(Am*dam) VluchtMarkt Eviction

Nieuws, gepost door: nn op 03/07/2014 07:10:02

Wanneer: 03/07/2014 - 21:03

The Vluchtmarkt (Ten Katestraat 61-63) has lost the court case against the state, and it will be evicted next Tuesday, July 8.

The verdict of the Vluchtmarkt court case (https://www.indymedia.nl/node/23548) is negative. The judge argued that although the people who live in the squatted buildings are undocumented migrants who have no right to work, to welfare and to a roof, this is a social problem that does not have to fall on the backs of private owners.
The judge evaluated the 'proportionality' of interests between the squatters and the owner, and ruled that the owner has the right to access its properties at any time.
Moreover the judge argued that Rochdale has showed consistent plans to renovate the buildings. However Rochdale has let these properties rot for years, and the only plans presented concern basic mantainance of the structure of the buildings. This means that after the eviction not only a large number of (undocumented) people will be on the streets agains, but also that these buildings will remain empty for much longer.

The costs of the court case, € 1.300, will have to be payed by the migrants: if you want to donate or to organise a benefit, please contact: vluchtmarkt@squat.net

The police has announced that the eviction will take place next Tuesday, July the 8th.

Tomorrow the court will rule also about the VluchtHaven, the former prison on the Havenstraat given by the mayor as a temporary shelter. The refugees had to leave the buildings on June the 1st, but they refused to go back to the streets, and the mayor brought them to court (https://www.indymedia.nl/node/23350). If also this case will be lost, the VluchtHaven will be evicted on the same day as the VluchtMarkt, Tuesday the 8th.

On other media:
http://www.at5.nl/artikelen/130578/asielzoekers-moeten-weg-uit-vluchtmarkt
http://www.nu.nl/binnenland/3818992/asielzoekers-moeten-vluchtmarkt-verl...

Previous posts:
https://www.indymedia.nl/node/23532
https://www.indymedia.nl/node/23082
https://www.indymedia.nl/node/23548Wie: 
nn

2 belangrijke passages uit de beoordeling van de rechter:

4.8. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat het in 4.5 genoemde
criterium niet uitsluit dat zwaarwegende belangen aan de kant van de
krakers ertoe zouden kunnen leiden dat de belangenafweging voor beperkte
tijd in het voordeel van de kakers kan uitvallen. Eisers hebben zich er
in dit verband op beroepen dat zij uitgeprocedeerde asielzoekers zijn
die willen meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst maar
feitelijk niet naar dat land kunnen worden uitgezet omdat dat land geen
"laissez passer" afgeeft. Eisers wijzen erop dat zij vanwege hun status
van uitgeprocedeerde asielzoeker geen aanspraak kunnen maken op sociale
voorzieningen, niet mogen werken en niet kunnen voorzien in hun eigen
onderdak, voedsel en kleding. Naar het oordeel van de
voorzieningerechter leiden deze omstandigheden echter niet tot een
belangenafweging in het voordeel van eisers. Dat eisers als
uitgeprocedeerde asielzoekers geen aanspraak kunnen maken op sociale
voorzieningen en zijn aangewezen op opvang in een vrijheidsbenemende
setting zijn schrijnende omstandigheden, maar een verlenging van hun
verblijf in de gekraakte woning voor beperkte tijd biedt - wegens het
ontbreken van uitzicht op wijziglng van die omstandigheden - hiervoor
geen oplossing. Het gaat hier bovendien om een niet onaanzienlijk
maatschappelijk probleem, dat niet eenzijdig dient te worden afgewenteld
op de schouders van huiseigenaren die hun pand op enig moment
(tijdelijk) niet gebruiken.

4.7. Ten aanzien van de proportionaliteit overweegt de
voorzieningenrechter dat, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan
door de Staat, eisers niet aannemelijk hebben gemaakt dat de aangezegde
ontruiming zal leiden tot langdurige leegstand, zonder enig uitzicht op
verandering in die situatie. De Staat heeft haar stelling dat concrete
plannen bestaan om de betreffende appartementen te verbouwen met stukken
onderbouwd. Dat geen aannemingsovereenkomst is overgelegd
maakt dit niet anders. Ook de omstandigheid dat in 2009 al plannen
bestonden voor de panden, maar dat daaraan destijds geen uitvoering is
gegeven, doet aan het voorgaande niet af. De Staat heeft voldoende
toegelicht dat de plannen thans concreet zijn en dat het project
vertraging heeft opgelopen door (onder meer) de economische crisis.
Anders dan eisers hebben aangevoerd, volgt uit deze stukken niet dat het
slechts zou gaan om werkzaanheden aan het dak en de gevel en dat het
daarom niet noodzakelijk is dat eisers de appartementen verlaten. In de
overall planning staan immers, naast de werkzaamheden aan dak en gevel,
inpandige werkzaamheden vermeld. De stelling van eisers dat de eigenaar
en/of de Staat geaen enkel belang zouden hebbenbij ontruiming en dat
ontruiming zal leiden tot langdurige leegstand, is dan ook niet
aannemelijk geworden.Wie: 
nn

Ook de bewoners van de opvang in de Havenstraat hebben vanmiddag een negatieve uitspraak van de voorzieningenrechter in Amsterdam gekregen. Het vonnis is direct betekend, de gemeente laat er geen gras over groeien. Er is nu 4 dagen de tijd om de voormalige gevangenis aan de Havenstraat te verlaten.

Bewoners kunnen volgens de rechter nog wel ieder individueel opnieuw een aanvraag bij de gemeente doen om aanspraak te maken op alternatief onderdak. De stad moet een ruimer criterium hanteren voor het beoordelen van deze aanvragen, gezien o.a. een recentelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (een zaak tegen de gemeente Utrecht). Maar deze procedure moeten de mensen klaarblijkelijk op straat afwachten. De rechter heeft bepaald dat de gemeente geen collectieve opvang hoeft te bieden aan de huidige bewoners van de Havenstraat.

Advocaat Pim Fischer heeft een schorsing aangevraagd van de beslissing en gaat in hoger beroep tegen de beslissing. De kans is echter groot dat het begin volgende week op een ontruiming aankomt.

https://nl-nl.facebook.com/WijZijnHierWie: 
No Borders

In een brief aan de mensen van de Vluchthaven kondigt vdLaan aan dat hij donderdag 10 juli gaat ontruimen en dat iedereen die binnen is dan wordt opgepakt door de vreemdelingenpolitie.

Tenzij het appel van de advocaat nog een schorsende werking krijgt of tijdig wordt behandeld en gewonnen, is dat het dus: Donderdag 10 juli.Wie: 
nn

(english below) De Vluchtmarkt wordt dinsdag aanstaande ontruimd. De bewoners moeten in de ochtend de panden aan de Ten Katenstraat verlaten. Inmiddels is er voor de meeste van de bewoners reeds tijdelijk onderkomen gevonden bij supporters, vrienden en sympatisanten. Het mag duidelijk zijn dat dit wederom totaal geen houdbare situatie is, maar voorlopig zijn de vluchtelingen weer even uit de brand.

Waar wel nog dringend behoefte aan is, is mensen die morgen (maandag) tijd hebben om te helpen met uitzoeken en sjouwen van spullen en vooral mensen die transport hebben of een mogelijkheid om tijdelijk spullen op te slaan. Het gaat om ovens, koelkasten, wasmachines, televisies, matrassen en persoonlijke spullen. Deze spullen zijn de afgelopen maanden met veel energie gevonden, of gedoneerd door sympathisanten.

Het is pijnlijk om de panden te verlaten, die in de afgelopen tijd van een ware bouwval zijn omgebouwd tot mooie kamers waarin de mensen zich echt thuis voelden. Met pijn in het hart laten de vluchtelingen deze plek achter. Het zou een kleine verlichting van de pijn zijn, als ze hun verzamelde spullen wel ergens kunnen opslaan.

Plek of transport? Bel Mouthena: 0685602714.

- - -

The Vluchtmarket will be evicted coming Tuesday. The people have to leave their houses at the Ten Katenstraat in the morning. In the mean time for most of the inhabitants temporary accomodation has been found with supporters and friends. This is absolutely no sustainable situation but at least the first emergency is lifted.

What is still needed at the moment are people who have time to pass by tomorrow (Monday) to help selecting and carrying stuff and especially people who can offer transportation or temporary storage. It concerns ovens, fridges, washingmachines, tv's, matresses and personal belongings. All these things have been gathered tha last months with a lot of effort, or they have been donated by supporters.

It is very painful to leave this place, that was transformed from a ruin to a nice place to live, with comfortable rooms, where the refugees really felt home. Sadly the refugees leave this place behind. It would be a small relieve if they could keep the things they gathered somewhere.

Storage or transport available? Call Mouthena: 0685602714.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech