Update over situatie De Samenscholing (Den Haag)

Nieuws, gepost door: nn op 14/02/2023 02:11:25

Wanneer: 14/02/2023 - 23:46

[English below]

Op 31 januari is de Samenscholing definitief haar pand in Moerwijk uitgezet door de gemeente Den Haag. De gemeente had beloofd dat de Samenscholing vóór de sleuteloverdracht zicht zou hebben op een nieuw pand, maar de enige optie waar de gemeente tot nu toe mee is gekomen, is in geen enkel opzicht een alternatief.

foto van demonstratie voor de samenscholing met rookfakkels en spandoeken

De Samenscholing, een sociaal en cultureel centrum in Den Haag dat voort is gekomen uit kraakpand De Vloek, zit nu na zeven jaar aan de Beatrijsstraat zonder pand. Na veel actievoeren en onderhandelen door de Samenscholing en haar supporters heeft de gemeente alsnog toegezegd voor herhuisvesting te zorgen. Vervolgens zijn ze op de proppen gekomen met een pand in een stilte- en Natura 2000-gebied in Duindorp. Het is onduidelijk waarom de gemeente denkt dat een pand waar je geen concerten kan geven en niet kan koken vanwege CO2-uitstoot een goede vervanging is voor de Samenscholing.

Het pand zou volgens de gemeente twee jaar gebruikt kunnen worden voor het gesloopt wordt, wat betekent dat de Samenscholing binnen twee jaar weer in de onzekerheid terechtkomt. Daarnaast willen Duindorpse jongerenorganisaties al tijden dit pand in gebruik nemen als jeugdcentrum, en wordt hun steeds voorgehouden dat dit niet kan omdat het binnenkort wordt gesloopt. De Samenscholing weigert dit pand dan ook om zich uit te laten spelen tegen andere sociale initiatieven.

De gemeente heeft ook afgesproken om dit jaar nog vrijplaatsenbeleid te ontwikkelen. Bij het presenteren van dit aanbod in Duindorp aan de Samenscholing, werd echter meegedeeld dat de bruikleenovereenkomst slechts twee jaar gaat duren, en dat de samenscholing daarna maar weer zelf een nieuwe plek moet zoeken. Wat komt er dan van dat vrijplaatsenbeleid terecht?

De gemeente heeft na afwijzing van het pand in Duindorp beloofd dat ze door zullen zoeken naar een andere locatie. Of er iets van deze beloftes terechtkomt moet nog blijken. De Samenscholing is in ieder geval niet van plan zich er maar bij neer te leggen: "Ons pand kunnen ze afnemen, maar onze solidariteit en onze gemeenschap laten zich niet kapotmaken."

___

On January 31, the Samenscholing was definitively kicked out of their space in Moerwijk by the municipality of The Hague. The municipality had promised that there would be concrete prospects for a new building before the Samenscholing had to hand over the keys, but the only option the municipality has come up with so far is no alternative at all.

De Samenscholing, a social and cultural center in The Hague that emerged from squat De Vloek, is now without location after seven years at the Beatrijsstraat. After much campaigning and negotiation by the Samenscholing and its supporters, the municipality finally agreed to provide rehousing. Then they came up with a building in a Natura 2000 and silent area in Duindorp. It is unclear why the municipality thinks a building where you can't hold concerts and can't cook because of CO2 emissions is a good replacement for the Samenscholing.

According to the municipality, the building could be used for two years before it is demolished, meaning that the Samenscholing will be back in limbo within two years. In addition, Duindorp youth organizations have been wanting to use this building as a youth center for ages, and they are constantly being told that this is not possible because it will soon be demolished. The Samenscholing therefore refuses this building play so as to not be pitched against other social initiatives.

The municipality has also agreed to develop a policy for "vrijplaatsen" this year. When presenting this offer in Duindorp to the Samenscholing, however, it was informed that the agreement will only last two years, and that after that the Samenscholing will just have to find a new place themselves. What, then, will become of this policy?

After the rejection of the place in Duindorp, the municipality promised that they would continue to look for another location. Whether anything comes of these promises remains to be seen. In any case, De Samenscholing does not intend to just resign itself: "They can take away our building, but they will not destroy our solidarity or our community."Wie: 
nn

-------------------------------------


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech