Re: [ADAM] Bewoners Jan Hanzenstraat 84/86 spreken burgemeester aan


Wie: 
dec

Voorzitter, Burgemeester en Commissieleden

In deze gemeente wordt omtrent ontruiming van kraakpanden een beleid gehandhaafd dat prioriteiten kent. Panden die langdurig leeg stonden en waarvoor verder geen plannen bestaan zouden de laagste prioriteit hebben. Verder heeft de burgemeester persoonlijk verklaart, dat een eigenaar die een pand na een ontruiming weer leeg laat staan, niet kan rekenen op en nieuwe ontruiming met hoge prioriteit. Tevens wordt sinds jaar en dag in Amsterdam niet voor leegstand ontruimd.

Uitgaande daarvan vraag ik me af, hoe het pand, gelegen aan de Jan Hanzenstraat 86, in Amsterdam West op de ontruimingslijst van het OM terecht kon komen.
Dat pand is nu al de derde keer door krakers bewoond.
Vele jaren geleden werd een lege etage daar gekraakt.
Het pand moest echter worden verlaten omdat de fundering door slecht uitgevoerde bouw-werkzaamheden werd beschadigd.
Het bleef leegstaan.

Een jaar geleden werd het pand opnieuw ontruimd nadat in 2010 een tweede keer krakers daar waren gaan wonen. Het zou verkocht worden.
Verkoop is echter onmogelijk, omdat de fundering beschadigd is.
Tevens is het pand door de eigenaar volledig onbewoonbaar gemaakt.
Elektriciteit en water werden afgesloten.
Nog niet eens antikrakers zouden daar kunnen wonen, vindt bouw en woningtoezicht.
De eigenaar heeft noch plannen kenbaar gemaakt noch vergunningen aangevraagd om verder iets met het pand te doen.
Het is duidelijk dat op de volgende ontruiming alleen maar leegstand kan volgen

Eigenaar van het pand is de woningbouwcorporatie Rochdale, die rond de jaarwisseling een brief heeft verstuurd waarin ze beweert dat ze grote schade lijdt door krakers. Gemiddeld zou het om 8000 euro per pand gaan. In het betreffende pand werden de vernielingen echter door Rochdale zelf aangerecht. Verder zou ik veronderstellen dat de schade die deze corporatie door krakers wordt toegebracht minimaal is vergeleken met de schade die de fraude van de voormalige directeur Hubert Mollenkamp heeft veroorzaakt.

Om af te leiden van de criminele praktijken binnen hun directie en de algemene verwaarlozing van haar maatschappelijke verantwoording, geeft Rochdale nu krakers de schuld aan hun falen. Het openbaar ministerie en het stadsbestuur van Amsterdam gaan daar zomaar in mee.

Is dat de manier hoe u wilt omgaan met een corporatie die woonruimte vernielt in plaats van deze te creëren en te onderhouden. Die, net als elke speculant zonder maatschappelijk belang, vastgoed alleen gebruikt voor winstbejag en fraude.
Vindt u dat een corporatie die zich zo gedraagt, het verdient om door inzet van de politie voor de tweede keer binnen een jaar hetzelfde pand ontruimd te krijgen?

U kunt van krakers vinden wat u wilt. Maar dat gaat echt te ver. U werkt hier direct mee aan het vernielen van woonruimte in de stad. Van belangenafweging, leegstandshandhaving – zoals de wet deze voorschrijft – of efficiente inzet van politie capaciteit kan hier geen sprake zijn.
Ik heb al eerder deze commissie erop gewezen dat de willekeur lijkt te regeren bij het samenstellen van de ontruimingslijsten. Het betreffende pand is daar weer eens een voorbeeld van.
Als het door u zelf bepaalde beleid meer dan een holle frase is, dan zie ik eigenlijk geen andere mogelijkheid dan het betreffende pand van de lijst te schrappen. Ik wil u bij deze dus ook verzoeken dat te doen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech