NOCH VREEDZAAM, NOCH DE-ESCALEREND

Hier kun je discussieren over NOCH VREEDZAAM, NOCH DE-ESCALEREND.
Verdeel en heers

Zodra de eerste tekenen van meer ontwrichtende actievormen zichtbaar worden, duikelt iedereen over elkaar heen om een onderscheid te creëren tussen ‘vreedzame demonstranten’ en ‘niet-vreedzame demonstranten.’ Dit zagen we in 2015 en we zien het nu ook weer. Op deze manier wordt geprobeerd om ontwrichtende vormen van protest te criminaliseren en tegelijkertijd activisten tegen elkaar uit te spelen.

De ‘vreedzame demonstrant’ wordt op een voetstuk gezet. Deze demonstrant is een goedwillende student! Zijn demonstratierecht moet beschermd worden! De ‘niet-vreedzame demonstrant’ wordt weggezet als anarchist, antifascist, niet-student, of niet-Nederlands. Zo werd er in de aangifte tegen de Maagdenhuisbezetters melding gemaakt van de aanwezigheid van ‘vermoedelijk Marokkaanse jongens’ die vanwege hun afkomst geen student zouden kunnen zijn. Deze Ander staat helemaal nergens voor, hij wil gewoon rellen! Hij verpest het voor de goedwillende studenten!

Op de ‘vreedzame demonstranten’ wordt zoveel mogelijk druk gezet. Bestuurders proberen relaties met hen op te bouwen, vragen hen of zij de boel in de gaten kunnen houden en of zij niet kunnen ‘de-escaleren.’ Tijdens de Maagdenhuisbezetting onderhield het CvB bijvoorbeeld heimelijk contact met sommige actievoerders. Ook de politie (wijkagenten, de vredeseenheid) zoekt op een soortgelijke manier actief contact. Zo beschrijft de politiechef van Amsterdam hoe zijn vredeseenheid relaties heeft geprobeerd op te bouwen en te onderhouden met studenten tijdens de recente pro-Palestina acties in een poging om ‘uit te leggen wat er wel kan en wat er niet kan’ en te de-escaleren. Politici roepen continu via allerlei media op om ‘het vreedzaam te houden’ en journalisten en instituties vragen de ‘vreedzame demonstranten’ herhaaldelijk om openlijk afstand te nemen van allerlei groepen en zaken.

Ondertussen worden ‘niet-vreedzame demonstranten’ zoveel mogelijk geïsoleerd en onschadelijk gemaakt. Zowel door stigmatisering, als door meer openlijke repressie in de vorm van arrestaties, vreemdelingendetentie (Maagdenhuis), zware strafeisen (recente ontruimingen), hoge dwangsommen (Bungehuis), ontslag en fysiek geweld.

Deze strategie zorgt ervoor dat de druk op alle actievoerders toeneemt en de hoop vanuit verscheidende instituties is dat er hierdoor spanningen ontstaan, dat mensen elkaar gaan afvallen en dat ‘vreedzame demonstranten’ het werk van de politie deels gaan overnemen door informatie door te spelen en aan te dringen op de-escalatie.

Drempels opwerpen

Nadat er op alle mogelijke manieren benadrukt is dat de protesten absoluut ‘vreedzaam’ moeten zijn, wordt de definitie van vreedzaamheid steeds verder versmalt. Zo wordt er tegen bezettingen sinds 2015 steeds sneller en gewelddadiger opgetreden. Individuele actievoerders die betrokken waren bij de Maagdenhuisbezetting, waren op een gegeven moment zelfs niet meer welkom in de buurt van open dagen. Ook dit gebeurt nu opnieuw. Op 12 mei stuurde de UvA bijvoorbeeld een email waarin staat dat vreedzame demonstraties zijn toegestaan, maar dat het nadrukkelijk niet is toegestaan om een tentenkamp op te zetten, barricades op te werpen of gezichtsbedekkende kleding te dragen. Met andere woorden: dat is allemaal niet (langer) vreedzaam. De lijst gaat door. We hebben gezien hoe keer op keer wordt geprobeerd om bepaalde leuzen te criminaliseren. We hebben gezien hoe zittende demonstranten hun staande medeactivisten aanmaanden om te gaan zitten ‘omdat wij vreedzaam zijn.’

Terwijl op deze manier wordt gepoogd om steeds meer vormen van actie in het onbetamelijke te trekken, wordt er meer beveiliging ingehuurd, meer politie ingezet en meer regelgeving gemaakt. Universiteiten werken op dit moment aan een nieuw demonstratieprotocol. De speelruimte voor mensen die binnen de regels willen opereren wordt steeds verder verkleind, terwijl mensen die nog wel buiten die smalle ruimte willen actievoeren steeds sneller met staatsgeweld geconfronteerd worden.

Als verkapte repressie voet aan de grond krijgt en de roep om de-escalatie steeds luider wordt, zorgt dat ervoor dat de druk op instituties om te veranderen afneemt. Ook neemt de verdeeldheid toe en worden bepaalde groepen steeds kwetsbaarder voor openlijke repressie. Daarom roepen we iedereen op om zich bewust te zijn van deze repressieve tactieken en zich hiertegen te wapenen. Dit is niet het moment om te de-escaleren, maar om verder te escaleren. We streven niet naar ‘vreedzaamheid’ en business as usual. We streven naar een vrij Palestina, van de rivier tot de zee.


Goed stukkie, en precies op

Goed stukkie, en precies op het juiste moment. Nu op het Roeterseiland zie je ook weer wat die 'vredeseenheden' voor rol hebben, ze lopen tussen de demonstranten en gaan vervolgens terug om te melden hoe de stemming is en waar de barrikades zwak zijn en zo.

Maar het is ook media en politiek die die lijn proberen rond te pompen dat 'demonstreren (natuurlijk) een groot recht is' maar dat bezettingen en dergelijke daar niets mee te maken hebben en bestreden dienen te worden. Ondertussen geen woord over de achtrgrond van de bezettingen of de rol van de universiteit (in de problematiek, en bij de ontruimingen). In Trouw staat vandaag wel een geweldig stuk van Maya Wind https://www.trouw.nl/buitenland/antropoloog-maya-wind-universiteiten-in-...

En voor de mensen die denken dat gevaarlijke schapen als Halsema 'geen keuze' hebben dan de ME op studenten af te sturen en op ze in te laten hakken: https://newrepublic.com/article/181341/wesleyan-president-not-calling-po...

Antropoloog Maya Wind:

Antropoloog Maya Wind: ‘Universiteiten in Israël staan in dienst van bezetting en apartheid’
https://archive.is/20240513045952/https://www.trouw.nl/buitenland/antrop...

Op een aantal Amerikaanse

Op een aantal Amerikaanse sites staan ook verschillende report backs waar soortgelijke conclusies worden getrokken.

onder andere over de tweespalt die gecreeerd worden als je wel of niet gearresteerd wilt worden.
https://itsgoingdown.org/all-spectators-are-cowards-or-traitors-reflecti...

Podcast met analyse gebeurtenissen van UCLA bezetting.
https://itsgoingdown.org/report-from-the-battle-to-defend-ucla/

Dit stuk is algemener en wel veel in Amerikaanse context, maar in Nederland staat ook een uiterst rechts PVV kabinet voor de deur en het politiegeweld en politieke repressie is hier niet los van te zien.

In view of these stakes, the participants in every encampment and occupation—including the ones that have been forcibly evicted—should consider the following strategic questions.

What is the next step in escalation? How will you respond to a raid, an eviction, or slow death by committee? What is your plan if Israel begins a ground invasion of Rafah? Will you take a building, march downtown and impose economic consequences, blockade highways and ports, or something entirely new? If the encampments become impossible to defend, what is the next step that allows people to continue struggling together?

How do we keep growing after the semester ends? How can on-campus struggles benefit from non-student support? Can the power built on campuses overflow into the communities that surround them?

How do we shift antagonism away from university administrators, whom politicians are currently using as sacrificial shields, towards the adversaries whose defeat would actually impede the war machine? Divesting from war profiteers is a good first step; occupying factories and blockading ports would be a logical escalation. Who are the billionaires and vested money interests forcing the crackdown on campuses? Who has the most to lose from putting an end to unconditional US support for the Israeli military’s colonial violence?

How can we act now in ways that will prepare us to confront the likely return of Donald Trump to power in January 2025? We will need every tactical innovation, every new relationship, every network and form of infrastructure that we can build to confront the full force of right-wing fascism that looms in our future. We are in a moment when history cracks open and countless new possibilities and dangers emerge as the old order crumbles.

What comes next could be terrifying. But our part in the story is up to us.

https://crimethinc.com/2024/05/03/why-the-state-cant-compromise-with-the...

Als je nou zo hard mogelijk

Als je nou zo hard mogelijk de-escaleert de komende weken krijgen we misschien extreem rechts aan de landelijke formatie tafel opgerot!!
Zo zenuwachtig worden ze al van een vreedzame blokkade.
Want met de-escalatie geef je aan dat het helemaal hun tijd niet is!
Skate/fiets helm noodzaak.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. wel duidelijk, toch?
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech