Het daghet in het Zeeuwsche

Hier kun je discussieren over Het daghet in het Zeeuwsche.
De zogenaamde ‘tegenprestatie’ in de vorm van onbetaalde ongeschoolde arbeid die gemeenten sinds 1 januari van dit jaar van bijstandsgerechtigden mogen eisen in het kader van de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is voor deze gemeenten geen verplichting die hun van regeringswege is opgelegd. De maatregel valt onder de gemeentelijke beleidsvrijheid en is voor de gemeenten dus facultatief. Hun ambtenaren hoeven dus niet eens ambtelijke ongehoorzaamheid aan de dag te leggen om bijstandsgerechtigde burgers daar niet mee te kwellen.

Niettemin werken veel gemeenten van harte mee aan deze maatregel van staatssecretaris De Krom (VVD), die gekarakteriseerd kan worden als erg populistisch van aard en vooral bedoeld om te scoren bij de zogenaamde ‘Hardwerkende Nederlander’ ('Henk & Ingrid'). Zo liet een gemeente als - nota bene - Arnhem, dat voor zijn gedwongen tewerkstellingsbeleid reeds door de rechter op zijn vingers is getikt in de zaak Bennie Beck, al ruim voor de jaarwisseling, toen het wetsvoorstel nog maar amper door de Eerste Kamer was en terwijl andere gemeenten klaagden over de veel te korte tijd die zij kregen voor de invoering van de nieuwe wet - weten helemaal klaar te zijn voor de implementatie van het nieuwe beleid en bereid te zijn dit nog verder aan te scherpen.

Een van de braafste jongetjes van de klas is ook de Gelderse gemeente Druten, dat, blijkens een bericht uit de Gelderlander van 15-12-2011, een uit tot deze vorm van arbeid gedwongen bestaand ‘zwerfvuilteam’ van bijstandsgerechtigden heeft, dat straten en plantsoenen schoonhoudt.

Toch schijnt er hier en daar ook een enkele gemeente te bestaan die principiële bezwaren heeft tegen het door De Krom ingevoerde beleid, dat immers strijdig is met tal van internationale verdragen die gedwongen arbeid verbieden.

Zo meldde de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) onlangs (9-1-2012) dat de gemeente Terneuzen “heeft besloten geen gebruik te maken van deze wet. De gemeente schaart de maatregel onder de noemer ‘dwangarbeid’ en voert aan dat veel van haar cliënten niet in staat zijn om te werken.”

De volgende dag kwam de PZC uitvoerig terug op het bericht en liet een hoge ambtenaar van de afdeling Sociale Zaken aan het woord: ‘“Vooralsnog gaan we geen dwangarbeid toepassen”, zegt Jeroen Becker. De Teamleider Werk en Inkomen noemt de maatregel ‘heel populistisch’. Het appelleert aan het gevoel van ‘ik vind dat ze maar moeten gaan werken’. Maar dit zijn vaak zorgbehoeftige cliënten. Deze maatregel is bijna niet uit te voeren. Zelfs de discussie wie er onder moeten vallen, is niet goed gevoerd.”

In Zeeland lijkt het licht van de menselijkheid voor het eerst weer door te dringen in de hoofden van lokale beleidsmakers. Leve de gemeente Terneuzen!


Langdurig in de Bijstand = gek ?

De interessante bijdrage roept bij mij vragen op. De als een " hoge " ambtenaar opgevoerde Jeroen
zou hebben gezegd dat Bijstanders in Terneuzen vaak " zorgbehoeftig " zijn. Ik heb daar bij gemengde gevoelens. Uit eigen ervaring als langdurig Bijstand afhankelijk weet ik langdurig afhankelijk van de Bijstand betekend voor mensen in de politiek werkgevers mensen die niet verder willen kijken dus of lang in de gevangenis gezeten of lang in een inrichting of een verleden als junk. Je moet als Bijstander dus voortdurend tegen vooroordelen vechten. Bovendien zijn er naar mijn idee te veel maar mee gegaan in de pogingen van sociale diensten om Bijstanders ( deels ) arbeids ongeschikt te laten verklaren. Met name die Bijstanders zelf. Ik heb me daar altijd tegen verzet tegen die pogingen zo van me af te komen en met succes.
Daar zit en zat trouwens wel een prijs aan als je als " lastig " wordt ervaren door een gemeente.
Als je verhuist naar een andere gemeente dan kan het gebeuren zo weet ik uit eigen ervaring dat er zonder je medeweten een vuil lasterlijk verhaaltje over je wordt verteld door de soos van de gemeente
van waar je vertrekt aan de soos van je nieuwe woon plaats. Ik kwam daar toevallig achter via via.
Ik zou kortom wel eens wat reacties van Bijstanders uit Terneuzen willen op het verhaal van " Jeroen " de hoge ambtenaar. Ik geloof niet zo in " hoge ambtenaren " maar ken de situatie in Terneuzen niet. Mogelijk zijn de Bijstanders daar al in grote getalen naar andere gemeenten weggepest door het beleid in Terneuzen ? Of door de mentaliteit van dorps of moet ik zeggen stads genoten waarschijnlijk gristelijk
als de pest met dito arbeids ethos en overdraagzaamheid. Tot slot nog mijn vraag om jullie aandacht voor mijn nieuwe initiatief in het kader van betaald werk voor Bijstanders :
http://www.wix.com/veganfoodini/4u
Kom op Bijstanders en anderen laat me niet in de steek. Vast bedankt voor jullie moeite en inlevings vermogen.
Groeten van Raymond.

wachtgeld

Ik kan niet wachten om de eerste bestuurders met wacht geld aan de dwangarbeid te zetten en gedwongen te laten verhuizen...

Bijstand naar €1500

Als je moet werken voor de bijstand, dan mag die bijstand best naar €1500,- in de maand. Werken moet immers lonen.

Update 100 % Vegan initiatief. Afz. Raymond.

De Arme kant van Nederland afdeling Friesland zegt na vergadering vandaag 16 januari 2012: " het behoort niet tot de doelstellingen die we van uit de Provincie ( ! ) hebben om jou initiatief op wat voor manier dan ook te helpen. Ga maar naar de gemeente ". De gemeente dat is wel de laatste plaats if ever waar ik naar toe wil. Ik had eerlijk gezegd geen hoge verwachtingen van De Arme Kant. Ik ben niet uitgenodigd om mijn plan mondeling toe te lichten terwijl ik dat wel had gevraagd. Ik weet absoluut niet hoe de vergadering mijn plan heeft besproken wat voor info ze hadden. Ik kreeg alleen maar een telefoontje met de info die ik je al heb gegeven namelijk dat ze niet willen bijdragen op wat voor manier dan ook. De dame van de Arme Kant die me belde met het slechte nieuws heeft veel vertrouwen in de gemeente ze heeft er zelf gewerkt zo vertelde ze me..... De dogmatische houding van dergelijke clubjes doet Bijstanders doet de armen schade vind ik. Ook daar viel niet over te praten met de dame.
Zie ook mijn Blog : http://www.wix.com/veganfoodini/4u/apps/blog

Raymond.

[spam deleted]

[spam deleted]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech