Neo-Provo eist gevolgen van Happening 7 juli op: Faillissement Van Moof, Vallen Kabinet etc.

Nieuws, gepost door: Neo Provo op 04/08/2023 08:08:11

Wanneer: 04/08/2023 - 19:28

Omtrent 7 juli 2023: De Dag van Algemene Onrust

Wij, de Tijd Reizende Activisten van Morgen, hebben Amsterdam op de 7e Juli een laatste kans gegeven om hun tijdlijn te redden. Wij zijn blij om mede te delen dat de Dag van de Algemene Onrust, de eerste Neo-Hi-Ha-Happening, een succes was: De Geest van Mokum was een paar uur lang onder ons op het Spui; de Van Moof die tegen het Lieverdje geparkeerd stond kon de hevige Magische roeringen niet aan wat leidde tot het faillissement van Van Moof ; Nadat Mark Rutte en Sigrid Kaag op het Spui in een Titan 3 piñata zijn gesprongen implodeerde deze onder onze laarzen. Een dag later viel het kabinet en maakten Kaag en Rutte beiden bekend dat ze vertrekken uit de politiek. Kortom, het Magisch potentieel van de Amsterdammers was vele malen groter dan verwacht.

Daarom hebben wij geconstateerd dat jullie tijdlijn nog niet hopeloos verdoemd is. De Amsterdammers van 2023 zijn wel degelijk in staat te Happenen en de Geest van Mokum is niet dood, maar slechts in een comateuze slaap. Om deze reden hebben wij besloten deze tijdlijn nog niet op te geven en de Happenings door te zetten.

Wij willen een Barst zijn in deze gladde, de mens tot Consumptiemachine vernederende Maatschappij. Een Barst die naar wij hopen zich spoedig zal verwijden tot een Scheur, tot een Breuk, tot een Spuigat! Een Spuigat van waaruit de vergeten Magie van het Spook van Mokum als ziltig witschuimend zeewater over de grijs geworden binnenstad uitgestort zal worden en haar weer tot leven zal wekken! Een plens koud water in het gezicht van Femke Halsema, om haar duidelijk te maken dat Amsterdam een Speeltuin is.

Cryptisch? Schizofreen? Wat volgt is een kort Neo-Provo manifest die de boel hopelijk een beetje opheldert.

De Neo-Provo begrijpt wat er mis is met de Stad en begrijpt in grote lijnen wat er moet veranderen om het Ultieme doemscenario dat de tijdreizigers voorspellen te voorkomen. Maar hoe ziet de best mogelijke tijdlijn er uit?

De Tijd Reizende Activisten hebben veel onderzoek gedaan naar de meest utopische tijdlijnen. Hun onderzoekingen laten zien dat er tijdlijnen bestaan waarin het concept ‘Werk’ niet meer bestaat en is vervangen door ‘Spel’. Tijdreizigers als Constant Nieuwenhuys, Bob Black en Roel van Duyn hebben de werking van deze samenlevingen al uitgebreid besproken. Wij zullen in deze tekst niet verder ingaan op de precieze werking van deze samenlevingen maar denk aan de automatisering van werk door computers en machines, de eliminatie van “bullshit jobs” etc.
In het ontstaan van een dergelijk systeem ziet men dat, al ver voor de complete afschaffing van arbeid, de focus in de maatschappij op Spel ligt en niet op Werk, en dat er onder de mensen een kinderlijke fantasie heerst. Men heeft immers een grote verbeeldingskracht nodig om deze toekomst voor te kunnen stellen: De verbeeldingskracht van een kind.

Neo-Provo probeert de kinderlijke verwondering terug te roepen. Als wij naar een toekomst willen waar Werk Spel is, zullen wij ook het Verzet als Spel moeten gaan zien. Op het moment dat Activisme arbeid is, reproduceren wij enkel de zelfdestructieve werking van onze maatschappij. Daarom is deze toekomst enkel te bereiken door ons op ludieke, kinderlijke wijze te verzetten tegen de mensen die ons een noodlottige toekomst in drijven.

Amsterdam is onze speeltuin. Probeer zelf eens naar de stad te kijken met de verwondering van een kind. Al snel zul je merken dat de stad een Magisch karakter krijgt. Is dat niet wonderlijk! Helaas wordt deze houding ons systematisch afgeleerd. Wordt toch eens volwassen! Maar waren wij niet het gelukkigst, het meest bevlogen, creatief en vol van goedheid toen wij kind waren? Werd het kwaad niet door volwassenen ons leven in geroepen toen wij zelf volwassen werden?

“Volwassen” worden is het wegdrukken van fantasie en emotie, en deze vervangen door harde rationaliteit. Voor een kind lijken wij volwassenen wel betoverd! De goedheid van de mens komt immers puur en alleen voort uit irrationele emotionaliteit, niet de ratio. Waarom dan, is het zo algemeen geaccepteerd dat wij allen volwassen en rationeel moeten worden.

De wereld heeft een rationalistische slag gemaakt. Wij hebben ons laten overtuigen dat de eerlijke Maatschappij het best benaderd kan worden met een rekensom. De eerlijke prijs en kwaliteit van de dingen die wij nodig hebben om te overleven (voedsel, huisvesting, kleding, transport) worden bepaald door keiharde rationele marktwerking. Aan de andere kant van het is-teken wordt ons recht op deze levensbehoeften (wederom in de vorm van een getal) elke maand nauwkeurig berekend en bij ons Krediet opgeteld.

Dit rationalisme is inmiddels zo allesomvattend (zelfs ons sociaal contact is niet meer veilig, 283 volgers) en zo zeer doorgedraaid (het naaldje van de ratio meetmachine is er aan de andere kant van het metertje weer uit gesprongen)l dat het iets abstracts is geworden. Iets wat in ons dagelijks leven altijd op een metafysische manier aanwezig is en toch compleet onvoorspelbare materiële consequenties heeft. Een metafysische lijn schiet omhoog: Ik kan geen brood meer betalen. Weer een andere metafysische lijn duikt een afgrond in: Mijn buurtcafe is omgetoverd tot darkstore. De Economie is een verzameling van Metafysische concepten die de Fysieke wereld bepalen. Anders gezegd, Economie is Magie. Geldstromen, inflatie, marktwerking, de beurs en de groei van de Economie zijn Magische processen. Geld is de Magische energie waar Magiërs hun toverkracht uit putten (Machtigste Magiërs op dit moment: Jeff Bezos, Elon Musk etc.) en gentrificatie kan begrepen worden als een Magische Tovertruc.

Amsterdam is betoverd. Er is een duistere Magische vloek over Mokum uitgeroepen. Een vloek die is opgeroepen door een decennia lange reeks aan rituelen en spreuken die onder één naam, Neo-li-be-raal-be-leid heten. Deze vloek, die dagelijks vanuit de hoge tovenaarstoren in Den Haag en de Tovenaars Raad bij de Stopera wordt bewerkstelligd, doet vreemde dingen met de stad.

Op steeds meer plekken worden tempels tevoorschijn getoverd. De duistere Magiërs noemen het souvenirwinkels, snoepwinkels en swapfiets shops. Ze worden gebruikt om middels het eeuwenoude ritueel van de Gnot bevrediging (:consumptie) de duistere stromen te versterken die samen de bron vullen waaruit de duistere Magiërs hun krachten putten, de Economie. Het is een duistere, eindeloos groeiende, kloppende abominatie gevuld met pus, slijm en poen die al groeiend en opzwellend alles op zijn pad opslokt. Door steeds meer van deze winkels tevoorschijn te toveren en daarmee nieuwe Magische stromen te openen veranderen de Magiërs Mokum in een plek die er niet is voor haar inwoners. Mokum dient enkel nog als een metafysische structuur die de duistere Magische krachten op bepaalde plekken concentreert, en de bron van duistere Magie, de kwaadaardige tumor die de Economie wordt genoemd, verder doet uitdijen en corrumperen. In andere woorden, de Stad die eerst diende als leefplaats voor Mensen wordt omgetoverd tot een structuur die enkel als functie heeft de Economie te versterken. (Abracadabra, je buurtbankje is weggetoverd omdat de mensen die daarop mens-zijn interfereren met het magisch potentieel van het yuppen cafe er tegenover; Simsalabim, je lokale groenteboer draait nu vinyl etc.).

De commodificerende corruptie beperkt zich niet langer tot het materiële, ook de geest van de mensen wordt steeds verder tot product gemaakt. Er was een tijd waarin we tenminste nog onze persoon, onze identiteit voor onszelf hadden. Maar de duistere Magiërs hebben inmiddels hun spreuken zozeer ontwikkeld dat zelfs ons sociaal leven, onze identiteit, ons hele denken, ja zelfs onze creativiteit tot handelswaar zijn gemaakt. Het medium van deze spreuken: de Digitale Opiaten. Opiaten, omdat deze producten (denk aan Youtube, Instagram, Twitter) speciaal zo zijn ontikkeld dat wij onze telefoon nooit neer kunnen leggen en altijd nog één laatste post moeten bekijken (Meta heeft Psychologen in dienst). Het gevolg is dat deze Apps vele malen verslavender zijn dan iets als Nicotine. Wij leven in een ware Consumptie Cultus. Wij zijn werkelijk enkel nog verslaafde consumenten en niks anders. Wij hebben een illusie van vrijheid. Maar consumptievrijheid is geen vrijheid. Nota bene is men inmiddels zo zeer betoverd door de Magische symbolen, spreuken en Toverachtige Algoritmes van de reclame-industrie dat er van keuzevrijheid überhaupt niet meer te spreken is.

De duistere Magie zoals hierboven beschreven heeft de Magische balans compleet verstoord. Magie is namelijk niet altijd duister. De Magische munt heeft twee kanten. De ene kant is een rationele, emotieloze, anders gezegd, Duistere Magie. Hier tegenover staat een irrationele en emotionele vorm van Magie. De Magie van het Menselijke. De botsing van deze twee vormen van Magie is de frontlinie van onze strijd. Neo-Provo gebruikt Magie als wapen tegen de rationalistische grondslag van de terroristische consumptiemaatschappij. Enerzijds saboteert de Neo-Provo de Symbolen en Magische Infrastructuur die de stad Ontmenselijken. Anderzijds bouwt de Neo-Provo eigen Magische structuren, symbolen en netwerken die de Magie van het Menselijke Samen-Zijn bevorderen. Met de Hi Ha Happening als middel evenals doel, heropenen wij Amsterdam als Magisch Centrum. Al Happenend ontwaakt de Geest van Mokum. Dit vormt de basis van ons verzet.

In de jaren ´60 begon het eerste Magisch Provotarisch verzet tegen de Consumptie Cultus. Ook toen leefden de Amsterdammers onder de dwang van de magic spell van de verzorgingsstaat. Hun symbool voor de verslaafde consument van morgen was, Sigaret. Helaas zijn Digitale Opiaten een veel potenter en schadelijker middel dan de Nicotine. Een Sigaret veroorzaakt misschien Kanker, waarmee de levensduur van de roker wordt verkort, maar a life spent Scrolling is no life at all. De consumptieverslaving heeft een passiverende werking. De mobiele telefoon is het ultieme tovermiddel van de passiverende verzorgingsstaat. Het is veel makkelijker om op Instagram tevreden een activistische post te liken dan om daadwerkelijk iets te doen. Ja, wij zijn betoverd, gehypnotiseerd, gedoemd tot eeuwig scrollen. We scroll and scroll until our thumbs go sore and then some more. Het is een waar Vagevuur van Valse Beelden. Is het tijd voor een Beeldenstorm?

De heersende passieve mentaliteit beperkt zich niet tot Instagram-activisme. De gemiddelde demonstratie is net zo passief. Men komt naar de Dam, luistert naar de aangewezen spreker, roept een leus, de uitgestippelde route bewandelend, en gaat weer naar huis. Dat is de strekking van het verzet. Extinction Rebellion bepaalt: vandaag zijn wij boos over Tata Steel. Iedereen houdt zich vandaag aan deze Action consensus: Gij zult als een martelaar passief op het terrein van de staalfabriek gaan zitten tot de politie vertelt dat u zich moet verwijderen. Een ware Rebellion! Wij zijn klaar met deze passiviteit. Overigens, het focussen van een protest op één specifieke issue ontkent dat al deze issues verbonden zijn in een duister Magisch verbond (K… Ka, K-Ka… ). Happenen is het tegenovergestelde van hetgeen dat XR Rebellie noemt. Het is een Actief Verzet tegen het passieve; het tegenovergestelde van Instagram-activisme: geen Spec-ta-cle maar Si-tu-a-tion. Het is Verzet als Spel tegen het verzet als Werk (activist burn-out komt voort uit fantasieloos, rationeel en uiterst volwassen activisme).

Een goed voorbeeld van deze actieve en ludieke houding is de Orca die op de Happening van 7 Juli 2023 het maritieme verzet van de Radical Orcanisation of Killer Whales naar het land bracht en een politieauto te lijf ging (het politiekorps heeft als functie het bewaken van Magische structuren). Orca Bites Back!

Ons verzet is geen martelaarschap. Wees geen aanschouwer in je onderdrukking maar maak kapot, wat jou kapot maakt. To the people that say, make Love not War, we say, make a Love War! And to the people that say, I´ll Live to Fight another day, we say, there is no other day, this is what the time travellers have taught us. We have to Fight to Live another day!

De eerstvolgende Happening vindt volgens de Tijd archieven plaats in de maand september van 2023. Het schijnt een nog grootser Gebeuren te zijn geweest dan de eerste Happening dus wees erbij en Happen met ons mee. Voor vragen omtrent eigen ideeën voor sub-Happenings (iedereen is welkom om zelf spontaan en autonoom te Happenen en een uiting te geven aan hun onrust op welke manier dan ook) of voor andere Happening gerelateerde vragen, mail naar future_times@riseup.net

Klaas
(En elke andere Neo-Provo die dit had kunnen schrijven)


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech