FRED TEEVEN LIEGT OVER SITUATIE VLUCHTELINGEN VAN WIJ ZIJN HIER

Nieuws, gepost door: WIJ ZIJN HIER op 14/01/2015 01:01:16

Wanneer: 14/01/2015 - 02:11

Staatssecretaris Teeven geeft opnieuw onjuiste informatie over de situatie van de afgewezen vluchtelingen van We Are Here.


In zijn brief van 13 jan. 2014 aan de Tweede Kamer over de situatie van de afgewezen vluchtelingen in de grote steden, verstrekt de staatssecretaris opnieuw onjuiste informatie over de mogelijkheden tot terugkeer van de afgewezen asielzoekers van We Are Here in Amsterdam. Hij schrijft dat “de overheid alle mogelijkheden biedt om hun terugkeer te faciliteren” en dat zij “er voor kiezen om te leven in de illegaliteit”. De werkelijkheid is anders: de vluchtelingen KUNNEN niet terugkeren om verschillende redenen: er is oorlog en strijd in hun land, waarvoor ze zijn gevlucht en waardoor zij niet terug kunnen omdat zij voor hun leven vrezen. Dit geldt o.a. voor Somalie, Sudan, Libie. Anderen zijn gevlucht voor een dictatoriaal regime dat hen vervolgd, zoals in Ethiopie of Eritrea. Zelfs wanneer ze wel willen terugkeren, blijkt het in de praktijk onmogelijk te zijn, omdat ambassades niet meewerken. Ook het ‘doorreizen naar een derde land’ is niet mogelijk, omdat ambassades geen medewerking verlenen aan het opnemen van mensen uit een ander land. Verschillende vluchtelingen hebben dit in het verleden al geprobeerd, maar zonder succes.

Het wordt hoog tijd dat de staatssecretaris erkent dat er een probleem is in het asielbeleid en niet bij de vluchtelingen. Het echte probleem zit in de onzorgvuldige asielprocedure, waarbij vluchtelingen te snel worden afgewezen en op straat worden gezet, terwijl zij op goede gronden zijn gevlucht en recht hebben op asiel. Het zogenaamde ‘asielgat’, waarin vluchtelingen terecht komen als ze zonder opvang op straat moeten overleven, wordt veroorzaakt door het beleid van de staatssecretaris zelf. Voortdurend de schuld leggen bij de vluchtelingen duidt op blindheid voor de eigen falende asielprocedure. In de afgelopen tijd zijn vluchtelingen van We Are Here er uiteindelijk in geslaagd met succes opnieuw asiel aan te vragen en te krijgen. Een bewijs dat zij in eerste instantie onterecht zijn afgewezen. In veel gevallen is de IND dan zelf weer in hoger beroep gegaan om de positieve beslissing aan te vechten. Een verbijsterende gang van zaken.

Het aanzeggen van ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam maakt duidelijk dat burgemeester van der Laan de staatssecretaris blijft volgen in zijn heilloze asielbeleid. De nachtopvang (BBB) die nu door gemeenten worden aangeboden voor een beperkt aantal vluchtelingen, is geen enkele oplossing: vluchtelingen alleen voor de nacht onderkomen bieden en dan overdag op straat laten zwerven in de kou en regen, zonder zelfs geld te hebben om naar de wc te gaan, is inhumaan en schandelijk. Normale, 24 uurs, opvang is de enige manier om mensen te helpen die op straat staan. Dat de gemeenten via nachtopvang denken te voldoen aan de eisen voor adequate opvang van het Europees Comitee voor Sociale Rechten, maakt Nederland tot een onbarmhartig en onbetrouwbaar land. Door te weigeren adequate opvang te verstrekken voldoet Nederland niet aan regels van verdragen die ze zelf heeft ondertekend.

http://wijzijnhier.org/2015/01/fred-teeven-liegt-over-situatie-vluchteli...Wie: 
Wij Zijn Hier

http://www.parool.nl/parool/nl/4048/AMSTERDAM-ZUIDOOST/article/detail/38...
http://www.at5.nl/artikelen/139363/groep-vluchtgarage-overweegt-kort-geding
http://www.at5.nl/artikelen/139358/woordvoerder-vluchtgarage-woedend-ove...
http://nos.nl/artikel/2013173-vluchtgarage-amsterdam-wordt-ontruimd.html

wees alert op komende acties.

voor 7 februari staat er een grote demonstratie gepland voor 24/7 oplossingen, meer info volgt. 15 uur Museumplein Amsterdam

info te volgen via: https://nl-nl.facebook.com/WijZijnHier (je hoeft hiervoor zelf geen fb account te hebben!!)Wie: 
ouwesiem

In het hol van de leeuw

door Carel van der Velden

Lof en kritiek bij bezoek Teeven aan Pauluskerk

Rotterdam - Tijdens een werkbezoek roemde staatssecretaris Teeven gisteren de wijze waarop de Pauluskerk uitgeprocedeerde asielzoekers bejegent. De liefde is echter bepaald niet wederzijds. ,,Zijn vreemdelingenbeleid is niet effectief en inhumaan.''

Staatssecretaris Fred Teeven (vreemdelingenzaken) windt er geen doekjes om. Hij heeft 'helemaal niets' op met de wijze waarop vrijwilligers zich ontfermen over een groep uitgeprocedeerden in de zogenoemde Vluchtgarage in Amsterdam.

,,Rond deze mensen hangen activisten die in alle gevallen uitzetting proberen te voorkomen. Daar is een sfeer ontstaan waarin uitgeprocedeerden zelfs niet eens meer durven na te denken over een vrijwillig vertrek naar hun land van herkomst. Het zorgt voor een dwangmatige groepsdynamiek waar ik als liberaal een bloedhekel aan heb.''

Problemen

De sfeer die hij deze donderdag tijdens zijn bezoek aan de Pauluskerk treft, bevalt hem zichtbaar beter. Samen met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verdiept hij zich op de wijze waarop Rotterdam met de problemen omgaat.

,,Ik zie dat mensen hier ongeacht hun achtergrond kunnen binnenlopen en overnachten,'' zegt Teeven. ,,Maar het valt me ook op dat de kerk, de gemeente en onze Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hier in een positieve sfeer samenwerken en vluchtelingen begeleiden en aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat is uniek.''

Burgemeester Aboutaleb onderstreept het succes met cijfers. Het afgelopen jaar lagen in Rotterdam 118 dossiers op tafel van uitgeprocedeerden. ,,Ook vrijwilligers van de Pauluskerk praten met deze mensen. De ervaring leert dat mensen ook eerst moeten wennen aan het idee terug te keren naar hun geboorteland. We spreken hen aan, zeggen: vriend, kijk ook eens naar jezelf! De aanpak heeft geleid tot het vertrek van 39 uitgeprocedeerden. Die helpen we op weg. Met een koffer, spulletjes, wat geld. En bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper.''

Geert Beke, voorzitter van het Diaconaal Centrum Pauluskerk, vindt het prima dat Rotterdam uitgeprocedeerden op weg helpt als zij vrijwillig willen terugkeren naar hun geboorteland.

Onderdak

Maar tot zover het goede nieuws voor Teeven. De Pauluskerk heeft verder weinig tot niets op met de wijze waarop hun gast Teeven vreemdelingen behandelt. Volgens een rapport van het Europees Comité voor de Sociale Rechten van de Raad van Europa schendt Teeven het Europees Sociaal Handvest door illegalen geen onderdak, voedsel en kleding aan te bieden. De Pauluskerk doet dit wel, meldde Beke gisteren demonstratief aan de staatssecretaris. ,,Het beleid van Teeven is niet effectief en inhumaan,'' zegt Beke. ,,Er worden veel fouten gemaakt bij het toelaten en afwijzen van mensen die een verblijfsvergunning aanvragen. Ook zijn procedures veel te lang. Verder is het opsluiten van mensen zonder verblijfsvergunning onmenselijk en in strijd met internationale verdragen.''

In de Pauluskerk treft Teeven de uitgeprocedeerde Ethiopiër Ayana Cietahun. ,,Teeven vroeg mij waarom ik nog in Nederland ben. Hij verkeert kennelijk in de veronderstelling dat ik hier voor mijn lol verblijf. Ik ben 49 jaar en vijf jaar geleden uit Ethiopië gevlucht. Volgens de Nederlandse regering is het veilig, maar dat is niet waar. En hoe graag ik ook zo willen, ik kan niet terug naar Ethiopië omdat ik mijn leven daar niet zeker ben.''

AD/Rotterdams Dagblad . . . . . 16-01-2015


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech