Over anonimiteit, misinformatie, en vertrouwen

Hier kun je discussieren over Over anonimiteit, misinformatie, en vertrouwen.
Voor alle duidelijkheid, wij hebben niets met Het Observatorium te maken, noch weten wij de reden voor de keuzes van Het Observatorium waarover het AFF in haar blogpost klaagt, noch willen wij impliceren dat onze reactie hier iets te maken zou hebben met Het Observatorium of haar keuzes. We willen gewoon vanuit onze eigen ervaring reageren op het toch wel verbazingwekkend ironische blogartikel van het AFF.

Het AFF beklaagt zich in haar blogartikel,[1] op de haar typerende paternalistische toon, dat Het Observatorium niet zou reageren op veisen van het AFF om hun identiteiten over te maken, en dat zij klaarblijkelijk denkt toch wel vertrouwen te mogen eisen op basis van de verdiensten die zij al bewezen zou hebben. Het lijkt ons dan ook misschien niet slecht even in te gaan op de zaken die het AFF inderdaad bewezen heeft als het gaat over onderwerpen als vertrouwen, misinformatie, of anonimiteit.

Onbenullige fouten à volonté

Het AFF beklaagt zich over foutieve informatie die Het Observatorium zou verspreiden, waarbij het dan bij nazicht gaat over een paar onbenulligheden zoals wie er exact al dan niet naast of op een podium stond, onbenulligheden die bovendien vrij schaars blijken. We zouden, als het dan toch over onbenulligheden moet gaan, het AFF graag wijzen op de volgende bewering die ze maakt in haar blogpost dd 28/10/2021:[2]

“Anderhalve week geleden kon je hier als eerste in Vlaanderen lezen dat een nieuwe extreemrechtse partij in Wallonië is opgericht, Chez Nous (“Bij ons”), die woensdag 27 oktober 2021 een eerste meeting zou inrichten”

Verwijzend naar haar eerdere blogpost dd 18/10/2021.[3] Nochtans had Anti-Fascistische Groep België al 6 dagen eerder, op 12/10/2021, hierover in het Nederlands bericht.[4] We kijken dan ook met plezier uit naar de correctie van het AFF. Normaal gezien zouden we ons niet bezig houden met kinderachtige spelletjes over wie al dan niet eerst was, maar als het dan toch over onbenullige fouten moet gaan dan geven we het AFF graag wat ze wilt.

Wat ons vooral opvalt aan de berichtgeving van het AFF dd 18/10/2021 is het stuk waar verkozen werd niet over te berichten, met name de vraag vanuit Front AntiFasciste Liège & Bruxelles Antifa voor specifiek anti-fascistisch werk dat, ten tijde van de berichtgeving van het AFF dd 18/10/2021, nog steeds relevant was. Nochtans een heel belangrijk element, dan toch indien men zich iets aantrekt van de concrete anti-fascistische strijd ipv louter zelf-promotie.

Over die concrete anti-fascistische strijd kunnen we overigens Het Observatorium enkel maar feliciteren met hun identificatie van Sarah Melis, en de daaruitvolgende sabotage door het zaaien van tweestrijd bij de organisaties van de anti-vax betogingen. Onze eigen pogingen tot identificatie van Sarah Melis draaiden op niets uit, dus proficiat aan Het Observatorium. We vragen ons verder af wanneer de laatste keer is dat het AFF eigenlijk nog eens iets concreet bijgedragen heeft aan het tegenwerken van extreem-rechts?

Misinformatie partout

Onbenulligheden buiten beschouwing gelaten, zijn wij uiteraard akkoord met het AFF dat correcte informatie belangrijk is. Zo denken we bijvoorbeeld aan de misinformatie die onlangs verspreid werd - tot in België toe! - over de Griekse anarchistische & anti-fascistische groep Rouvikonas, wat onder andere geleid heeft tot de stopzetting van noodzakelijke solidariteitsacties. Misinformatie kan dus inderdaad serieuze gevolgen hebben, hoewel het dan wel over een ander soort misinformatie gaat dan onbenulligheden over welke fascist er exact ergens op of naast een podium staat, waar het AFF het dan eerder graag over heeft. Het lijkt ons alleszins interessanter om op échte misinformatie, die concreet de solidariteit binnen de anti-fascistische beweging saboteert, in te gaan. Dus wat heeft het AFF zoal bewezen op dat vlak dat relevant kan zijn voor het vertrouwen dat zij al dan niet geniet?

Zoals bekend was er op 19/11/2016 een anti-fascistische betoging in Den Haag.[5] De betoging werd met harde politierepressie geconfronteerd nadat geweigerd werd gezichtsbedekking af te doen, en leidde zelfs tot de niet-succesvolle vervolging van een 160-tal anti-fascisten 2 jaar later.[6] Het leidde ook tot een artikel van de aanwezige Peter Storm dat gereproduceerd werd via Doorbraak.[7] Toen een anti-fascist die aanwezig was op de betoging in kwestie en een anti-fascist gelieerd aan Doorbraak hierover enkele dagen later berichten in het AFF was de respons dat zij (de mensen in de AFF groep) die anti-fascisten die weigeren hun maskers af te doen wel zouden ontmaskeren, en publiceerden ze pakken onzinnige misinformatie over anti-fascisten aanwezig op de betoging, over individuele anti-fascisten gelieerd aan Doorbraak die niet op de betoging waren, alsook over Doorbraak als organisatie dat als “extreem-rechts” en “braaksel” omschreven werd. Vragen aan het AFF-beheer om deze misinformatie te verwijderen werden stelselmatig genegeerd.

Enkele maanden later, in context van gewelddadige acties door neo-nazis die plaatsvonden tegen de autonome anti-fascistische beweging in Antwerpen, werden identificatiepogingen ondernomen tegen autonome anti-fascisten bekend in het Antwerpse. Eén van die pogingen bestond erin fake social media profielen aan te maken met dezelfde naam en profielfoto als een kameraad, en dan andere anti-fascisten te contacteren via messenger om persoonlijke informatie los te krijgen over die kameraad, dit kort nadat onze kameraad ook al online belaagd geweest was door een bende fascisten. Toen deze taktiek uit de hand begon te lopen werd besloten hiermee publiek te gaan en werd het AFF ingelicht op 31/7/2017. Een vraag die zich dan natuurlijk stelt is: Welke maatregelen heeft het AFF toen genomen om de anonimiteit – en daarmee rechtstreeks samenhangende fysieke veiligheid – van haar leden te waarborgen?

Het antwoord op die vraag is slechts onderdeel van de geschiedenis. Er werd geëist dat de geviseerde kameraden zich dienden te distantiëren van militant anti-fascisme (specifiek het in brand steken van een autoband op een actie ooit) en hun identiteit inderdaad bekend dienden te maken. Nadat dit geweigerd werd, werden de geviseerde kameraden gedehumaniseerd als “vervuiling” die “opgeruimd moest worden” en uit het AFF gezet, werd opnieuw pakken misinformatie over anarchistische & autonome anti-fascisten gepubliceerd via de AFF groep alsook via blogs van groepen gelieerd aan het AFF, en werden kameraden die hierover klaagden ook gecensureerd en uit het AFF gezet. In essentie werd er objectief alles aan gedaan om de betreffende identificatiepogingen te doen slagen.

We kunnen dus bevestigen dat het AFF inderdaad veel affiniteit met misinformatie heeft. In tegenstelling tot het door haar geprefereerde muggenziften over onbenulligheden, betreft het in dit geval dan echter wel misinformatie van die andere soort.

Vertrouwen nulle part

Recent in 2021 nog, ten tijde van de hongerstaking van de sans-papiers in Brussel, werd vastgesteld dat anarchisten zonder meer gecensureerd en buitengesmeten worden als ze argumenteerden tegen de ‘gangbare wijsheid’ bij het AFF dat het hier over verwerpelijke “chantage tegen de regering” gaat. Verder werd vastgesteld dat klachten over deze misinformatie en wanpraktijken in het AFF simpelweg gecensureerd worden terwijl de misinformatie gewoon blijft staan. De hypothese kwam dan ook snel op dat het AFF bewust misinformatie verspreid over anarchistische & autonome anti-fascistische groepen en individuen, en per extensie zowat allen die weigeren zich te distantiëren van militant anti-fascisme. Deze hypothese werd in september 2021 getest door een niet-betrokken persoon die een klacht schreef over de misinformatie en praktijken in kwestie, een klacht die nog geen uur later al gecensureerd was. De misinformatie in kwestie, ondertussen, bleef natuurlijk gewoon staan.

Voor zover het ons betreft klopt het zeker dat het AFF allerlei zaken bewezen heeft die relevant zijn als het over anonimiteit, misinformatie, en vertrouwen gaat. De ironie in het feit dat het AFF nu klaagt dat er niet gereageerd wordt op haar vragen aan anti-fascisten om zich te identificeren, en eist dat ze vertrouwd moet worden, is verbazingwekkend. Het AFF klaagt dat, zolang Het Observatorium weigert hun identiteiten over te maken, zij geen vertrouwen zouden genieten – in realiteit is het echter het AFF zelf dat geen vertrouwen geniet.

Antifa Antwerpen

referenties:

1. https://affverzet.wordpress.com/2021/12/28/het-observatorium/
2. https://affverzet.wordpress.com/2021/10/28/slechte-start-voor-chez-nous-...
3. https://affverzet.wordpress.com/2021/10/18/tom-van-grieken-steunt-nieuwe...
4. https://www.facebook.com/groups/580746636256559/posts/616585299339359/
5. https://fightrepressiondemo.noblogs.org/post/2016/11/21/over-de-massa-ar...
6. https://fightrepressiondemo.noblogs.org/post/2018/12/14/vrijspraak-in-fi...
7. https://www.doorbraak.eu/aartsens-gewapende-bendes-ontvoeren-166-anti-fa...

PS. Op 29/12/2021 werd een addendum aan het blogartikel van het AFF toegevoegd. Het is opmerkelijk om te zien hoe het AFF, bekend omwille van haar autoritaire praktijken waaronder de censuur van anti-fascisten die niet krek hetzelfde denken als hen, zich beklaagt over “zich opsluiten in het eigen gelijk.”


[opgekuisd]

[opgekuisd]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech