Collectief Kokopelli op weg naar een overwinning op de Europese zaden-regelgeving

Hier kun je discussieren over Collectief Kokopelli op weg naar een overwinning op de Europese zaden-regelgeving.
Dit verbod zou onder andere ingaan tegen de vrijheid van ondernemerschap en het gelijkheidsbeginsel. Er werd vastgesteld dat het aan die lijst toevoegen van een soort niets te maken heeft met de gezondheid de planten of veiligheidsrisico's voor de consument en dat boeren zelf zouden moeten mogen bepalen wat voor variëteiten ze verbouwen.

Nu even als moeilijke zin de conclusie van die Advocaat Generaal: "Het in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2002/55/EG vastgestelde verbod om zaaizaad van rassen te verkopen die niet aantoonbaar onderscheidbaar, bestendig en voldoende homogeen zijn, noch in voorkomend geval voldoende cultuur- en gebruikswaarde hebben, is ongeldig wegens schending van het evenredigheidsbeginsel, de vrijheid van ondernemerschap van artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het vrij verkeer van goederen van artikel 34 VWEU en het gelijkheidsbeginsel van artikel 20 van het Handvest."

Alleen moeten we hier niet vergeten dat dit geen uitspraak is van de rechter, maar slechts het pleidooi van de advocaat generaal. Wanneer de uitspraak volgt is niet bekend.

Als ook de uitspraak in het voordeel van Kokopelli uitvalt zou dit zeer goed nieuws zijn. Niet alleen voor dit fantastische collectief uit Frankrijk, zij werden aangeklaagd omdat ze door gingen met het verkopen van hun bijzondere variëteiten groente en fruit. Die lijst werkt vooral in het voordeel van de grote zaadbedrijven. Voor kleine bedrijfjes, collectieven of boeren met eigen zaadgoed is het vaak te duur en te moeilijk om een variëteit op die lijst te krijgen. Veel, vaak oude en regionale, soorten zijn bovendien niet homogeen genoeg om te voldoen aan de eisen. Voor de boer hoeft deze diversiteit binnen een soort helemaal geen probleem te zijn en op de langere termijn maakt dit een plant juist minder kwetsbaar tegen plagen. Het zijn vooral de groothandel en verwerkende industrie die eisen dat een product er altijd precies hetzelfde uitziet. En grote zaadbedrijven als Monsanto, Syngenta en DuPont, met hun patenten en zadenbanken, willen het alleenrecht zonder concurrentie van al die 'oude' en 'gekke' soorten.
Het vasthouden aan deze strikte lijst zou zeer nadelig zijn voor de agro-biodiversiteit. Het maakt daarom niet zoveel uit welke argumenten deze advocaat generaal gebruikt, als Kokopelli deze zaak maar wint, deze beperkende zadenlijst verdwijnt en alle bijzondere groente- en fruitsoorten weer geteelt en verkocht mogen worden.

Kokopelli zal op 10 maart ook met een stand aanwezig zijn bij de 'Reclaim the Seeds' zadenbeurs in Amsterdam.

links:
tekst advocaat generaal:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118143&pa...
Website Kokopelli: http://www.kokopelli.asso.fr
Website Reclaim the Seeds zadenbeurs: http://www.reclaimtheseeds.nl


Re: Collectief Kokopelli op weg naar een overwinning

Mischien snap ik het niet. Maar er is ook nog zoiets dat uitheemse soorten inheemse verdringen. Daar wordt hier niets over gezegd en is zeker iets om rekening mee te houden. En het makkelijk gebruik maken van vrije handel. Soms wordt het gebruikt alszijnde schadelijk voor de wereld wat het ook ten alle tijde is. Maar hier gooien jullie dat weer in de strijd voor eigenbelang beetje hypocriet. En ik hoop ook dat jullie weten waar jullie met de zaden mee bezig zijn. Het kweken van een kropje sla is heel wat anders als het kweken van zaden van een kropje sla. Als je dat niet goed doet verzwak je het ras alleen maar en daar is de wereld ook niet bij gebaat.

lekker kritisch

De oorspronkelijke post gaat inderdaad niet in op het verdringen van inheemse soorten. Maar daar gaat het uiteindelijk ook over: als er nog maar een beperkte lijst met toegestane gewassen wordt gehanteerd dan verdringen die gewassen vervolgens de vele lokale inheemse soorten voedselgewassen. Ook andere wilde gewassen in de natuur kunnen verdrongen worden door 'exoten', al dan niet op zo'n lijst. Dat probleem staat verder los van het punt waar die rechtzaak over gaat.
Daarnaast is Kokopelli helemaal niet voor vrijhandel. De Franse justitie voert al jaren een juridische strijd tegen ze omdat ze doorgaan met wat ze altijd al deden: 1000-en soorten groente en fruit in stand houden en verkopen (om het hoofd als collecief boven water te houden, niet om rijk van te worden). Het zijn juist de grote bedrijven die lobbyen voor die europese regels; ze willen met de huidige vrijhandel dezelfde eenheidsworst over de hele wereld willen verbouwen verhandelen en verwerken. En nu pakt een officier van justitie (hier dus een advocaat generaal genoemd) deze argumenten en wetsartikelen erbij. Niet eens Kokopelli zelf. Het is dus zeikerig om Kokopelli hier van hypocricie te beschuldigen. "Sorrie, we willen deze rechtzaak niet winnen want we zijn het niet eens met sommige van jullie wetten." Ga vooral je gang als je zelf nog een keer voor het gerecht staat.
Over het verzwakken van gewassen: gewassen worden vooral kwetsbaar als je een te geringe genetische diversiteit hebt. Dan kan het zich niet meer aanpassen aan plagen. Door die diversiteit in stand te houden spreidt je het risico en kun je juist verder met de variëteiten die bestand bleken te zijn tegen een ziekte en vaak beter passen bij de lokale omstandigheden.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech