Gemeente Wijk bij Duurstede weert asielzoekers van Festival ''Kleurrijk uit in de Wijk''/Een van Wilders' dromen wordt werkelijkheid

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 10/09/2022 09:04:18

Het kabinet en in zijn kielzog grote delen van het Parlement laat steeds meer haar
Ware Aard zien/Werden vluchtelingen toch al behandeld als tweederangsburgers [laat dat
burger maar op] opgesloten zonder strafbaar feit, teruggestuurd naar onveilige gebieden,
met de dood tot gevolg,opgesloten in brandgevaarlijke locaties, gedwongen buiten te slapen, etc,
nu zakt het kabinet fijn verder door de ondergrens met de frustratie van de gezinshereniging/
En daarnaast discrimineren Gemeenten openlijk en weren vluchtelingen van Festiviteiten/LEES!!!

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT ASIELZOEKERS BIJ
FESTIVAL ''KLEURRIJK UIT IN DE WIJK''/EEN VAN DE DROMEN
VAN WILDERS WORDT WERKELIJKHEID.....

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/gemeente-wijk-bij-duurstede-weert-asielzoeker...

AAN
GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE
DE GEMEENTERAAD
BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Onderwerp:
Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

Geachte Gemeenteraadsleden
Geachte Burgemeester en Wethouders,

ARTIKEL 1 NEDERLANDSE GRONDWET 1 A LA GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen ongelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is toegestaan, mits de Veiligheid van anderen in het geding is [1]

Geachte Gemeenteraadsleden
Geachte Burgemeester en Wethouders

Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt artikel 1, Nederlandse Grondwet, nieuw leven ingeblazen!
Het werd wel wat ouderwets he, altijd maar iedereen
gelijk te behandelen en nooit eens, grondwettelijk dan,
tegemoet kunnen komen aan in de samenleving levende
Onderbuikgevoelens!
Natuurlijk, PVV leider G Wilders doet dat met verve in
de Kamer [2], maar zelfs hij moet in formele zin
rekening houden met de in Nederland heersende Wetgeving.

Nu, beste dames en heren, u hebt de heer Wilders overtroffen!
Want waar hij van droomt, hebt u gedaan!

Formeel onderscheid gemaakt tussen twee groepen
in uw Gemeente samenleving, namelijk de inwoners van
Wijk bij Duurstede en de ongeveer 100 asielzoekers, die in uw
Gemeente ''te gast'' zijn [3]
Mooie Gastheren bent u!

WAT IS ER AAN DE HAND?

Uit berichtgeving blijkt, dat er drie asielzoekers
waren opgepakt voor inbraak en winkeldiefstal. [4]
Vervelend natuurlijk, maar crimineel gedrag komt
in alle lagen der Mensheid voor, bij asielzoekers evenzeer als Wijk bij Duurstedenaars.
Om aan de hierdoor ontstane onrust [ik noem het ''onderbuikgevoelens, met verwijzing naar de zin hierboven] tegemoet te komen, besloot u, Gemeente Wijk bij Duurstede
om de geplande Festiviteiten, te weten Kleurrijk Uit in de Wijk en foodtrucke vent Toost, weliswaar te laten doorgaan, maar de
asielzoekers bewust te verzoeken, in de Sporthal te blijven. [5]
Toegegeven, u hebt daar extra activiteiten voor hen
georganiseerd [6], waarmee schijnbaar het discriminerende
van uw Besluit [of Verzoek, het komt fundamenteel
op hetzelfde neer] werd verzacht, maar ik en alle andere
Vrijheidslievende mensen trappen daar niet in.

Het was een repressieve maatregel, gericht
tegen een groep mensen, die tot een bepaalde categorie
behoort: ''asielzoekers''

Dus een duidelijk voorbeeld van discriminatie:
Het over een kam scheren van een hele groep,
omdat er een paar overlast veroorzaken
Het is ook duidelijk een ''collectieve straf'', waarbij
een groep gestraft wordt voor het gedrag van enkelingen
[7]

Ik hoef u toch niet te vertellen, dat dit volgens de universeel
geldende rechtsregels niet is toegestaan?
Toch maar een noot [8]

Maar alle rechtsregels daargelaten:

Schaamt u zich niet, anno 2022?
Omdat een paar asielzoekers overlast veroorzaken
[die trouwens al zijn opgepakt [9], worden volmaakt
onschuldige asielzoekers, die geen enkel strafbaar
feit hebben gepleegd, uitgesloten van Festiviteiten.
U hebt wel lef zeg!
Ongetwijfeld noemt u zichzelf ''beschaafd'', maar
dat bent u niet!

En dan is het meest ironische van de Zaak nog, dat
een van de Festiviteiten, ''Kleurrijk Uit in de Wijk'',
een multicultureel karakter heeft [10]
U moet een speciaal Gevoel voor Humor hebben,
om mensen van een andere afkomst en uit een andere cultuur en samenleving, namelijk de door u ''gepakte''
en collectief gestrafte groep asielzoekers, uit te sluiten
juist van een multicultureel Festival.
Helaas kan ik daar niet om lachen.
Eerder om huilen.
SCHANDE OVER U, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

TENSLOTTE

Crimineel Gedrag, overlast etc komt bij alle groepen
in de samenleving, alle afkomsten en etniciteiten voor.
Ook bij asielzoekers, die geen betere of slechtere mensen
zijn dan de inwoners van Nederland.
Juist daarom is het zo gevaarlijk, om je oren te luisteren
te leggen bij onderbuikgevoelens, zoals u gedaan
hebt, Gemeente Wijk Bij Duurstede. [11]
Want wat is er in feite gebeurd:
Drie asielzoekers gaan de fout in [en naar ik begrepen
heb, waren het bepaald geen halsmisdrijven, maar niet bagatelliserend: toch ''de fout in''] [12] en uw inwoners
zijn in rep en roer. [13]
Waarop mijn vraag:
Wordt er door autochtone Wijk bij Duursteders nooit
ingebroken, nooit winkeldiefstal gepleegd.
Dat lijkt mij sterk.

U, als Gemeente, dient dan een krachtig Signaal uit
te geven, door wel met bewoners in gesprek te gaan,
maar de absurditeit van de uitvergroting van
Criminele Asielzoekers te relativeren.

Dat hebt u niet gedaan, u bent meegegaan in deze overduidelijke
xenofobie.

En omdat u, als Lokaal Bestuur, het voorbeeld dient te
geven, reken ik u dit ernstig aan.

Ik hoop dat u hiervan geleerd hebt en in het vervolg
het Hoofd biedt aan xenofobie en hysterie.

Of denkt u stiekem ook zo en is die ''onrust onder de
bewoners'' maar als voorwendsel gebruikt?

Voor u een Vraag om ernstig over na te denken

Want er kan pas verandering komen, als we bereid
zijn onze eigen Fouten onder ogen te zien, hoe
onaangenaam die Introspectie ook mag zijn

Gemeente, denk goed na aan welke kant u staat!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN'

https://www.astridessed.nl/gemeente-wijk-bij-duurstede-weert-asielzoeker...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/gemeente-wijk-bij-duurstede-weert-as...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech