Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11

Hier kun je discussieren over Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11.
Als bijlage bij dit persbericht wordt een lijstje meegestuurd met enkele van de meest in het oog springende panden op de ontruimingslijst. Hierbij in het kort de verhalen aangaande de geschiedenis en toekomst verwachtingen van deze te ontruimen panden.

Maar de ontruimingen van de kraakpanden staan niet op zichzelf. Er worden meer cadeautjes gegeven aan huisjesmelkers en speculanten. Sinds 1 oktober 2011 zijn de zogenaamde Donner-punten van kracht die een huurverhoging van €125 euro inhouden bovenop de puntentelling van iedere huurwoning. Dit om huurprijzen meer ‘marktconform’ te krijgen. Particuliere huisjesmelkers en woningcorporaties vragen schaamteloos de maximaal redelijke huurprijs inclusief de Donner-punten. Woningzoekenden en doorverhuizers worden hierdoor geconfronteerd met een veel duurdere en daarom nog veel minder toegankelijke Amsterdamse woningmarkt. In plaats van dat Van der Laan en Wethouder Wonen Ossel op hoge poten verhaal gaan halen bij de landelijke politiek of in ieder geval de corporaties een draai om de oren geven zwijgen ze.

Als dit het idee is van Van de Laan en zijn neo-liberale pvda, vvd en groenlinks kliek over een sociale stad dan moet de burgemeester maar gewoon weer vastgoedadvocaat worden. Of beter nog, terug donderen naar Den Haag en niet meer terugkomen. Dan kan hij daar samen met Jop Cohen kwijnend op de maat van het doodzieke hart van de sociaal-democratie de internationale gaan zingen in een bejaardentehuis.

De krakers ondertussen zullen dwars door het geweld van ontruimingen, huurverhogingen en vertrutting heen blijven knokken tegen woningnood en speculatie. Voor een stad van iedereen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------
voor meer informatie bel de krakerspersgroep: 06-45395133
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier een kleine greep uit de panden op de lijst:

Uiterwaardenstraat 285 / 291
Dit pand is afgelopen zaterdag door de krakers vrijwillig verlaten. Dit nadat de krakers samen met de huurders , verenigd in een bewonerscommissie, hebben gewonnen. Dit gedeeltelijk gekraakte bejaardenhuis was eigendom van speculant Frieschriedt BV. De plannen van deze speculant werden door bewonersverzet gedwarsboomd waarna Frieschiedt BV het pand doorverkocht aan corporatie Stadgenoot, deze corporatie heeft aangekondigd de woningen terug te brengen in de sociale huur. Dit was voor de krakers aanleiding de woningen te verlaten. Afgelopen zaterdag hebben de krakers de sleutels van de woningen symbolisch overhandigd aan de bewonerscommissie. Met taart en muziek vierden zij samen hun winst.
https://www.indymedia.nl/node/201

Verder gaat het om de kraakpanden in de Linnaeusstraat, de Vrolikstraat, de Derde Oosterparkstraat en de Swammerdamstraat.

Linnaeusstraat (70 I, II, III en 72 II)
In de Linnaeusstraat werd twee jaar geleden gekraakt nadat de woningen jaren leeg hadden gestaan terwijl de eigenaar op de woningen speculeerde. Behalve de woningnood van de woongroep die de huizen betrok, was het doel van de kraak om de woningen terug in de sociale-huursector te krijgen. De krakers wonnen na de kraak de rechtszaak tegen de eigenaar omdat de rechter bevond dat de huizen waarschijnlijk leeg zouden blijven na ontruiming. Alle pogingen van de woongroep om tot een huur- of andere overeenkomst te komen, wees de eigenaar van de hand. Van plannen met het pand is bovendien nog altijd geen sprake. De gemeente ontruimt hier dus voor leegstand.
Vrolikstraat
http://linnaeus.puscii.nl/

Swammerdamstraat (Koetshuis)
Krakers bezetten afgelopen zomer het oude koetshuis in de Swammerdamstraat uit protest tegen de manier waarop een groepje vastgoedspeculanten sinds 2004 met het monumentwaardige pand omspringt. Het koetshuis is sinds 2004 doorverkocht tussen verschillende vastgoed holdings voor steeds hogere bedragen (van 560.000 in 2004 tot 874.000 in 2008) zonder dat er onderwijl iets gebeurde met het gebouw. Verschillende holdings vroegen bouw- en sloopvergunningen aan, zonder daadwerkelijk aan de slag te gaan. De huidige eigenaar vroeg in 2009 twee keer een bouwvergunning aan voor exact hetzelfde bizarre nieuwbouwplan dat dus twee keer werd afgewezen door de Welstandscommissie. Sindsdien laat de eigenaar niets meer van zich horen. Begin dit jaar werd een professionele wietplantage ontmanteld in het pand. Na de kraak riep de woongroep de deelraad op om afgegeven bouw- en sloopvergunningen terug te trekken, het gebouw formele bescherming te bieden zodat het monumentstatus kan verkrijgen en ervoor te zorgen dat het pand weer in structureel, betaalbaar woongebruik wordt genomen, door de krakers dan wel andere woningzoekenden. Door de ontruiming van het koetshuis wordt deze hele procedure ondermijnd en krijgen de schimmige vastgoedspeculanten alle mogelijkheid het pand te verminken, te laten verkrotten, of nog langer op te speculeren.
http://sw12.squat.net/
http://www.speculanten.nl/node/203

Eind 2009 vroeg bewonerscommissie Vrolikstraat 268-296 kraakgroep Oost om enkele lege woningen in hun blok te komen bezetten. De eigenaren hadden een splitsingsvergunning aangevraagd om de huurwoningen in de toekomst te kunnen verkopen. Vervolgens overtraden de eigenaren de overlegwet, gaven de huurders geen inzicht in opgevraagde funderingsrapporten en weigerden de tot dan toe vrijwillige Gedragscode Splitsen te ondertekenen die huurdersrechten regelt. Daarnaast zetten de eigenaren vervelende antikrakers in het pand en werd huurders beloofd dat zij bij vertrek stadsurgentie konden krijgen, wat niet waar te maken bleek. Dankzij de kraak werd er voldoende media- en politieke aandacht gevestigd op de situatie, zodat de eigenaren overgingen tot meer normale onderhandelingen met de bewonerscommissie, en tevens de gedragscode ondertekenden. Inmiddels bijna twee jaar verder wordt echter nog steeds geen eerlijk spel gespeeld. Kort geleden nog vroegen de eigenaren een pijldatum aan om met renovatie te beginnen waarbij het voor de benodigde 70% instemming van de huurders de leegstaande woningen als ja-stemmers meetelde. Helaas honoreerde wethouder Thijs Reuten deze gang van zaken echter. Kortom, de strijd in de Vrolikstraat is nog niet gestreden, en door ontruiming wordt de positie van de huurders ten opzichte van hun wetovertredende huiseigenaar enkel verzwakt.
https://www.indymedia.nl/nl/2009/11/63516.shtml

Derde Oosterparkstraat (’t Blijvertje)
Ook in de Derde Oosterparkstraat werd gekraakt na verzoek van de bewonerscommissie daar, vier jaar geleden. Dit gebeurde nadat woningbouwcorporatie Ymere de sloop van de 60 sociale huurwoningen met bijzondere 19e eeuwse gevels had aangekondigd. De inspraakprocedure was op z'n zachts gezegd ambivalent verlopen, en bewoners kwamen in opstand. Na de kraak werden er samen met architecten alternatieve plannen opgesteld om de originele panden te behouden, maar die werden door Ymere direct van tafel geveegd. Ondertussen startten de krakers cultureel buurtcentrum 't Blijvertje, waar veel buurtbewoners van genoten. Ymere beloofde samen met het stadsdeel om een legale locatie te vinden voor 't Blijvertje, maar kwam deze belofte, net als vele andere, niet na. Nu dat ontruiming van de Derde Oosterparkstraat op handen is, betekent dit dat Ymere vrij baan krijgt om de historische gevels te slopen en de sociale huur te vervangen door koopwoningen en huur in de vrije sector.
http://slimblijven.nl/

Het is duidelijk dat de antikraakwet een flinke steun in de rug is voor wetovertredende huiseigenaren, speculerende vastgoedkartels en megalomane woningbouwcorporaties. De dupe zijn niet alleen de krakers die actie voeren tegen deze entiteiten, maar vooral ook de huurders die slachtoffer worden van de genoemde praktijken, en tevens iedere Amsterdammer die hecht aan historische stadsbouw. De overheidsorganen zouden aan de kant moeten staan van de groepen burgers die zich verzetten tegen speculatie, het schenden van huurrechten en de ondermijning van betaalbare huurvoorzieningen in de stad. Echter, met de antikraakwet in de hand worden zij verder in het nauw gedreven in een poging dergelijk doeltreffend activisme de stad uit te bannen.

Tijdlijn:

07:20 Politie aanwezig op de Linnaeusstraat en bereid zich voor
07:30 Politie is binnen in de Linnaeusstraat, binnengekomen via 72
07:50 Politie lijkt nog bezig te zijn op 72.
08:00 Politie is binnen op Linnaeusstraat 70


waar zijn nu al die

waar zijn nu al die Occupy'ers? Kraakpanden zijn ook ooit ''ge-occupied'' natuurlijk. Hoop dat er nog wat mensen van de pleinen de krakers komen ondersteunen.

ja joh, zet het op indy,

ja joh, zet het op indy, helpt vast... :X

er is een oproep gedaan op

er is een oproep gedaan op Occupy Beursplein, waar mensen gevraagd werd om ook te komen :)

Persoonlijk kan ik zelf helaas niet komen omdat ik nu moet werken, maar mochten er vanavond lawaaidemo's zijn dan kom ik zeker mee :)

Re: Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11

Van der Laan hoeft het niet te doen. Hij wilt dit doen!

Kraakverbod mag met korreltje zout

ARNHEM - Het kraakverbod hoeft niet actief te worden nageleefd. Dat zegt
staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in antwoord op vragen
van CDA-Kamerlid Van Bochove.

Van Bochove stelde de vraag naar aanleiding van onderzoek (pdf) van Omroep
Gelderland. Daaruit bleek dat geen enkele Gelderse gemeente de kraakwet
toepast. Sinds vorig jaar is kraken verboden volgens de Wet Kraken en
Leegstand. Sommige gemeenten hebben geen problemen met krakers, maar er
zijn ook gemeenten die de voorkeur geven aan overleg boven een
strafrechtelijke aanpak.

De staatssecretaris meldt nu dat gemeenten zelf mogen kiezen hoe ze met
krakers omgaan. Volgens CDA-Kamerlid Van Bochove werpt dit antwoord een
nieuw licht op het kraakverbod. Hij ging ervan uit dat gemeente krakers
actief moesten vervolgen en niet de wet gebruiken wanneer het hen uitkomt.

Omroep Gelderland . 24-10-2011

Re: Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11

heel veel respect voor de Lock-on`s, ze zijn in de panden gebleven ondanks de waarschijnlijke vervolgingen. Hoe gaan we ze steunen, weten we al waar we lawaai kunnen gaan maken

die video is geweldig ! ! !

die video is geweldig ! ! !

Godverdomme!

Godverdomme!

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech