Plaats een aanvulling

Russische miljardair probeert krakers miljoenenpand te intimideren in aanloop naar hoger beroep

Nieuws, gepost door: nn op 08/04/2023 04:10:58

Wanneer: 08/04/2023 - 21:27

Russische miljardair probeert krakers miljoenenpand te intimideren in aanloop naar hoger beroep
Activisten die afgelopen oktober het miljoenenpand van de gesanctioneerde Russische miljardair Arkady Volozh introkken, hebben komende woensdag het hoger beroep.

Volozh, oprichter van de Russische zoekmachine Yandex, verloor in november zijn rechtszaak tegen de
krakers. Toen oordeelde de rechter dat de krakers het pand niet hoefden te ontruimen, gezien het pand niet gebruikt mag worden door de sancties tegen Volozh. Volozh mag de Europese Unie niet meer betreden en zijn eigendom in de EU niet gebruiken sinds hij op de EU-sanctielijst is geplaatst voor het verspreiden van Russische oorlogspropaganda middels zijn zoekmachine. Volozh had de Nederlandse autoriteiten om toestemming kunnen vragen om in de Vossiusstraat te verblijven, maar dat heeft hij niet gedaan omdat hij volgens hem de eigenaar is en geen toestemming hoeft te vragen. De juridische situatie blijft ongewijzigd sinds november, aangezien Volozh nog steeds op de EU-sanctielijst staat. Hij zal niettemin zijn geluk opnieuw beproeven in een hoger beroep dat aanstaande woensdag zal plaatsvinden. De krakers melden dat de tegenpartij op het laatste moment bewijs heeft ingediend in een poging de nieuwe bewoners in diskrediet te brengen. Het bewijsmateriaal omvat video's en foto's genomen vanuit het gekraakte gebouw en screenshots van een interne groeps-chat. Volgens de krakers zijn deze video's zonder hun medeweten en toestemming genomen over een periode van twee maanden door een man die beweerde een vluchteling uit Oekraïne te zijn die een verblijfplaats nodig had. De krakers verklaarden:

"Deze persoon kwam in nood naar ons toe en vroeg om een verblijfplaats. Hij stelde zich voor als een Oekraïense vluchteling die net aan de oorlog was ontsnapt. Wij stelden onze ruimte voor hem open en ontvingen hem met open armen. Het is ons nu duidelijk geworden dat hij ons heeft bespioneerd en informatie doorgaf aan de advocaten van Volozh in een poging ons in diskrediet te brengen en uiteindelijk te laten ontruimen. We hebben geen idee of deze persoon vanaf het begin is ingehuurd of dat hij later is benaderd en gedwongen, omgekocht of geïntimideerd om informatie te geven. Het spreekt voor zich dat we absoluut walgen van de uitbuiting van degenen die getroffen zijn door de oorlog, ongeacht hoe deze situatie is ontstaan. Wij zijn niet verrast dat Volozh smerige trucs inzet, maar het blijft schokkend dat het advocatenkantoor Wolfs Advocaten zich schuldig maakt aan dit soort schemerige praktijken."

De krakers zeggen dat ze niet denken dat de last-minute inzendingen de zaak zullen veranderen en dat ze niet zeker weten wat Wolfs Advocaten met deze video's probeert te bereiken. De juridische situatie van Volozh blijft ongewijzigd, gezien hij nog altijd op de sanctielijst staat en geen procedure is begonnen bij het Europees Hof van Justitie om hem van de lijst te verwijderen.

De bewoners van Vossisusstraat 16 en hun aanhangers organiseren aanstaande zondag om 15.00 uur een demonstratie op het Leidseplein. Zij moedigen supporters aan om naar de demonstratie te komen en brieven te schrijven ter ondersteuning, die als bewijs gebruikt kunnen worden in de rechtbank.

Squatters of Russian billionaire's estate face intimidation in lead-up
to higher appeal

Activists who took over the multi-million property owned by Russian sanctioned billionaire Arkady Volozh last October, are facing another court case this coming Wednesday. Volozh, the founder of Russian search engine Yandex, lost an earlier court case against the squatters in November. At that time the judge ruled the squatters would not have to vacate the property because it is frozen as a result of the sanctions and would thus remain unused, since Volozh is barred from entering Europe after being placed on the EU sanctions list for promoting the war with Ukraine through his search engine. The legal situation remains unchanged since November, as Volozh is still on the EU sanctions list. He nonetheless will try his luck again in a higher appeal set to take place this Wednesday.

The squatters attest that the opposing party has submitted last-minute evidence in an attempt to discredit the new residents. The evidence includes videos and pictures taken from inside the squatted building and screenshots from an internal group chat. According to the squatters these videos were taken without their knowledge and consent over a period of two months by a man who claimed to be a refugee from Ukraine in need of a place to stay. The squatters state:

"This person came to us in need, asking for a place to stay. He introduced himself as a Ukrainian refugee who had just escaped from war. We opened our space to him and welcomed him with open arms. It has now come to our attention that he was spying on us and has been passing on information to the lawyers of Volozh in an attempt to discredit and ultimately evict us. We have no idea whether this person was hired from the start or if he was approached later and coerced, bribed or intimidated into giving up information. It goes without saying that we are absolutely disgusted by the exploitation of those who are affected by the war, regardless of how this situation came to be. We are not surprised by Volozh's lawyers dirty tricks, but it is still shocking that the law firm Wolfs Advocaten would engage in this kind of scheming."

The squatters express that they do not think the last-minute submissions will change their position and that they are unsure what Wolfs advocaten is trying to achieve with these videos. The legal situation of Volozh remains unchanged as he continues to be on the sanctions list and no court procedure has been filed at the European Court of Law to remove him from it. The residents of Vossisusstraat 16 and their supporters are organising a demonstration this Sunday at 15:00 on the Leidseplein. They encourage supporters to show up to the demonstration and write letters in support to be used as evidence in the court, which can be sent to:
vossiustraat16@riseup.net

Tags: Vossiusstraat 16

Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech