OM eist taakstraffen voor organisator en verkopers van SS-dolken op nazibeurs Houten

Nieuws, gepost door: nn op 23/02/2024 02:05:53

Wanneer: 23/02/2024 - 16:37

Het OM heeft maandag taakstraffen voor de organisator van de Militariabeurs in Houten en twee verzamelaars geëist. Zij hebben op die beurs SS-dolken met hakenkruizen aangeboden, zoals zij ook bekenden. De uitspraak is op 18 maart. De organisator van de beurs, voormalig geschiedenisleraar Gaston Vroling en tegenwoordig fulltime nazihandelaar uit Tilburg, hoorde 80 uur werkstraf eisen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Nazihelmen - ongeveer 30 - op de nazibeurs in Houten.
Verordeeld neonazi Rbbert-Jan Koelewaard na het verlaten van de nazibeurs in d
Vrolings hand op de nazibeurs Huizen, met zijn exemplaar van Mein Kampf in 2015

Vrolings werd in 2015 al een keer door antifascist Arthur Graaff en een journaliste betrapt op de verboden verkoop van Mein Kampf, toen op de nazibeurs in Huizen. Binnen enkele weken verbood die gemeente toen alle nazihandel. De beurs moest toen verhuizen. Zie: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/160865/mein-kampf-aangeboden-op-militaria...

In de zomer van 2021 maakte het BNNVara-programma Kassa opnamen op de beurs met verborgen camera’s, op aandringen van Graaff. Hij voert al actie tegen de beurs sinds 2013 - toen Kassa ook een uitzending aan de nazibeurs wijdde. https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/cidi-en-centraal-joods-overleg-do...
Minister Grappehaus verordeelde toen ook al de vrije verkoop van nazispullen aan particulieren.

Kassa toonde in 2021 opnieuw zien dat aanbieders ng steeds voornamelijk nazispullen en Jodensterren verkochten. Al in de jaren daarvoor was duidelijk dat er elke twee maanden duizenden nazispullen te koop waren op de beurs in Houten. De gemeente wilde ondanks aandringen van Graaff nauwelijks actie ondernemen, i.t.t. de gemeente Huizen die de beurs verbood.

Graaff werd in februari 2020 onterecht op de beurs door de politie gearresteerd. https://www.ad.nl/utrecht/antifascist-arthur-graaff-opgepakt-bij-militar...
Graaff: "Eindelijk een soort gerechtigheid. Het beste is natuurlijk de beurs te sluiten, omdat er grof wordt verdiend aan nazispullen die allemaal discriminerend en haatzaaiend zijn - tenzij je de juiste contekst biedt. Dat doet bijv. wel het Verzetsmuseum Amsterdam. Deze beurs is echter voor bewonderaren van nazispullen - anders verzamel je die niet thuis. Particulier verzamelen leidt alleen maar tot bewondering."

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) en het Centraal Joods Overleg (CJO) deden in 2021 aangifte tegen de beurs en de aanbieders daar. Een jaar later troffen agenten in burger er nog steeds nazivoorwerpen en begonnen een strafrechtelijk onderzoek.
Twee andere aanbieders van SS-dolken riskeren eveneens een taakstraf. Op de desbetreffende dolken stond het motto van de SS, 'Meine Ehre heisst Treue' (Mijn eer heet trouw). Een 64-jarige man uit Ede bood 9 stuks aan en heeft die naar eigen zeggen allemaal verkocht. Tegen hem is een taakstraf van 60 uur geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De andere man (57), uit Venray, bood één SS-dolk aan. Tegen hem is 40 uur geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Beide mannen hadden geen advocaat en zeiden niets strafbaars te hebben gedaan. Maar het OM vindt het aanbieden van de dolken discriminerend voor Joden en wél strafbaar. ‘De associatie met dood en geweld is snel gemaakt’, zei de officier van justitie. ‘Op de wapens staan Duitse teksten waarvan al snel kan worden aangenomen dat ze het nationaal-socialistisch gedachtegoed uitdragen.’
De Militariabeurs bestaat in Houten nadat deze in 2015 door toeden van Graaff uit Huizen NH werd verjaagd. De beurs wordt vijf keer per jaar georganiseerd in Houten. De editie van afgelopen zondag trok tweehonderd aanbieders en vierduizend belangstellenden. De volgende beurs is op 5 mei. Enkele jaren terug vnd de beurs plaats op Auschwitz-dag, 27 januari.

Handhavers
Organisator Gaston Vrolings uit Tilburg probeerde In 2016 hij bij de rechter via een krt geding, tevergeefs, Graaff te laten verbieden zijn 'nazibeurs' te noemen. De nazihandelaar omschreef zichzelf in 2021 tegen de Volkskrant als een ‘CDA-man’, geen fascist.

Hij runt echter in Tilburg een enorme nazi-website met bijna 8.000 voorwerpen, onder de naam Dutchmilitaria.com. Hij acht zichzelf de grootste nazihandelaar van Nederland. Of Vrolings voor deze site ook vervolgd zal worden, is onduidelijk. Graaff gaat wel bij de gemeenten Tilburg en Houten aandringen op handhaving van de APV-regel dat handelaren in tweedehands een aan- en verkoopregister moeten bijhouden. Ook in Didam is een nazibeurs, waar niet door de gemeente wordt gehandhaafd.

Tijdens de zitting zei Vrolings dat spullen als de SS-dolken niet meer verkrijgbaar zijn ‘om het gedoe’. Hij gaat er nog steeds van uit dat het niet strafbaar is. In zijn verweer herhaalde hij dat hij nooit de bedoeling had de wet te overtreden. Al eerder werd er een Jodenster op zijn beurs verkocht, wat tot ophef leidde.

Tags: nazibeurs nazihandel vrolings


Wie: 
nn

De laatste foto in het "artikel" is uit 2015 en heeft geen betrekking op de beurs in Houten.
Deze is van een beurs in Huizen (in 2015 dus).Wie: 
nn

De rechters hebben geoordeeld: "Het bewezen verklaarde feit [- de verkoop van een authentieke SS-dolk] is daarom niet strafbaar en de verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging."

Uit het vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Utrecht, van 18 maart 2024:

De rechtbank merkt allereerst op dat onderhavige SS-dolk - anders dan een boek als Mein Kampf dat vol staat met antisemitisch gedachtegoed - gezien zijn aard (een voorwerp voorzien van het SS-teken, de SS-leuze, een adelaar en/of hakenkruis) slechts een beperkte rol kan spelen in de verdere verspreiding van dergelijk gedachtegoed.

Daarbij komt dat een veroordeling van verdachte voor het in voorraad hebben van slechts één SS-dolk al snel onevenredig uitpakt ten opzichte van het te beschermen doel van de beperking van het grondrecht van vrije meningsuiting.

Verdachte had, bij gebrek aan bewijs van het tegendeel (de dolk is niet inbeslaggenomen en/of onderzocht), bovendien een origineel exemplaar ter verspreiding in voorraad. Met de verkoop van een originele dolk, een historisch object, kan daarom niet gezegd worden dat het nationaalsocialistisch en antisemitisch gedachtegoed daarmee effectief een groter bereik heeft gekregen (anders dan bij de verkoop van replica’s). Verdachte wilde de dolk verkopen op een verzamelaarsbeurs en niet is gebleken dat hij dit deed met het doel om nationaalsocialistisch en/of racistisch gedachtengoed uit te dragen. Tot slot is ook niet gebleken dat verdachte zelf nationaalsocialistisch en/of antisemitisch gedachtengoed aanhangt of propageert.

Het oordeel van de rechtbank dat in dit geval geen sprake is van een zodanig dringende maatschappelijke behoefte, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het EVRM, dat verdachte wordt veroordeeld voor het in voorraad hebben van een SS-dolk leidt ertoe dat artikel 137e Sr, in verband met het bepaalde in artikel 94 van de Grondwet, buiten toepassing moet worden gelaten. Toepassing daarvan is in dit geval immers niet verenigbaar met artikel 10 van het EVRM.

Het voorgaande brengt mee dat het bewezen verklaarde feit niet strafbaar is en dat de verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging."

De hele uitspraak staat op: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2024:1642


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech