Update: Studenten kraken Heijkens pand Groningen

Hier kun je discussieren over Update: Studenten kraken Heijkens pand Groningen.
Het in gebruik nemen van het voormalig Heykens pand is gedaan vanuit twee beweegredenen. Ten eerste om aandacht te vestigen op de huidige studenten wooncrisis, door directe huisvesting te organiseren voor een handvol (internationale) studenten die uitzicht hadden op dakloosheid. De stad en gemeente Groningen is trots op het feit een studentenstad te zijn, waar een grote hoeveelheid internationale studenten naartoe wordt getrokken. Het feit dat er voor deze internationale studenten onvoldoende huisvesting aanwezig is, is al een aantal jaar een duidelijk probleem in de stad. Daarnaast zijn er al jarenlang wanpraktijken gaande waarin pandjesmelkers en vastgoedbedrijven studenten uitbuiten met illegale bemiddelingskosten en buitenproportionele huur.

De tweede beweegreden is om de blijvende leegstand aan te kaarten, en daarbij te wijzen op de verantwoordelijkheid van pandeigenaren en de gemeente. De Wet Kraken en Leegstand is in 2010 niet slechts aangenomen om kraken aan te pakken; ook geeft deze wet de macht aan gemeenten om een leegstandsverordening vast te stellen om eigenaren aan te sporen leegstand aan te pakken. Dit gebeurt veel te weinig. In het rapport “Van Uitruimen naar Inruimen” uit 2015 werd gesteld dat slechts vijf gemeenten hier gebruik van hebben gemaakt.

Het in gebruik genomen Heykens pand stond al twaalf jaar in vervallen staat leeg, zonder uitzicht op toekomstig gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dergelijke ruimte in de binnenstad in gebruik te stellen. Wanneer dit niet het geval is, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om een leegstandsverordening vast te stellen. Dit is bij het desbetreffende pand niet het geval geweest. De consequentie is dat het pand door een groep woningzoekenden in gebruik is genomen, tot de eigenaar aantoonbare plannen voor het pand heeft. De kraakgemeenschap in Groningen heeft altijd open gestaan voor goede communicatie met de eigenaar en om een goed verloop tijdens het ingebruikname van panden te waarborgen.

Terwijl de gemeente, de RUG en de Hanze onvoldoende verantwoordelijkheid hebben genomen om te voorzien in adequate studentenhuisvesting, neemt een groep vanuit de Groningse kraakgemeenschap het op zich directe oplossingen te bieden voor studenten, door gebruik te maken van langdurig leegstaande panden in de binnenstad.


Re: Update: Studenten kraken Heijkens pand Groningen

Er wordt bij herhaling gesproken over het “voormalige Heykens pand”. Dat is een onjuist uitgangspunt. Het is een pand van de heer en mevrouw Heijkens die aan de overzijde hun bedrijf uitoefenen en dit gekraakte pand jarenlang als opslag voor hun bedrijf hebben gebruikt en nu al sinds een jaar bezig zijn dit pand op te knappen om daar te gaan wonen. Het pand is verwaarloosd, maar dat mag geen reden zijn om andermans eigendom toe te eigenen.

de hielen likken van vastgoedpenoze, zeker nu.

Als iemand jaren lang iets leeg laat staan, in een stad waar de woningnood de pan uit rijst..Waar studenten in tenten moeten wonen

Dan moet die persoon geen traantjes laten rollen, als 'zijn' pand gekraakt wordt....Hoe misplaatst zijn die traantjes dan ? Verwendheid traantjes. Verwennerij tranen.

Als ik jouw eigendom mij toe eigen, dan doe ik dat, als ik dat wil en als ik dat kán en als ik dat legitiem vind...Ga huilen...

Die Heykens klootzak zwemt in het geld, als een ware potentaat. Vastgoed potentaat, terwijl mensen in tentjes wegrotten, laat hij zijn panden verloederen. Hij gaat ermee om, als een kind dat op zijn speelgoed uitgekeken is.

Dat iemand die in het geld zwemt, een slachtoffer is en dat de duizenden mensen die geen woning hebben, dat niet zijn, zegt iets over jouw verknipte wereldbeeld.

Waar liggen prioriteiten ? Bed, bad, brood, voor iemand als jij zelf ? Of het astronomische grote fortuin, van een of andere vastgoed schoft?

Aan wiens kant sta jij ? Aan de kant van jezelf , of aan de kant van de uitbuiters ?

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech