Grenzen dicht en deportaties? Kies voor verzet!

Hier kun je discussieren over Grenzen dicht en deportaties? Kies voor verzet! .
Maar er is toch een kinderpardon? Oh, die schaamlap? Vooral een ruilhandeltje voor strenger ‘asiel’beleid en voorzien van een drempel waar veel gezinnen niet overheen konden komen. En vandaag roept Rutte dat bij ‘een volgende vluchtelingencrisis’ de grenzen dicht moeten. Letterlijk. Stel je voor dat mensen liever op de PVV met het zelfde standpunt stemmen dan op zijn criminele partij de VVD! Dus er moet weer eens spierballentaal gebruikt worden. Maar terwijl Rutte probeert zieltjes te winnen, steunt zijn VVD collega, burgemeester van Groningen Koen Schuiling, deze twee kinderen en hun ouders. De zaken gaan altijd anders liggen als je mensen in de ogen kijkt, vooral kinderen. Als een vluchteling ineens geen nummer meer is maar een mens met gevoelens. Nou ja, niet dat alle politici daar nu zo gevoelig voor zijn, want wie herinnert zich Dijkhoff nog, oog in oog met de negenjarige Nemr? Deportatie naar Irak? Levensgevaar?
“Ja? Dus?”
Uiteindelijk zijn die politici allemaal inwisselbaar. Op dit moment is het nog Broekers-Knol die probeert het ophalen van kinderen uit Griekenland uit alle macht tegen te houden of minimaal uit te ruilen tegen andere vluchtelingen. Het gaat tenslotte om aantallen, niet om mensen. Let wel: die burgemeester die nu zo welwillend tegenover deze kinderen Nuna en Davit staat, zal omslaan als een blad aan een boom zodra hij zelf in Den Haag zit. Goed voorbeeld daarvan is voormalig CDA-minister Leers. Ook hij zette zich als burgemeester in voor vluchtelingen, maar draaide 180 graden toen hij zelf de dienst mocht uitmaken in Den Haag.

Door de decennia heen zijn vluchtelingen al speelbal van politici die van verkiezing naar verkiezing hoppen en vooral in het zadel van de macht willen blijven. Het maakt niet zo heel veel uit welke partij vervolgens over ‘asielbeleid’ en ‘immigratie’ gaat. Albayrak, nog voor Leers namens de PvdA verantwoordelijk voor het beleid, sloot ook al een ruilhandel: generaal pardon voor het sluiten van alle noodopvang voor ongedocumenteerden. Zij zette zich in voor het ‘Europees pact immigratie en asiel’ en werd daarvoor zelfs geridderd in Frankrijk. Ook haar regie over het ‘asiel’beleid werd gekenmerkt door strenger beleid. Ze kwam weg met datgene waarmee haar voorganger Verdonk van de VVD niet weg kwam. Waarom? Omdat zogenaamd linkse politici blijkbaar het vertrouwen genieten om humaan te handelen.
Politici vinden allemaal dat zij kunnen bepalen wat veilig is, wat ‘het beste’ is. Politieke kleur doet er niet toe. Zo worden allerlei landen als veilig bestempeld om maar zoveel mogelijk vluchtelingen te kunnen weigeren, het liefst aan de buitengrenzen van Fort Europa omdat dit lekker uit het zicht gebeurt. Daar helpt Frontex op de Middellandse Zee met het tegenhouden van vluchtelingen in bootjes. Terug naar Libië. Terug naar Turkije. Ongeacht de gevolgen. Veiligheid is een luxe gereserveerd voor politici in hun ivoren toren, met hun beveiliging, hun politie, en hun geweeklaag als ze eens stevig worden aangesproken. Om van vrijheid nog maar niet te spreken.

De kinderen en hun ouders wacht bij een negatieve uitspraak van de rechtbank, waar nog een beroep tegen deportatie dient, arrestatie en overbrenging naar de gezinsgevangenis in Kamp Zeist, verhullend Gesloten Gezinsvoorziening genoemd. Sinds die in gebruik is genomen is deze zonder veel ophef, laat staan verzet, in gebruik om gezinnen met kinderen het land uit te gooien. Deze deportaties worden per KLM vlucht uitgevoerd, en indien de beulen van de marechaussee dat nodig vinden met dreiging, vastbinden en geweld. Maar wat kan het schelen, ‘asiel’beleid is hot topic tijdens verkiezingen, en over de ruggen van kinderen als Nuna en Davit roept ook Marijnissen van de SP dat er streng asielbeleid moet worden gevoerd, want ja, Neederland is vol toch?

Dus…. VVD, CDA, PvdA, SP… van links tot rechts is men het erover eens: zij bepalen wie de ‘echte’ vluchtelingen zijn, zij bepalen wie erin mag en eruit moet. ‘Stem op ons!’ Maar waar moet je dan op stemmen als je een beter asielbeleid wilt? Of beter: helemaal geen beleid dat erop gericht is de ene mens meer rechten te geven dan de ander! En in het verlengde daarvan: heeft het zin om te gaan stemmen? Op een splinterpartijtje dan?
Spoileralert: Nee. Strijd en solidariteit, dat is wat nodig is. Stemmen op eender welke partij gaat Nuna en Davit niet hier houden, ook niet met de hulp van een welwillende VVD burgemeester. Het is het wereldwijde kapitalisme, het neo-kolonialisme dat met eeuwenoude bevolkingspolitiek en uitbuiting de dienst uitmaakt. ‘Asiel’beleid gaat ook niet in de eerste plaats over tegenhouden, maar over controle. Indien migranten prima kunnen worden misbruikt om hier het vuile werk te doen, of om kennis uit zogenaamd ‘onderontwikkelde’ landen ten gunste van de ‘ontwikkelde’ landen weg te trekken, dan gaan de grenzen voor de gelegenheid net zo makkelijk weer open. Tijdelijk. En na vele jaren rechts regeren en nog verder naar rechts loeren voor goedkeuring en nieuwe ideeën is dit land inmiddels vergeven van de angst voor en de haat tegen vluchtelingen.

Toch zijn er kansen. Blijkens de steun die het gezin van Nuna en Davit krijgt is niet iedereen met angst en haat besmet. Alleen hoor je die stemmen bijna nooit en als je ze hoort, worden ze vaak gesmoord in fascistisch of racistisch gebrul en gebral. Maar toch! Ik roep Lily en Hovick in herinnering. Ook zij konden op steun rekenen. Door zelf ook pertinent te weigeren zich te laten opsluiten, zijn ze erin geslaagd om hier te kunnen blijven. Dat is het betere werk. Dat kunnen mensen die omringd worden met solidariteit wel degelijk bereiken.
Dus: hoe voorkomen we dat gezinnen met kinderen van de gezinslocaties worden afgehaald en meegenomen naar Kamp Zeist en vervolgens op een deportatievlucht worden gezet? Als buren, leraren, vrienden en familie zich inzetten voor de volgende ‘Lily en Hovick’ die nu Nuna en Davit heten, dan moet het toch kunnen om met hen voor de deur te gaan staan als de politie komt om ze op te halen? Om hen onderdak te bieden om zich schuil te houden terwijl de druk wordt opgevoerd? De dappere Lily en Hovick hebben laten zien dat het kan.

En op grotere schaal: hoe stoppen we Fort Europa zowel aan de buitengrenzen met FRONTEX als hier in de vorm van IND, DT&V en marechaussee met knevels en boeien? Nog altijd geldt: die gevangenissen moeten gesloten en gesloopt, de deportaties verhinderd, de IND en de Dienst Terreur en Verrek ontmanteld, de grenzen onthekt, de muren plat gebulldozerd. Dat gaat alleen met aanhoudend verzet lukken. Het wordt tijd dat we dat beginnen te organiseren.

Joke Kaviaar, 13 maart 2021
https://jokekaviaar.nl


Sympathie voor dit betoog van

Sympathie voor dit betoog van Joke , maar praktisch gezien is er weinig ruimte om een toegangkelijker vluchtelingenbeleid
voor elkaar te krijgen. Natuurlijk speelt de coronapandemie hier een belangrijke rol in , maar ook de vele economische vluchtelingen
zorgen ervoor dat een meerderheid van de bevolking op dit moment zeer gereserveerd is t.a.v. een ruimer vluchtelingenbeleid.

Denk dat er na de crisis meer ruimte zal zijn voor een bredere en vriendelijker opvang van vluchtelingen.

economisch?

Het onderscheid economisch en 'echte' vluchtelingen is een vals onderscheid, als je het mij vraagt. Vaak gaat het bij 'economisch' om armoede en/of klimaatrampen. Die mensen hebben niet minder recht op een beter heenkomen of eenvoudigweg een tijdje hier wat geld verdienen voor in armoede levende familie thuis. Door de dichte grenzen zullen mensen ook niet gauw besluiten alleen tijdelijk hier te komen. Je kunt niet anders dan blijven als je eenmaal je leven gewaagd hebt. Het is immers veel te moeilijk en te gevaarlijk om - na terugkeer naar huis voor een tijdje - daarna opnieuw hierheen te komen. Dus dat militariseren en fortificeren van die grenzen heeft ook invloed daarop. De enige oplossing is dat niet alleen er vrij verkeer voor westerlingen en geld is, maar letterlijk voor iedereen die zich om wat voor reden dan ook verplaatsen en/of elders vestigen wil.
De categorie 'echte' vluchteling is daarbij sowieso al veel te smal. Alleen al het feit dat men Afghanistan als een veilig land beschouwd is te schandalig voor woorden. En dat is nog maar 1 voorbeeld.

Ofwel wat geeft ons hier in het rijke westen het recht om te bepalen wie hier wel en niet mag komen. Grenzen zijn maar lijnen op een kaart. Je geboortegrond mag niet bepalend zijn voor de rest van je leven.

Ja , snap wat je bedoelt. Ik

Ja , snap wat je bedoelt. Ik doel echter meer op de met name jonge mannen uit landen waar geen politieke of oorlogscrisis heerst
en waar het economisch nog niet zo slecht is.Kan me voorstellen dat mensen daartegen de wenkbrauwen fronsen als je denkt aan
vluchtelingengezinnen uit oorlogsgebieden of economisch volkomen ontwrichte landen.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech