Plaats een aanvulling

Alert! de fout in met fiscale aftrekbaarheid giften!

Nieuws, gepost door: nn op 17/10/2012 10:07:12

Wanneer: 17/10/2012 - 18:40

De bewering van antifascistisch kwartaalblad Alert! dat giften van particulieren aan organisaties met een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) status fiscaal aftrekbaar zijn is zowel onjuist als onvolledig.

PVV, rechtzitting, Geert Wilders, extreem rechts, Hein de Kort

In het artikel getiteld “Wilders-Kroniek” (1) - waarin de schandalen beschreven staan die de extreemrechtse Partij Voor de Vrijheid (PVV) teisterden in het derde kwartaal van 2012 - staat de volgende zinsnede:

“Overigens heeft de PVV bewust als enige politieke partij (2) niet de status van ANBI (waardoor giften door particulieren fiscaal aftrekbaar worden)”. Deze fiscale bewering is zowel onjuist als onvolledig.

De bewering is onjuist omdat aan de fiscale aftrekbaarheid van giften - aan organisaties met een ANBI status - verschillende voorwaarden zijn gesteld die deze uitsluiten en beperken. Zo zijn voor belastingplichtige natuurlijke personen de eerste 60 euro aan giften (3) altijd uitgesloten van aftrek, de zogenaamde drempel . Ook giften die minder dan 1% of meer dan 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van het persoonsgebonden aftrek bedragen, zijn uitgesloten van aftrek (Wet inkomstenbelasting artikel 6.39).

De bewering is tevens onvolledig omdat ook giften van vennootschapbelastingplichtige rechtspersonen (BV’s, NV’s, commerciële stichtingen en verenigingen) aan ANBI’s fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Volgens de Wet op de vennootschapsbelasting artikel 16 mogen giften aan ANBI’s van ten hoogste 50% van de winst - met een maximum van euro 100.000 - ten laste van het fiscaal resultaat gebracht worden. De giftenaftrek geldt dus zowel voor natuurlijke- en rechtspersonen.

Naast het inperken van de fiscale aftrekbaarheid van giften aan ANBI’s heeft de wetgever ook nog de aanvullende voorwaarde gesteld dat giften uit schriftelijke bescheiden (bankafschrift, credit card overzicht, opgaaf ANBI organisatie) aangetoond moet kunnen worden. Een donatie in de collectebus van een ANBI zou in principe in aanmerking kunnen komen, maar is niet aantoonbaar en is derhalve niet fiscaal aftrekbaar.

Ondanks de fiscale onjuistheid in de Wilders-Kroniek ter afsluiting toch de oproep om gul te doneren aan antifascistisch kwartaalblad Alert!. Niet voor het inhuren van een fiscalist - vanaf euro 165 exclusief BTW per uur -, maar wel voor de verbetering van de Alert! website.
ING rekeningnummer 6896749 t.n.v Alert, Utrecht

1. Alert! uitgave nummer 3 van jaargang 16 bladzijde 21 en 22
2. De extreemrechtse neonazistische politieke partij de Nederlandse Volksunie heeft ook geen ANBI- status, (www.anbi.nl).
3. Alle genoemde bedragen en percentages gelden voor het tijdvak 2012.

Tags: Alert! ANBI PVV

Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech