4 mei: Moffenherdenking in Vorden

Hier kun je discussieren over 4 mei: Moffenherdenking in Vorden.
In het Gelderse plaatsje Vorden vindt het plaatselijke Comité 4 mei dat de tijd is aangebroken om tijdens de Dodenherdenking ook stil te staan bij de daar in de Tweede Wereldoorlog gevallen Duitse soldaten.

Vorden is een van de weinige plaatsen in Nederland waar op de algemene begraafplaats Duitse soldaten uit WO II begraven liggen (10 Duitse vliegeniers en soldaten), omdat hier sprake is van een particulier graf, gekocht door de vader van een van de omgekomen vliegeniers. Bijna alle andere Duitse graven zijn na de oorlog naar de centrale Duitse Oorlogsbegraafplaats in het Utrechtse IJsselstein overgebracht.

‘Ons bereikten signalen’, aldus Bart Hartelman van het Comité in de regionale Stentor van 17 april jl., ‘om naast de omgekomen Britse soldaten ook deze gevallen Duitse soldaten bij de herdenking te betrekken’. Van wie deze ‘signalen’ afkomstig zijn vertelt hij er niet bij, maar legt uit: ‘Na de plechtigheid bij de graven van de geallieerden zal de terugweg langs de Duitse graven leiden’. De plechtigheid zal ‘een sober karakter’ dragen, maar wel worden opgeluisterd door het Vordens Mannenkoor dat het lied Brüder reicht die Hand zum Bunde ten gehore zal brengen.

‘Ons comité is ooit…opgezet door oud-verzetstrijders’, zo vervolgt Hartelman. ‘Inmiddels zijn deze verzetsleden gestorven en is volgens ons nu de weg vrij om ook de Duitse soldaten uit de anonimiteit te halen. Overigens hoeven mensen niet per se mee te lopen naar het collectieve graf van de Duitsers’.

Is dat even boffen. Dat we niet door de huidige leden van het Comité 4 mei Vorden - verraden die eigenlijk niet alsnog op gruwelijke wijze de oprichters van hun eigen comité ?- tegen de muur worden gezet als we niet willen meedoen aan het tijdens de Dodenherdenking ‘uit de anonimiteit halen’ van deze Moffen!

Voor de goede orde: schrijver dezes heeft niets tegen de huidige Duitsers en luistert zelfs graag naar hun Kulturradio WDR3. Wel heeft hij het gevoel dat de wandaden die hun voorvaderen hebben bedreven - het willens en wetens aan de macht helpen van het absolute kwaad en hun verantwoordelijkheid voor het systematisch uitroeien van miljoenen mensen -zo groot zijn, dat zij daarmee niet alleen grote schuld op zichzelf hebben geladen, maar, als in een Griekse tragedie, ook op de generaties na hen. In dit geval betreft het echter niet eens de nakomelingen van onze toenmalige vijand, maar deze zelf in zijn gedaante van omgekomen soldaten en vliegeniers, en is het spreken van vergeving als motief voor mede-herdenking en het schermen met Nelson Mandela als navolgenswaardig voorbeeld, zoals in sommige positieve reacties op dit bericht wel is gebeurd, nogal gratuit en een banalisering van het kwaad uit de nazitijd.

Ik was dan ook nogal verontwaardigd over het Stentor-bericht en wilde naar aanleiding daarvan een kritische lezersreactie plaatsen op de website van de krant. Daarin vroeg ik mij af of ‘de weg nu ook vrij is’ voor de plaatsing van een - uiteraard ‘sober’- standbeeld van de Führer op de begraafplaats, waarvoor het Vordens Mannenkoor dan het Horst-Wessel-Lied kan aanheffen. Mij hebben immers ook ‘signalen bereikt’ dat dit zeer zou geapprecieerd (door neonazi’s). Deze reactie werd door de Stentor echter gewoontegetrouw gecensureerd.

Onderschrift foto: Bert Hartelman bij het graf van de tien bij Vorden omgekomen Duitse soldaten (foto: Gerwin Nijkamp)


De term Moffenherdenking is

De term Moffenherdenking is diep triest
en getuigt van een ernstig gebrek
aan historisch besef.

moffenherdenking

De term Moffenherdenking is diep triest
en getuigt van een ernstig gebrek
aan historisch besef.
.
Helemaal mee eens, die soldaten moesten gewoon doen wat gezegd werd of zelf eraan gaan.
Die hele holocaust industrie is walgelijk, WW2 heeft ongeveer 100miljoen doden gekost en het gaat maar door tot op de dag van vandaag genocide op de Palestijnen etc.

Wat fantastisch dat er nog

Wat fantastisch dat er nog mensen zijn in Nederland
die gewoon nuchter de feiten onder ogen zien.
Mijn ouders startten en flinke boerderij in 1936 (!)
en in de Tweede Wereldoorlog sliepen jongens
van de Duitse Wehrmacht in de voorkamer.
Dat was de meest luxe woonkamer.
Daar hadden mijn ouders geen zeggenschap in.
Dat werd gewoon opge-eist.
Ik weet niet voor hoe lang.
Mijn vader maakte altijd sterk het onderscheid tussen
de gewone soldaten en de Nazi top die van een
totaal ander kaliber was.
Mijn vader zei altijd totaal nuchter:
"Ach die Duitse soldaten hebben er zelf ook niet om gevraagd.
Dat geldt ook voor de Russische soldaten."
Ze noemden de geboren zoon "Der kleine Prinz."
Als je de Duitsers beledigt met deze titel van Moffen,
weet je ook niets blijkbaar van de verloren
revoluties in Duitsland in 1918 en 1923.
Door verraad van de sociaal-democraten.
Maar neen over de sociaal-democraten
geen verkeerd woord door de schrijver.

fijn

Oh, dan is het goed. Je ouders hadden immers geen last van ze..... Luister, fijn voor je ouwelui dat ze het nogal konden vinden met de moffen. Helaas hebben twee ooms van mij die kans niet gekregen. Die lagen godverdomme te kreperen in een Konzentrationslager in Wilhelmshaven. Opgehaald, opgesloten, gedeporteerd, verhongerd en mishandeld door WEHRMACHTSOLDATEN. Wat je vader zei, zal mij dus aan mijn reet roesten.
Fijn dat 'ie zo nuchter was. Wat een verstandige vader. Je bent vast trots op hem.

Relativering is het begin van revisionisme en negationisme.

Ik ben zeker trots op

Ik ben zeker trots op hem.
Absoluut.
Hij heeft zelfstandig met zijn vrouw
een grote boerderij gesticht
en een gezin met 10 kinderen.
Hij is altijd zeer bescheiden gebleven
en dat geldt ook voor mijn moeder.
Mijn vader zou het 100% met je eens zijn,
dat weet ik zeker.
Hij was hartstochtelijk tegen elke vorm van onrecht.
Ik kom uit een typische CDA/VVD familie.
Gelukkig heb ik er nooit op gestemd.
Ik heb geen last van revisionisme.
Integendeel. Ik heb er 2 jaar over gedaan
om uit te zoeken wat nu echt en eindelijk
het echte socialistische alternatief kan betekenen
voor Nederland. Buitenparlementair links
Internationale Socialisten, Socialistisch Alternatief
en Vonk falen naar mijn mening alle 3 omdat ze
valse hoop hebben in de SP en de vakbonden.
Ik ben ervan overtuigd dat ik nu voor mijzelf
de juiste trotskistische oplossing gevonden heb.
Zij strijden als geen ander tegen revisionisme.

........

Al heette je vader Bonaparte en had 'ie een lul van één meter tachtig, het zal me een worst wezen, evenals jouw "quest for self" bij Trotski. Hoe misdadig iemand is, meet je af aan zijn slachtoffers, niet aan mensen die geen last van ze hadden. Géén enkele moffensoldaat, die niet al voor het dagende verlies van naziduitsland (en zelfs dan nog) gedeserteerd was, was slachtoffer, maar dader. De rest is gelul.

Jij maakt het

Jij maakt het relativeringsvermogen misdadig.
Ik zie het als absolute noodzaak.
Ik begrijp heel goed je woede.
Het is alleen jammer dat je niet in staat
bent dat op een juiste manier politiek
te verlaten. Wellicht juist door die woede.
Blind van woede dus.

1. behandel me niet als een

1. behandel me niet als een klein kind
2. genoeg gepingpongd

Genoeg gepingpongd lijkt me

Genoeg gepingpongd lijkt me een juiste conclusie.
Verder behandel ik niemand als een klein kind.
Ik heb het volste respect voor je en vind het
vreselijk wat jouw familie heeft moeten doorstaan.
Het enige punt dat ik wilde maken is:
Laat je niet overrulen door de woede en ellende
van weleer. Hoe vreselijk het ook was.
Als je daarin blijft stilstaan, ben je in feite
voor de 2e keer slachtoffer als next generation.
Zet negatieve energie om in positieve energie.

dieptriest?

De term moffenherdenking is niet diep triest, het GEGEVEN moffenherdenking is diep triest. Te ziek dat dit initiatief er is, te ziek ook, dat er hier gevallen wordt over het woord moffen. De mythe van de onschuldige/gedwongen wehrmacht en luftwaffe soldaten? De ss'ers, dat waren de bad guys, de rest had geen keus? Onschuld in deze geschiedenis bestaat niet.

Blijkbaar wordt hier getracht

Blijkbaar wordt hier getracht te voorkomen dat het politiek denken
zich verplaatst naar de waarheid.
De gegeven reactie, waarbij wordt getracht mijn visie onderuit te halen,
is een poging de Nederlandse arbeiders verder vast te laten roesten
in hun vooroordelen waarmee ze zijn opgevoed.
Dat moet vooral zo blijven en de waarheid moet weg blijven.
Een andere visie wordt als een bedreiging gezien.
Jammer dan voor u want u voert een verloren strijd.
Niemand zal kunnen voorkomen dat de echte politiek weer op de agenda
komt in Nederland. Je mag dan de gehele mainstreammedia onder controle
hebben en zelfs de SP en PvdA onder controle hebben.
En verder natuurlijk online heel veel reacties weigeren of verwijderen.
En verder het opzetten van extreem-rechtse media.
Op een gegeven moment is het allemaal uitgewerkt.
Het is niet meer dan een achterhoede gevecht.
Ook al vecht je op 10 fronten tegelijk dan nog zal het niet lukken
de echte waarheid tegen te houden. Die gaat er komen.
Van de waarheid kun je simpelweg niet winnen !
Daarom is de arbeidersklasse onoverwinnelijk,

Wat ben ik blij dat u exact

Wat ben ik blij dat u exact onder woorden brengt zoals ik er ook over denk. Zelf zou ik het niet beter kunnen of eigenlijk helemaal niet.
Ik ben ook familie verloren in de oorlog alsof oorlog zonder leed bestaat.
Inmiddels heb ik zoveel gelezen over deze oorlog en over de eerste w.o. en de tijd ervoor, als je dat allemaal weet kan je het niet meer met droge ogen over "moffen" hebben. Verder hoef je maar je ogen open te doen om te zien hoe we met list en bedrog onder de duim gehouden worden en in slaap gesust.

Moet ik nou werkelijk op

Moet ik nou werkelijk op Indymedia iets over "moffen"-herdenking tegenkomen?

En dat wordt dan naar de middenpagina gepromoot? Lieve help.

Ja, die herdenking daar mag je best iets op tegen hebben. Maar we hebben het anno 2012 toch niet meer over de "moffen," alsof daar het probleem lag.

Krab jezelf eens duchtig achter de oren, jongelui. Of lees eens een boekie, of zo.

Dit is echt om te janken en

Dit is echt om te janken en een promo ook nog. Wat is er aan de hand?

Alsof het probleem nu in de

Alsof het probleem nu in de term moffen ligt. Je draait zaken om en moffelt zo de belangrijke informatie weg naar de achtergrond.
Beter was het geweest als je had geschreven:
Ja die term, daar mag je best iets op tegen hebben. Maar we gaan anno 2012 nazisoldaten toch niet rehabiliteren, alsof zij onschuldig waren.

Op je jongelui en je leestip ga ik maar even niet in.

Tja, de oorlog is al ruim 60

Tja, de oorlog is al ruim 60 jaar geleden afgelopen. Ook deze Duitse soldaten hebben nabestaanden en hebben zich naar eer en geweten ingezet voor iets waarvan zij toen dachten dat het goed was. Dat dat niet zo was is, is zonder enige twijfel. Oorlog is een leed met alleen maar verliezers in de persoonlijke sfeer. Iemand die hoort dat zijn kind niet meer thuis komt is daar kapot van of dat nou een Nederland, Afghaan, Canadees of een Duitser is. Ik denk dat een geste van somber herdenken na zoveel jaar best moet kunnen. Elk mensenleven dat door oorlogsgeweld genomen is, is er een te veel. En daar mogen we zoveel jaar na dato best wel even bij stilstaan. Als de NVU hier politiek succes uit zou proberen te halen dan bewijst dat alleen maar de infantiliteit van hun ideeën. In steden zoals Keulen, Hamburg en Dresden zijn enorme bombardementen uitgevoerd waarbij ook duizenden burgers zijn omgekomen, deze waren nodig voor onze vrijheid, maar dat mag dan niet betekenen dat zij geen persoonlijk leed hebben aagericht en dat het herdenken van ook die slachtoffers politiek incorrect zou zijn.

"..........waarvan zij

"..........waarvan zij dachten dat het goed was". Dooddoeners relativisme. Een oorlog kent alleen maar verliezers? Dus nazimisdadigers die na de oorlog lekker beschermd door de duitse staat verder konden leven, zonder ooit een greintje spijt, noem jij verliezers?

Niet elk mensenleven dat in een oorlog genomen wordt is er één teveel. Het leven van de agressor niet, namelijk. Daarvan zijn er helaas niet genoeg genomen. Velen van hen hebben comfortabele levens geleid na de oorlog.

Duitse soldaten met het graf in Nederland? Je reinste provocatie. Anoniem laten wegrotten, zoals zij zelf bij zovelen gedaan hebben. De enige reden om ze onder de grond te stoppen, is vanwege de volksgezondheid. Moffen die willen janken om hun nazifamilie moeten dat lekker in duitsland doen.

De NVU hoeft hier geen politiek succes uit proberen te halen. Die hebben hun moffenherdenkingen al gedaan. Zelfs een 4 mei comité stapt nu in hun voetsporen.

Kent iemand meneer van Heutsz

Kent iemand meneer van Heutsz nog?

Wo ist der

Wo ist der bahnhof(deel

Ik ben trouwens wel blij dat

Ik ben trouwens wel blij dat ik niet 80 jaar geleden in duitsland ben geboren.
IK weet oprecht niet wat ik geworden zou zijn.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

WTF !!! Waarom heeft niemand

WTF !!! Waarom heeft niemand het hier over de duitse dienstweigeraars / gewetens bezwaarden en " deserteurs " WO 2 in Duitsland die daar nog steeds door velen geminacht worden en zijn ze inmiddels gerehabiliteerd die dienstweigeraars WO 2 ? Volgens mij niet. In Frankrijk is het minstens zo erg. Franse mannen die in WO 1 ( ! ) als soldaat tot de kogel veroordeeld zijn " wegens lafheid " worden daar nog steeds gehaat. Geen rehabilitatie volgens mij tot nu toe. Om te janken. NL dienstweigeraars WO 2 een vergeten groep idem weigeraars / gewetens bezwaarden koloniale oorlogen van NL na WO 2.
Zoek maar eens op die grote video site bitte weinig te vinden.
Ik vraag kortom aandacht voor de gewetensbezwaarden / dienstweigeraars WO 2 in het kader van 4 mei a.s. van welke nationaliteit dan ook.

Ik meende me te herinneren

Ik meende me te herinneren dat er nog niet zo lang gelden een soort van rehabilitatie was in de BRD van weigeraars en deserteurs WO 2 . Gezocht op het www en het klopt :
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Pazifismus/denkmal.html
Intens schokkend blijft natuurlijk vrijwel alle mannen van welke nationaliteit dan ook het uniform aan trokken WO 2. Met kleine nuanceringen per land.

Slaat den mof op zijn kop.

Slaat den mof op zijn kop.

Nooit meer fascisme

Buiten de politieke agenda van verschillende partijen die hier schijnbaar ook aanwezig zijn. Een paar reacties, je kunt rouwen om de dood van iedere 'onschuldige' jongen (meestal zijn het jongens) die naar oorlog wordt gestuurd en daar de grootste gruweldaden heeft gedaan omdat hij moest; bevel is bevel. Echter de herdenking van de Tpeede Wereldoorlog, de shoa en de gruweldaden van etnisch zuiveren, is iets anders dan het herdenken van de slachtoffers van oorlog, het is herdenken en een waarschuwing in ere houden van dit nooit meer en het gaat om fascisme nooit meer, omdat fascisme mensen in een positie plaatst waar ze niet kunnen kiezen of ze worden slachtoffer of dader. Fascistische regimes creëren facistische burgers en plaatsen uniformiteit en gehoorzaamheid aan de leiderschap en massa op de eerste plaats dit kan dus ook uitwassen in Nazi Duitsland, Japan en Italié. De gedenking is niet nooit meer oorlog, maar nooit meer fascisme en nooit meer etnische zuivering in onze naam. Als mensen de Duitse soldaten gaan herdenken gaan ze bovendien de neo-nazi beweging een plaats van symbolische kracht geven waar de holocaust wordt gerelativeerd en vervolgens het nazisme zou kunnen worden verheerlijkt, niet dat dit bedoeling mag zijn. Verder kunnen mensen ook richting de discussies in Oost-Europa kijken waar graven van Sovjet soldaten een pijnpunt zijn vanwege dat het enerzijds bevrijders waren, maar anderzijnds bezetters. Dat de herinnering actueel moet blijven, zeker en als wort gezocht naar het actualiseren kijk dan naar het gedenken van de slachtoffers van Sbrenica en Rwanda. Nooit meer fascisme vergt altijd waakzaam blijven.

'Moffen'? Ga je mond spoelen!

Dat je kritiek hebt op een herdenking van Wehrmacht-soldaten op 4 mei: prima.
Maar dat je het daarbij zonodig moet hebben over 'moffen': belachelijk!

Onlangs was ook de herdenking van de verzetsstrijder Henk Sneevliet. Die werd door de bezetter gefusilleerd, nadat zijn groep als een van de eersten in het verzet was gegaan. Voor hem was het duidelijk: we strijden tegen de nazi's, maar niet tegen de Duitsers. Hij verbood zijn kameraden om het over 'de moffen' te hebben. Hij streed vanuit een internationalistisch proletarisch perspectief.

Kom daar vandaag de dag nog eens om! Het oh zo dappere verzet, meer dan een halve eeuw na de oorlog, heeft het nog steeds over 'de moffen'. En treurt nog wat over de slachtoffers in de familie, waaruit kennelijk moet blijken dat men genealogisch of genetisch 'goed' is. De redactie doet aan al die platheid mee door het bovenstaande bericht frontaal op de middenbalk te plaatsen. Wat een geestelijke armoede!

Nu heb ik sowieso al weinig tot niets met 'nationale' herdenkingen en feestdagen, alle Oranjegebral en het nationale leed zijn niet aan mij besteed. Mij bekruipt het gevoel dat het nazisme op deze wijze tot een specifiek en uitsluitend Duits probleem wordt gereduceerd, zodat de Nederlanders het niet meer hoeven te hebben over hun eigen geschiedenis van kolonialisme en slavenhandel en hun eigen dubieuze politieke verleden... 'It can't happen here', was de titel die de schrijver Sinclair Lewis in 1936 gaf aan zijn boek over een fascistische machtsovername in de VS, waarmee hij dit soort misplaatst anti-duits chauvinisme onderuit haalde. Was Hitler tot mei 1940 trouwens geen bevriend staatshoofd van het neutrale Nederland? Lekker smakelijk, dat stel racistische kaaskoppen!

Hartelijk dank voor deze

Hartelijk dank voor deze waardevolle reactie.
Als eerste reageerde ik op deze site om te ageren
tegen de term Moffen.
Tegelijkertijd ben ik een groot fan van Henk Sneevliet.
Ik vind het fantastisch te horen dat ik het standpunt
Van Henk Sneevliet heb verdedigd.

Je heldere verhaal ten spijt,

Je heldere verhaal ten spijt, maar veel dingen die je noemt in je reactie zijn niet ter zake doende. Of sterker nog, ze schuiven (ik denk mij) dingen in de schoenen, of leggen (ik denk mij) woorden in de mond.
Het draait hier om het volgende:
- blijkbaar gaan er in Vorden ook duitse soldaten herdacht worden
- in mijn ogen een verwerpelijk idee
- de schrijver van het stuk maakt gebruik van het woord moffen
- de eerste paar reacties bejubelen echter het idee om ook duitsers te herdenken, maar zij maken zich druk om het woord moffen
- dat is voor mij de omgekeerde wereld

Ik heb echter nog geen geschokte reacties over de herdenking zelf gehoord. Dat verbaast me. Voor mij staat het herdenken van die duitse soldaten echt gelijk aan een beginnende vorm van revisionisme. Sorry. En normaliter smijt ik niet zo gemakkelijk met familiegeschiedenissen. Maar ik lees reacties van mensen die hun afkeer van het woord moffen aangeleerd hebben gekregen van hun ouders, die zo op het eerste oog niet tot de grote groep vervolgden hoorden. En die vanuit die belevingswereld gaan ze wehrmachtsoldaten rehabiliteren. Dan moet er gewezen worden op wellicht andere maatstaven om wehrmachtsoldaten te beoordelen. Alles wat je daarop schrijft over naoorlogs heldendom en erfelijke goedheid is het voeren van een valse discussie.

begin maar opnieuw

Je hebt die verwarring gewoon zelf veroorzaakt door politiek onzindelijk taalgebruik.
Je had het simpelweg niet moeten hebben over 'moffen'.

Ik zou dus zeggen: maak een geheel nieuwe posting, maar dan zonder dat woord 'moffen'. Met dat woord impliceer je namelijk een hele hoop dingen waarmee je geen zuivere discussie van de grond krijgt.

En het blijft belachelijk dat de indy-moderatoren dat idiote woordgebruik ook nog eens expliciet goedkeuren door je stuk in de middenbalk te plaatsen. Maar goed, dat die ook niet de slimsten zijn, dat wisten we al.

Het is niet mijn stuk. Het

Het is niet mijn stuk. Het stuk is van Dhr. van Overbeek. Ik reageerde op reacties. Ik keur de term moffen niet echt af, sorry. Maar al deed ik dat wel, dan nog gaat het stuk daar niet over. Het gaat over het herdenken van wehrmachtsoldaten. De nadruk ligt door het herdenken niet meer op hun wandaden, maar op hun veronderstelde onvrijwilligheid om zich bij de wehrmacht te voegen. Discussiëren over het wel of niet ok van de term moffen, leidt af van dat, in mijn ogen schokkende nieuws.

En dan te beseffen dat er

En dan te beseffen dat er relatief nergens zo veel Joden zijn
afgevoerd dan in Nederland.
Maar ja die eigen balk ziet niet iedereen natuurlijk.

Artikel Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/2943880/2011/10/...

Camp Westerbork was the last stop before
more than 100.000 Dutch Jews (102.000)
were deported to Nazi concentration camps

Nearly 80% of the Dutch Jews were deported by the Nazis.
the highest percentage in Western Europe.

1. Het werd de Duitse bezetter wel erg gemakkelijk gemaakt omdat Joodse burgers ook als Jood
geregistreerd stonden in de Burgerlijke Stand.
Het was dus een fluitje van een cent om de Joden eruit te halen.
2. De politie voerde alle opdrachten van de Duitsers uit zonder verzet te bieden.

Ik word moe. Pissig en moe.

Ik word moe. Pissig en moe. Interessante gegevens hoor, waar je mee komt. Zeker een reflectie en/of discussie waard, maar het heeft niets, maar dan ook niets met het bericht te maken.

Je wilt alleen je eigen

Je wilt alleen je eigen melodie horen.
De rest boeit je niet.

Prima, maak je dat op uit

Prima, maak je dat op uit alles wat ik schrijf, dan nok ik ermee. Weer genoeg gepingpongd.

En dan nog, lezen jullie de

En dan nog, lezen jullie de andere reacties wel? Geen geschokte antwoorden op @"za, 21/04/2012 - 12:02 — nn" bijvoorbeeld, die doodleuk weet te vertellen dat die nazi's ook maar deden wat hun goed dunkte in die tijd. Geen "WTF!!!" reacties daarop. Ene M. van Wijk heeft gewoon het grootste deel van afgelopen zondag een reactie staan waarin het internationale zionisme verantwoordelijk werd gehouden voor WO 1 en 2, de holocaust, een genocide op palestijnen en het vallen van het kabinet. NUL reacties, nu gelukkig wel verwijderd.
Maar mensen die het woord moffen gebruiken, nee, die vallen we lekker aan. Dat zijn ongeletterde onbenullen. (jongelui, ga eens lezen, etc.)

pfff

Zolang we de geallieerde soldaten herdenken kunnen we net zo goed de wehrmachtsoldaten herdenken.

Of waren de clusterbombardementen op Dresden of de atoombommen op Heroshima + Nagasaki geen misdaden tegen de menselijkheid?

Bij lezing van deze laatste

Bij lezing van deze laatste reactie realiseert men zich met schrik dat er nog heel wat meer mis is bij het geschiedenisonderwijs dan men al vermoedde. Echt een schande voor het ministerie en voor de leraren.
Mijn hemel, wat een warhoofderij!

Een typische CDA/VVD

Een typische CDA/VVD reactie.
Wellicht bent u op de verkeerde website beland.

Wat een vooroordelen! Al even

Wat een vooroordelen!

Al even groot als je historische onbenul.

Ik moet je helaas ernstig

Ik moet je helaas ernstig teleurstellen daarin.

want?

Leg mij dan maar uit wat het verschil is tussen de luftwaffe piloten die Rotterdam platgooiden en de geallieerde piloten die Dresden platgooiden.

Beide aanvallen waren niets anders dan terrorisme, geen aanvallen tegen militaire doelen maar bewuste massamoord op burgers om vijand murw te beuken...

Ze riepen dan ook allemaal

Ze riepen dan ook allemaal "Jaaaaaaaaaaaaaa........" toen aan hen gevraagd werd of ze de totale oorlog wilden. Tja....

tja

Tja, maar dat werk je zelf natuurlijk in de hand door je hele argumentatie al bij voorbaat onderuit te halen met behulp van politiek onzindelijk taalgebruik...

Samenvatting nogmaals

Aagezien dat ik nog geen duidelijke weerlegging van mijn punten heb gezien, herplaats ik mijn reactie, waarbij de punten over de joden deportaties als aanvulling zie, en nog een aantal punten maar deze hebben allemaal een relatie met onderstaande punten.

Nooit meer fascisme

Buiten de politieke agenda van verschillende partijen die hier schijnbaar ook aanwezig zijn. Een paar reacties, je kunt rouwen om de dood van iedere 'onschuldige' jongen (meestal zijn het jongens) die naar oorlog wordt gestuurd en daar de grootste gruweldaden heeft gedaan omdat hij moest; bevel is bevel. Echter de herdenking van de Tpeede Wereldoorlog, de shoa en de gruweldaden van etnisch zuiveren, is iets anders dan het herdenken van de slachtoffers van oorlog, het is herdenken en een waarschuwing in ere houden van dit nooit meer en het gaat om fascisme nooit meer, omdat fascisme mensen in een positie plaatst waar ze niet kunnen kiezen of ze worden slachtoffer of dader. Fascistische regimes creëren facistische burgers en plaatsen uniformiteit en gehoorzaamheid aan de leiderschap en massa op de eerste plaats dit kan dus ook uitwassen in Nazi Duitsland, Japan en Italié. De gedenking is niet nooit meer oorlog, maar nooit meer fascisme en nooit meer etnische zuivering in onze naam. Als mensen de Duitse soldaten gaan herdenken gaan ze bovendien de neo-nazi beweging een plaats van symbolische kracht geven waar de holocaust wordt gerelativeerd en vervolgens het nazisme zou kunnen worden verheerlijkt, niet dat dit bedoeling mag zijn. Verder kunnen mensen ook richting de discussies in Oost-Europa kijken waar graven van Sovjet soldaten een pijnpunt zijn vanwege dat het enerzijds bevrijders waren, maar anderzijnds bezetters. Dat de herinnering actueel moet blijven, zeker en als wort gezocht naar het actualiseren kijk dan naar het gedenken van de slachtoffers van Sbrenica en Rwanda. Nooit meer fascisme vergt altijd waakzaam blijven.

verzoening

Het wordt tijd dat we herdenken gaan koppelen aan verzoenen waarbij we de geschiedenis en met haar de misdaden niet vergeten. De betrokkenen zijn grotendeels al overleden danwel stokoud en de geschiedenis is grotendeels geschreven. Fascistische zijn grotendeels verdwenen grotendeeeld en ook de communistische regimes brokkelen gelukkig af. Tuurlijk, oorlog is niet verdwenen maar in west-europa zouden we een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de wereld door met de DUitsers te verzoenen.

Waar heb jij je huiswerk

Waar heb jij je huiswerk gedaan? wie heeft je zo leren schrijven?
Waar is het goed voor om de Duitse soldaten van destijds allemaal over een kam te gooien?
Wie bepaald dat zij allen destijds met vrije wil in dienst gingen? Was het niet zo dat het moest? Dat als men niet ging, dat het gezin en mogelijk de familie werd aangepakt? Is het niet zo dat de soldaten die met vrije wil in dienst gingen mogelijk waren beïnvloed door de propaganda die gaande was in die tijd?
Ik stel voor dat de schrijver van het artikel terug de schoolbank in gaat, een boek openslaat, en na denkt voor hij/zij iets gaat publiceren.

Als u niet weet waarover u

Als u niet weet waarover u schrijft schrijf dan niets!
Een Duitse begraafplaats in het Utrechtse Ysselstein? NEE
Een Duitse begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn JA
Realiseer u: Oorlog is waanzin
De term "moffen"zegt meer over uzelf!
Albert Schweitzer zei eens:
Oorlogsgraven zijn de grootste predikers van de vrede, en hun betekenis als zodanig zal in de toekomst alleen nog maar toenemen".
Herdenk!
Ook de "gewone" Duitse soldaat was slachtoffer van een misdadig regime!

zullen we anders weer even to

zullen we anders weer even to the point van het stuk komen en de term "moffen" laten voor wat het is?
Nazi's herdenken wat vinden we daarvan?

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech