Kerstboodschap 2011/Voor wie geen plaats is in de herberg

Hier kun je discussieren over Kerstboodschap 2011/Voor wie geen plaats is in de herberg.

KERSTBOODSCHAP 2011/VOOR WIE GEEN PLAATS IS IN DE HERBERG

Deze overdenking is opgedragen aan vluchtelingen en andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen, voor wie geen plaats is in de herberg

Geachte Redactie en lezers van Indymedia,

HET JAAR NUL
HET KIND IN DE STAL

Het Verhaal gaat, dat een straatarm Joods echtpaar, dat op last van de Romeinse bezettende macht naar hun geboorteplaats moest trekken voor een volkstelling en daar uitgeput aankwam, na een tocht vol ontberingen
De vrouw, hoogzwanger, moest bevallen, maar voor een logement was geen geld
Voor hen was geen plaats
De herbergier was wel zo ''goedgunstig'',een koude stal als onderdak aan te bieden, zodat de vrouw kon bevallen
Die nacht werd haar een Kind geboren, Dat de wereld zou veranderen

DE TWINTIGSTE EEUW
HET PALESTIJNSE ECHTPAAR BIJ HET CHECKPOINT

Een Palestijns echtpaar staat bij een door de Israelische bezetter opgericht checkpoint
Weer is er een hoogzwangere vrouw, die dringend naar het ziekenhuis aan de andere kant moet
Maar deze keer is er geen meedogende herbergier, maar militairen, die dicht bij de Duisternis staan
Zij weigeren de vrouw doorgang, waardoor zij een doodgeboren kind ter wereld brengt
De militairen hebben bloed aan hun handen, maar worden niet bestraft, omdat zij bezetter zijn.
Deze misdaad blijft echter niet onopgemerkt, omdat een oplettende Israelische journalist, die WEL werd doorgelaten, hiervan toevallig getuige is
Een onbekende man in een ander land leest dit krantebericht en richt een mensenrechtenorganisatie op, die de wereld zal veranderen

Eindelijk zullen de slachtoffers van mensenrechtenschendingen niet meer onopgemerkt blijven

ANNO DOMINI 2011
AFRIKAANSE BOOTVLUCHTELINGEN VERDRONKEN IN DE MIDDELLANDSE ZEE

Dit is het jaar, waarin NEGENTIENHONDERDEENENZEVENTIG [1971] Afrikaanse bootvluchtelingen, die de tocht over de Middellandse Zee waagden in de hoop op een beter bestaan, verdronken
Onder hen was een echtpaar waarvan de vrouw hoogzwanger was
Wie weet, wat dit Kind nog voor deze wereld had kunnen betekenen, als het in leven gebleven was
Of misschien was het een gewoon, gelukkig mens geworden, met dezelfde mogelijkheden op een beter bestaan als de bewoners in Europa
Als het asiel gekregen had en niet was tegengehouden door Europa, dat uit egoisme en winstbejag vluchtelingen weert

Een onbekende vrouw leest dit bericht en komt net zolang in actie, tot Europa een plek wordt, waar vluchtelingen welkom zijn

Voorbeelden uit de geschiedenis, waarvan ik er nog zovele trieste tientallen, kan noemen [uitgemoorde Indianen. Aboriginals, Joden, zigeuners]
Ik kies deze

Kernwoord is onrecht
Antwoord is de moed, hiertegen te vechten

ZOALS HET KIND UIT HET JAAR NUL

Misschien vanwege zijn ongastvrije ontvangst op de aarde, of omdat Zijn ouders met hem naar Egypte moesten vluchten uit angst voor vervolging, groeit Hij anders dan anderen op, met een revolutionnaire in zijn hart gegrift

Geen populaire Boodschap, ondat deze een andere vorm van samenleven propageert
Waarbij er ruimte is voor iedereen, ongeacht afkomst, met als kernwaarden respect en menselijkheid, ook voor ''tegenstanders in de oorlog'' en krijgsgevangenen
Ook voor diegenen, die zich aan collaboratie hebben schuldig gemaakt

Ruimte voor vluchtelingen en een menswaardig bestaan voor minderbedeelden
Het eerlijk delen van de rijkdommen van deze aarde

Het handhaven van mensenrechten, zeggen wij in moderne tijden

''Wat Gij de Minsten Uwer Broederen gedaan hebt, hebt Gij Mij gedaan''
Zo zei HET KIND dat

Het leidde tot Zijn dood

MODERN TIMES

De Boodschap van menselijkheid, die het Kind en zoveel anderen na Hem propageerden, is nog even impopulair als in het jaar nul
Zeker in een tijd, dat racisme en populisme in Europa niet alleen electoraal wordt beloond, maar steeds meer maatschappelijk wordt geaccepteerd
Dat er onder het mom van ''bezuinigingen'' een steeds asocialer beleid wordt gevoerd jegens de maatschappelijk kwetsbaren in de samenleving
Dat vluchtelingen worden gecriminaliseerd
Dat het asielbeleid, in fundament reeds onrechtvaardig, steeds meer wordt aangescherpt

Dat de Derde Wereld nog steeds op schandelijke wijze wordt uitgebuit door het Westen [en tegenwoordig ook China] en de eigen elites
Dat het Westen, het belangrijkste machtsblok in deze wereld, daar zijn imperialistische oorlogen voert [Afghanistan, Irak, Libie, etc] uit machtsbelang en winstbejag, zonder zich een moment druk te maken om alle burgerslachtoffers'
Dat het Westen nog steeds enthousiast Derde Wereld dictaturen, die haar welgevallig zijn, steunt
Dat het in de zogenaamde ''beschaafde'' Westerse politieke kringen steeds ''gewoner'' wordt om over buitengerechtelijke executies van tegenstanders [Osama bin Laden, Kaddafi] ''verheugd'' te zijn
Vroeger had men tenminste nog het fatsoen, dit te veroordelen

En nog steeds worden bezettingen, zoals de Israelische in de Palestijnse gebieden, door het Westen gebagatelliseerd en impliciet gesteund

WIE TEGEN DEZE EN ANDERE MISDADEN WIL AGEREN, MAAKT ZICH ER NIET POPULAIRDER OP!
Maar baant WEL de weg voor een betere wereld, ook voor degenen, die met de inzet voor verzet niet blij zijn

Mij maakt het niet uit, of ik mij al dan niet ''populair'' [ook zo'n Facebook waan van de dag] maak, omdat ik het als mijn morele plicht beschouw, mij in te zetten voor diegenen, die dat zelf door omstandigheden niet kunnen
Om het verhaal van de doodgezwegenen en niet gehoorden te blijven vertellen

En met mij zijn gelukkig vele anderen

Want het verzet tegen racisme, egoisme en machtshonger groeit

Zodat er ooit voor iedereen plaats zal zijn in de herberg

Aan u allen de Vreugde van het Licht toegewenst

Vriendelijke groeten
Astrid Essed


Plaats in de herberg!

Er is maar Een Volk en dat is een Wereldvolk ,waarbij de Aarde fungeert als Herberg waar voor alle
volken ongeacht kleur ,geloof of afkomst plaats is.
De strijd voor gelijke rechten voor alle mensen gaat voort en God glimlachte !!!!

dat is een brave

dat is een brave humanistische reactie van een zogenaamde kritische intellectueel. Helaas is de waarheid anders. ja, er is 1 volk, het wereldvolk maar dit wereldvolk wordt wel middels dat ene volk Israèl gezegend in de komende aionen.

@james bond

jb zou eens moeten stoppen Israeliers gelijk te stellen aan joden en vice versa.
Israel is een staat! Het Jodendom is een religie. Dat sommige mensen Israel en Jodendom gelijkstellen is gewoon erg dom en ook erg onrechtvaardig naar alle seculieren joden en niet-Joden die in Israel wonen.

Israel is een bezettende macht en dat heeft niets, maar dan ook echt niets met het jodendom te maken! Behalve dat enkele halve garen zich op religie beroepen om dat land te kunnen bezetten en een langdurende low-intensity genocide uit te voeren op het palestijnse volk.

ach wat een braaf

ach wat een braaf humanistisch verhaal over morele plichten dit en morele plichten dat. het spijt me wel maar je kunt de geboorte van jezus in de bijbel slechts tot op minieme hoogte vergelijken met het verhaal van vluchtelingen. Het verhaal dat hij niet welkom was in de herberg is slechts een zeer miniem aspect van het doel waarvoor hij op aarde was.

en zoals gezegd gaat het helemaal niet om een kerstboodschap daar Jezus op 10 Nisan is geboren, een hele andere maand dan december. Ik had wel meer verwacht van zogenaamde kritische intellectuelen. Nisan is te vergelijken met maart-april.

ik haat kerst

en nu gaat het hier zelfs op indymedia ook al over

beste astrid, je kunt geen

beste astrid,

je kunt geen kerk binnenlopen of er wordt wel een vergelijkig gemaakt tussen asielzoekers en het kind jezus dat de herberg niet in mocht. Maar wat zegt dit? We leven onder een nieuwe orde waarbij het blerende kind in de kribbe niet meer van belang is maar we te maken hebben met de opgestane Here die aan de rechthand van zijn Vader zit. Dit is een hele nieuwe orde. Jezus zegt dit ook.

Dit is een andere orde dan het eeuwige kerstverhaal dat bovendien ook nog op een verkeerd tijdstip wordt gebracht. Ik ben totaal niet onder de indruk van jouw zogenaamde heldhaftigheid. Echt heldhaftig zou het zijn als je afstand deed van dat eeuwige kerstverhaal en Jezus als de opgestane erkent.

we hoeven de geboorte van jezus niet te verloochenen maar het verhaal is ook niet meer zo terzake doend als 2000 jaar geleden voor zijn opstanding. Jezus zelf maakt ons duidelijk dat de feiten nu veranderd zijn.

En om bij jouw palestijnen te blijven; uitgerekend het geboorteverhaal van jezus was ultiem bedoeld voor de joden, daar waar Paulus veel later de genade aan de hele wereld preekt.

To the person

James bond , je reaktie is veel te persoonlijk gericht en niet bepaald kritisch opbouwend.
Mensen moeten in hun waarde worden gelaten waar het gaat om meningen of boodschappen.

Astrid heeft een keurige opbouwende Kerstboodschap geschreven waar eenieder het zijne van kan denken!

@ dat heeft astrid

@ dat heeft astrid niet,

zoals ik zei leven we onder de orde van de opgestane here en niet meer van de krijsende baby.

daarbij hebben anarchisten de neiging om de bijbel af te doen als een oudbollig achterhaald boek dat niet meer vandeze tijd is. behalve op momenten als het hen uitkomt zoals nu.

en verder is indymedia een onafhankelijk forum voor steeds dezelfde mensen.

astrid snapt niet dat er 2

astrid snapt niet dat er 2 lijnen zijn in de bijbel. het schreeuwende kind in de kribbe hoort uitgerekend bij israel en zeker niet bij de palestijnen, vluchtelingen of niet.

de rest van de wereld leeft thans onder de orde van de opgestane here. het is totaal waanzin om anno 2011 steeds weer over dat krijsende kind in de kribbe te beginnen.

complex

Volgens mij heeft die J.B. een Joods/Palestijns agressie complex.

noem het liever een

noem het liever een david/goliath complex

hoort onze astrid tot een

hoort onze astrid tot een selecte groep ingewijden die hier mag posten van het ons/kent/ons clubje? En de rest van de 99%???

Weer een dood propaganda kindje...

Weer een dood propaganda kindje...

Als de Palestijnen niet al hun geld aan bewapening, zelfmoord aanslagen en raket aanvallen tegen Israel hadden uitgegeven, maar aan het ontwikkelen van een eigen economie was de kans groot dat dit kind in een goed Palestijns ziekenhuis of een Israelies ziekenhuis was geboren.
Verder heel raar dat een kommunistiese antisemiet opeens uit de bijbel begint te preken.

wat een vervelend commentaar

Wat een vervelende negatieve opmerkingen van vooral die j.b.
Heb je niets beters te doen dan een goed bedoelde Kerstboodschap te bevuilen?

eigen economie

Volgens mij had Palestina gewoon een eigen economie hoor, voordat ie de grond in werd geboord en 90% van hun land werd ingepikt.

wat bedoel je

Wat bedoel je nou eigenlijk ? Je zinloze commentaar staat er toch gewoon ? Zelfs je slecht geschreven en dubbel geposte 'opinie' artikel staat er nog, zij het in de ruisbak helemaal rechts onderaan. Misschien hoort Astrid gewoon tot het selecte groepje mensen dat iets zinnigs weet op te schrijven.

hierboven, hoezo onzinnig

hierboven,

hoezo onzinnig stuk; er staat duidelijk in dat astrid niet snapt dat de bijbel 2 lijnen kent. NEP intellectuelen.

@Astrid Essed

Vervelend dat je Palestijnse vrienden zich niet meer in schoolbussen en discotheken kunnen opblazen zodat de maagden in het paradijs aan hun neus voorbijgaan.

IndyMedia valt toch wel heel

IndyMedia valt toch wel heel erg door de mand. Dat Astrid Essed een foute verwijzing geeft naar het krijsende kind in de kribbe bewijst dat anarchisten vooral elkaar na papegaaien en zeker niet kritisch nadenken.

Het is hetzelfde slag volk dat Maria Magdalena onterecht voor hoer uitmaakt en de verwarring met Lucas 7:37 niet doorziet.

blind

Indymedia is een podium voor veel verschillende meningen. Ja er zijn hier anarchisten te vinden, maar ook christenen en humanisten en zelfs mensne die niet zo nodig ene label op zichzelf willen plakken.

Ik heb geen idee over de 2 lijnen in de bijbel, en eerlijk gezegd intereseerd het me ook totaal niet. Als andere mensen hier in reactie op Astrid's stuk graag over de bijbel dicusseren, soi. Dat moet kunnen toch? Ik heb er zelf alleen weinig nuttigs over te zeggen behalve dat ik het als niet-christen toch wel erg vindt om het verhaal van het kind in de kribbe alleen Israel toe te dichten. Met andere woorden, je mag de bijbel niet gebruiken/interpreteren/vergelijken als je dit doet op een kritische manier tegen Israel.

En Astrid en communistische antisemiet noemen slaat al helemaal nergens op.

"Zionism is the worst kind of antisemitism".
Israel als Joodse staat propageren sluit ook veel mensen binnen israel uit + veel joodse israelischers die het hier helemaal niet mee eens zijn. En als de "Staat" Israel (zie hier: staat, niet volk) dan haar misdaden begaat tegen het palestijnse volk dan is kritiek hierop makkelijk te pareren door het antisemitisme te noemen. Maar ik zeg: wat de staat Israel doet, en hoe het zich profileert als "Joods" dat is pas echt anti-semitisme!!

Is het "Joods" om duizenden burgers om te brengen?
Is het "Joods" om bombardementen uit te voeren?
Is het "Joods" om kinderen op te pakken en ze weg te laten rotten in cellen?
Is het "Joods" om een heel land te onderdrukken, te bezetten, te controleren?
Is dat "Joods"....
Ik denk het niet!! Door dit Joods te noemen (wat de staat Israel dus eigenlijk doet) doe je aan anti-semitisme,

Moorden, bezetten, verkrachten is niet joods, en evenmin Christelijk of Islamitisch. Het zijn alleen wel misdaden die vaak begaan zijn door mensen uit de naam van het christendom, jodendom, of vanuit de Islam...
En daarom ben ik tegen religie! Religie maakt dom! Het maakt volgzaam, en het is makkelijk te gebruiken voor de verkeerde doeleinden. (Net als het woord "Democratie" trouwens, maar dat is een ander verhaal).

Gelukkig nieuw jaar, waar er hopelijk eindelijk een oplossing komt voor het Palestina/Israel conflict...

R.

@ hierboven, astrid een

@ hierboven,

astrid een communistische anti semiet noemen is niet netjes. Hiermee ben ik het eens ofshoon ik weinig sympathie voor haar heb.

Jouw stuk is typisch humanistisch en zeker niet bijbels gegrond. inderdaad zijn er 2 lijnen in de bijbel. De geboorte van Jezus was in de eerste plaats voor de joden. Pas in handelingen 13 begint het echte nieuwe testament en zijn wij aan de beurt.

Dat astrid alles door elkaar hutst siert haar niet. Van kritische anarchisten had ik wel iets beters verwacht.

Comprar Cialis Sin Tarjeta De Credito LarWhilia

Entre Amoxil viagra online Achat Cialis En Allemagne

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech