Update: acties tegen racistische demonstratie 19 maart in Utrecht gaan door!

Nieuws, gepost door: Laat Ze Niet Lopen op 14/03/2016 03:05:19

Waar: Neude, Utrecht, Netherlands
Wanneer: 19/03/2016 - 18:28

Zaterdag as (19-03) zal er in Utrecht een demonstratie plaatsvinden tegen de komst van vluchtelingen, gesteund door het racistische Pegida. Eerder steunde DTG het protest, maar deze extreem-rechtse actiegroep hief zichzelf afgelopen week op na onenigheid en geweld tegen een 'overloper'. DTG maakte een doorstart onder de naam Nederlands Verbond: deze club is direct betrokken bij de organisatie van de demo van zaterdag. Laat Ze Niet Lopen zet haar oproep tot tegenacties dan ook door: kom a.s. zaterdag naar Utrecht en laat je horen tegen racisme en haat, onder welke naam het zich ook verschuilt!


Afgelopen week barstte de bom bij de extreem-rechtse organisatie DTG ('Demonstranten Tegen Gemeenten'). De organisatie was al tijden in opspraak vanwege haar innige banden met neo-nazistische groeperingen zoals de NVU en Blood&Honour, en nadat er bij een 'overloper' de voordeur werd ingetrapt, waarna enkele DTG'ers dagenlang vastzaten, werd de stekker er uitgetrokken. De doorstart 'Nederlands Verbond' blijkt echter voor een groot deel uit dezelfde personen te bestaan. Ook de mensen direct betrokken bij het protest in Utrecht zijn nog dezelfde als voorheen. Zij hebben directe banden met georganiseerd extreem-rechts: Zo is Dennis de Vries actief bij onder andere Voorpost en Identitair Verzet, en stond Etienne van Basten in 1999/2000 kandidaat voor de extreem-rechtse partij van Wim Vreeswijk, Nederlands Blok.

Pegida houdt zich in alle commotie de afgelopen dagen zo stilletjes mogelijk, maar keer op keer blijkt dat Pegida-demonstranten allerlei acties tegen AZC's en vluchtelingen in heel Nederland aflopen. Ook nu valt te verwachten dat de extreem-rechtse achterban van Pegida naar Utrecht zullen komen, net zoals enkelen afgelopen weekend naar Amsterdam reisden om daar een protest van de neonazi-partij de NVU te ondersteunen.

Organisaties als Pegida en Nederlands Verbond parasiteren op lokaal protest tegen de komst van vluchtelingen. De organisaties blijken er veel radicalere intenties op na te houden dan dat ze aan het brede publiek willen laten blijken. In het alsmaar verrechtsende politieke klimaat in Nederland, waar verzet tegen de komst van vluchtelingen steeds radicalere en racistischere uitingen krijgt, is het een gevaarlijke ontwikkeling dat organisaties als Nederlands Verbond en Pegida openlijk de ruimte krijgen om hun verwerpelijke gedachtegoed te verspreiden en te rekruteren.

Laat Ze Niet Lopen, een initiatief tegen racisme, roept je daarom ook op om je te verzetten tegen Pegida en Nederlands Verbond en zelf actie te ondernemen tegen de komst van rechts-extremistische actievoerders. Organiseer jezelf en je vrienden, fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn! Negeren is geen optie, extreem-rechtse actievoerders zullen hoe dan ook aandacht krijgen en hun racistische gedachtegoed proberen te verspreiden. Ze misbruiken de vrijheid van meningsuiting voor het creëren van een vrijplaats voor de verheerlijking van racisme en islamofobie. Die vrijheid is slechts een façade voor het intimideren van de bewoners van de stad waar zij demonstreren. Eerdere demonstraties van Pegida zijn door toedoen van tegenacties altijd vrij beperkt gebleven. Het is aan ons om samen de druk op de ketel te houden en de ruimte voor Pegida en haar extreem-rechtse achterban zo klein mogelijk te houden!

Op dit moment zegt de organisatie om 12:30 te gaan verzamelen op het Neude. Omdat de ervaring leert dat de locatie en tijd van dit soort demonstraties op het laatste moment nog kan veranderen is het verstandig om www.laatzenietlopen.nl de komende dagen in de gaten te houden. Ook kan je Laat Ze Niet Lopen volgen op Twitter en Facebook. In de aanloop naar, en op de dag van het tegenprotest voorzien wij in de laatste informatie, kaartjes van de omgeving en infostructuur.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/194396280929938/

Kom 19 maart in actie en stop de opmars van extreem-rechts!

Laat Ze Niet Lopen!

Tags: antifa pegida utrecht


Wie: 
Laat Ze Niet Lopen

[English translation]

Actions against racist demonstration march 19th in Utrecht will go ahead!

On Saturday March 19th 2016 there will be a demonstration against refugees in Utrecht, supported by Pegida (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West), a racist and islamophobic organization. Previously, DTG supported this event as well, but this extreme-right group ceased to exist after last week when there was friction within DTG and members used violence towards a ‘traitor’/’quitter’. Members of DTG now continue as Nederlands Verbond: this group is directly involved with the organization of Saturday’s demonstration. Laat Ze Niet Lopen therefore continues its call for resistance: come to Utrecht this Saturday and let your voice be heard against racism and hate!

Last week there was an implosion within extreme-right DTG (‘Demonstrators Against Muncipalities’). The organization was already discussed earlier because of its close alliances with nazi groups such as NVU and Blood&Honour. After the door of a ‘traitor’/’quitter’ was kicked in, which led to the imprisonment of several DTG members, the group ceased to exist. The restarted ‘Nederlands Verbond’ actually includes mostly former DTG members. Also the people that were directly involved with protests in Utrecht are the same. They have alliances with organized extreme-right organizations: Dennis de Vries is actively involved with Voorpost and Identitair Verzet. Etienne van Basten was a candidate for the extreme-right party by Wim Vreeswijk, Nederlands Blok, in 1999/2000.

Pegida is keeping quiet during the commotion of last week’s events within DTG, but time after time Pegida-demonstrators are supporting actions against refugees and asylum seekers in the Netherlands. Again it is expected that extreme-right associates of Pegida will come to Utrecht, similar to last weekend’s events in Amsterdam where some of them traveled there to support a protest by the neonazi group NVU.

Organizations like Pegida and Nederlands Verbond parasitize on locally organized protests against refugees and asylum seekers. The organizations seem to embody more radicalized views than they generally show the larger public. The current political climate of the Netherlands, which is becoming more right-winged, also shows an increasing level of racism and radicalization resistance against refugees. Therefore it is a dangerous development that organizations like Nederlands Verbond and Pegida can spread their awful ideas and recruit in public spaces.

This is why Laat Ze Niet Lopen, an initiative against racism, is calling out for resistance against Pegida and Nederlands Verbond: rise against them by taking action against these extreme-right people. Organize yourself and your friends! Chant, whistle, shout, block, show them that they are not welcome in Utrecht! Ignoring is not an option, extreme-right people will keep on trying to get attention and spread their racist ideas. They are abusing the freedom of speech to create a space where they can glorify racism and islamophobia. This freedom is nothing but a facade for the intimidation of the city where they have their demonstrations. Previous demonstrations by Pegida have remained limited because of counter-demonstrations. It is our task to keep on reducing the space Pegida and their extreme-right associates get!

At this point the organization says to gather at 12:30 at Neude. However, like before the time and location of this demonstration can still change last minute. Please keep on checking www.laatzenietlopen.nl in the next couple of days. You can also follow Laat Ze Niet Lopen on Twitter and Facebook. In the days prior to this (counter-) demonstration and on Saturday itself, we will provide the latest updates, maps and support information.

Take action on March 19 and stop the rise of extreme-right!

Laat Ze Niet Lopen!Wie: 
nn

Zie ook de oorspronkelijke oproep:

19 maart: Stop de racisten van Pegida en DTG in Utrecht!, https://www.indymedia.nl/node/32383

Ook die zaterdag:

Samen tegen racisme en discriminatie (Am*dam), https://www.indymedia.nl/node/32327 .Wie: 
nn

Het plan van 'Utrecht zegt nee tegen azc' om een mars door de binnenstad te lopen is door de gemeente afgekeurd, http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4264278/2016/03/16/Ge...Wie: 
Laat Ze Niet Lopen

Laatste updates mbt acties tegen racistische demonstratie zaterdag 19-03 in Utrecht

Op zaterdag 19 maart 2016 zal er in Utrecht een demonstratie tegen de komst van vluchtelingen plaatsvinden, gesteund door de racistische en islamofobe organisaties Pegida en Nederlands Verbond (voorheen DTG). Hieronder vind je de laatste updates met betrekking tot de tegenacties. Kom aanstaande zaterdag naar Utrecht en laat je horen tegen racisme en haat!

Laatste info:
De voorgenomen startlocatie en route van de anti-AZC demonstratie zijn verboden door de burgemeester. Het is ze alleen toegestaan om tussen 12:30 en 15:00 te demonstreren bij de Stadsschouwburg aan het Lucasbolwerk. Eerde kondigde de organisatie op social media aan dat ze om 12:30 zouden verzamelen op het Domplein om vervolgens naar de Stadsschouwburg te lopen, maar dit bericht is verdwenen. Dit is echter nog steeds een scenario om rekening mee te houden. Het ziet er naar uit dat allerhande extreem-rechtse actievoerders naar Utrecht zullen afreizen. Wij roepen dan ook nog steeds op je tegen dit racistische propaganda-protest te verzetten. Zorg dat je op tijd in het centrum van Utrecht bent en laat zien dat extreem-rechtse actievoerders niet welkom zijn in Utrecht. Organiseer jezelf en je vrienden of sluit je ter plekke aan, wees creatief, wees voorbereid en kom in actie!

Infostructuur – Infopunt, Twitter, infolijn en website
Vanaf 11:30 zal er een infopunt open zijn in het ACU (Voorstraat 71). Daar wordt de laatste informatie verstrekt, liggen kaartjes van de omgeving en een flyer met juridische info. Verder zullen wij de gehele dag het protest monitoren en info verschaffen. Denk hierbij aan locaties van rechts-extremisten, eventuele arrestaties en politiebewegingen. Via een infolijn, via Twitter en via een tijdslijn op http://www.laatzenietlopen.nl houden we je up-to-date. De infolijn is te bereiken via 06 26 68 86 41. Heb je zondag belangrijke informatie over extreem-rechtse actievoerders, politie-optreden, etc, sms/bel dit dan door naar de infolijn, en bel als je zelf informatie nodig hebt.
Ook houden wij de ontwikkelingen bij op Twitter. Twitter je zelf ook? Gebruik die dag dan hashtag #LZNL in al je berichten.

Actiekaart
Er is een actiekaart van de omgeving beschikbaar bij het infopunt. De actiekaart is voorzien van een grid, maak hier gebruik van als je communiceert met de infolijn. Gebeurtenissen op de dag van het tegenprotest zullen worden voorzien van een grid-locatie. Klik op de actiekaart hiernaast om deze te vergroten en te downloaden, zodat je de kaart zelf alvast kan printen of opslaan op je telefoon.

Arrestantengroep en advocaat
Wij gaan er niet van uit, maar het kan bij een protestactie altijd gebeuren dat er mensen worden gearresteerd. Daarom staat er gedurende de dag een arrestantengroep (AG) en een advocaat (Lydia Plantenga, Utrecht, registratie nummer A18413) paraat om alle deelnemers juridisch te ondersteunen in geval van arrestaties. Informeer bij het infopunt naar het telefoonnummer van de AG. Hier kan je ook een flyer krijgen met de belangrijkste info voor als je gearresteerd wordt.
Bel de AG ook als je iemand opgepakt ziet worden, noem dan geen namen maar geef een duidelijke omschrijving van uiterlijk en locatie. Mocht je zelf de pineut zijn, verklaar dan niets tegen de politie en betaal geen boetes/pintransacties! Wordt je onverhoopt langer dan 6 uur vastgehouden en wil je met een advocaat praten, vraag dan naar Lydia Plantenga, Utrecht, registratie nummer A18413. Neem als je weer vrij komt direct contact op met de AG, dan weten ze dat je vrij bent en kunnen ze je voorlichten.

Tot slot
Extreem-rechtse groepen als Pegida en Nederlands Verbond misbruiken de vrijheid van meningsuiting voor het creëren van een vrijplaats voor de verheerlijking van racisme en islamofobie. Eerdere demonstraties van oa Pegida zijn door toedoen van tegenacties altijd vrij beperkt gebleven. Het is aan ons om samen de druk op de ketel te houden en de ruimte voor Pegida en haar extreem-rechtse achterban zo klein mogelijk te houden! Organiseer jezelf en je vrienden, fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn!

Kom 19 maart in actie en stop de opmars van extreem-rechts! Laat Ze Niet Lopen!

Foto: 

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech