam. Deelt u de mening?”
Sharon:
“Ja uiteraard, dat is precies de reden waarom er normaal gesproken op een heel andere manier met dergelijke gevallen wordt omgegaan. Hoe schrijnend het ook is, je moet niet toegeven aan dit soort dwangmiddelen, omdat je daarmee eigenlijk zegt: mensen als je in honger of in dorststaking gaat , dan krijg je een verblijfsvergunning en dat brengt dus andere mensen heel erg in gevaar (SIC!).”
“Waarom denkt u dat dit in dit geval toch gebeurd is?”
“Ja, ik wil van de staatssecretaris opheldering hierover. Ik kan niet zomaar zeggen: dit is een onterecht gebruik van discretionaire bevoegdheid, want wellicht – ik heb daar geen inzicht in gekregen nog – maar wellicht is het in dit geval bij deze persoon zo geweest dat er inderdaad opeens een heel belangrijk feit naar boven is gekomen waardoor deze persoon echt een verblijfsvergunning in Nederland moest krijgen. Dat weet ik nog niet, maar op dit moment ben ik er bang voor dat er gezien de druk die inderdaad – volgens mij heeft meneer van Kalmthout dat net ook al gezegd – gezien de druk die er vorige week op staatssecretaris Teeven stond, men toch erg bang is geweest voor een escalatie, een mogelijk overlijden van een andere vreemdeling terwijl we net het debat over Dolmatov voeren, dat men daarom heeft gezegd: snel de druk eraf en dan maar discretionair, wat onbegrijpelijk is, want ja, normaal gesproken heb je natuurlijk ook andere manieren om ervoor te zorgen dat iemand eh... wel verpleegd kan worden. In dit geval zou je dan bijvoorbeeld moeten denken aan een dwangmiddel zoals bijvoorbeeld dwangvoeding of eh... ja, een andere manier van iemand toch behandelen. Dan had je de tijd kunnen nemen ook, lijkt mij, om ervoor te zorgen dat je die zaak nog eens goed tegen het licht hield. Maar het lijkt er nu op alsof ze toch erg, dat is mijn eerste indruk, alsof er toch mogelijk erg onzorgvuldig is gehandeld, want het blijft curieus hoe je eerst een asielaanvraag kunt afwijzen in een aantal dagen en dan opeens overstag gaat en zegt: deze meneer mag toch voorgoed hier blijven.”
“Het zou ermee te maken kunnen hebben, natuurlijk moet daar antwoord van Fred Teeven zelf op komen, maar het zou ermee te maken kunnen hebben dat de staatssecretaris zijn politieke hachie moest redden die week,”
“Ja, dat zijn wel uw woorden, maar ik moet zeggen dat ik.... dat ik nu niet kan beoordelen of dat inderdaad niet zo is, dus ik ben er bang voor dat dit inderdaad de waarheid is, en dat zou mij echt enorm veel zorgen baren want dat is natuurlijk niet de manier waarop je met asielprocedures moet omgaan, zeker niet omdat ik me dan ook afvraag: hoe zit het dan met al die andere mensen die ook asiel hebben aangevraagd en worden afgewezen, kunnen die hier nou op een bepaalde manier rechten aan ontlenen en hoe gaan we dan met die mensen om? Dus dat zou echt een heel kwalijk signaal zijn van de staatssecretaris als dat zo is.”
“U gaat er naar vragen?”
“Ja. Uiteraard. Ik wil van de staatssecretaris dan precies weten – hij zegt nu richting pers: wij kunnen daar niet op in gaan, dat is allemaal vertrouwelijk - dat is dan tot op zekere hoogte te begrijpen maar dat zal niet gelden voor een uitleg die je moet geven aan de kamer, dan moet ie dat desnoods maar vertrouweljik doen maar ik wil precies weten welke afweging hij heeft gemaakt en waarom.”Wie: 
nn

Zeventien van de negentien asielzoekers die in het detentiecentrum op Schiphol in hongerstaking waren gegaan, eten weer. Twee asielzoekers weigeren nog steeds te eten, zo meldt de staatsomroep.Wie: 
nn

De hongerstakers in detentiecentrum Schiphol zijn onder zware druk gezet om hun actie te beëindigen. Eén van de vluchtelingen die in hongerstaking was, meldt dat telefonisch aan Werkgroep Deportatieverzet. ‘s Nachts zijn ze in de isoleercel gestopt, met slechts een matras op de grond en een draaiende camera. Ze moesten hun kleren uitdoen en een papieren scheurhemd aan. Volgens advocaat Frans Willem Verbaas is dat sinds 2010 niet meer toegestaan.

De hongerstakers zijn apart genomen. De medewerkers van het detentiecentrum dreigden hen met onmiddellijke uitzetting. (Onmiddellijke uitzetting is juridisch niet mogelijk.) Daarna zijn de verschillende hongerstakers verplaatst naar verschillende afdelingen, om de groep op te splitsen. De hongerstakers konden zo geen contact meer met elkaar onderhouden; het werd onmogelijk om steun bij elkaar te zoeken. Ondertussen werd de druk opgevoerd.

Lees verder op http://no-border.nl/hongerstakers-onder-zware-druk-gezet/#more-4279Wie: 
nn

Sinds maandagmiddag zijn er weer tien asielzoekers in het detentiecentrum op Schiphol in hongerstaking. Dat meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder op de dag werd juist bekendgemaakt dat er slecht twee mensen nog in hongerstaking waren en dat de rest weer was gaan eten. (ANP)Wie: 
nn

En de staatsmedia maar erachteraan holen:
http://www.nu.nl/binnenland/3416051/weer-tien-asielzoekers-in-hongerstak...

ondanks de psychologische druk, ondanks de dreigementen, ondanks de iso... Deze mensen snappen meer van mensenrechten dan de gemiddelde pvda-er, zoveel is duidelijk.Wie: 
nn

vlgs de staatsmedia nu ook zo'n 60 hongerstakers in Rotterdam:
http://www.nu.nl/binnenland/3416220/asielzoekers-in-rotterdam-in-hongers...Wie: 
werkgroep deportatieverzet

http://deportatieverzet.nl/hongerstakers-rotterdam-zelf-aan-het-woord/

o.a.

“Ze zeggen dat we het land moeten verlaten, waarom sluiten ze ons dan op?”

“De bewakers hebben ons uitgelachen toen we ons eten weigerden en zeiden dat dat toch niet gaat helpen.”

“Als mensen hier zelfmoord plegen, zoals Dolmatov, dan zegt iedereen dat dat niet goed is. Maar als we uitgezet worden, dan worden we vermoord.”

“You are pushing us to die.”Wie: 
nn

Hongerstaking beëindigd

De hongerstakende asielzoekers op Schiphol hebben hun actie beëindigd. Dat heeft het ministerie van Justitie bekend gemaakt. In Rotterdam weigeren nog zeventig asielzoekers te eten. Vijf van hen drinken ook niet. (bron: staatsomroep NOS)Wie: 
No Borders

Laat Teeven zich afvragen: hoe lang zet hij mensen nog aan tot wanhoopsdaden?

Laat de dorststakers niet sterven!

Sinds zondag is bekend dat vluchtelingen opgesloten in de grensgevangenissen van Schiphol en Rotterdam in actie zijn gekomen en hun vrijheid eisen. Zij doen dat door in honger- en zelfs dorststaking te gaan. De actie van de vluchtelingen zou nooit naar buiten zijn gekomen als niet juist enkele dagen na aanvang van deze actie een demonstratie van No Border Activisten was langsgekomen en wel op bevrijdingsdag: 5 mei.

Het is deze samenloop van gebeurtenissen die gemaakt heeft dat velen nu op de hoogte zijn van de opsluiting, en van de verschrikkelijke omstandigheden, de angst en onzekerheid van mensen die juist daarvoor gevlucht zijn: voor vervolging, geweld, terreur. Wij, activisten van het No Border Netwerk, vinden het verschrikkelijk dat de vluchtelingen in de grensgevangenissen geen ander middel meer zien dan de hongerstaking, of zelfs dorststaking om de stilte en de muren te doorbreken. Het is daarom dat we hen steunen, door hun strijd wereldkundig te maken.

Dit kan zo niet doorgaan!

lees verder op: https://www.indymedia.nl/node/15137Wie: 
deportatieverzet

Honger- en dorststaking: Zwak aanbod DT&V aan hongerstakers
https://www.indymedia.nl/node/15158

“Het is net alsof je de doodstraf krijgt”
https://www.indymedia.nl/node/15160Wie: 
No Border

Eerste hongerstaker gedeporteerd!! https://www.indymedia.nl/node/15179

Demonstratie bij grensgevang Schiphol 11 mei: https://www.indymedia.nl/node/15173

Print en plak deze solidariteitsverklaring: https://www.indymedia.nl/node/15175


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech