Plaats een aanvulling

New multilingual anarchist book disto - Nieuwe meertalige anarchistische boek distro

Nieuws, gepost door: Rupture distro op 22/02/2022 02:06:16

Wanneer: 22/02/2022 - 18:14

Rupture – Multilingual anarchist book distro


The passion for freedom, as well as the firmness to refuse any attempt to commercialise it, has led us to create this space to host a catalogue of books by different anarchist publishers. Written or translated, edited, and printed autonomously, these publications aim to give a concrete and coherent reference to the analyses, history, struggles, and experiences that have – and continue to – nourish our anarchist projectuality.

Our selection will not be exhaustive but will gradually increase. One will not find every title from the anarchist heritage, as it is not our intention here to create a supermarket of anarchist ideas, theories, or perspectives – not necessarily because we are not interested in all the forms this can take, but because we are in love with the idea, proposal, and practice of subverting the world of authority without delay. The freedom that we stubbornly seek is against any political strategy, suspicious of democratic consensus, and refractory to submission. So, this selection, available to all, carries the explicit intention of proposing, deepening, and refining anarchist practice that aims for social revolt, without mediation, without compromise, without anything to offer to the reform of this world.

At a time when perspectives of social revolution seem frozen in a sea of deliberate confusion, resigned fear, calculated catastrophes, technological colonization, and authoritarian hysteria, we relaunch, even more obstinately, the words in these books about and for struggle, to invite their readers to sail towards new and unknown horizons of freedom, autonomy, solidarity, conflict, joy.

This book distribution offers publications in English, Dutch, and German, available for single orders and for other distributions.

For anarchy!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rupture - Meertalige anarchistische boek distro

De passie voor vrijheid, alsook de vastberadenheid om elke poging tot vercommercialisering te weigeren, heeft ons ertoe gebracht deze ruimte te creëren die een catalogus zal zijn van boeken van verschillende anarchistische uitgevers. Deze publicaties, geschreven of vertaald en autonoom gedrukt, hebben vooral tot doel om een concrete en coherente verwijzing te zijn naar de analyse, de geschiedenis, de strijd en de ervaringen die onze anarchistische projectualiteit gevoed hebben en nog steeds voeden.

Ons project zal niet allesomvattend zijn, maar de selectie zal geleidelijk toenemen. Je zult niet elke titel uit het anarchistisch erfgoed vinden, aangezien het niet onze intentie is hier een supermarkt van anarchistische ideeën, theorieën en perspectieven te creëren. Niet per se omdat we niet geïnteresseerd zijn in alle vormen die dit kan aannemen, maar omdat we verliefd zijn op het idee, het voorstel en de praktijk van het zonder vertraging ondermijnen van de wereld van autoriteit. De vrijheid die wij hardnekkig nastreven, is veraf en tegen elke politieke strategie, wantrouwend tegenover democratische consensus en opstandig tegenover onderwerping. Deze selectie, die voor iedereen toegankelijk is, heeft dus de expliciete bedoeling een anarchistische praktijk voor te stellen, te verdiepen en verfijnen die gericht is op sociale revolte, zonder bemiddeling, zonder verwachtingen van het gezag, zonder iets te bieden te hebben aan de hervorming van deze wereld.

In een tijd waarin perspectieven van sociale revolutie bevroren lijken in een zee van opzettelijke verwarring, berustende angst, gecalculeerde catastrofen, technologische kolonisatie en autoritaire hysterie, hervatten wij, nog koppiger, de woorden in deze boeken over en voor strijd, om hun lezers uit te nodigen te zeilen naar nieuwe en onbekende horizonnen van vrijheid, autonomie, solidariteit, conflict, vreugde.

Deze boekdistro biedt publicaties aan in het Nederlands, Engels en Duits, beschikbaar voor zowel losse bestellingen als andere distros.

Voor anarchie!


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech