Plaats een aanvulling

AG Info Woonrevolutie Leiden

Aankondiging, gepost door: nn op 03/02/2022 02:07:20

Waar: Lammermarkt, Leiden, Lammermarkt, Leiden, Netherlands
Wanneer: 13/02/2022 - 14:00

Uitgebreide informatie AG Woonrevolutie. Korte informatie wordt ter plekke verspreid. We verwachten geen arrestaties, maar mocht het nodig zijn.

Extensive info arrestee-group Woonrevolutie. Short info will be spread at the demo. We don't expect arrests, but want to make sure it goes well if it happens.
[English Below]

AG: 0643478786
Lawyer: Jos Hemelaar from Ad Astra Advocaten

Gearresteerd? Dit moet je weten!

Van te voren:
De arrestantengroep is vandaag bereikbaar op nummer: 06 43478786

De advocaat die is ingelicht over deze actie en waar je naar kunt vragen als je wordt gearresteerd is Jos Hemelaar van Ad Astra advocaten

Schrijf de naam van je advocaat en het telefoonnummer van de arrestantengroep ergens op je lichaam met een marker. Ook schrijf je je eigen AG-nummer op je lichaam.

Er is kans dat je opgepakt wordt als je demonstreert of op een andere manier actie voert voor je idealen. De arrestantengroep is in het leven geroepen om mensen die gearresteerd zijn (en eventueel langer vastgehouden kunnen worden) ondersteuning te bieden. We geven voorlichting en bieden directe hulp bij acties zoals vandaag. Neem de tijd, en lees onderstaande tekst even rustig door. Mocht je nog vragen hebben na het lezen van deze mini-brochure, neem dan contact op met de arrestantengroep.

Voor de demonstratie/actie probeert de AG advocaten te vinden die stand-by zijn om eventuele arrestanten bij te staan. Dat werkt beter dan een advocaat die toevallig dienst heeft die dag (piketadvocaat) en misschien geen ervaring heeft met acties of activisten, en ook niet voldoende kennis heeft van wat die activisten nodig hebben en waar ze mee te maken kunnen krijgen. Het is belangrijk dat je een advocaat hebt die achter je staat en die je kunt vertrouwen. Daarom hebben wij Jos Hemelaar gevraagd. Als je zelf een advocaat hebt die je liever wilt spreken is dat jouw keuze, geef dat bij voorkeur ook even door aan de AG.

Rondom de actie proberen we uit te zoeken hoeveel mensen zijn gearresteerd, waar ze vast zitten en waarvan ze worden verdacht, en of ze hun voorkeursadvocaat te spreken krijgen. De politie neemt het niet zo nauw met het recht van arrestanten op hun eigen advocaat. Geloof hun smoesjes/leugens niet, laat je niet intimideren en blijf om je eigen advocaat vragen. Ze moeten daar uiteindelijk aan toegeven. Mocht er een piketadvocaat bij je langskomen, vraag die dan gewoon of zij/hij contact wil opnemen met jouw advocaat; Jos Hemelaar
Ook proberen wij uit te zoeken hoe arrestanten behandeld worden, of ze goed te eten krijgen (vegetarisch/veganistisch/halal/etc.), of ze schone kleren, boeken, spelletjes, postzegels etc. nodig hebben (we zullen dit proberen te brengen, maar dit krijg je vaak pas als je wordt overgeplaatst naar het Huis van Bewaring of Vreemdelingendetentie).
Als je tijdens de actie arrestaties ziet, meld dit alsjeblieft bij de arrestantengroep, bedenk hierbij wel dat je nooit namen moet noemen over de telefoon. Meld het ook als je vrijgelaten wordt!! We kunnen je achteraf ook helpen met juridische afhandeling van een boete of dagvaarding.

Bereid zoveel mogelijk zaken zelf van tevoren voor; zoals dat je voldoende medicatie bij je hebt, dat huisdieren verzorgd worden, je een contactpersoon hebt die weet wat zij/hij moet doen etc. Als er gelegenheid is om vooraf een AG-briefje in te vullen kun je de naam en contactgegevens van die persoon ook doorgeven aan de AG, dan kunnen wij contact opnemen. Dit is ook handig als je besluit zo lang mogelijk anoniem te willen blijven, dan kan bijvoorbeeld het contact tussen jou en je familie/vrienden via ons lopen. Daardoor is de kans veel kleiner dat je identiteit door de politie (via je familiecontacten) achterhaald kan worden. Voor de woonrevolutie demonstratie is dit helaas niet mogelijk. Geef de nodige informatie via je advocaat (Jos Hemelaar) door aan de AG.

Anoniem blijven?
Je hebt het recht om je naam NIET te geven, wat de politie ook zegt. Ook na de invoering van de ID-plicht heb je nog het recht om anoniem te blijven bij een politieke actie. Bedenk wel goed dat als je besluit anoniem te blijven je van tevoren goed moet checken of je echt niets bij je hebt waar je naam op staat, of uit te halen valt (zoals je telefoon)!! Anoniem blijven heeft voordelen: het ontlopen van straf, je hebt geen strafblad op je naam (aantekening in je juridisch uittreksel heet dat officieel) en er kunnen geen netwerken in kaart worden gebracht, dit gooit hun systeem door de war. Ook maak je het zo makkelijker om mee te doen aan acties voor mensen die niet de juiste papieren hebben. Het heeft ook nadelen, want de politie kan je langer vasthouden, zogenaamd om je identiteit vast te stellen. Je krijgt als je anoniem blijft een NN-nummer (Nomen Nescio), onthoud dit nummer goed!!
Ook dreigen ze soms om je in vreemdelingendetentie te zetten. Dit mag juridisch gezien alleen als er duidelijke aanwijzingen zijn dat je misschien illegaal in Nederland bent (anoniem blijven, Engels spreken of een bepaalde huidskleur hebben is hiervoor niet genoeg). Dat betekent niet dat het niet gebeurt. De politie gebruikt het nog steeds als drukmiddel om je identiteit te achterhalen. Laat je niet bang maken!

Opgepakt? Dit moet je weten!
Als je gearresteerd bent kan de politie je in eerste instantie voor een overtreding 6 uur of een misdrijf 9 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Als je je naam niet noemt, je ID-kaart niet bij je hebt of niet wilt tonen kan de politie je bij verdenking van een overtreding nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit. Ze zullen je dus bij een overtreding maximaal 6+6 = 12 uur mogen vasthouden. Bij een misdrijf geld dat de politie na de eerste 9 uur je in verzekering kan stellen, als ze vinden dat hun vooronderzoek nog niet klaar is of als ze je later willen voorgeleiden voor de rechter-commissaris om je in bewaring te stellen (zie verderop in de tekst). Bij verdenking van een misdrijf kan de politie je dus 9 + 3 dagen,15uur = 4 dagen vasthouden. Ze zullen je misschien andere dingen vertellen, dus laat je niet intimideren. Dit telt vanaf het moment dat je ingeboekt/voorgeleid voor de Hulp-officier van Justitie (dit is een politieagent met extra bevoegdheden) bent op het bureau, dus niet vanaf het moment dat je bent gearresteerd. NB: de tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet mee; hierdoor kan er in de
praktijk wel 9 uur extra bij komen, wat zou betekenen dat je voor een overtreding maximaal 21 uur vastgehouden kan worden. Voorarrest, dus voordat het proces begint, kan maximaal 9 (de uren tussen 12 en 9 tellen niet mee!) uur plus 3 dagen,15 uur (plus mogelijk nog 3 dagen, 15 uur als de Officier van Justitie (OvJ) om verlenging vraagt), plus 14 dagen, plus 3x 30 dagen duren. Waarbij een checkmoment plaatsvindt bij elke keer dat het voorarrest verlengd wordt.
Je kunt al om je advocaat vragen op het moment dat je op het politiebureau binnen wordt gebracht. Als je wilt kun je met je advocaat praten voordat je je eerste verhoor bij de politie hebt gehad. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Accepteer geen piketadvocaat of smoesjes van de politie dat ze dit niet kunnen regelen of dat het je geld gaat kosten. Je moet nog wel steeds zelf om je eigen advocaat vragen, zowel voor je eerste verhoor en bij inverzekeringstelling opnieuw!
Na arrestatie word je gefouilleerd en naar een politiebureau gebracht. Op het bureau volgt er nogmaals een fouillering en worden je persoonlijke bezittingen afgenomen (tabak, sieraden, schoenveters etc.). Dan vragen ze naar je gegevens zoals je naam en je adres. Bij binnenkomst moet ook gelijk de voorgeleiding bij de H-OvJ gebeuren, die je moet vertellen waar je van verdacht wordt. Op dit moment gaat ook pas de tijd tellen. Je hoeft dit niet te geven. Je hoeft ook niets te ondertekenen, dat kan je ook doen met je NN-nummer of door een kruisje te zetten.

Je bent niet verplicht om:
• Je naam te geven.
• Een verklaring af te leggen. Wat de politie ook zegt, van verklaren wordt je positie alleen maar zwakker. Houd je mond en bewaar je verhaal voor een eventuele rechtszaak, dan heb je rustig na kunnen denken en de zaak kunnen bespreken met je advocaat. Bedenk: alles wat je zegt zal tegen jou en je mede-arrestanten worden gebruikt en wat je per ongeluk gezegd hebt kan je niet meer terug nemen. Terwijl je wel later alsnog je verhaal kan doen, als het jou uitkomt en als jij er klaar voor bent. De enige die beter wordt van jouw verklaring is de politie, daarom doen ze ook zo hun best om je aan het praten te krijgen. Laat je niet dwingen hun vuile werk voor ze op te knappen!
• Iets te ondertekenen. Dit kan ook met een kruisje
• Ingaan op een transactievoorstel
Zij mogen:
• Foto’s en vingerafdrukken nemen als je NN bent of in verzekering gesteld wordt. Dit gaan ze hoogstwaarschijnlijk doen.
• Je verhoren (niet ’s nachts)
• Je voor een spiegelwand zetten waarachter dan ‘getuigen’ staan die de politie zeggen of ze jou herkennen of niet, de zogenaamde ‘confrontatie’.
• Je overbrengen naar een ander politiebureau.

In verzekering (3 dagen,15uur mogelijk plus 3 dagen, 15uur)
Je krijgt een papier waarop staat dat je in verzekering gesteld bent en van welke misdrijven je wordt verdacht. Het papier is ondertekend door een (hulp-)officier van Justitie. Je moet opnieuw aangeven wie je advocaat is en dat je hem/haar wilt zien anders geeft de politie je een piketadvocaat. Je kan vragen of je mag bellen, maar recht hierop heb je niet. Als ze je laten bellen bedenk dan wel dat het telefoongesprek niet privé is. Na de eerste drie dagen (plus 15 uur) moet je worden voorgeleid voor de Rechter-Commissaris (RC). Als de officier van Justitie een verlenging heeft aangevraagd voor een tweede inverzekeringstelling, toetst de RC alleen of de inverzekeringstelling rechtmatig is. Na een eventuele verlenging word je weer voorgeleid en beslist de RC of je in bewaring wordt gesteld. Bij zowel de toetsing van de inverzekeringstelling als de beslissing voor in bewaring stelling is je advocaat aanwezig, je hoeft dit niet alleen te doen.

Snelrecht (ook wel ‘lik op stuk’)
Er zijn verschillende vormen van snelrecht. Eén ervan is dat je tijdens je inverzekeringstelling of voorgeleiding bij de RC (waarbij je niet in bewaring wordt gesteld) direct een dagvaarding meekrijgt. Je mag dan de tijd tot de rechtszaak (zitting) in vrijheid afwachten. Kom je niet opdagen bij de zitting dan word je bij verstek veroordeeld. Je hebt twee weken om tegen het vonnis in beroep te gaan, als NN’er kun je niet in beroep. Je kan ook al tijdens het voorarrest (meestal binnen 14 dagen en tot die tijd blijf je vast zitten) berecht worden: je wordt dan voor de politierechter geleid, die direct een vonnis velt.

In bewaring (14 dagen + 3 maal 30 dagen)
Bij inbewaringstelling moet je worden overgebracht naar een huis van bewaring, behalve als ze daar een cellentekort hebben. Ze kunnen je dan nog maximaal 6 tot 10 dagen vasthouden op een politiebureau, mits dat voldoende faciliteiten heeft. De raadkamer kan na de eerste 14 dagen beslissen om je insluiting met 30 dagen te verlengen. Dit kunnen ze nog twee keer herhalen. Je kan één keer tegen zo’n verlenging in beroep gaan, overleg dit met je advocaat. Na dit maximaal toegestane voorarrest moet het proces beginnen. Maar vaak is de officier van justitie nog niet klaar en vraagt de rechtbank om uitstel. Dan komt er alleen een pro forma zitting. De rechtbank bepaalt wanneer de zaak wordt voortgezet en of je dat binnen of buiten moet afwachten.

Vreemdelingenrecht
Tegenwoordig worden activisten die hun naam niet bekend willen maken zo af en toe in vreemdelingenbewaring geplaatst. Dit betekent dat aangenomen wordt, omdat je je niet wilt identificeren, dat je illegaal in Nederland verblijft. In het vreemdelingenrecht heb je niet, zoals bij strafrecht, het recht om te zwijgen, maar heb je een medewerkingsplicht. Je kunt dus in principe net zo lang worden vastgehouden totdat je je identificeert. Als je in vreemdelingenbewaring wordt gesteld betekent dat niet per sé dat je wordt overgeplaatst. Wel krijg je een bewijs van inbewaringstelling. Zodra je verteld is dat je vreemdelingrechtelijk wordt vastgehouden en je verhoord gaat worden heb je het recht een advocaat te zien. De meeste strafrechtadvocaten zijn geen vreemdelingenrechtadvocaat, dus zal je een nieuwe advocaat krijgen. Ook hier geldt: blijft vragen naar je voorkeursadvocaat! Je kunt beroep instellen tegen de oplegging van de vreemdelingenbewaring, maar het is erg onwaarschijnlijk dat je wint. De meeste mensen komen vrij nadat ze hun paspoort hebben laten zien en duidelijk is dat ze legaal in Nederland zijn. Maar ook komen activisten nog wel eens vrij zonder hun paspoort te hebben laten zien. Als je niet legaal bent, word je gedeporteerd!

Transactievoorstel/strafrechtelijke schikking
De Officier van Justitie (OvJ) mag je een transactievoorstel doen, waarbij je zogenaamd je vervolging afkoopt en je niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Accepteer dit nooit, want je zult hoe dan ook een aantekening krijgen in je ‘juridisch uittreksel’ (je strafblad), en je gaat akkoord met de consequenties. Op de achterkant van het formulier staat precies wat de consequenties zijn van wel of niet betalen. Onderteken dit formulier NOOIT en overleg eerst met anderen; je advocaat of de arrestantengroep. Als je niet betaald krijg je vanzelf een dagvaarding thuisgestuurd.

Strafbeschikking (Wet OM-afdoening)
Dit is iets anders dan een transactievoorstel, hierbij is het mogelijk al mensen te straffen zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen. In de strafbeschikking wordt verklaard dat je schuldig bent aan het plegen van een strafbaar feit. Deze strafbeschikking kan bestaan uit verschillende straffen of maatregelen: bijvoorbeeld een geldboete, een taakstraf, gedragsaanwijzing zoals een gebiedsverbod. Zowel de Officier van justitie als de politie en buitengewoon opsporingsambtenaar van een van de vier grote steden mogen een strafbeschikking opleggen (dit geldt voor deze actie dus ook Amsterdam).
Als je het er niet mee eens bent met de strafbeschikking moet je zelf binnen 2 weken na ontvangst verzet instelling bij de officier van justitie. Je hoeft dan nog niet te betalen, een taakstraf uit te voeren et cetera. Als je binnen deze termijn geen verzet instelt komt vast te staan dat je je schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar feit. Ook voor de strafbeschikking geldt: onderteken niets en overleg eerst met anderen wat je zou kunnen en willen doen.

Vrijheid
Als je spullen worden teruggegeven, vraagt de politie je om te tekenen hiervoor. Je hoeft nergens voor te tekenen. Als je vrijgelaten wordt, neem dan contact op met de arrestantengroep. Zij willen weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen ook graag weten wanneer je weer vrijgelaten bent. Ze kunnen je onder andere adviseren over wat te doen met een eventuele dagvaarding.

Algemene belangrijke punten:

1. Ga je ergens aan meedoen waarbij er een redelijke kans is dat je wordt gearresteerd dan is het
handig om dit van tevoren te vertellen aan iemand die je vertrouwt. Diegene kan dan contact opnemen met de arrestantengroep, doorgeven wie je advocaat is, je afmelden (ziekmelden?) bij school of werk, voor de planten en de poes zorgen enz. Bij het invullen van een briefje vooraf aan de actie kun je de naam en contactgegevens van die persoon ook doorgeven aan de AG, dan kunnen wij contact opnemen met hen.
2. Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt.
3. VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!! Ze zitten niet met je te praten voor een goed gesprek tussen gelijkwaardige mensen, maar om informatie te ontfutselen over jou en over anderen. Hoe meer je vertelt, hoe groter de kans op veroordeling en straf. Vraag waarom je gearresteerd bent, vraag om je advocaat en zeg verder niets. De politie is erop getraind om op sluwe wijze informatie uit je te krijgen, ga hier nooit in mee.
4. Het is de taak van de politie om je veroordeeld te krijgen, dus zoveel mogelijk bewijzen tegen je te verzamelen. De politie heeft geen andere taak dan dat. Wens je toch je principieel te verantwoorden voor de actie, dan is de (enige) plek daarvoor de rechtszaal waar je een slotwoord hebt.
5. De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.
6. Je hebt het recht om je eigen advocaat te zien [Jos Hemelaar], maar daar moet je wel zelf om vragen! Vraag je advocaat altijd om hun kaartje!!!!!!!!!!!!!!!!
7. Je hebt recht op vegetarisch/veganistisch eten en wanneer nodig medische hulp. Eis dit. De politie zal hier namelijk erg moeilijk over kunnen doen, vooral als je anoniem blijft. Wees solidair en ondersteun elkaar in het eisen van dit soort dingen. Samen sta je sterk!
8. Vrouwen mogen alleen door vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen alleen door mannen.
9. Bij trans*personen bepaalt de politie welke sekse zij jou toeschrijven
10. Je hebt recht op een tolk bij het verhoor als je niet goed Nederlands spreekt. De politie moet dit voor je regelen.
11. De politie zal het niet zo nauw met de regels nemen, en zal je verblijf heel onaangenaam kunnen maken.
12. Zij zullen zich niet altijd aan de regels houden. Ook zullen ze van alles uit de kast trekken om jou aan het praten te krijgen. Bereid je hier zo goed mogelijk op voor. Laat je niet intimideren, blijf kalm en bedenk: je hulp komt eraan!

Succes, plezier en tot de volgende keer!

De advocaat voor deze keer is:

Jos Hemelaar

Het nummer van de arrestantengroep is:
06 43478786

English:

Arrested? Here’s what you need to know!
There is a chance that you are going to be arrested during this action. The Arrestee Support Group (AG) is on standby for you and can be reached at
06 43478786. If you see any arrests that occur during the action, please also let the AG know, but be mindful not to mention any names over the phone!
We have asked lawyer Jos Hemelaar to offer legal assistance in the case any arrests are made. The lawyer is on standby with several colleagues and you may request to speak to him if you are arrested. If you have a lawyer of your own with whom who you would prefer to speak, that is not a problem but let the AG know in advance.
Write down the phone number of your lawyer and the telephone number of the AG somewhere on your body in permanent marker. Also make sure to write down the number the AG assigns you!!!!

Arrested
If you are arrested the police is initially allowed to keep you in holding for 6 hours if you are suspected of committing a misdemeanor or 9 hours if you are suspected of committing felony. They may pat you down and take away all your personal belongings. If you do not mention your name, have a form of identification on you or refuse to show it, the police can hold you for an additional 6 hours if you are suspected of committing a misdemeanor. If you are suspected of committing a misdemeanor you can therefore be kept in holding for 6+6=12 hours. Note: The time between midnight and 9 am does not count. In practice people are thus sometimes held for 9 more hours. In the case of a misdemeanor you can therefore in practice be held for a maximum of 21 hours.
If you are suspected of committing a felony and remain anonymous, the police can take you into custody for 9 hours + 3 days and 15 hours = 4 days. This time is counted from the moment that you are presented to the assistant prosecutor, not from the moment you are arrested.
If you are not undocumented it is good practice not to speak Dutch if you are able to, out of solidarity, and not to bring a form of identification. You will of course have to refrain from speaking Dutch from the start. That way it is harder for the police to tell documented from undocumented people, which makes it more difficult for them to place one group in foreign detention while releasing another.
If you are undocumented, consider if you want to take the risk of participating in an action. If you are convicted of something, it can be used as grounds to deny your application for a permit of residence. Take this into account. If you don’t have your papers on you, you always run the risk of being placed in foreign detention. This risk, however, becomes bigger when you take part in a political action. It is of course entirely your own choice if you want to take part in an action. It is however important that you leave the name and phone number of your own lawyer if you have one. That way we can notify them if you are arrested. Your own lawyer is always better informed of your own procedure and the possibilities.

General rights and duties
You are under no obligation to:
• Give your name. You have the right not to do so.
• Give a statement.
• Sign anything.
• Accept a plea deal. In the Netherlands this usually takes the form of accepting to pay a fine in return for release, by which you implicitly plead guilty.
The police is allowed to:
• Take your picture and your fingerprints if you are NN (NomenNescio – remain anonymous) or are kept in custody. They will almost definitely do this.
• Interrogate you (not at night)
• Place you in front of a trick mirror behind which are ‘witnesses’ that will tell police if they recognize you or not.
• Transfer you to another police station.

Remaining anonymous?
You have the right NOT to give your name, whatever the police may say. Do consider that if you decide to remain anonymous, you need to check in advance whether you have nothing on you with your name on it or from which it can be extracted (such as your phone)!! If you remain anonymous, you will receive an official police NN-number (NomenNescio). Make sure to remember this number well!!
Remaining anonymous has its advantages.
• You will not have a criminal record on your name which messes up the system of the police.
• You also make it easier for undocumented people to participate in actions.
• It is more difficult for the police to give you a fine as they do not know where to send it.
It also has its disadvantages:
• The police can keep you in custody for a larger amount of time, supposedly to have time to determine your identity.
• Not carrying proof of identification can possibly give you an extra fine (if they arrest you later).

In custody (3 days, 15 hours)
You will receive a piece of paper on which it is stated that you have been placed in custody and of which misdemeanors or felonies you have been suspected. You must again indicate who your lawyer is and that you want to see them, otherwise the police will provide you with a pro bono lawyer. You can ask for a phone call, but you do not have the right to one. If they do allow you to place a call, remember that your conversation is not private.

Immigration law
Activists that do not wish to provide their name are nowadays occasionally placed in foreign detention. This means that it is assumed that you do not wish to identify yourself because you are illegally residing in the Netherlands. As soon as you are told that you are being held on grounds of immigration law and that you are going to be questioned, you immediately have the right to speak to a lawyer. In this case you should also keep asking for your own lawyer! This is Jos Hemelaar. Indicate that you wish to speak to them before the first round of questioning. You have the right to this and this is very important. In immigration law you do not have the right to remain silent, as you do in criminal law, but are obliged to cooperate. It is therefore important to first speak to your lawyer.

Freedom
When your things are returned to you, the police will ask you to sign for this. You do not have to sign anything. When you are released, contact the AG. We want to know how many people have been arrested and we very much want to know if you are released. We can, amongst others, advise you what to do with a possible summons.

Ethnic profiling, racism and being treated differently
We would like to point out that the aforementioned points indicate how juridical procedures work and what your rights are within these. Police racism, ethnic profiling, transphobia, discrimination of people that do not fit into the image of police norms etc. however mean that the same rules may be applied differently and can have more serious consequences.
Juridically, it is difficult to arm yourself against this. We can only call this out and call out for as much mutual support as possible before, during and after the action so that the solidarity between activists is not broken by these repressive police acts.

Important general points:
1. If you are going to participate in something where there is a reasonable that you are going to be arrested, it is useful to let somebody that you trust know in advance. That person can then contact the AG, pass on who your lawyer is, call off or call in sick to work or school, take care of your plants and cat etc. When filling in a form before an action you can pass the name and contact details of this contact person on to the AG, so that we can then contact them for you.
2. You have the right NOT to give your name, no matter what the police say.
3. NEVER PROVIDE ANY INFORMATION ABOUT YOURSELF OR OTHERS!!! The police are not there to have a good conversation between equals with you, but to try and extract information about you and others. The more you say, the greater the odds of being convicted and penalised. Ask why you have been arrested, ask for your lawyer and say nothing else. The police are trained to get information out of you in sly ways, so never follow them in this. It is the task of the police to get you convicted, and therefore to gather as much evidence against you as possible. The police have no other task than that. If you want to justify the principles of the action, the place and time for that is the court room during peroration.
4. The police is obliged to tell you the reason for your arrest
5. You have the right to see your own lawyer, but you have to ask for them!
6. Always ask your lawyer for their card!!!! This is to ensure that the person in front of you is actually your lawyer.
7. You have the right to food of your own diet and medical help when necessary. Demand this. The police will be difficult in this, especially if you remain anonymous. Support each other in demanding these kinds of things. Together you stand strong!
8. Women are only allowed to be frisked by female officers, men only by male officers.
9. Trans*people will be frisked by someone of the gender that is noted in your passport. If you remain anonymous, the police assign someone of the gender that they think you are.
10. You have the right to a translator during questioning if you do not speak Dutch (well). The police must arrange one for you. Always ask for a translator from your own language.
11. The police will not play precisely by the rules and will make your stay unpleasant. The police will apply rules differently to different people. Try to prepare yourself for this mentally.
12. The police will not always stick to the rules. They will also try all kinds of things to try and get you to talk. Try to prepare yourself for this the best you can. Do not be intimidated, stay calm and think: There are people coming to help you!

Good luck, enjoy yourself and see you next time!

Tags: Woonrevolutie

Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech