Uitspraak sluiting Zandpad, voorstel klanten straffen en meer berichten over prostitutie en de oorlog er tegen

Hier kun je discussieren over Uitspraak sluiting Zandpad, voorstel klanten straffen en meer berichten over prostitutie en de oorlog er tegen.
Uitspraak sluiting Zandpad:
Vorige week maandag 7 juli deed de rechtbank Utrecht eindelijk uitspraak in de door verhuurder Wegra aangespannen zaak tegen de sluiting van het Zandpad en de Hardebollenstraat. (Utrechts redlightzones, die al sinds 'mensenheugenis' bestonden.) Volgens de rechtbank heeft de gemeente Utrecht terecht de vergunning ingetrokken omdat Wegra "aanwijzingen van mensenhandel" had moeten zien en doorgeven aan de politie.

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Nieuw...

zie ook: nieuwbericht RTVU + video + comments:
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1200986/rechter-seksboten-zandpad-terech...

Dit concludeert de rechtbank aan de hand van een aantal strafzaken wegens mensenhandel die in de jaren 2004 tot 2011 plaats gevonden zou hebben (o.a.) op het Zandpad.

Wegra was géén verdachte in deze zaken. Toch vindt de rechtbank nu dat Wegra deze mensenhandel "gefaciliteerd" zou hebben omdat zij werkruimte heeft verhuurd aan de slachtoffers (en zelfs verméénde slachtoffers, want in één van de zaken zijn de verdachten in hoger beroep vrijgesproken) en de "signalen van mensenhandel" die zij af zouden hebben gegeven niet heeft gemeld bij de politie.

Het gaat hierbij met name om: - blauwe plekken, - tatoeages, - lange werkdagen en -weken, - gebracht en gehaald worden door derden.

Dit zijn signalen uit de signalenlijst mensenhandel, waar Zondares en Felicia Anna eerder al vernietigend over schreven:
http://zondares.blogspot.nl/2013/09/antwoord-op-waar-rook-is-is-vuur.html
http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/05/9-signalen-van-mensen...

Wat de genoemde 'signalen' betreft: Hoeren sporten ook of hebben om andere redenen net als iedereen wel eens een blauwe plek. Ook veel 'gewone' mensen hebben tatoeages (al dan niet met de naam van hun partner). Raamhoeren zijn zelfstandigen en mensen met een eigen bedrijf staan er om bekend dat zij vaak lang en hard werken. En ook onder 'gewone' mensen komt het vaak genoeg voor dat zij zich laten halen en brengen door hun partner of iemand anders.

Wegra hield zich volgens de rechtbank dus niet aan de voorwaarden en daarom zou Utrecht terecht de vergunning hebben ingetrokken. Wat hierbij echter niet is meegewogen is het belang van de Zandpad-dames. Het verklaarde doel van de strenge vergunningsvoorwaarden was immers om hen te beschermen. Intrekking van de vergunning betekende echter dat de concrete bescherming die zij hadden, een veilige werkplek, hen ontnomen is. (Overigens werden zij m.i. allerminst beschermd door de politie, de gemeente, de strenge voorwaarden, de registratieplicht, camera's e.d., maar wel door het werken op een openbare plaats naast collega's en met beveiliging voor de deur.)

Alles wat de rechtbank hierover zegt: "Verweerder [de gemeente] heeft rekening gehouden met de belangen van de prostituees door de boten en ramen pas na twee weken te sluiten en deze [sluiting] te laten samenvallen met de vaste betaaldag. Ook is er gezorgd voor een actieve voorlichting en extra aanwezigheid van hulpverleners op het Zandpad."

Feit is dat er een handvol bewezen (en vermeende) slachtoffers is uit de periode tot 2011. Daaruit wordt geconcludeerd dat er ten tijde van de sluiting ook wel eens slachtoffers geweest kónden zijn. Meer dan driehonderd dames is dus hun werkplek ontnomen omdat het NIET UITGESLOTEN kon worden dat enkelen van hen slachtoffer zouden zijn. Geen werkelijk of vermeend slachtoffer is hiermee echter geholpen, evenmin als de overgrote meerderheid van de dames die met mensenhandel of zelfs vermeende mensenhandel helemaal niets te maken hadden.

De politiek zegt hoeren te willen beschermen - wat ten eerste een paternalistisch uitgangspunt is, met name omdat politici nooit in discussie gaan met hoeren die kritisch zijn over het hele mensenhandel verhaal en hele andere wensen hebben zoals b.v. het aanpakken van discriminatie door banken, woningcorporaties, Jeugdzorg e.d. - maar dat doe je dus niet door hun werkplekken af te nemen maar door hen werkelijk serieus te nemen en daarmee vertrouwen op te bouwen. We hebben allemaal kunnen volgen hoe de Zandpad-dames die hun uiterste best hebben gedaan om samen te werken met de gemeente zijn bedrogen, geschoffeerd en afgepoeierd.

- Als Utrecht woord had gehouden en de werkruimtes inmiddels weer waren geopend met nieuwe verhuurders, deels onder leiding van de dames zelf,
- Als er niet het project was gestart om koopwoningen te realiseren op het ziekenhuisterrein en om de Vechtoever "op te waarderen",
- Als er niet werd gewerkt aan nieuwe wetten om de hoererij nog verder te criminaliseren,
- Als de beloofde nieuwe redlightzone geen gevangenis zou zijn met een hoog hek er om heen, als ie er al komt,
- etcetera ...

dan zou ik dit verhaal misschien serieuzer nemen. Wegra zal nog wel in hoger beroep gaan, maar het is niet te verwachten dat de Raad van State het belang van de hoeren wél zal meewegen.

--------------------

Andere berichten over de hoererij in Utrecht:
- Opstelten heeft de kamervragen van Rebel-Volp beantwoord:
4-7 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstu...

- De gemeente lijkt ondertussen wel stappen te zetten om de beloofde nieuwe redlightzone-uit-het-zicht voor elkaar te krijgen:
9-7 Buurtbijeenkomst over toekomst Utrechtse prostitutiezone
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1202272/
16-7 Bomen weg voor nieuwe prostitutiezone Zandpad
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1203039

Maar wie gaat investeren in het bouwen er van zolang de beoogde (?) nieuwe exploitanten nog geen vergunning hebben?

- In het Handhavingsverslag van de gemeente is te lezen dat er hard gejaagd wordt op 'illegale' hoeren:
10-7 Gemeente sluit 11 illegale bordelen en 3 massagesalons
http://www.destadutrecht.nl/misdaad/nieuws/7617/gemeente-sluit-11-illega...

Zondares zegt over dit soort razzia's: "Nu en dan beroofd, verkracht, mishandeld of gestalkt worden is minder erg dan wat de politie en gemeente allemaal met je doen als ze je ontdekken. [...] Als ze je pakken ben je vaak in één keer alles kwijt. Werk, huis, tonnen geld, anonimiteit, en soms je kinderen."
http://zondares.blogspot.nl/2014/05/antwoord-op-in-de-illegale-prostitut...

Het grootste gevaar voor hoeren komt niet van mensenhandelaren maar van de overheid. Hoe meer legale werkplekken er worden opgeheven, des te meer hoeren er rechteloos worden gemaakt en worden blootgesteld aan deze vervolgingen.

--------------------

Aankondiging wetsvoorstel klanten straffen:
Ook vorige week kwamen CU, SP en PvdA met de aankondiging dat zij met een wetsvoorstel zullen komen om klanten van "gedwongen" hoeren strafbaar te maken:
12-7 http://www.nu.nl/politiek/3826207/ook-klant-schuld-gedwongen-prostitutie...

Hiermee worden klanten weggezet als verkrachters. Wat is hier verkeerd aan? 1. Er wordt gesuggereerd dat verkrachting niet strafbaar zou zijn bij hoeren. Dat is het wel.*) 2. Er wordt geïnsinueerd dat er klanten zouden zijn die "willens en wetens gebruik maken van gedwongen prostituees", maar daar is geen bewijs voor. Als dat er wel was, waarom zouden zij dan niet vervolgd zijn wegens verkrachting? 3. De werkelijke bedoeling van dit plan is niet het straffen van van 'willens en wetens' klanten van gedwongen hoeren, maar het straffen van klanten van hoeren ZONDER VERGUNNING. Dit laatste blijkt ook de toelichtingen die gegeven zijn, zoals deze van Warner ten Kate (OM): "Als een vrouw haar diensten aanbiedt in een bestelauto op een parkeerplaats, met drie zwaar gespierde Roemenen voor de deur, kun je weten dat het geen zuivere koffie is. Zo'n klant mag wat mij betreft een flinke straf krijgen: acht jaar of meer."

* : Maar te vaak wordt aangifte niet serieus genomen! Zie:
https://twitter.com/Marijke_Vonk/status/489456245422972928

Er is een hoop getwitterd over dit plan. Happy Hooker en Fleurtje van Schaik wachten nog steeds op excuses van Nine Kooijman (SP) die om van de discussie af te komen hen er van beschuldigde dezelfde persoon te zijn. Alle twittende hoeren en hun zeer deskundige sympathisanten (o.a. psycholoog, 2 ervaren hulpverleners, onderzoekers) spraken zich tegen het plan uit, maar Kooijman poeierde ze allemaal af (of negeerde hen). Wel gaf ze toe dat AL haar informatie afkomstig is van de verbiedertjes (Comensha C.S.) en natuurlijk beweerde ze in gesprek te willen gaan en loog ze voor legale prostitutie te zijn.

Als prostitutie echter alléén legaal is met een vergunning, en die vergunningen worden niet gegeven, dan is het in de praktijk illegaal. Het plan is nu dus om de klanten zwaar op te jagen en te bestraffen, maar het enige gevolg hiervan zal zijn dat de hoeren - zoals in Zweden - mét hun klanten dieper ondergronds gaan. Dat maakt hen, net als hun klanten, kwetsbaar voor chantage e.d. En dit des te meer omdat hierdoor 'illegale' hoeren per definitie (tegen hun zin) als 'slachtoffers' beschouwd worden. De zware jongens waar Ten Kate het over heeft - Roemeens of niet, hoezo discriminatie? - (die zich natuurlijk uit het zicht houden, als ze er al zijn) die staan er echter niet om de dames te dwingen, maar om hen te BESCHERMEN in geval van problemen.

Dit voorstel komt bovenop het voorstel in het wetsvoorstel WRP om de klanten van 18, 19 en 20 jarige hoeren strafbaar te stellen. Ook 18, 19 en 20 jarige en andere 'illegale' hoeren worden overigens strafbaar volgens dit wetsvoorstel, al schijnt dit punt er in nog omstreden te zijn. Men wil dus wederzijds vrijwillige seks tussen volwassenen criminaliseren. M.i. een ernstige mensenrechtenschending die mij ook persoonlijk dreigt te gaan treffen. Ik ben namelijk nog steeds van plan (weer) klant te worden bij een/de dame(s) van plezier. Ik heb een grote voorkeur voor raamdames omdat ik bij hen door oogcontact kan zien of ik welkom ben, en omdat ik dan vrij zeker ben dat ik zaken doe met een zelfstandige. Maar reizen is geen optie voor mij (ik heb het geprobeerd) en ook een club wil ik niet in, dus blijft over het internet. Dan tref ik dus een dame die (in Utrecht) waarschijnlijk geen vergunning heeft, en daardoor mogelijk onder minder goede omstandigheden werkt. Met dwang heeft dit echter niks te maken. Zou het lukken om mij af te schrikken van mijn voornemen dan is het enige resultaat dat de dame in kwestie inkomsten misloopt.

Opvallend is verder dat dit plan wordt gelanceerd door een coalitie van links en fundamentalistische christenen. De CU is openlijk vijandig tegen de hoererij die zij totaal wil verbieden. Deze samenwerking maakt de bewering van PvdA en SP dat zij voor legale prostitutie zouden zijn totaal ongeloofwaardig.

Zie ook deze artikels van FA:
13-7 http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/07/domme-politici.html
14-7 http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/07/artikel-in-de-krant.html

Zondares laat nog maar eens weten dat de meeste klanten echt heel leuk zijn:
14-7 http://zondares.blogspot.nl/2014/07/antwoord-op-klanten-zijn-triest.html

--------------------

Het OM juicht over een recordaantal vonnissen wegens mensenhandel:
16-7 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/16/jaarverslag-om-recordaantal-vonnisse...

Het gaat om 180 veroordelingen wegens mensenhandel, niet alleen in de prostitutie overigens. Maar zelfs al zou dat zo zijn dan gaat het nog om minder dan één procent van de (naar men zegt 20.000) hoeren die hier slachtoffer van zouden zijn. En de meeste zaken gaan NIET over dwang (al probeert men dat er vaak van te maken) maar over andere zaken die strafbaar zijn volgens de mensenhandelwet, zoals de activiteiten van reisagenten.

Toevallig verscheen op dezelfde dag dit bericht: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1202937/slachtoffer-weigert-aangifte-te-...
Zie hier een typisch voorbeeld van een zaak waarin de overheid voor een volwassen vrouw tegen haar wil bepaalt dat zij een slachtoffer zou zijn. "Volgens de officier van justitie gaat het om een makkelijk beïnvloedbaar meisje dat verliefd is geworden op de man." Nee OvJ, als zij ontoerekeningsvatbaar zou zijn dan moet dat aangetoond worden! Zo (aangezien rechters mee gaan met dit soort onzin) krijg je wel record-aantallen vonnissen...

Mensenhandel is het codewoord voor de oorlog tegen de hoererij.

Ik heb wat bronnen hierover verzameld op mijn homepage:
http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/mensenhandel.html#bronnen

--------------------

Nog wat internationaal nieuws:

In Frankrijk is het voorstel om klanten (ook) strafbaar te maken gestrand in de senaat:
8-7 http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/french-senates-special-co...

In Irak zijn enkele tientallen hoeren vermoord:
14-7 http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/07/15/the-slaught...
15-7 http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/15/who-s-butchering-baghda...

In Bangladesh is een redlightzone gesloten:
14-7 http://www.iol.co.za/news/world/brothel-closure-puts-750-prostitutes-on-...

Er was van 2003 tot 2009 een onbedoelde decriminalisering van de prostitutie in Rhode Island. Uit onderzoek blijkt nu dat het aantal gevallen van verkrachting en SOA's in deze periode sterk is verminderd. (Verder bericht dit artikel ook over de sluiting van myredbook.com):
17-7 http://dish.andrewsullivan.com/2014/07/17/that-time-rhode-island-acciden...

--------------------

Utrecht Krijgt Spijt heeft inmiddels een zeer omvangrijke documentatie opgebouwd over de kwestie 'Zandpad':
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/

--------------------

Mijn vorige bericht:
11-6 Wie wast zijn handen in onschuld om de Zandpad-dames?
https://www.indymedia.nl/node/23403

Mijn overzichtsartikel:
6-12-13 Gemeente Utrecht en Waterschap slopen Zandpad definitief
https://www.indymedia.nl/node/20299

2-5 Mijn manifest: Vóór vrije hoererij
https://www.indymedia.nl/node/22655

Mijn homepage:
http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/

wessel.koopmans [at] hccnet.nl


Geen geld vragen voor sex

Geen geld vragen voor sex geen geld geven voor sex. Dat opleggen aan anderen is blijkbaar heel verschrikkelijk ?

Wedervraag en ook alvast mijn antwoord (+aanvulling)

"Geen geld vragen voor sex geen geld geven voor sex. Dat opleggen aan anderen ... "

Waaróm zou je dat willen opleggen, en hoezo zou je dat recht hebben?

"is blijkbaar heel verschrikkelijk?"

Ja. Is een schending van het zelfbeschikkingsrecht.

Zie: http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/zelfbeschikking
("Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien worden als een element van de persoonlijke vrijheid")

Verbod leidt tot toename sociale problemen, (zie artikel Z. vandaag:
http://zondares.blogspot.nl/2014/07/bliksemafleider.html ), verlies van werkgelegenheid, en omdat prostitutie zich niet laat verbieden ook tot slechtere werkomstandigheden voor hoeren en zoals ik al in mijn artikel aangaf: razzia's (zie ook: http://zondares.blogspot.nl/2013/03/razzias.html )

En in het 'huwelijk' mag het wel? En golddiggers m/v? Zo ja: discriminatie, zo nee ... [ironie] veel succes [/ironie]

-----------

+ Aanvulling:

Hella D. over 'opting-in', (de schijnzelfstandigheid in clubs). Zo legaal is prostitutie in NL:
http://helladoetseks.wordpress.com/2014/07/18/prostitutie-niet-legaal-in...

stukje citaat vergeten

Dit hoorde nog bij het citaat: ("... en daarmee als een grondslag van de mensenrechten.")

"Mensenhandel is het codewoord voor de oorlog tegen de hoererij"

Ik hoop dat je dit niet zelf gelooft, Mensenhandel bestaat echt en is geen prettige aangelegenheid. Dit is een zeer denigrerende opmerking, voor zowel hoeren die er zelf voor kiezen als slachtoffers van mensenhandel. Hiermee insinueer je dat mensenhandel niet bestaat het enige wat daartegenover kan staan is dat alle hoeren slachtoffers van mensenhandel zijn. Zo zwart wit is de wereld niet, zowel niet gedwongen hoeren als wel gedwongen hoeren bestaan.
Met dit soort insinuaties komt de hoererij nooit van zijn slechte imago af van zielige gedwongen vrouwtjes!
Als je nou het probleem mensenhandel serieus neemt, en vanuit het veld gaat nadenken over een oplossing van dit probleem, die meer hout snijdt dan wat het OM nu doet, dwing je als branche respect af en zuiver je je imago. Dat is twee vliegen in een klap ipv kinderachtig tegenover elkaar blijven staan.
Het OM en de staat komen niet met een juiste oplossing, steek de koppen bij elkaar en zoek naar een oplossing die zowel mensenhandel aanpakt, als vrijwillige hoeren hun beroep laat beoefenen.

Het straffen van klanten is trouwens niet pertinent een slecht idee, als ze weet hebben van waar ze mee bezig zijn. Je zou je een door de branche bedacht "keurmerk" kunnen inschakelen. Dan gaat het dus niet de vergunning wel of niet hebben. Er moet ook hiervoor een oplossing zijn. Het straffen van de klant is namelijk wel heel effectief, klanten denken wel twee keer na voordat ze bij een hoer binnenstappen zonder bijv. keurmerk, wat betekend dat mensenhandel minder lucratief wordt. Hoe ervoor te zorgen dat niet de verkeerde mensen slachtoffer worden van zo'n wet, daar moet over na gedacht worden. Als je alleen maar tegen! schreeuwt komt die wet er waarschijnlijk, en wel op zo'n manier dat de hoeren en hun klanten slachtoffer worden. Dat is niet de bedoeling en dus moet je aandringen tot het meenemen van beide punten bij de vorming van deze wet.

bedankt voor inhoudelijke reactie

Dankjewel nn

voor je inhoudelijke reactie.

Zoal ik al in eerdere artikels/aanvullingen heb aangegeven wordt met de mensenhandelwet (art 273f) gedwongen prostitutie en andere ernstige misdaden op een hoop gegooid met zaken als mensensmokkel (tbv prostitutie) en vrijwillige 'loverboy'- cq. pooier-relaties.

Dat bestaat allemaal. Gedwongen prostitutie is een afschuwelijke misdaad, die gelukkig zelden voorkomt, maar voor zover het voorkomt uiteraard streng bestreden moet worden. Geen misverstand daarover!! De mensenhandel wet en -hetze zijn daarvoor echter onnodig en contraproductief. Daarnaast zijn er ook problemen die direct door de mensenhandelwet veroorzaakt worden, zoals oneerlijke leningen van reisagenten, die door legalisering netjes opgelost kunnen worden. Verder komt wat ik over pooier-relaties gelezen heb komt niet 'prettig' op mij over, maar vrijwillig zijn deze relaties wél. Hier helpt alleen een optioneel aanbod van hulpverlening met behoud van privacy.

Er zijn veel voorstellen voor verbetering 'vanuit het veld'. Van Zondares Plan tegen Misstanden
http://zondares.blogspot.nl/2013/04/plan-tegen-misstanden.html

tot alles wat de Zandpad-dames geprobeerd hebben: http://www.freyazandpad.nl/

(Dat staat niet allemaal op de website, maar is behoorlijk uitgewerkt met weerbaarheid, broodfonds e.d. Maar ze zijn totaal afgepoeierd terwijl ze alles hebben gedaan wat de gemeente wilde. Telkens werden de regels weer veranderd waardoor alles weer getorpedeerd werd. Want de bestaande werkruimtes moesten en zouden weg. Zie o.a. mijn vorige artikel.)

Er komt natuurlijk echt geen door de branche bedacht keurmerk. Misschien krijgen de VER en wat hulpverleners nog een vinger in de pap als er zoiets zou komen, maar hoeren echt niet. Dan zit je nog steeds met het probleem van de vergunningen. Die worden niet afgegeven. Daardoor is de helft (?) van de de markt al 'illegaal'.

Het is natuurlijk niet zo dat die wetten er komen omdat activisten (meer of minder genuanceerd) 'tegen!' roepen. Het is andersom. Die wetten daar is de politiek mee bezig en ze willen hoeren er niet bij hebben. (Klanten hebben helemaal geen stem van betekenis. Overigens vind ik dat hoeren het eerste en laatste woord hier over moeten hebben. Helaas zijn ze nauwelijks georganiseerd uit reële angst hun anonimiteit te verliezen.)

Als je denkt of weet dat er een probleem is dan moet je dat eerst goed onderzoeken. Dat doet de politiek niet. Ze weten geen fuck van de hele kwestie en ze willen het niet weten, want de wind waait repressief en daar denken ze blijkbaar mee te kunnen scoren. Daadkracht weet je wel!

Mensenhandel is het codewoord voor de bestrijding van de hoererij.

Dat is geen denigrerende stelling. Het is een vaststelling. Als er ergens weer legale prostitutie verboden wordt wordt altijd de mensenhandel er bij gehaald. Wat denigrerend is is als over iemand die vrijwillig met een pooier of reisagent werkt (of alleen maar zonder vergunning) wordt gezegd dat ze gedwongen zou zijn.

Dat is namelijk wat de politici (en OM, die het steunt) zeggen: "vage 06-nummers" , "zoldertjes - kelderbox - parkeerplaats" , "zwaar gespierde Roemenen voor de deur"

Niemand ontkent misstanden. Zondares, de felste aanklager de mensenhandel-hetze heeft zelf verschillende schokkende rapporten gepubliceerd zoals deze:
http://zondares.blogspot.nl/2012/08/dwang-3.html

Ik insinueer dus zeker niet dat "mensenhandel niet bestaat". Ik schreef expliciet: "Feit is dat er een handvol bewezen (en vermeende) slachtoffers is uit de periode tot 2011." Dat vermeende slaat op de zaak die is vrijgesproken in beroep, vreemd genoeg de enige bijlage die ik niet kon vinden op rechtspraak.nl , en met bewezen bedoel ik dat de rechtbank het bewezen acht. Ik heb wel het een en ander gelezen van de tweehonderd kantjes bijlagen bij het vonnis maar ik durf over deze zaken en het bewijs geen oordeel te geven. Ik sluit niet uit dat het bij een of meer zaken om echte gedwongen prostitutie ging. In dat geval goed dat die zijn opgelost. Strenge vergunningvoorwaarden bemoeilijkt het echter om zaken op te lossen want als het melden van een (mogelijke) misstand sluiting kan betekenen dan zal men niet happig zijn. Door vergunning afgedwongen melding zou alleen maar waslijsten aan privacy-gevoelige informatie opleveren over bijna alle huursters.

De registratieplicht is afgewezen door de eerste kamer, maar ondertussen wordt het ingevoerd door de gemeentes etc. Draconische maatregelen. En dat allemaal om een probleem waar de politici zelf de definitie niet van hebben, laat staan de omvang van kennen.

Ik ben zelf nog wel van plan om een 'nette' mail te sturen naar de kamerleden.
Maar gezien het feit dat maar één van hen heeft gereageerd op de mail van Zondares verwacht ik daar niet veel van.

Inderdaad moeten belanghebbenden zich organiseren, maar dat heeft voeten in de aarde. Ik ga in ieder geval in gesprek met iedereen (al dan niet direct belanghebbend, iedereen is belanghebbend bij welke kant het op zal gaan) die hier serieus mee bezig wil.

*

Wessel is de slager die zijn eigen vlees keurt.

Het verschil tussen mensenhandel en sekswerk

Het debat over sekswerk wordt vaak op 2 manieren gevoerd, met persoonlijke aanvallen en met "het kan mensenhandel zijn en dat is zo vreselijk dat alles wel erg zal zijn". Beide manieren schuiven feiten opzij en ondermijnen een inhoudelijke discussie. Beide manieren van debat worden gekozen door mensen met een gebrek aan belangstelling voor echte vrouwenrechten of een onwil om zich in het thema te verdiepen.

Een aantal wetenschappelijjke artikelen over sekswerk staan op http://marijkevonk.com/library-2/ Daarnaast bieden http://zondares.blogspot.nl/ en http://behindtheredlightdistrict.blogspot.nl/ een goede kijk vanuit het perspectief van sekswerkers zelf.

Het illegaliseren van klanten heeft in Zweden en andere scandinavische landen aantoonbaar geleid tot meer geweld tegen sekswerkers. Dit geweld komt niet alleen van "pooiers", maar ook van klanten en politie die door het illegaliseren van klanten van sekswerkers zijn gaan geloven dat sekswerkers vogelvrij zijn.

Mensenhandel komt in veel sectoren voor. Koffie en cacao zijn vrijwel niet te krijgen zonder dat er mensenhandel betrokken is bij het productieproces, Veel kleding wordt door verhandelde mensen in sweatshops in elkaar gezet, in de kassen en op de aspergevelden zijjn regelmatig mensenhandelschandalen en bij sommige (overheids)bouwprojecten in Nederland speelt mensenhandel een rol. Maar om 1 of andere reden vinden we dat wel acceptabel, maar sekswerk niet, want daar kan misschien mensenhandel bij betrokken zijn.

Als je echt tegen mensenhandel wil strijden ga daar voor, maar laat je niet voor het karretje van de conservatieven spannen door steeds sekswerk en mensenhandel door elkaar te gooien.

Sekswerk is voor velen een manier om zelfstandig in een eigen inkomen te voorzien, de eigen werktijden te bepalen en een toekomst op te bouwen.

Mensen die via mensenhandel

Mensen die via mensenhandel ons land binnen komen en te werk gesteld worden binnen de prostitutie zijn er best veel (ik kom veel ex- gedwongen prostituees, zowel man als vrouw tegen op mijn werk). Dus karretje van de conservatieve my ass! Punt is ook dat gedwongen prostitutie heel heel heel erg lucratief is, die sweatshops ten spijt, prostitutie levert meer op voor een pooier die zijn jongen/meisje niet hoeft te betalen en niet met hen gezondheid rekening hoeft te houden.
Mensenhandel is sowiezo niet goed daar niet van, maar ik zou persoonlijk liever goedkope hello kitty tasjes in elkaar zetten dan 20 keer per dag verkracht worden.
En ja ik kom ook veel niet gedwongen prostituees tegen, dus ik weet ook zeker dat niet elke hoer en slachtoffer is. Maar ik vind gedwongen prostitutie wel heel erg mens onterend op alle vlakken en daar moet wel iets aan gebeuren, vinden de meeste hoeren volgens mij ook.

Antwoord op reacties + Aanvulling

Antwoord op reacties:

21/07/2014 - 12:17

Nog geen antwoord op mijn wedervraag. Wel iets roepen, niet argumenteren.

Er is géén kwalitatief verschil tussen deze vraag en de vraag: "Geen seks met iemand van het hetzelfde geslacht. Dat opleggen aan anderen is blijkbaar heel verschrikkelijk?"

21/07/2014 - 15:20

Ook deze commentschrijver gaat niet in op mijn beargumenteerde antwoord. Inmiddels heb ik opgemerkt dat ik nog een belangrijk punt gemist heb.
Het voorstel van een verplicht keurmerk met bijbehorende strafbaarheid van de klant lijkt namelijk zeer veel op de registratieplicht en bijbehorende vergewisplicht die door de Eerste Kamer uit het wetsvoorstel WRP is verwijderd.
Maar de registratie wordt nu o.a. via gemeentelijke APV ingevoerd. En de strafbaarheid van klanten bij <21 in het wetsvoorstel wordt met het plan Seegers C.S. uitgebreid naar 'strafbaar bij signalen die de klant had moeten zien'.

In ieder geval zit aan een verplicht keurmerk altijd een registratieplicht vast en dit idee moet daarom - zowizo - afgewezen worden. Bovendien helpt een keurmerk/registratie niet tegen echte gedwongen prostitutie. De vergewisplicht is gesneuveld op de bewijskwestie dus hopelijk gebeurt dat ook met het plan Seegers C.S. en strafbaarheid bij <21.

Door het woord mensenhandel als synoniem te gebruiken voor gedwongen prostitutie, wat onjuist is, en te stellen dat ik mensenhandel zou ontkennen, wat eveneens onjuist is, wordt mij tevens verweten dat ik gedwongen prostitutie zou ontkennen en mij daardoor juist schuldig zou maken aan beeldvorming dat ALLE hoeren gedwongen zouden zijn. Een heel ver gezochte beschuldiging. Het zijn juist de voorstanders van het huidige repressieve beleid die dit valse beeld neerzetten met hun mensenhandel-hetze.

Ik neem gedwongen prostitutie héél serieus en protesteer (ook) dáárom tegen de vervuiling van de definitie hiervan door het gebruik van het begrip mensenhandel. Want dat is (volgens Dettmeijer, die er over gaat) o.a. het "gedwongen of BEWOGEN" worden tot prostitutie (CAPS van mij).

21/07/2014 - 18:47

Voorlopig dieptepunt van een serie eenregelige afzeik-reacties onder mijn artikels:

"Gaat niet om de belangen van de dames maar om die van hoerenloper Wessel Koopmans"
"Wessel kijkt weg" (Met Loesje poster: "Niet alles wat je in de etalage ziet is koopwaar.")
"Hoerenlopers aller landen verenigt u?"
"Wessel is de slager die zijn eigen vlees keurt."

Moraal van dit verhaal is dat ik geen recht van spreken zou hebben omdat ik belangen heb. Aangezien dit niet gezegd wordt tegen krakers, studenten, homo's en lesbo's, vluchtelingen en anderen die behoren tot een belangengroep wordt hiermee gezegd dat mijn specifieke belang - klant van de hoeren willen (kunnen) blijven - verwerpelijk zou zijn. Dat is echter een puur moralistisch oordeel.

Ik kan alleen maar zeggen: wie er iets verkeerd in ziet, doe het niet, maar bemoei je niet met het leven van anderen!

Klanten van hoeren doen hoeren geen kwaad, net zo min als klanten van kappers kappers kwaad doen. En hoe mensen hun seks beleven is hun eigen zaak. Maar het is nu óók een politieke zaak geworden omdat de hoererij wordt onderdrukt en zwartgemaakt. Ik heb alle recht mij hier tegen uit te spreken. Wie het oneens is kan mijn argumenten aanvallen. Op de bal spelen, niet op de man, zoals dat heet.

Het gezegde "de slager keurt zijn eigen vlees" is volstrekt niet van toepassing. Dit gezegde gaat over een sector, zoals de vleessector, die van de overheid praktisch (afgezien van een incidentele steekproef) de vrije hand heeft gekregen om zichzelf te controleren. De prostitutie wordt echter juist kapot gecontroleerd. Voor de vleessector doet de overheid er alles aan om misstanden onder de pet te houden, maar over de prostitutie worden juist actief ongefundeerde beschuldigingen verspreid. Verder is de "slager" in dit gezegde degene die iets vérkoopt, en dus NIET degene die het koopt.

Door dit gezegde toch op deze totaal verdraaide wijze te gebruiken zet deze afzeiker het beeld neer van:
1 Hoererij als vleeshandel,
2 klanten als 'moordenaars' (een slager slacht immers) en
3 hoeren als 'willoos vee'

Ik vind dat haatzaaien.

Het is door dit soort haat-reacties dat hoeren en klanten 'in de kast' blijven en de overheid over ons heen kan blijven lopen. Overigens krijgt Zondares soms nog véél ergere reacties op haar blog. Haters haten hoeren doorgaans nog veel meer dan dat ze klanten haten. Een hater heeft zich uit naam van God tegen mij versproken, dus van haar weet ik het zeker. Een andere hater wenste onlangs Happy Hooker nog toe dat ze verkracht zou worden. Die had namelijk getweet: "Als ik verkracht zou worden is dat verkrachting, niet fijn als men daar #mensenhandel van zou maken"

23/07/2014 - 10:44

Bedankt voor deze goede reactie. Ik ben het grotendeels met je eens. De koppeling naar het onderzoeksoverzicht van MV is een mooie aanvulling. (Hopelijk wordt het nog aangevuld.) Zondares en Felicia Anna had ik natuurlijk al vaker aanbevolen, maar die kunnen niet vaak genoeg gepromoot worden ;)

Verschrikkelijk dat die nog steeds genegeerd worden.

Ik vind het wel jammer dat je het begrip mensenhandel blijft gebruiken. Dit is echt een hopeloos begrip. Als mensen "verhandeld" zijn is dat slavernij, maar doorgaans gaat het bij de door jou genoemde misstanden om schending van arbeidsrechten. De textielarbeiders in Bangladesh die te lange dagen werken in nog steeds levensgevaarlijke fabrieken zijn géén slaven maar LOONSLAVEN, die vrij zijn om ontslag te nemen. Hun arbeidsrechten (wat óók mensenrechten zijn) worden echter zwaar geschonden omdat er niet in veiligheid en fatsoenlijke werkomstandigheden geïnvesteerd wordt. Ik heb ook wel berichten gelezen over echte slaven, maar voor zover ik weet zijn de cijfers daarover (wereldwijd 2 tot 30 miljoen slaven) allemaal wilde schattingen, die uiteindelijk allemaal gebaseerd zijn op een GEHEIM rapport van het State Department (VS).

23/07/2014 - 21:36

Je zegt dat je hoeren kent maar je leest duidelijk niet de blogs en tweets van activistische hoeren. Jouw hele riedel is door Zondares e.a. al lang weerlegd. 20 klanten per dag is bv. gewoon onzin, evenals de bewering dat gedwongen prostitutie "heel heel heel erg lucratief" zou zijn en "veel" voor zou komen. (zie links hieronder)

Dus je bent een hulpverlener? Dan geef je privacygevoelige informatie van je cliënten zonder hun instemming aan de politie en aan Comensha.

Zelfs de bèste hulpverleners - diegenen die inzien dat alléén decriminalisering van sekswerk 'harm-reduction' oplevert voor hun doelgroep - sluiten sekswerkers buiten van alles wat ze met de overheid in achterkamertjes aan het overleggen zijn over de nieuwe wetten.

Je zegt dat er "echt iets moet gebeuren" tegen gedwongen prostitutie maar je zegt niet WAT. Daarmee ondersteun je de huidige oorlog tegen de hoererij, die immers wordt gevoerd onder de vlag "bestrijding van de mensenhandel", waarbij continu wordt gesteld dat mensenhandel hetzelfde zou zijn als gedwongen prostitutie. Dat is niet zo. Ook worden er niet "veel" hoeren gedwongen. Om precies te zijn: Er bestaan geen gefundeerde aanwijzingen dat er "veel" hoeren gedwongen worden. Ik heb dat onderbouwd met vele verzamelde bronnen.

Jouw bewering dat er "veel" gedwongen prostitutie voor zou komen en eveneens "veel" vrijwillige suggereert dat het om vergelijkbare grootheden zou gaan. Dat is een pertinente leugen. Het hoogste cijfer wat enigzins onderbouwd is is 10 % "mensenhandel". Maar dat is LANG niet allemaal dwang! De overgrote meerderheid werkt dus vrijwillig.

http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/06/hoeveel-meiden-worden...

Hier is het antwoord van Zondares op je beweringen:

Antwoord op: Hoge cijfers over dwang
http://zondares.blogspot.nl/2014/02/antwoord-op-hoge-cijfers-over-dwang....
Antwoord op: Maar de hulpverlening zegt
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/antwoord-op-maar-de-hulpverlening-ze...
Antwoord op: misleide danseresjes
http://zondares.blogspot.nl/2014/01/antwoord-op-misleide-danseresjes.html
Antwoord op: Mensenhandel is grote inkomstenbron voor maffia
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/antwoord-op-mensenhandel-is-grote.html

En nog wat belangrijke artikels van Z. en anderen, aangezien twee keer doorklikken blijkbaar te veel gevraagd is.

http://zondares.blogspot.nl/2013/03/razzias.html
http://zondares.blogspot.nl/2013/11/antwoord-op-je-moet-blij-zijn-met-di...
http://zondares.blogspot.nl/2013/09/antwoord-op-het-is-crisis.html
http://zondares.blogspot.nl/2014/04/mail-naar-de-tweede-kamer.html
http://zondares.blogspot.nl/2014/05/mensenhandel-in-en-buiten-beeld-ii.html

http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/06/hoeveel-meiden-worden...
http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/04/pooiers.html

http://www.fleurvanschaik.nl/het-verschil-tussen-loverboys-en-gedwongen-...
http://www.fleurvanschaik.nl/welke-motivaties-zijn-er-om-de-prostitutie-...
http://www.fleurvanschaik.nl/gaat-er-achter-die-glimlach-van-loverboymei...

http://marijkespraktijken.nl/2014/05/22/mensenhandel-bestaat/

http://maggiemcneill.wordpress.com/resources/frequently-told-lies/

------------

Aanvulling:

Wat er wel moet gebeuren:

- Mensenhandelwet afschaffen en (echte) gedwongen prostitutie vervolgen voor wat het is: ontvoering, bedreiging, geweldpleging, verkrachting ('by proxy'), beroving. Zònder te morrelen aan de bewijslast en het onschuldsvermoeden, en zonder het intimideren van vermeende slachtoffers en getuigen. Politie moet eerst bewijzen betrouwbaar te zijn om medewerking te kunnen krijgen.
- Reisagenten legaliseren, zodat oneerlijke contracten bij de rechter aangevochten kunnen worden.
- Vergunningsplicht afschaffen en prostitutie toestaan op alle bestemmingen (woon - winkel - bedrijfterrein).
- Stoppen met grootschalige controles.
- Optionele hulpverlening met behoud van privacy aanbieden, die is goedgekeurd door een panel van echte hoeren. Te denken valt aan coaching/counseling, weerbaarheidstraining, broodfonds e.a. zakelijke ondersteuning, uiteraard soa preventie etc.
- Discriminatie tegen hoeren aanpakken bij politie, gemeentes, belastingen, woningcorporaties, jeugdzorg en banken.
- Grote mate van zeggenschap aanbieden aan hoeren die zich organiseren, aanbieden om de oprichting van een vakbond te faciliteren met subsidie van het ministerie van Arbeid en met organisers van de FNV.
- Positieve propaganda over sekswerk in de media. Happy Hookers vieren als BN-ers. Het beroep de status geven die het verdient.

Berichten:
22-7 Decriminalise sex work to help control Aids pandemic, scientists demand
http://www.theguardian.com/society/2014/jul/22/decriminalise-sex-work-co...

22-7 Rip up prostitution law, says top Oslo politician
http://www.thelocal.no/20120622/rip-up-prostitution-law-says-top-oslo-po...

24-7 'Fatale beloften':
Er was weer een zogenaamde documentaire vol met stemmingmakerij en ongefundeerde cijfers. Het begon al met een volstrekt ongeloofwaardig verhaal van een jonge vrouw uit de Oekraïne die GRATIS een werkreis naar de VS aangeboden zou hebben gekregen. (Dus een cadeautje van 2000 dollar in een land waar het gemiddelde jaarloon nog lager is...) Wat voor werk haar aangeboden was zei ze niet. De talking heads waren allemaal van mensenhandelclubs: Radfems, (Gloria Steinem die prostitutie per definitie al gelijk stelt aan verkrachting), fundamentalistische christenen en migratiebestrijders (IOM). Pure haatpropaganda tegen sekswerk en migratie onder het mom dat sekswerkers en andere migrantenarbeiders zielige slaven zouden zijn die gered moeten worden. In werkelijkheid is het de bedoeling om de opties te vernietigen die mensen in arme landen nog hebben om door migratie een beter leven op te bouwen.

25-7 Zandpad één jaar dicht
Videocompilatie:
https://utrechtkrijgtspijt.wordpress.com/2014/07/24/zandpad-utrecht-1-ja...

Tweets van Caja van Tolie:
https://twitter.com/MssCayla
"Prostituees verkopen fantasieën maar geloven zelf niet in fantasieën. Utrecht's rode hart is voorgoed verdwenen" , "25 juli 2013 sloot het Zandpad met de belofte dat het zandpad snel weer zou openen. 25 juli 2014 geen prostitutie mogelijk tot medio 2016" , "4,5 ton was volgens gemeente te veel geld om voor tijdelijke locatie voor de dames van plezier te investeren." , "Nieuwe locatie 10 miljoen en blijkt de bodem ook nog vervuild te zijn. We gelooft nog in die nieuwe locatie behalve de politici?"

Het hoogste cijfer wat enigzins onderbouwd is is 10 %

Weer alleen de voor jouw positieve kant belichten, het is moeilijk in kaart te brengen en nauwelijks te vervolgen, dus dat cijfer stelt voor voor en tegenstanders van jouw punt niks voor.

"Maar dat is LANG niet allemaal dwang!"
Hoe weet jij dat? Dat bepaal jij eigenhandig omdat dat je goed uitkomt of wat?
Ipv het objectief te houden en te spreken over; dit cijfer stelt echter niks over wel of geen dwang, schiet je meteen weer in een denigrerende reflex die insinueert dat het allemaal wel mee valt waar jij wederom niks van weet ( ik ook niet, maar dat besef ik mij in elk geval)

Wat mij betreft gaan alle hulpverleners via harm reduction aan het werk, maar goed, ook daar moet inderdaad verder aan gewerkt worden, I agree.
Insinuatie dat ik gegevens doorgeef aan politie tja wat moet ik daar mee, gaan we die discussie voeren? Als ik daar in mee zou gaan; een insinuatie naar in jouw richting: Verdedig jij die klanten soms zo goed omdat je zelf bang bent gepakt te worden als je een gedwongen prostituee bezoekt waarvan je weet dat ze gedwongen wordt sex met jou te hebben?
Niet leuk die insinuatie? Vind ik ook niet van de jouwe, misschien kunnen de onderbuikgevoelens en steken onder water weg laten? Of anders open vragen stellen in die richting? Dingetje: wederzijds respect.

Wat weet zondares van gedwongen prostitutie? Zitten er dames bij die vanuit het buitenland hiernaartoe zijn gesmokkeld en gedwongen te werk gesteld?

Je loopt over onderbouwing te zeiken, maar mijns inziens onderbouw jij ook te weinig. Dus stop met zeiken en jezelf in de slachtofferrol plaatsen.
In een discussie zouden beide partijen iets kunnen opsteken. Juist omdat ik het grotendeels niet met je eens ben en je te veel voor de klant opkomt ipv de hoer reageerde ik, omdat ik wil weten of dat onderbuik gevoel klopt of niet en ik heb heel hard geprobeerd te vermijden dat uit te spreken, maar op zoek te gaan naar argumenten die ergens op gestold zijn. Blijkbaar waardeer je dat juist niet en dat is jammer, dan respecteer ik je toch niet.

Oh en over ik reageer niet op tijd terug voor meneer: sorry er is mijn leven meer dan indymedia, kom op zeg. Als je geen reactie meer wil van iemand moet je het vooral zo aanpakken ipv even kijken of er echt niet gereageerd wordt. En nee echt inhoudelijk reageren verder dan dit stuk gaat em niet meer worden ik vind je te gekleurd, te respectloos en je doet niet eens een poging om open te staan voor een andere visie, waarom zou ik dat dan in hemelsnaam wel gaan proberen?

Die beschuldiging van mij neem ik terug met excuus / meer

Sorry voor de beschuldiging van gegevens doorgeven. Die neem ik terug. Ik had de feiten niet goed op een rijtje. Ik ging er van uit dat alle prostitutie-hulpverleners al wettelijk verplicht zijn om signalen mensenhandel door te geven en dat jij dat dus ook doet. Maar toen ik ging zoeken naar het bewijs bleek het niet te kloppen. Ik heb dus een grote fout gemaakt. Mijn excuus daarvoor.

Wel is het waar dat organisaties die aangesloten zijn bij de netwerken mensenhandel oftewel de zgn. ketenpartners dit doen.1) Mijn beschuldiging is dus niet helemáál uit de lucht gegrepen maar geldt niet voor ALLE hulpverleners.

Ik besef dat het mijn zaak geen goed doet als ik protesteer tegen valse beschuldigingen om me daar dan zelf aan te bezondigen, evenmin als de zaken erger voor te spiegelen dan ze toch al zijn de zaak vooruit helpt. Maar ik deed dit uiteraard niet expres. Mijn gedachtenkronkel zal er mee te maken hebben dat ik zelf zeer slechte ervaringen in deze richting heb met hulpverleners.

--------------

Ik heb geen standpunten "voor de klant 'in plaats van' voor de hoer". Ik ben voorstander van vrije hoererij en een van de weinige klanten die zich als zodanig bekend heeft gemaakt. NAMENS 'de klant' klaag ik alléén maar de maatschappij aan dat die ons zo zeer buitensluit dat een groep van een miljoen of meer helemaal buiten deze discussie over hun eigen leven is geplaatst omdat iedereen vreest voor discriminatie.

Ik vind dat de georganiseerde hoeren het eerste en laatste woord zouden moeten hebben en dat de klanten en andere bij de sector betrokkenen ook een woordje moeten mogen meespreken. In de hoer-klant relatie moet de hoer absoluut de baas te zijn.

Voor zover dat nu niet volledig het geval is zal dat het bij een volledige legalisering wel snel zijn want dan beginnen vele hoeren met grotere of kleinere coöperaties hun eigen kast, kiezen zij hun eigen beveiligers, en stellen zij de norm wat betreft issues als grenzen en safe sex.

Ik draag standpunten uit waar onder activistische hoeren en hun medestanders consensus over bestaat:

1 De sluiting van het Zandpad + HBstr was zeer verkeerd, juist ook voor het verklaarde doel, de dames beschermen tegen misstanden.

2 Het wetsvoorstel WRP en het plan Seegers C.S. zijn zeer verkeerd. Dit zijn repressieve plannen die de misstanden zullen vergroten die zij zeggen te willen oplossen.

3 De huidige aanpak van mensenhandel werkt averechts en veroorzaakt ernstige problemen.

Over de verdere formulering van punt drie is onenigheid. Ik ben het doorgaans met Zondares eens hierover, die best aanhang heeft.

Standpunten "voor de klant 'in plaats van' voor de hoer" bestaan niet, en ik heb zeker niet zoiets verzonnen.

Je hoeft verder niet met mij in discussie uiteraard.
Dat is een optionele service bij mijn artikels ;)

Ik hoop alleen maar dat je de bronnen die ik heb opgegeven gaat lezen en dat zij je misschien nog kunnen overtuigen.

En met Felicia Anna kan je misschien zelfs zaken doen, als je haar wèl kan respecteren, want zij heeft recentelijk haar focus verlegd en wil nu zelf een mensenhandelclub beginnen. M.i. een vergissing van haar, maar het komt in ieder geval tegemoet aan jouw bezwaar. Je zou zomaar kunnen denken dat ze hier meegelezen heeft, al kan het ook zijn door discussies die ze met anderen heeft gehad.

Je bent namelijk niet de enige die ons verwijt de mensenhandel te ontkennen.

http://achterhetraamopdewallen.blogspot.nl/2014/07/de-tegenpartij.html

--------------

Hoe weet ik dat de HOOGUIT 10 % mensenhandel die enigzins aannemelijk is gemaakt LANG niet allemaal dwang is?

(Aanvullend op de uitleg van Z en FA, dat kan ik niet allemaal samenvatten nu, zie de eerder gegeven links.)

Simpel. De definitie van mensenhandel omvat immers zoveel méér dan dwang:

- Mensenhandel is iemand die dakloos is of schulden heeft aan een baan als hoer helpen.
- Mensenhandel is aan je vrouw voorstellen om te gaan hoeren om de gezamenlijke financiële problemen op te lossen.
- Mensenhandel is je vrouw op een of andere manier helpen met haar werk als hoer.
- Mensenhandel is huiselijk geweld binnen de relatie van een hoer.
- Mensenhandel is iemand uit het buitenland een lening geven en/of de reis te organiseren om hier te gaan hoeren.

Dit is allemaal discriminatie, want als je voor "hoer" een ander beroep invult is dit allemaal niet strafbaar meer. (Behalve huiselijk geweld als zodanig, wat echter zelden zal worden vervolgd zonder aangifte, in tegenstelling tot mensenhandel waarbij juist veel hoeren tegen hun wil tot slachtoffer worden verklaard of gedwongen.)

Jouw continue koppeling van mensensmokkel met dwang is volledig onterecht. Natuurlijk kan de combinatie wel voorkomen, maar door de informatie van Felicia Anna (een 100 % vrijwillige dame, die echter wettelijk gezien een slachtoffer van mensenhandel is omdat ze geholpen is om hier aan de slag te komen) en van Zondares ben ik er volledig van overtuigd dat het merendeel van de reisagenten ook echt alleen maar dàt is. Gewoon een eerlijk beroep dus, (net zoals wiet kweken,) wat volstrekt ten onrechte is gecriminaliseerd.

Zondares heeft een groot onderzoek gedaan onder haar collega's waaronder ook dames die met/voor pooiers en reisagenten werken:

http://zondares.blogspot.nl/2012/08/dwang-1.html
http://zondares.blogspot.nl/2012/08/dwang-2.html
http://zondares.blogspot.nl/2012/08/dwang-3.html

Zij heeft gezocht naar dwang en heeft inderdaad drie dames gevonden die volgens haar gedwongen waren geweest:

http://zondares.blogspot.nl/2014/03/echte-dwanggevallen.html

Tenslotte:

"Wat mij betreft gaan alle hulpverleners via harm reduction aan het werk ... ook daar moet inderdaad verder aan gewerkt worden, I agree."

Leuk, maar afgezien van het begrip wat ik ongelukkig vind omdat het toch sekswerk met 'harm' associeert, is het zo dat de politiek die jij nu steunt juist de misstanden verergert. De misstanden worden juist veroorzaakt door alle criminalisering: i.c. de vergunningplicht en de mensenhandelwet.

Zoals ik al schreef in mijn artikel: "De politiek zegt hoeren te willen beschermen ... maar dat doe je dus niet door hun werkplekken af te nemen maar door hen werkelijk serieus te nemen en daarmee vertrouwen op te bouwen."

Ik zal politici en hulpverleners en aanverwanten pas serieus gaan nemen als zij de activistische hoeren meekrijgen voor hun plannen. Of liever andersom natuurlijk!

Ik houd vooral de politiek verantwoordelijk voor wat ik een rampzalig beleid vind, maar ook hulpverleners die dit steunen en daarmee m.i. tegen het belang van hun doelgroep in gaan die klaag ik ook aan.

Gegroet!

noot:

1: Bron Comensha rapport (8% v.d. meldingen komt van netwerken) en het eerder gelinkte artikel van Z. 'Antwoord op: maar de hulpverlening zegt', waarin ze schrijft: "Het ligt er ook aan dat we die clubs niet echt kunnen vertrouwen. Niet omdat de hulpverleners die daar werken onbetrouwbaar zijn, maar juist omdat de gemeente aan de touwtjes trekt. En je weet dus niet waar je informatie terecht gaat komen. Ik ben niet de enige, er hebben meer meiden plotseling op hun neus gekeken omdat de gemeentecontroleur dingen wist waarvan je dacht dat ze er discreet over zouden zijn bij de hulpverlening." en "Maar in de grote steden is de GGD tot ketenpartner gemaakt, en dat houdt helaas in dat je niet meer in vertrouwen met ze praat. Wat je zegt komt bij de mensenhandelgeilers terecht, en voor je het weet heb je problemen."

Goed artikel + 2 berichtjes

Goed artikel van Carmen Kleinegris (voorm. hulpverlener) over plan Seegers C.S.
24-7 Niet de prostituée maar de prostitutiesector wordt misbruikt
http://netkankerenzo.blogspot.nl/2014/07/niet-de-prostituee-maar-de.html

Geen MH, toch stemmingmakerij, weer 3 dames de klos
23-7 "illegaal Bulgaars sekshuis" 'opgerold'
http://www.dichtbij.nl/rotterdam-centrum-noord/regionaal-nieuws/artikel/...

Hella D. kwam er goed af. Duur is het wel...
23-7 Prostitutie controle
http://helladoetseks.wordpress.com/2014/07/23/prostitutie-controle/

Stigma en verdenking

Door het stigma rond sekswerk en de verhalen over mensenhandel is het voor mij onmogelijk hier op indymedia een serieus artikel te plaatsen. De kans dat ik mijn identiteit prijsgeef is te groot. De kans dat ik een vervolging voor mensenhandel over mij afroep is te groot. Dat is niet omdat ik geld verdien aan sekswerk, maar omdat ik bevriend ben met sekswerkers en dat weet.

Bedankt + Aanvullingen

Bedankt voor je bericht. Het illustreert wel wat ik probeer duidelijk te maken over de mensenhandelwet: Die bereikt precies het tegenovergestelde van wat de verklaarde bedoeling er van is. Sekswerkers en hun vrienden durven zich niet uit te spreken omdat ze bang zijn voor de politie. Dit terwijl ze helemaal niks verkeerds doen. Maar toch kan je problemen krijgen voor het minste of geringste zoals onderdak bieden, geld uitlenen of samen de grens passeren. Daarom zullen ze zich ook wel tien keer bedenken als ze op de hoogte zouden zijn van echte erge dingen om daarvan melding te maken of aangifte te doen.

Ik hoop dat je je bedenkt over een artikel. Je hoeft toch niet specifieker te worden dan je al geweest bent om in het algemeen je mening te geven hierover?

-------------

Aanvullingen:

Commentaar van SlowWalker op Hookers.nl:
29-7 Over uitspraak sluiting Zandpad
http://www.hookers.nl/showthread.php?t=273801&s=5d696d7a7b754c03520d46c7...
26-7 Over plan Seegers C.S.
http://www.hookers.nl/showthread.php?t=281925&s=80c9c2b1188a3b74c6500522...

17-7 9 Stereotypes Sex Workers Are Tired of Hearing
http://mic.com/articles/93804/9-stereotypes-sex-workers-are-tired-of-hea...

Gisteren was het internationale anti-mensenhandeldag van de VN. Hierbij de verklaring van La Strada (niet de slechtste mensenhandelclub):
30-7 #RespectRights - LSI statement on World Day against Trafficking in Persons
http://lastradainternational.org/news-publications/respectrights-lsi-sta...

De roep om decriminalisering van sekswerk neemt toe:
27-7 Decriminalise sex work to stop HIV, says former Health Secretary Lord Fowler
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/...

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech