Een huis in de flat Pompenburg is gekraakt in Rotterdam

Nieuws, gepost door: RATS Collectief op 26/10/2022 10:03:00

Waar: Pompenburg Flat, Doelstraat, Rotterdam, Netherlands
Wanneer: 26/10/2022 - 19:00

Er zijn nieuwe krakers in de stad!☄️????????

Een huis in de flat Pompenburg is gekraakt door het anarchistische collectief RATS.

Het is gekraakt uit solidariteit met de bewoners van de Pompenburg Flat die strijden tegen de sloop van het gebouw.


AANKONDIGING

Er zijn nieuwe krakers in de stad!☄️????????

Een huis in de flat Pompenburg is gekraakt door het anarchistische collectief RATS.

Het is gekraakt uit solidariteit met de bewoners van de Pompenburg Flat die strijden tegen de sloop van het gebouw.

Het gebouw met honderden bewoners in 226 sociale huurwoningen zou in 2019 worden gesloopt (en bewoners hoorden dit pas via de krant!) voor een 250 meter hoge toren ontwikkeld door RED Company in samenwerking met woningcorporatie Havensteder en gemeente Rotterdam. Het gebouw, dat oorspronkelijk niet in de herontwikkelingsplannen voor het Pompenburggebied stond, werd door de gemeente zelf opgevoerd om gesloopt te worden, ondanks dat ruim 80% van de bewoners tegen sloop was. Deze plannen pleiten ook voor de ontruiming en vernietiging van gemeenschappelijke tuinen in Park Pompenburg en de verschillende gemeenschapsprojecten in Schieblock die goede vrienden van ons zijn, voor hoge torens van voornamelijk luxe appartementen.

We zijn solidair met de bewoners die de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd en gevochten tegen achterkamertjesovereenkomsten om hun huizen te slopen. Sloop ons niet!✊

We zien uit de eerste hand dat de sloop van dit gebouw zelfs voor Rotterdamse begrippen volstrekt absurd is. De leegstaande woningen, die het resultaat zijn van het actief stimuleren van bewoners door Havestender om te verhuizen, zijn volledig bewoonbaar en in perfecte staat. En we laten dit zien door er direct in te leven.

Als krakers verzetten we ons tegen de strategie van Havensteder om het gebouw langzaam leeg te maken en de bewoners die nog campagne voeren te demoraliseren. Ze willen dat het gebouw zijn gemeenschapsgevoel en huiselijke sfeer verliest. Lege huizen moeten worden bewoond, niet gebruikt voor intimidatie. Het is onze bedoeling om hier een thuis te maken, lid te worden van de gemeenschap en vrienden te maken met onze nieuwe buren, wat in deze context zowel vriendelijk als rebels is.

De overige 15 leegstaande appartementen in het pand zijn inmiddels direct na de opening van ons kraakpand als antikraak beschikbaar gesteld. Dit zijn nog 15 units die nu plekken zijn waar mensen kunnen wonen die voorheen leeg stonden door toedoen van krakers. Wonen is een recht. Leegstaande woningen moeten worden bewoond en sociale woningen mogen niet worden gesloopt. Wanneer we ons midden in een intense huisvestings- en ecologische crisis bevinden, is het laatste wat we nodig hebben de nodeloze vernietiging van dichte, mooie en energiezuinige woningen.

We verzetten ons tegen de escalerende vastgoedontwikkeling van winstmaximalisatie die hoogtij viert in Rotterdam en die volledig in strijd is met basisleven, gemeenschaps- en sociale ruimtes. Sociale huisvesting hoort thuis in de binnenstad! We moeten samen staan: sociale woningbouwbewoners, krakers, buurthuizen, kunstruimtes, doe-het-zelfruimtes, parken en tuinen. We worden allemaal uitgezet voor hoge torens en walgelijke winkelketens vol strontvoedsel. Eet in plaats daarvan ons lekkere anti-verspillingsvoedsel en wees een RAT! ????

Kom deze woensdag langs in ons nieuwe huis en de RATS Anti-Waste Keuken. We delen een gratis maaltijd en stellen ons voor en leren de buren kennen. Doelstraat 107, op de 6e verdieping, met uitzicht op het politiebureau Rotterdam ????

xxxxxx

Knuffels, liefde en solidariteit,

RATS Collectief ????????????

Voor meer referenties over de absolute criminaliteit van de sloop- en inrichtingsplannen van Pompenburg en de activisten en bewoners die hiertegen strijden, kijk op de website van Recht op de Stad: https://rechtopdestad.nl/buurten/pompenburg/

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ANNOUNCEMENT

There are new squatters in town! ☄️????????

A house in the Pompenburg flat has been squatted by the anarchist collective RATS.

It's squatted in solidarity with the inhabitants of the Pompenburg Flat who are fighting against the demolition of the building.

The building which is home to hundreds of residents in 226 social housing homes was announced to be demolished in 2019 (and residents only found out by the newspaper!) for a 250 meter high tower developed by RED Company in collaboration with social housing corporation Havensteder and gemeente Rotterdam. The building, which was originally not in the redevelopment plans for the Pompenburg area, was campaigned to be demolished by the municipality themselves despite over 80% of the residents against demolition. These plans also call for the eviction and destruction of communal gardens in Park Pompenburg and the various community projects based in Schieblock whom are dear friends of ours, for high rise towers of mostly luxury apartments.

We stand in solidarity with the residents organizing and fighting for the last three years against backroom deals to demolish their homes. Sloop ons niet! ✊

We can see first hand that the demolition of this building is entirely absurd, even for Rotterdam standards. The empty homes, which are a result of Havestender actively encouraging residents to move out, are entirely liveable and in perfect working condition. And we demonstrate this by living in them directly.

As squatters we resist the strategy of Havensteder to slowly empty the building and demoralize the residents still campaigning to stay. They want the building to lose its community and homely feeling. Empty houses should be lived in, not used for intimidation. Our intention is to make a home here, to join the community, and make friends with our new neighbors, which in this context is both friendly and rebellious.

The other 15 empty apartments in the building have since been made available as anti-kraak immediately after our squat was opened. These are 15 more units that are now places that people can live that were formerly empty, because of the actions of squatters. Housing is a right. Empty homes should be lived in, and social housing should not be demolished. When we are in the midst of an intense housing and ecological crisis, the last thing we need is needless destruction of dense, beautiful and energy efficient housing.

We resist the escalating profit maximization real estate development that is running rampant in Rotterdam which is completely opposed to basic living, community and social spaces. Social housing belongs in the city center! We need to stand together: social housing residents, squatters, community centers, art spaces, DIY spaces, parks and gardens. We are all being evicted for high rise towers and disgusting chain stores full of shit food. Eat our yummy anti-waste salvaged food instead and be a RAT! ????

This Wednesday come visit our new home and the RATS Anti-Waste Kitchen. We will be sharing a free meal and introducing ourselves and getting to know the neighbors. Doelstraat 107, on the 6th floor, overlooking the Rotterdam Police Headquarters ????

xxxxxx

Hugs, love and solidarity,

RATS Collective ????????????

For more references about the absolute criminality of the Pompenburg demolition and development plans and the activists and residents struggling against this check the website of Recht op de Stad: https://rechtopdestad.nl/buurten/pompenburg/


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech