Weer actie van Adbusting Team Tilburg

Hier kun je discussieren over Weer actie van Adbusting Team Tilburg.
Internationale reclamebedrijven bepalen samen met vermogende bedrijven het straatbeeld van Nederland. JCDecaux zegt in reactie op onze eerste actie ook dat “klanten veel geld betalen voor deze uiting”. Dit zijn onze straten niet die van het kapitalisme!

Zie verder Adbusting Team Tilburg op de website van Weldaad, ook voor meer foto’s.


Straat reclame lijkt mij

Straat reclame lijkt mij achterhaald. Internet is de manier tot be-invloeding " profiling " gericht adverteren via info die gebruikers van Internet geheel vrijwillig - vaak niet altijd - geven via met name social networking sites als Hyves een vrij kleine vergeleken met Facebook enz. Maar goed je hebt nog een mogelijkheid om pop ups uit te zetten enz.

je kan ook de computer niet

je kan ook de computer niet aanzetten, terwijl het straatbeeld, daar heb je niet in te kiezen. en steeds meer wordt dat gedomineerd door commercie, sexisme en kapitalistische logica. het is een onderschatting om te stellen dat reclame overschat wordt

Re: Weer actie van Adbusting Team Tilburg

geweldig! Moeten we meer doen. Ga meteen nadenken.

directe versus symbolische actie

geweldige actie , alleen is dit geen directe actie , de term directe actie wordt de laatste jaren steeds steeds meer foutief gebruikt. Directe actie wil niet simpel wel illegale of strafbare of gewelddadige of strafbare actie zeggen . Direct wil zeggen dat er direct actie gevoerd wordt tegen wat men wil stoppen , bijvoorbeeld sabotage op de werkvloer als anti-kapitalistische directe actie of het stoppen van neo-nazi demonstraties als voorbeeld van antifascistische directe actie . Dit in tegenstelling tot de symbolische actie die door middel van symbolen of symbolisch geladen handelingen (bijvoorbeeld graffiti op een muur of een ludieke protest actie ) iets probeert duidelijk te maken , veranderen , etc. Dit is een belangrijk verschil omdat binnen het anarchisme vaak over directe actie gesproken wordt en dit omdat het de effectiefste lijkt/is om voor het anarchisme of tegen de bestaande uitbuiting en onderdrukking te vechten , als de term directe actie echter altijd gebruikt wordt bij elke actie die gewoon illegaal is dan gaat een groot deel van de boodschap verloren want het uiteindelijke doel is zoals op de foto's te zien de afschaffing van het kapitalisme en een halt aan de reclame in het straatbeeld en een discussie over de (symbolische) inhoud van die reclame , deze einddoelen wil men symbolisch bereiken , door leuzen , opschriften , woorden en taal is natuurlijk het het symbolisch systeem bij uitstek om deze symbolische strijd te beslechten... Get it ? Goed bezig daar in elk geval en nog veel succes !

Leg even uit, in welk opzicht

Leg even uit, in welk opzicht is het aanpassen van het straatbeeld (en daarmee de eigen leefomgeving) geen directe actie?
Je zegt het eigenlijk zelf al: "Direct wil zeggen dat er direct actie gevoerd wordt tegen wat men wil stoppen". Klaarblijkelijk wou men straatreclame een halt toeroepen en is dat op bijzonder directe wijze gebeurd.

vanuit een bepaalde optiek is

vanuit een bepaalde optiek is het inderdaad een directe actie ,maar volgens mij is het doel en de uitwerking van deze actie symbolisch , men gebruikt symbolische tekens (taal , afbeelding , ...) om de voorbijgangers iets duidelijk te maken. Op zich niets mis mee maar je kan toch moeilijk volhouden dat deze actie direct heeft ingegrepen in de structurele oorzaken van de commercialisering van de leefwereld en de verheerlijking van de consumptie maatschappij en in die zin is het niet direct voor mij . Belangrijker lijkt me echter of we vandaag de dag nog wel kunnen spreken van directe actie in deze wereld van geglobaliseerd en gedigitaliseerd kapitalisme , de oude vormen van directe actie lijken steeds meer een dweilen met open kraan te zijn ( jan kan moeilijk elk bilboard ter wereld eigenhandig gaan beschilderen of afbranden) en het wordt tijd dat me onze eigen actie methodes eens grondig gaan analyseren want als de wereld veranderen naar een anarchistische of op zen minst anti/post kapitalistische maatschappij ons werkelijke doel is moeten we ook kunnen toegeven dat sommige dingen werken en andere niet . anders kunnen we net zo goed stellen dat actie voeren een uiting van geldingsdrang is ipv een poging daadwerkelijk iets te veranderen. ps: nog maar eens herhalen dat ik de actie steun en dat dit geleuter slechts bedoeld is om een inhoudelijke discussie te beginnen die beter offline met gelijkgestemden gevoerd wordt...

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech