Recht op Bestaan! Actie-vierdaagse 2.0

Nieuws, gepost door: Recht op Bestaan! op 15/10/2012 10:11:15

Wanneer: 15/10/2012 - 23:59

Sinds 19 september 2012 protesteren wij op de Koekamp in Den Haag. Doormiddel van een tentenkamp voeren we actie voor ons verblijfsrecht. We begonnen de eerste week met een actie-vierdaagse. Bijna een maand verder en slechts een oprot-brief van Dienst Terugkeer & Vertrek rijker is het tijd voor de 2e actie vierdaagse!

Op woensdag 17-10-2012, demonstratie naar het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse zaken. Deze ministeries zijn verantwoordelijk voor de situatie waarin wij verblijven. Binnenlandse zaken van minister Leers, moet ons ons verblijfsrecht erkennen en Justitie moet stoppen met vluchtelingen te behandelen als criminelen. Wij willen aan de ambtenaren laten zien wie wij zijn, en laten horen dat er een oplossing moet komen!
Verzamelen : 11:30, Koekamp.

Donderdag 18-10-2012, demonstratie naar het CDA hoofdkantoor om de politieke vertegenwoordigers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Minister Leers is nog steeds (CDA) minister, hoe kan deze christelijke minster het volgens zijn partij het vol houden ons zo te behandelen.
Verzamelen, 13:00, Koekamp.

Vrijdag 19-10-2012: een infostand, om de mensen in de stad te informeren en onze problematiek zichtbaar te maken. Vanaf 12:00 uur staan we met een informatiestand op het Spuiplein en daarna op het Plein.

Op zaterdag 20 oktober zal er een demonstratie plaats vinden door de Haagse binnenstad onder het motto “Geen mens is illegaal”. Wij, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen, willen met zo veel mogelijk mensen demonstreren voor een humane oplossing voor onze rechteloosheid en een humaan vluchtelingenbeleid in het algemeen. Ook willen wij zo veel mogelijk mensen informeren over het tentenkamp en onze situatie.
Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! 
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen. Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC's, detentiecentra of aan hun lot worden
overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!
Ondersteun en hulp mobiliseren
Help mee om de demonstratie tot een succes te maken. Informeer zo veel mogelijk mensen en neem ze mee naar de demonstratie. Verspreid de oproep op facebook, twitter, op je eigen website of blog. Wil je als organisaties of actiegroep het protest ondersteunen, stuur dan een email naar rechtopbestaan (at) gmail.com Laten we met zo veel mogelijk mensen laten zien dat direct een einde moet komen aan dit onmenselijke beleid! Wij willen leven!

Locatie: tentenkamp Recht op Bestaan (Koekamp Den Haag)
Tijd: 14:00
Geen mens is illegaal!

http://www.rechtopbestaan.nl
https://www.facebook.com/rechtop.bestaan
http://www.twitter.com/rechtopbestaanWie: 
nn

Since September 19, 2012 we have been protesting at the Koekamp in The Hague. With our tent camp, we have taken action for our right to stay in the Netherlands. We began in the first week with a four day action. Almost a month later, having received nothing more than a belittling letter from the Return and Departure Agency, it is now due time for the second four day action.

On Wednesday, 17-10-2012, there will be a demonstration to the Justice Ministry and the Ministry of Domestic Affairs. These ministries are responsible for our current situation. Domestic Affairs Minister Leers must recognize our right to stay and the Justice Ministry must stop treating refugees like criminals. We want to show the government officials who we are, and let them know that a solution must be reached!
Meeting time: 11:30, Koekamp

Thursday 18-10-2012, demonstration march to the main office of the CDA (Christian Democratic Union) to confront the representatives about their responsibility. Minister Leers is still working for the CDA. How can this Christian official rationalize treating us in this way?

Friday 19-10-2012: Info-stand, in order to inform the people of the city and to make our problems visible. From 12:00, we will have an info-stand on the Spuiplein and afterwards in Het Plein.

On Saturday October 22, there will be a demonstration through The Hague city center under the motto, "No Person is Illegal." We are a group of refugees who have been refused asylum by the Dutch government and have been staying in a tent camp since Sept. 19 on the Koekamp in the Hague. We would like to demonstrate with as many people as possible for a humane solution to our lack of rights and for a kinder refugee policy in general. We would also like to inform as many people as possible about the tent camp and our situation.

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can't go back to the land that we come from. We can't be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to. We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees who instead of being cared for are put away in asylum seekers' centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, and the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone's right! People do not flee without reason!

Support and help mobilize! Help us make this a successful demonstration. Spread this message on Facebook, twitter, or on your own website or blog. Would your organization or action-group like to support the protest? Send an e-mail to rechtopbestaan (at) gmail.com.

Let us show with as many people as possible that an end must come to this inhuman policy! We want to live!

Location: Tent Camp Recht op Bestaan (Koekamp Den Haag)
Time: 14:00
No Person is Illegal!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech