“Geen Bommen, Maar Boeken” – Protest voor behoud basisbeurs bij GroenLinks congres

Hier kun je discussieren over “Geen Bommen, Maar Boeken” – Protest voor behoud basisbeurs bij GroenLinks congres.
Passerende GroenLinks leden reageerden vooral positief op het protest. Misschien dat de basis toch nog was linkser is als de partijtop. De leuzen die te horen waren voor de zogenaamde rode doos (Vredenburg) klonken als volgt: “Geen Bommen, Maar Boeken“, “Hey, GroenLinks, Laat Mij Studeren“, en natuurlijk klassiekers als “Hey hey, ho ho, Onderwijs verneuk je zo“. Uiteindelijk zijn de demonstranten weggestuurd door de politie nadat de conferentiedeuren waren gesloten en alle congresleden binnen waren. Jolante Sap stuurt blijkbaar niet alleen politie af op Afghanen, maar ook op studenten. Al met al dus een goed startschot voor de komende studentenprotesten van 2012. Geen Bommen, Maar Boeken!

In de verkiezingscampagne van 2010 heeft GroenLinks een aantal standpunten ingenomen die als steun aan het kille bezuinigingsbeleid van het Kabinet-Rutte I zouden kunnen worden gezien, waaronder de afschaffing van de belangrijke basisbeurs en de invoering van een a-sociaal leenstelsel. Volgens de Landelijke Studentenvakbond LSVb werpt deze maatregel een drempel op voor mensen om te studeren, met name uit de lagere inkomens.

Deze bezuinigingsmaatregel is niet de eerste, en, zo vrezen de studenten, niet de laatste. Andere maatregelen die studenten in 2012 zullen treffen zijn de inkorting van het studentenreisrecht, de langstudeerdersboete van 3000 euro, de zogenaamde ‘harde knip’, en de invoering van collegegeld voor tweede studies (als twee studies simultaan gevolgd worden). Deze maatregelen leggen, samen met de algemene bezuinigingen van Rutte-I, een grote last bij de studenten.

Ook op andere vlakken wordt goed en toegankelijk onderwijs bedreigd. Leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs voeren terecht actie tegen maatregelen als de 1040-urennorm. Van studenten uit het MBO wordt volgens MBO-bond JOB onterecht geld afgetroggeld, en ontvangen nog steeds niet alle studenten de OV-jaarkaart. Leraren, leerlingen en MBO’ers hebben onze volledige solidariteit.

De actievoerders vinden het onbegrijpelijk dat een progressieve partij als Groenlinks het tornen aan de inkomens van studenten steunt. De jongerenorganisatie van Groenlinks, DWARS, heeft inmiddels al afstand genomen van het partijstandpunt. De actievoerders roepen het congres van Groenlinks op, om de kamerfractie te bewegen deze bezuiniging niet te steunen, maar juist op te komen voor goed toegankelijk onderwijs. ‘Op die manier kunnen ook uw (klein-)kinderen en die van uw bakker, slager en kapper kwalitatief hoogwaardig onderwijs blijven volgen zonder daar een torenhoge schuld aan over te houden.’

Studentenactieorganisatie Goed Toegankelijk Onderwijs is een netwerk van studenten uit verschillende steden, die op komen voor goed en toegankelijk onderwijs.

Meer informatie: www.goedtoegankelijkonderwijs.nl & kritischestudenten.nl


ArenA 6 maart: Hun strijd is onze strijd ...

Open brief

Aan de gelegenheidsgroep met mensen van Klasse!, Vrije Bond, Georganiseerde Weldaad, Kritische Studenten Nijmegen-Arnhem en ASB, op 25 februari bijeen in Utrecht ter voorbereiding van een Europese Dag van Actie tegen het Kapitalisme
21 februari 2012.

Kameraden,

De komende maand maart zal er een worden van serieuze mobilisatie van allerlei – al of niet preciare - delen van de klasse.
- Op 6 maart is er, uit protest tegen de maatregelen voor het aangepast onderwijs, een grote manifestatie in Amsterdam waar de werkers van het vmbo het aangepast-, basis- en voortgezet onderwijs aan deelnemen.
- Op 22 maart is er voor de mensen in de Wajong een manifestatie op het Malieveld in Den Haag tegen de nieuwe Wet Werken naar Vermogen.
- Van 17 tot 23 maart is er een week van studentenprotest aangekondigd door de LSVB om een duidelijke afwijzing te tonen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase.
- Verder zijn de schoonmakers officieel nog steeds in actie en is er bijvoorbeeld in de zorg (Amsta Amsterdam), maar ook in de privé-bedrijven (APM Terminals in de Rotterdamse haven) een onrust die regelmatig tot acties leiden.

De studenten en scholieren van het hoger onderwijs zijn al begonnen zich voor te bereiden op een serieus verzet tegen de regeringsmaatregelen. In dat kader heeft de werkgroep ‘Ons Kritisch Alternatief’ in Amsterdam het initiatief genomen tot een open actievergadering (open voor werkenden en werklozen, studenten en scholieren, migranten en niet-migranten) om de discussie aan te zwengelen wat te doen tegen de afschaffing van de studietoelage voor de masterfase. Op de open vergadering, waar studenten en scholieren aanwezig waren uit Rotterdam, Arnhem-Nijmegen; Utrecht, Amsterdam en enkele geïnteresseerde individuen, is uiteindelijk besloten om onder de leus “Goed en Toegankelijk Onderwijs” in eerste instantie een zo breed mogelijke reeks van activiteiten te organiseren.

Hun strijd is onze strijd!
Bijna alle delen worden in steeds grotere armoede geduwd, ontmoeten steeds minder respect voor hun bijdrage en worden steeds meer opgejaagd en onder druk gezet: preciaren en nog-niet precairen, werkers in de pivé-sector en die in de publieke sector, jongeren en ouderen, werkende en werklozen, enzovoort.
Nu lijkt het ons van het allergrootste belang dat iedereen die zich betrokken voelt – in dit geval - bij de strijd van de studenten en scholieren van het hoger op de tweede open vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”aanwezig is om daar actief deel te nemen aan de discussie.

Wat kunnen we daar doen? Hoe kunnen we bijdragen aan de versterking van de strijd van de studenten en scholieren zodat dat de maatregelen niet doorgezet worden. Laten we duidelijk zijn: een garantie is er nooit. Enkele groepen hebben al wat acties gevoerd. Maar we weten nagenoeg zeker dat, als het daar bij blijft, de maatregelen zo goed als zeker doorgezet gaan worden. Daarom, om meer effectief verzet te ontwikkelen is het noodzakelijk dat aan de strijd een breder en radicaler vervolg gegeven gaat wordt.
Op de eerste plaats is het belangrijk dat er meer kritische studentengroepen door het hele land zich bij het initiatief aansluiten.
Op de tweede plaats is het essentieel om zowel solidariteit betonen als solidariteit te zoeken bij andere werkers in actie en –- wat ligt er dan meer voor de hand dan dit te doen bij de werkers in het onderwijs - overigens zonder andere mogelijkheden uit te sluiten!

Meer kracht door zelfstandige beslissingen
In dat kader is het belangrijk om al onze krachten in te zetten en iedereen te mobiliseren om naar de tweede vergadering van “Het Platform Goed en Toegankelijk Onderwijs”te komen en de vergadering het belang voor te leggen van de aanwezigheid bij de manifestatie van het onderwijs in de ArenA in Amsterdam teneinde om contacten te leggen met andere militante werkers uit het vmbo, het basis-, voortgezet- en aangepast onderwijs. En indien mogelijk op roepen om na afloop van de manifestatie bijvoorbeeld tesamen een bijeenkomst te beleggen om verdere gezamenlijke (met de een aantal daar aanwezige werkers) acties te bespreken.

Wereldrevolutie/Internationalisme (Publicaties van de IKS)

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech