Tegen vergetelheid, tegen wanhoop: een oproep voor 11 juni

Nieuws, gepost door: nn op 02/06/2023 06:01:42

Wanneer: 02/06/2023 - 00:27

https://june11.noblogs.org/post/2023/05/27/tegen-vergetelheid-tegen-wanh...

Oproep 2023
11 juni: Internationale dag van solidariteit met Marius Mason en alle langdurig anarchistische gevangenen

Tegen vergetelheid, tegen wanhoop: een oproep voor 11 juni

Er is weer een jaar voorbij en weer staat een 11e juni voor de deur. Opnieuw waarderen we alles wat zich in deze periode in de anarchistische strijd heeft afgespeeld, zowel triomfen als ontberingen, zowel buiten de gevangenismuren als daarbinnen. We waarderen de schoonheid van terugvechten en de kracht die kan worden gekoesterd als we weigeren te bezwijken voor zowel vergetelheid als wanhoop.

Tegen de vergetelheid: we staan niet toe dat de staat rebellen laat verdwijnen, hun lieve of scherpe woorden uit onze discussies te laten wissen, of hun bijdragen aan onze gedeelde strijd te laten verwijderen of te verdoezelen. In plaats daarvan onthouden we ze. Hun acties, woorden, gelach, potentieel en menselijkheid. We kunnen als doorgeefluik voor elkaar fungeren door gevangenismuren heen en tussen de generaties. Ze kunnen betrokken blijven terwijl onze strijd verschuift en verandert, en we kunnen ze verbonden houden met de buitenwereld, en ook de buitenwereld met hen verbinden.

Tegen wanhoop: tegenover de macht van de staat kan het voelen alsof er niets aan te doen is. Wanhoop is een heel specifieke plek om je in te bevinden. Wanhoop is geen hopeloosheid, aangezien hopeloosheid een eerlijke beoordeling van de omstandigheden kan zijn. Men kan hopeloosheid zien en erkennen met een vol hart en een sterke geest. Maar wanhoop, wanhoop vernietigt moed. Wat is wanhoop anders dan lijden te herkennen zonder ertegen te handelen. We weigeren ons voor onbepaalde tijd te wentelen in het rijk van wanhoop. We weigeren wanhoop onze moed te laten vernietigen.

In plaats daarvan zullen we elkaar hoop bieden. Geen naïeve of misplaatste hoop die valse oplossingen biedt. Maar in plaats daarvan een vurig geloof in onze capaciteiten als individuen, en onze gezamenlijke capaciteit, om verder te gaan. We kunnen leren van mensen, zoals gevangenen, die de volledige macht van de staat in afzondering onder ogen zien en vasthouden aan hun principes, hun humor, hun moed en hun vastberadenheid. We zullen niet alleen handelen op basis van wat mogelijk of ‘strategisch’ is, maar op basis van wat we weten dat waarde en betekenis heeft, zowel uit zorg en liefde voor elkaar als voor onszelf, onze eigen levendigheid en geest. Gevangen kameraden zijn vaak een ongelooflijk voorbeeld van volharding ondanks hopeloosheid. Om aan de andere kant ervan uit te komen tot de felle activiteit van niets te verliezen en niets ergers te vrezen.

Updates voor gevangenen

In de afgelopen negen jaar sinds hij voor vrienden, familie en supporters uit de kast kwam als transman, heeft Marius Mason binnen het Bureau of Prisons voor zichzelf gepleit om zijn wettelijke naam te laten wijzigen, toegang te krijgen tot hormonen en overgeplaatst te worden naar een mannenfaciliteit, de weg vrijmakend voor anderen om hetzelfde te doen. Hij startte de Dag van Actie & Solidariteit met Transgevangenen. In zijn bericht voor de Dag eerder dit jaar zegt hij: “We zijn dichter bij dat doel dan ooit tevoren, als transgevangenen. Dit jaar begon de uitvoerende raad van transgenders opnieuw bijeen te komen om beslissingen te nemen over de transitie in het Federal Bureau of Prisons. Verschillende gevangenen, zowel transmannen als transvrouwen, kregen te horen dat ze aan de vereisten voor medische transitie hadden voldaan en waren goedgekeurd voor geslachtsbevestigende operaties. Ik was een van die weinige gelukkigen.” We zien hoe precair deze overwinningen zijn wanneer ze afhangen van de willekeur van onze vijanden. Meer dan wat dan ook, we willen hem vrij zien. Dit jaar putten we bittere troost uit de erkenning dat het grootste deel van de straf van Marius achter hem ligt; hij heeft nog 8 van de 22 jaar te gaan.

Eric King, die op gruwelijke wijze is mishandeld in de federale gevangenis, komt dit jaar eindelijk vrij. Nadat hij vorig jaar was vrijgesproken op beschuldiging van het mishandelen van een officier, werd hij teruggebracht naar een supermax waar zijn toegang tot telefoon en communicatie, time-out van zijn cellen en zelfs bezoeken van zijn advocaat uiterst beperkt zijn. Hij en zijn team hebben onlangs een rechtszaak aangespannen tegen de gevangenis. Terwijl zijn vrijlatingsfonds aanzienlijke steun krijgt, worden Eric en zijn familie nog steeds aan het lijntje gehouden door de Federal Bureau of Prisons, die de tijd en locatie van zijn vrijlating betwisten.

Michael Kimble is vastberaden bezig met het opbouwen van collectieve macht in Alabama DOC, het ondersteunen van andere queer-gevangenen, het deelnemen aan collectief verzet en het delen van radicale geschiedenis met anderen, terwijl hij tegelijkertijd geneest van meerdere verwondingen met slechte medische zorg. Hij ontmoette een speciaal iemand van binnen en trouwde vorig jaar.

Alfredo Cospito is vanuit de gevangenis blijven vechten tegen de staat. Sinds zijn aanvankelijke veroordeling voor het verwonden van een nucleair directeur, en een extra levenslange gevangenisstraf voor andere eerdere acties, wordt hij nog steeds opgejaagd vanwege zijn weigering om van het anarchisme afstand te doen. Het laatste proces tegen hem en andere kameraden begon in maart van dit jaar, vele maanden na zijn hongerstaking tegen de omstandigheden waaraan hij wordt onderworpen. De Italiaanse staat probeerde hem vorig jaar e begraven in de tirannieke isolatiekerkers van 41 bis, en afgelopen oktober begon hij de staking tegen dit “niet-leven”. Zijn gezondheid gaat snel achteruit en we weten niet zeker of hij het veel langer zal overleven, maar hij blijft een beeldenstormer die zonder spijt te betuigen talloze acties over de hele wereld inspireert.

Anna Beniamino, Alfredo’s dierbare kameraad en medeverdachte tijdens het Scripta Manent-proces, nam uit solidariteit met hem vanuit haar plaats van gevangenschap ook deel aan een hongerstaking, maar trok zich in het recentere gevecht van Alfredo terug.

Dan Baker, die aan het einde van zijn gevangenisstraf van 3,5 jaar komt, wordt geconfronteerd met een aanval van intimidatie en misbruik. Zijn boeken en persoonlijke spullen zijn in beslag genomen en zijn e-mail- en telefooncommunicatie zijn ernstig beperkt, inclusief zijn vermogen om met zijn advocaat te communiceren, aangezien het gevangenispersoneel er alles aan doet om Dan te straffen voor zijn overtuigingen. Dan heeft fysieke mishandeling doorstaan, en weigering van medische zorg, waaronder het beperken van zijn toegang tot astmamedicatie en behandeling van een tumor, allemaal als vergelding met als doel zowel zijn vrijlatingsdatum als zijn huisvestingsmogelijkheden na zijn vrijlating in gevaar te brengen.

Erfenissen van weerstand en veerkracht

De geschiedenis van 11 juni is nauw verbonden met acties ter verdediging van de aarde. Beginnend met nu voormalige gevangenen van de Green Scare, gaat het verder met Marius, die nog 8 jaar van zijn straf heeft. Ondanks de ernstige criminalisering door de staat van de bevrijding van de aarde en de verdediging van het land, kunnen deze bewegingen en activiteiten in de VS niet worden onderdrukt. Veel strijd is niet alleen aan de gang, maar breidt zich uit en wint aan kracht. Inheemse volkeren blijven vechten om hun land te beschermen tegen kolonisten en verwijdering van hun lang in de zogenaamde VS, Canada, Chili, Frankrijk en Mexico om er maar een paar te noemen. In de afgelopen twee jaar laat de beweging voor Stop Cop City in Atlanta zien hoe zelfs de dreiging (en in het geval van Marius de realiteit) van tientallen jaren gevangenisstraf er nog steeds niet in slaagt ons tot passiviteit te dwingen. Steeds meer mensen worden nu geconfronteerd met de mogelijkheid van beschuldigingen van terrorisme voor zichzelf of hun vrienden, en de dreiging tientallen jaren te worden opgesloten.
Marius is een geweldig voorbeeld van iemand die eerder met dit niveau van repressie is geconfronteerd, en dat met waardigheid, kracht en zorg heeft doorstaan. De continuïteit van zijn ondersteuning in de afgelopen 15 jaar is een demonstratie en praktijk van hoe langdurige ondersteuning van gevangenen eruit kan zien. De weigering van zijn aanhangers om hem in de steek te laten kan hopelijk wat kracht geven aan bosverdedigers en rebellen terwijl ze de bedreigingen van de staat het hoofd bieden. Andere Green Scare-zaken hebben met succes verbeteringen of lange straffen aangevochten, ondanks de angstzaaierij van de staat. Of de aanklachten nu blijven hangen of niet, we kunnen proberen een erfenis van verbinding en steun op te bouwen voor degenen die handelen.

Terwijl de staat blijft uithalen tegen vrouwen, homo’s en transgenders; nieuwe wetten opstelt om onze gezondheid en ons welzijn te beheersen, of het nu gaat om het ontnemen van onze toegang tot abortus, of het regelen van onze toegang tot levensreddende hormonen, operaties en genderbevestigende zorg, we worden eraan herinnerd dat alles wat de staat ons schenkt, gemakkelijk kan worden weggenomen, en dat onze worstelingen nauw met elkaar verbonden zijn en dat altijd moeten blijven.

Dragshows zijn de nieuwste grond voor gewelddadige confrontaties geworden, wanneer we ‘durven’ om samen te komen. Transfoben blijven de ruimte bewaken tijdens universiteitslezingen, op televisie en op straat. Abortusklinieken zien in de praktijk meer tegenstand na de intrekking van Roe vs. Wade. Maar net als er krachtige en meer zichtbare tegenstand opduikt, neemt ook ons vermogen om te handelen toe. Queer-ruimtes weigeren evenementen te annuleren en oefenen in plaats daarvan hun visie en hun proactieve zelfverdediging uit. Clandestiene acties in zogenaamd Noord-Amerika waren gericht op valse abortusklinieken en kerken die pro-life en homofobe retoriek spuwden. “Jane’s Revenge”, een knipoog naar het ondergrondse netwerk van abortusaanbieders in Chicago in de jaren 70, herinnert ons eraan dat we niet werkeloos toe hoeven te kijken hoe levensreddende middelen en onze menselijkheid worden weggenomen. Hoe angstaanjagend deze tijden ook zijn, het is belangrijk om te onthouden dat we niet hoeven toe te geven.

Wat voelt als een ongedaan maken van de vooruitgang kan ook op een andere manier worden gezien: als het opheffen van de façade, en het gewelddadige project dat de staat is zich blijft openbaren. De erfenissen van informele groepen zoals Bash Back, en natuurlijk individuele queer mensen (zoals Michael Kimble, gevangen gezet omdat hij zich verdedigde tegen een gewelddadige racistische homofoob) herinneren ons eraan dat queer- en transfobie ingebouwd zijn in de basis van de staat, en dat erfenissen van autonomie, zelfverdediging en overleven buiten de bestaande middelen altijd essentieel zullen zijn om als prioriteit te stellen. We kunnen stoppen met onze vuisten te heffen tegen de macht, in de hoop dat het aan onze eisen voldoet. Macht zal nooit aan eisen toegeven. Wat we kunnen doen, is ons blijven bekwamen in het inzetten van hulpmiddelen om onszelf te beschermen; of dat nu is het aanscherpen van ons vermogen om te vechten en stand te houden, bekwaam te worden in de gezondheidszorg buiten de staatsinfrastructuur om, of andere middelen te verbeteren om anoniem, bedreven en zo vrij mogelijk te blijven, evenals het uitoefenen van ons vermogen om te handelen.

Ondanks de terreur van de gevangenis blijft Michael Kimble pleiten voor zijn eigen vrijlating, heeft hij liefde gevonden en een netwerk van homo’s binnen de gevangenismuren gevonden met wie hij zij aan zij kan staan. Jennifer Rose heeft een geschiedenis van opkomen voor zichzelf tegen gevangenisbesturen, deelnemen aan collectief verzet en schrijven en bijdragen aan behartiging van queerbelangen. Marius heeft in de gevangenis gevochten voor toegang tot genderbevestigende middelen, waaronder een overplaatsing naar een manneninrichting. We moeten zijn zuurverdiende triomfen vieren, terwijl we ook bedenken dat de meeste transgevangenen geen toegang hebben tot deze dingen. Het is de moeite waard om overwinningen te vieren, en ook belangrijk om te onthouden dat verschuivingen in onze samenleving als geheel doorsijpelen naar gevangenen. Veranderingen in de grotere “vrije” wereld die onze toegang tot levensreddende hormonen, queer spaces, naamsveranderingen en dergelijke beperken, zullen zeker de meeste gevolgen hebben voor gevangenen.

Terwijl de staat onze autonomie blijft aantasten en gewelddadig beleid gemeengoed blijft, moeten we de realiteit omarmen dat alles wat we hebben om ons te beschermen, wijzelf zijn. De staat, zijn politie en gevangenissen zullen altijd de grenzen van ras, geslacht en klasse handhaven. We begrijpen dat geweld tegen queer mensen nog steeds een dagelijkse realiteit is voor zovelen, zelfs nog meer wanneer het kruist met anti-zwartheid, racisme, xenofobie en armoede; en als anarchisten zijn we nooit alleen geïnteresseerd in de vrijheid voor sommigen; het gaat om vrijheid voor ons allemaal. Er zullen altijd risico’s zijn, en de ongelukkige realiteit van deze wereld is dat openlijk leven als onszelf kan leiden tot politie-inzet, gevangenisstraf of de dood. Maar we kunnen leren van de erfenis van veerkrachtige en moedige homo’s, opgesloten en vrij, om niet terug te deinzen, of in angst of wanhoop te leven. Laten we sterk en fel zijn en elkaar niet in de steek willen laten.

Zolang de politie bestaat, komen mensen in opstand tegen de politie. In de VS en over de hele wereld neemt de intensiteit van antipolitieactiviteiten af en toe af. Opnieuw zien we met bewegingen en acties tegen staatsgeweld, tegen de politie en tegen het doden van zwarte mensen door de politie, dat de bedreigingen en gevangenschap van de staat er niet in slagen ons tot bedaren te brengen. De volgende strijdronde is al begonnen tegen de tijd dat de gevangenen van de laatste ronde worden vrijgelaten. Eric King is net zijn gevangenisstraf van 10 jaar aan het afronden voor acties die zijn ondernomen in solidariteit met de Ferguson-opstand in 2014. Josh Williams, die de langste straf heeft gekregen van iedereen die is gearresteerd bij Ferguson-protesten, nadert ook het einde van zijn straf. In de afgelopen paar jaar hebben we de veroordeling gezien van gevangenen die door de dood van George Floyd in opstand waren gekomen. Malik Muhammad, die een van de langere straffen uit 2020 heeft gekregen, zit een paar jaar in een gevangenisstraf van bijna 10 jaar. Over de hele wereld zien we militanten, in Frankrijk, Chili, Haïti en elders, tegenover de politie staan. In Rusland zien we anarchisten niet alleen de politie aanvallen, maar ook de militaire infrastructuur. Golven en golven van menigten en individuen blijven besluiten dat het, ondanks de risico’s, de moeite waard is om op te staan tegen de politie.

Sintels verspreiden

Velen van ons weten hoe het voelt om in wanhoop weg te zinken. Als de verliezen oplopen, voelt het onoverkomelijk om door te zetten. Maar een integraal onderdeel van de anarchistische geest ziet die wanhoop frontaal tegemoet, met de vastberadenheid om er doorheen te breken en door te gaan, vechtend. Anarchistische gevangenen zijn een uitstekend voorbeeld van deze geest: ze hebben de staat frontaal geconfronteerd, hebben de onzekerheden van misdrijfprocessen en staatsdruk onder ogen gezien, en zijn moedig gebleven ondanks repressie, evenals de dagelijkse ontmenselijking en het geweld dat in gevangenissen plaatsvindt . Hun zaken kunnen ons leren over tactieken, benaderingen, en de zaak tegen hen kan het arsenaal aan instrumenten die door de staat worden gebruikt, verhelderen. Rebellengevangenen laten ons zien wat het betekent om moedig, veerkrachtig en vastberaden te leven.

Het strijdtoneel ziet er totaal anders uit dan zelfs tien jaar geleden, en we passen ons voortdurend aan een veranderende context aan. Maar onze strijd blijft onderling verbonden, en ze gaat door. Soms voelt de impact van dingen zinloos; ontastbaar. Maar de realiteit is dat de strijd voor vrijheid zich voortdurend ontvouwt en nog steeds ongeschreven is. Anonieme acties van over de hele wereld herinneren ons er hier en nu aan dat we niet alleen zijn in onze woede over dit systeem, en dat het mogelijk is om door angst, spanning en wanhoop heen te gaan om te blijven vechten. Rebellen, bekende en onbekende, illustreren dat het wel degelijk mogelijk is om hier en nu voor onze vrijheid op te komen.

Twee instrumenten van het gevangenissysteem zijn isolatie en tijd. Isolatie die de geest aantast van degenen die opgesloten zitten en de tijd die verstrijkt terwijl wij die buiten zijn kunnen worden afgeleid door alles wat onze aandacht grijpt. Maar we kunnen weigeren om deze benaderingen het succes te geven dat ze zoeken. We kunnen gevangenen eraan herinneren dat ze niet worden vergeten, dat hun bijdragen deel uitmaken van een voortdurende strijd tegen overheersing en op zoek naar totale vrijheid. Er staat inderdaad veel op het spel en het is heel begrijpelijk om de wreedheden van de gevangenis te willen vermijden. Maar als we doorgaan met het opnemen van anarchistische gevangenen als een belangrijk onderdeel van onze strijd, brengen we hulde aan hun bijdragen en laten we zien dat we niet terugdeinzen, ondanks de risico’s.

Toestaan dat de delingstactiek van de gevangenis geen succes heeft, is een kleine maar essentiële bijdrage aan de verzwakking van de totaliteit ervan. Als we laten zien dat opgesloten zijn niet iemand doet vergeten, laten we zien dat de gruwel en vervreemding waar de gevangenis op gedijt, niet hoeft te wortelen. Voor elke lafaard die zijn vrienden, geliefden, kameraden en waarden heeft verkocht voor de schamele offers van veiligheid of comfort, zijn er sterke harten die weigeren hun toewijding op te geven ondanks repressie. Laten we hun bijdragen, hun hart en geest en hun leven vieren terwijl we weigeren onze passie voor vrijheid uit te wissen.

We zijn hier omdat we weigeren het slachtoffer te worden van wanhoop. Evenmin zullen we toestaan dat onze vrienden, kameraden of maten in de vergetelheid verdwijnen. We helpen ze op alle mogelijke manieren: met brieven en bezoeken, met geld en boeken, door hun namen op straat te roepen en op muren te schrijven – terwijl de gevangenen doorgaan met hun bijdragen van de andere kant. Er kan geen strijd of bijeenkomst plaatsvinden zonder dat anderen worden herinnerd aan degenen die vochten en werden opgesloten – noch aan degenen die stierven.

Niet in de laatste plaats dragen we ze allemaal in ons hart terwijl we behoedzaam door de duisternis gaan en onze collectieve strijd voortzetten. Op deze manier houden we ze dichtbij – niemand vergeten en geen vezel van deze samenleving vergeven. Die ingewikkelde lijnen die de middelen voor overheersing aan elkaar binden, zijn binnen handbereik, en we blijven ons inspannen om ze allemaal te verbreken.

We vertrouwen niet op loze slogans die onze anarchie laten sterven als een oppervlakkige ademtocht uit lauwe monden. Handelend naar onze verlangens, blazen we keer op keer het levensbloed van onze strijd nieuw leven in. Dus blijven we vuur spuwen op de machinaties van de beschaving, en al diegenen die proberen onze opstand te beteugelen. Steeds meer geïsoleerd, met zich verspreidende sintels die het pad naar hun onzekere stappen verlichten, zullen we de bleke lijken laten instorten die als dominante gebouwen boven ons zijn gestut.

Alfredo herinnert ons eraan dat er geen verliezen zijn als we kiezen hoe we leven, en dat we de dood wel eens zouden kunnen overwinnen als we weer in de aarde worden gezaaid.

In de puinhopen van de oude wereld zullen we ons verzamelen als geduldige zwermen, degenen die ooit van ons zijn weggenomen trots naast ons zien staan, en beginnen uit te zien naar morgen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech