Maak van vrijwilligerswerk geen verkapte vorm van slavernij!

Hier kun je discussieren over Maak van vrijwilligerswerk geen verkapte vorm van slavernij!.
Nu vind ik het begrijpelijk dat mensen met een uitkering die niets doen om aan werk te komen, gekort worden of sancties krijgen. Maar àlle uitkeringsgerechtigden die, in deze tijd van crisis -nogalwiedes lijkt me- niet aan werk kunnen komen, om die te gaan verplichten, lees goed: verplichten om vrijwilligerswerk te gaan doen.....Dan ben je toch in mijn ogen wel héél fout bezig!

Allereerst: vrijwilligerswerk is zo’n mooi goed, juist omdat mensen zich vrijwillig beschikbaar stellen! Iets dat uit eigen beweging, motivatie voortkomt, moet je niet als zodanig de nek om willen draaien! Daarbij komt nog het volgende. Ik vind het ronduit schandalig dat er zoveel mensen met uitkering verplicht worden ingezet, ook op plekken waar voorheen een betaalde kracht werkte.... Waar dat goed voor is, denkt u nu? Denk maar eens aan de bonusjes voor managers en directeuren die nog steeds niet zijn aangepakt? Heeft u daar, na het laatste nieuwsbericht, ongeveer 2 maanden terug, iets over teruggehoord? Begint er nu bij u iets te dagen misschien?

En: onwaarschijnlijkheden als bedrijven en organisaties die, ondanks crisis, toch onverwacht winst hebben behaald, in het nieuws? De sterke posities van werkgevers zorgen ervoor dat zij een monopolie-positie kunnen innemen als Farao’s; werknemers door kunnen schuiven alsof het gebruiksvoorwerpen zijn. Uitgeknepen als dweilen, en weggedaan voor verser, nieuwer en welteverstaan, goedkoper ‘bloed’! Sluit onze jongeren niet uit! Want het moet alles zo min mogelijk kosten, omdat ze zovéél mogelijk winst willen maken! De regering stemt er wel mee in, zeker met de versoepeling van het ontslagrecht.

U en ik, beste mensen, zonder werk momenteel, worden ingezet door regering en overheid, -en nu zelfs een vrijwilligersorganisatie zèlf!- als -schrik niet- slaven. Jawel, zij maken zich hier schuldig aan een vorm van ‘verkapte slavernij’.

Nee, wie zonder werk is, hoeft niet achter de geraniums te blijven zitten, en dat zou ik zelf niet eens willen, laat staan aanraden! Het mooie van bezig zijn met dat waar je hart naar uitgaat, of in ieder geval naar alle tevredenheid je tijd invullen met iets, waar je het nut van inziet, ten bate van jezelf en/of anderen, is een zeer gezonde intentie.

Het gaat echter wel om die, en geen enkele andere INTENTIE. De intentie van de overheid, regering en blijkbaar bepaalde vrijwilligersorganisaties die in deze valkuil zijn gestapt, is niet zuiver als het gaat om het inzetten van mensen zonder werk als vrijwilliger. Zij worden ingezet daar waar eerder mensen een betaalde baan hadden. Dit betekent dus dat de regering, overheid, en meewerkende organisaties en werkgevers de wet hiermee overtreden. Zij maken zich schuldig aan verrijking over de ruggen van mensen, daar waar zíj daadwerkelijk gewoon een salaris betaald zouden moeten krijgen!

En wat is uw intentie? U wil het graag goed doen. U en ik, wij, willen graag ons steentje bijdragen, ons voor onze medemens inzetten, helpen met het oplossen van de crisis, onze intentie is goed. En wij laten hen flink misbruik maken hiervan.

WILT U DE OGEN BLIJVEN SLUITEN HIERVOOR, OF SLUIT U ZICH BIJ MIJ AAN? Ik zeg: we stoppen ermee. We pikken het niet langer! WIJ ZIJN DE VERANDERING! Dus als je iets, ten goede voor jezelf èn je medemens wilt veranderen, teken de petitie: http://petities.nl/petitie/maak-van-vrijwilligerswerk-geen-verkapte-vorm...

Wij willen dat vrijwilligerswerk van de waarde blijft die het verdient! ‘Vrijwillig’ is niet vrijblijvend, echter verplichten van dat wat een vrijwillige inzet zou moeten zijn, en een gemotiveerde intentie vraagt, om ten volle tot bloei te komen, dat mag niet gebeuren!

Wij kunnen ons dan ook zo beroepen op het Wetboek van Strafrecht, [Titel: XVIII ] artikel 273f, schuldig aan mensenhandel: http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/strafrecht/wetboek-van-strafrec...

Probeert u zich eens een beeld van de nabije toekomst te vormen, waarin deze tendens zich voortzet. Hele beroepsgroepen zijn -uitgekleed- , het is nu vrijwilligerswerk geworden en voor dezelfde uitkering die u destijds genoot, danwel minder want die kan niet hetzelfde blijven als het aantal werklozen toeneemt. U bent inmiddels een ‘goed getrainde’ vrijwilliger geworden en voor datgene wat u nu kunt, tja.... ze willen u voor -geen goud- meer kwijt! Die beroepskracht wil graag die baan, maar nee, die is nu te duur. Daarom krijgt u minder, want de uitkeringen verdunnen, de beroepskracht heeft immers ook recht op een uitkering! [Op z’n minst dan nog 3 maanden tegen die tijd..] Máár! U mag meer doen, is dat niet geweldig?

Met zo een veer in je reet wordt je dus letterlijk genaaid.

Vrijwilligerswerk krijgt, [ongewild en onbedoeld?] een slechte reputatie; waar aan deels de eigen vrijwilligersorganisaties, die juist vóór belangen van vrijwilligers zouden moeten opkomen, hebben mee gewerkt. Ga er maar aan staan, en probeer dat over een jaar of 20, als deze waanzin mogelijk gepasseerd is, maar weer eens op te bouwen. Weinig kans, en in en in triest, maar gelooft u dan dat er ook maar één mens dan rondloopt, die zich vrijwillig onderwerpt aan een verkapte vorm van slavernij?!

Mijn hart hou ik vast, i rest my case.

Laat dit niet gebeuren en help mee, voor onderzoek, actie te voeren om dit te stoppen, en/of teken de petitie: http://geenslavernij.petities.nl/

Mijn hartelijke dank! Astrid van Ostaijen.


Vrijwilligers werk = geen alternatief voor gedwongen arbeid

Ik ben het helemaal eens met deze tekst.
De meest zwakkeren worden weer gepakt t.b.v. de werkgevers.
kijk maar eens hier naar:

http://www.doorbraak.eu/?p=4877
en hier:
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21215364/__Meer_vrijwilligers_Rotterd...
en vooral hier naar: een wind die meer en meer door Nederland waait:

http://www.vno-ncw.nl/publicaties/Forum/Pages/Negen_vragen_aan_Marco_Flo...

Er is nog vveel meer, echter ik voel ziek worden bij deze wijze van omgaan met medemensen.

Het is zeker ongelofelijk dat

Het is zeker ongelofelijk dat dit verplicht wordt gesteld, maar binnen de hokjesgeest van de overheid is het natuurlijk niet raar. Vrijwilligersvacatures worden niet ingevuld en pietje en jantje zitten thuis niets te doen met geld van de overheid, waar ze al dan niet zelf premie voor hebben betaald.

Het meest schrijnende voorbeeld vind ik nog dat er op dit moment heel veel vrijwilligersvacatures zijn bij verzorgingstehuizen als kok. Daar kan je aan de slag als kok met de meest slechte ingredienten (smaakversterkers, kleurstoffen etc etc) en de bejaarden houden volgens het management "van iets simpels' en voor een kok is geen geld.

Hier leen ik me niet voor. Overigens is de "living without money" en "resource-based community" naar mijn idee een manier om datgeen wat er op dit moment gebeurt met vrijwilligerswerk;

Het economische model werkt niet, dus blijft de top goed verdienen en de mensen onderaan gaan steeds meer voor het minimumloon danwel alleen eten en een dak boven hun hoofd kunnen betalen.

Een manager verdient 250.000 euro per jaar, en softwarepakketten worden duur aangekocht maar voor personeel is geen geld.

Zie ook het AD van zaterdag hiervoor. Sterker nog, hierin wordt genoemd dat geld bestemd voor inhuur van mensen in de zorg voor andere dingen besteed is waaronder dure softwarepakketten.

"Een ieder heeft recht op een

"Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil"

Oftewel, als ik niet wil werken, krijg ik niets?

re:

Navrant is natuurlijk ook hoe tot voor kort, en voor heel lange tijd, het verrichten van vrijwilligerswerk je kon komen te staan op sancties of het verlies van je uitkering.

De gevolgen van weggestuurd worden van gedwongen tewerkstelling.

Beste Van Ostaijen ; U begint op Indymedia.nl 23 10 2013 uw betoog met " Nu vind ik het begrijpelijk dat mensen met een uitkering die niets doen om aan werk te komen, gekort worden of sancties krijgen. " Tsja dan is de toon gezet. Dan bent u wat mij betreft de vijand. U bent er een van " hunnie moeten gekort maar ik niet ". Ik wil nog eens aandacht vragen voor de gevolgen van dat worden gekort. Als u de sancties tegen Bijstanders leest die uw gemeente publiceert dan ziet u volledige uitsluiting van uitkering als een van die sancties. Wat zijn de gevolgen daar van ? Moet ik dat nog uitleggen. Ook iemand die luid en duidelijk aangeeft niet te willen werken heeft rechten wat mij betreft en niet alleen wat mij betreft.

Triest genoeg komen Bijstanders die vrijwillig willen werken zonder betaling zeer zelden voor vrijwilligerswerk in aanmerking.
Bewezen is dat vrijwilligerswerk het meest word gedaan naast betaald werk. De bron daar van moet ik even schuldig blijven.
Schuldig blijven... lol ! Yes I'm guilty ur honour want ik klaag maar en klaag maar. Zo word ik vaak " weggezet " belachelijk gemaakt als klagerd met doel me het zwijgen op te leggen. Wat nou weer ? Nou is die Raymond weer " gefrustreerd " dat hij nergens vrijwillig mag werken. Nou valt mee ik zit niet te wachten op baasjes.

De gevolgen dus van strafkortingen op Bijstand en uitsluiting van Bijstand. Een daar van is de voedselbank. Maar daar kan je ook van worden uitgesloten met name als je bezwaar hebt tegen rotte kwaliteit voedselhulp in meerdere opzichten.
Wat blijft je dan nog over ? Stelen jatten nemen proletarisch winkelen met sch. Woeste gevechten met en achtervolgingen
door supermarkt vakkenvullers en baasjes als je het te openlijk doet. Beestachtig.

Werk moet vrij zijn in alle opzichten. Dat is in dit politiek economisch systeem alleen mogelijk in de marge tijdelijk.
Daar moet het over gaan volgens mij verandering van systeem en dat gaat niet zonder gevecht. De gevolgen van gedwongen tewerkstelling zijn de gevolgen van een systeem dat aan vervanging toe is en dat al heel lang aan vervanging toe is. Ik zie wel iets van bewustwording bij u Van Ostaijen enne u moet niet denken dat als ik u de vijand noem u dat heel letterlijk moet nemen.
U kunt uw pistool thuis laten bij wijze van spreken. Lol !
Groeten van Raymond.
Twitter @ombudsfoodbank

Ach ja 23 januari 2013 is het

Ach ja 23 januari 2013 is het betoog geplaatst. Ik had er oktober van gemaakt maar dat doet nix af aan mijn reactie

uw tekst

Dit is de oorspronkelijke tekst van de petitie. Een vriend van ons heeft ons willen helpen door een , helaas, onvolledige tekst op indfymedia te zetten.
De petitie-opstelster is juist tegen verplicht verwrilligerswerk en de daaruit onstane en ongewenste sancties.

Mede daarom zou het u sieren genuanceerder te reageren en bij de opsteller om verduidelijkimng te vragen.

Hieronder de tekst/link van de petitie.

https://www.facebook.com/groups/verkapteslavernij/permalink/320802814705968/?ref=notif&notif_t=like#!/groups/verkapteslavernij/

Kijk daarnaast ook op de facebookpagina en naar de informatie aldaar.

Bij voorbaat dank

links mbt tot petitie verplicht vrijwillgerswerk

Hier nogmaals de links:

Van de petitie:

http://petities.nl/petitie/maak-van-vrijwilligerswerk-geen-verkapte-vorm...

Van de facebookpagina:

https://www.facebook.com/groups/verkapteslavernij/permalink/320802814705968/?ref=notif&notif_t=like#!/groups/verkapteslavernij/

Warme groet Ted

Sancties daar ben ik niet voor

Beste Raymond,

Wat betreft die ene zin; ik ben niet persé voor sancties, boetes en straffen. En wat ik helemaal niet wil beweren, is dat iedereen móet werken! Er zijn gewoon mensen die daar niet toe in staat zijn, met alle respect, en dat weet ik omdat ik met een aantal van deze mensen gewerkt heb. De regering en gemeenten -en een zekere burgemeester- geloven in sprookjes als ze zich voorhouden iedereen aan het werk gezet krijgen! Er is niet eens voldoende werk. Helaas bestaat er wel degelijk een bepaalde [x-aantal?] groep die willens en wetens misbruik maakt van de mogelijkheid van de bijstandsuitkering.
Dat is ook realiteit, en ik wens niet dat jij je aangesproken voelt. Daar kan, en wil ik absoluut niet over oordelen, jij kunt dat alleen maar met jouw ge-weten weten!

Wat betreft de sancties en boetes die de uitkerende instanties nu al te snel 'uitdelen' ben ik van mening dat zij hier niet meer humaan te werk gaan, en veel beter moeten luisteren naar de mensen, en kijken naar welke mogelijkheden er wel zijn of kunnen, i.p.v. ieder te verplichten tot arbeidsmatige activiteiten, dat notabene niet eens màg volgens de Grondwet! Het komt neer op uitbuiting en slavernij.

Mijns inziens wordt er niet meer humaan gereageerd, maar alleen nog in cijfers gedacht, en dat is nu net de wending die ons bewust geworden, 'wakkere' mens niet graag ziet gebeuren! Dus ik zou zeggen, op z'n rotterdams, Raymond: het zal me aan me reet roesten dat jij niets doet, maar kom in ieder geval tegen het onrecht in opstand! Lol

Arbeit Macht Frei

Welkom op IM van Ostaijen. Ze willen goedkope krachten, dit is pas het begin Astrid. Goh, dat jij nog niet weet dat ze van europa één groot werkkamp gaan maken.

Maak van vrijwilligerswerk geen vorm van verkapte slavernij

Hallo Molotov,

Allereerst: dankjewel voor het warm welkom. Ik lees dat een ieder wel een mening heeft. Ik lees ook dat er een stuk in het begin mist van mijn notitie, er is iets kennelijk niet helemaal goed gegaan.
Ik weet wel waar ze naar toe willen, juist daarom deze petitie, maar daar gaat het niet bij blijven. Als wij een vuist willen maken tegen deze misstanden, zullen er mensen moeten opstaan en actie ondernemen. Het met lede ogen toezien was ik dus beu!

Molotov, ik weet veel meer, maar we zullen onze schouders eronder moeten zetten, en onze hart en ziel in de strijd gooien wil dit stoppen...
Aan de andere kant - zit aan twee kanten- zijn er heel positieve ontwikkelingen gaande die weer meer mogelijkheden gaan bieden voor iedereen. Het 'systeem' kan al gemakkelijk worden verlaten. Maar voorlopig bind ik de strijd nog even aan. I'm not leaving without a fight! ;-)

-

Plaats een perfecte tekst en petitie gerust nog een keer. En na een tijdje nog een keer.

Free galleries

Blog with daily sexy pics updates
http://sexypic.erolove.in/?post.regina
prostate massage gagged fetish louise glover hardcore pics sex directt download squirt read full length erotic books online free british raj in india

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech