Universitaire panden Sterrenwachtlaan in Leiden gekraakt

Nieuws, gepost door: Krakers Sterrenwachtlaan op 05/10/2012 10:07:54

Wanneer: 05/10/2012 - 08:23

Door de opgedroogde doorstroming binnen het Leidse kamerbestand, met jarenlange wachtlijsten als gevolg, en het groeiende tekort aan zelfstandige en betaalbare huisvesting, vissen nieuwkomers ieder jaar weer achter het net. Uit protest tegen deze verontrustende gang van zaken heeft een groep dringend woningzoekenden een rijtje woonhuizen aan de Sterrenwachtlaan betrokken.
Eigenaar van de panden, de Universiteit Leiden, is sinds jaren in onderhandeling met architecten en projectontwikkelaars om een grootscheeps plan uit te werken voor de realisatie van luxe appartementen op het Sterrenwacht terrein, tot en met de bouwvergunningfase. De universiteit zal de te ontwikkelen woningen niet zelf realiseren en verkopen, maar wilt het plan in zijn geheel aan een ontwikkelaar/aannemer -of een combinatie hiervan- verkopen.

http://organisatie.leidenuniv.nl/vastgoed/projecten/project-sterrewachtl...

De uit dit project te behalen winst, waarvan de eerste poging reeds jaren terug mislukte, zou o.a. in de kosten voor renovatie van de naastgelegen Leidse Sterrewacht voorzien, die inmiddels een grondige renovatie heeft ondergaan en sinds vorig jaar weer in gebruik is bij de Universiteit en de Werkgroep Leidse Sterrewacht. Wij willen erop wijzen dat de uitverkoop van publieke voorzieningen een onomkeerbaar proces is.

Wij vinden het stuitend dat een doorgaans ‘student gezind’ instituut als de Universiteit Leiden prima bewoonbare panden ten minste vijf jaar leeg laat staan, terwijl ieder jaar honderden woningzoekende studenten in een klimaat van kamernood het bos in worden gestuurd (o.a. als gevolg van het uitbreiden van de universiteit). We hebben aanwijzingen om aan te mogen nemen dat er in al die jaren niet of nauwelijks activiteit in de panden heeft plaatsgevonden. Met deze actie willen wij de voortschrijdende woningnood onder studenten aan de ‘kraak’ stellen en trachten een positieve prikkel aan de Academiewijk te leveren.

Alle betrokken panden zullen onderdak gaan bieden aan meerdere dakloze studenten en werkende woningzoekenden. De situatie van een van de vandaag gehuisveste studenten, die bij uitblijven van een onderkomen letterlijk ’s nachts op straat heeft doorgebracht, is tekenend voor de ernstige vormen die de kamernood in Leiden aan kan nemen. Naast het rijtje woonhuizen hebben wij ook het transformatorgebouwtje, dat de 5e Binnenvestgracht overkluist, in gebruik genomen. Hiervoor blijkt in de concept-nieuwbouwplannen geen ruimte meer en wacht dus sloop. De achterkant van dit gebouwtje, uitkijkend over de Witte Singel, herbergt een kas met ruime lichtinval. Hier willen wij o.a. volgens de principes van permacultuur gifvrije groenten verbouwen en ecologische kookworkshops organiseren.

Tags: Sterrenwachtlaan studenten Universiteit Leiden


Wie: 
Krakers Sterrenwachtlaan

Update:

Na een drukke dag en een rustige nacht zitten wij nog steeds in onze nieuwe woonruimte. De politie is langsgeweest en heeft geconstateerd dat wij ons recht op wonen in deze langdurig in onbruik geraakte objecten hebben geclaimd (art. 8 EVRM), door leegstand bij woningnood tegen te gaan. Het vanuit de buurt getoonde begrip en belangstelling voor onze nieuwe woonsituatie, die middels onze buurtbrief van onze aanwezigheid op de hoogte is gebracht, was uitsluitend van positieve aard. Verschillende buurtbewoners motiveerden verheugd dat zij zich gesterkt voelen in de strekking van de boodschap die uit ons verhaal spreekt. De ellenlange projectvoorstellen en procedures die zich de afgelopen jaren over hun woonomgeving de ronde hebben gedaan, hebben voor veel buurtbewoners voor gevoelens van ontevredenheid en wanbegrip gezorgd. Zondagmiddag, morgen, schenken wij thee en zal er gelegenheid voor buurtbewoners zijn om zich over de ontwikkelingen rondom de Sterrenwachtlaan uit te spreken en te discussiëren over de toekomst. Een vervolg hierop zou volgende week kunnen zijn; dan willen wij Open Huis houden.

Vandaag is er veel gepoetst, fijnstof weggewerkt en zijn verhuiswerkzaamheden verricht. De sfeer is opgetogen en ondernemingsgezind. Verschillende lokale media hebben de weg al naar ons gevonden. Wij staan open voor contact en willen na het weekend ook contact met de universiteit bereiken. Een securitybedrijf, ingehuurd door een ander securitybedrijf, ingehuurd door de universiteit, patroulleerd in wisseldiensten over het Sterrenwacht terrein, uit angst van de universiteit voor de mogelijkheid dat de overige leegstaande gebouwen, waaronder het inmiddels aan sloopwerkzaamheden onderhevige Van der Klaauw Laboratorium (singelgebouw en torengebouw) ook bezet wordt. Om dat laatse gebouw, dat als gezichtsbepalend en karakteriserend voor de na-oorlogse wederopbouwarchitectuur mag worden beschouwd, is veel te doen geweest. Aandringen van buurtbewoners en de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) om dit unieke gebouw voor de stad te behouden heeft uiteindelijk niet mogen baten. GroenLinks-gemeenteraadslid Van Peijpe (http://waltervanpeijpe.com/) heeft in een haast verloren -maar allerminst eenzame- strijd met een petitie nog een laatste poging tegen de sloop ondernomen, waaruit eens te meer naar voren komt hoe gemeentelijke fouten en bestuurlijke onkunde de stad onherstelbaar kunnen decimeren.

Ondertussen gaan wij door met het verder bewoonbaar maken van de gekraakte panden en hopen uiteindelijk met de universiteit tot een overeenkomst te kunnen komen waarin zowel de behoeften en belangen van ons als die van de universiteit ontmoet zullen worden. Wij zijn er van overtuigd dat er door middel van goede afspraken een win-win situatie bewerkstelligd kan worden.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech