Over de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 16/05/2022 05:03:54

In de internationale conflicten is er, terecht, veel aandacht voor het Midden-Oostenconflict oftewel
de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden en andere Brandhaarden zoals Darfur [Sudan],
Congo, Myanmar en nu de Oekraine.
Maar wat is vaak ondergesneeuwd qua Onrecht? De Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara!
En daarom besteedt de Wreker van het Onrecht daar nu aandacht aan/Lees verder!

NOS: NOEM MAROKKO LUID EN DUIDELIJK DE BEZETTER

VAN DE WESTELIJKE SAHARA!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/nos-noem-marokko-luid-en-duidelijk-de-bezette...

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN
REDACTIE NOS NIEUWS
Onderwerp: Uw berichtgeving dd 11 mei 2022: ''Ook Nederland steunt Marokko in
Westelijke Sahara kwestie''
[Zie de tekst van uw artikel onder het notenapparaat]

Geachte Redactie,

Redactie, daar is ze weer:
Deze keer niet over het Israelisch-Palestijnse conflict [1], hoewel daarover
laatstelijk ook wel wat te becommentarieren valt [dat voor een andere keer]
en ook niet over de Schiphol staking, waarover ik u recentelijk heb gekapitteld [2]
[zonder trouwens enige reactie uwerzijds, zoals onbeleefd, maar gebruikelijk]
Neen, deze keer bekritiseer ik uw berichtgeving over een veel te ondergesneeuwde kwestie:
De Westelijke Sahara en de Marokkaanse bezetting van dat gebied.

En met mijn laatste zin raak ik dan direct de essentie van mijn kritiek:
Want mijn kritiek luidt onder andere [er komt nog meer], het feit, dat u in
uw berichtgeving niet duidelijk en onverbloemd vermeldt, dat hier sprake
is van een jarenlange, Marokkaanse bezetting, maar blijk geeft van onduidelijke en verwarrende berichtgeving:
Dit blijkt onder andere uit uw vermelding in de titel van uw artikel
''Westelijke Sahara kwestie'' [3],
een veel te neutrale term voor wat er werkelijk aan de hand is.
Vervolgens refereert u in uw berichtgeving dan weer aan diebezetting, maar u formuleert het niet goed, door die bezetting ''omstreden'' te noemen [4]
Dat is niet juist:
Onverbloemd IS hier sprake van een bezetting, die dan ook als zodanig
dient te worden vermeld:
Dan schrijft u in een extra commentaar weliswaar over ''inlijving'' [5], wat correct is , maar in hetzelfde stukje dan weer over ook over ''betwist gebied'' [6], wat weer NIET klopt.
Want aangezien die ''twist'' gaat tussen de
Marokkaanse bezetter en de bezette bevolking van de Westelijke
Sahara [Sahrawi's, zoals de correcte term luidt] en die bezetting
illegaal is, is het woord ''betwist'' niet op zijn plaats.

BEZETTING WESTELIJKE SAHARA:
ACHTERGROND:
Verder vermeldt u in uw toevoeging [grijs scherm] wel wat achtergrondinformatie
over de historische ontwikkelingen [7], maar maar uw
informatie is voor de lezer niet duidelijk genoeg en bovendien incompleet
Daarom het volgende:

Toen Spanje zich in 1975 uit de Westelijke Sahara terugtrok als
kolonisator, wat dus strict genomen de onafhankelijkheid van
de Westelijke Sahara zou moeten inluiden, werd het gebied binnengevallen
door Marokko en Mauretanie, die vervolgens met voormalige
kolonisator Spanje de zogenaamde ''Madrid Accoorden' [8]', die neerkwamen
op een koloniaal onderonsje:
Want het kwam neer op een de facto verdeling van de Westelijke Sahara tussen
Marokko en Mauretanie [9]
In feite ging het land over van kolonisator naar bezetter, zonder enig
respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van de
Westelijke Sahara. [10]

Maar daarmee was de zaak, in de moderne tijden waarin we leven, natuurlijk
niet gedaan:
In 1975 sprak het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich onverbloemd
uit tegen deze landverdeling door te verklaren, dat noch Marokko, noch Mauretanie enige soevereine zeggenschap hadden over de Westelijke Sahara [11]
Bovendien werden die Madrid Accoorden niet erkend door de Verenigde Naties [12] wat het onrechtmatige karakter er verder door bevestigde.
Zie voor meer achtergrondinformatie ook noot 13
Daar komt nog bij, dat Marokko sinds jaar en dag het beloofde referendum,
waarbij de bevolking van de Westelijke Sahara mag stemmen over hun
status [onafhankelijke Staat of onderdeel van Marokko] systematisch
frustreert [14]

ONDERDRUKKING

Ondanks het feit, dat de Marokkaanse bezetting/inlijving van de Westelijke
Sahara door de Internationale Gemeenschap als illegaal wordt beschouwd [zie hierboven] en dus niet wordt erkend [15], gaat Marokko er vrolijk mee door
en handhaaft de bezetting dus.
Bij bezetting hoort onderdrukking en over die onderdrukking hebben
mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch uitgebreid gerapporteerd. [16]
Onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, oneerlijke
processen, slechte behandeling van pro Westelijke Saharaanse
onafhankelijkheidsactivisten, foltering, het ontzeggen van medische hulp,
mishandelingen, het kan niet op! [17]

SPANJE TEGEN MAROKKAANSE BEZETTING WESTELIJKE SAHARA

Interessant is om bij u het volgende te lezen:

''In maart koos ook Spanje de kant van Marokko. Dat was een opmerkelijke stap, aangezien Spanje tot die tijd altijd fel tegen de omstreden Marokkaanse bezetting van de voormalige Spaanse kolonie was'' [18]

Ontroerend, maar ik denk, dat u de geschiedenis wat
beter zult moeten bestuderen:
Nogmaals in herinnering:
Ik schreef hierboven:
''Toen Spanje zich in 1975 uit de Westelijke Sahara terugtrok als
kolonisator, wat dus strict genomen de onafhankelijkheid van
de Westelijke Sahara zou moeten inluiden, werd het gebied binnengevallen
door Marokko en Mauretanie, die vervolgens met voormalige
kolonisator Spanje de zogenaamde ''Madrid Accoorden''
En die Madrid Accoorden hielden in een verdeling van de Westelijke
Sahara tussen Marokko en Mauretanie, met adhesie van Spanje! [18]
Dus hoezo een ''verzet'' van Spanje tegen de Marokkaanse bezetting?

EPILOOG

Er is genoeg hierover gezegd en ik heb mijn bezwaar tegen uw
berichtgeving duidelijk belicht.
Uw berichtgeving noemt Marokko niet duidelijk als bezetter, u gebruikt soms
wel de terminologie, maar doet die dan weer teniet door verwarrende
tegeninformatie [zie bovenstaande]
Ook is het handig, wanneer u vermeldt,
dat zolang land A hetzij de grenzen en/of luchtruim, hetzij de defensie
en/of buitenland beleid van land B controleert, land A een platte bezetter
blijft [ik verwijs hier in noot 19 naar Israel en Gaza, de omstandigheden
komen overeen].

Dat daarbij de Marokkaanse inlijving van de Westelijke Sahara [die inlijving
noemt u dan weer wel] internationaal is afgekeurd [zie wat ik hierover schreef]
is een belangrijke factor, die u had moeten noemen.

Ik vind dit daarom zo belangrijk, omdat de Marokkaanse bezetting van
de Westelijke Sahara nauwelijks tot geen internationale aandacht krijgt
en net zo in het middelpunt van de politieke en publieke aandacht zou
moeten staan als de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden.
Want:
WRONG IS WRONG

Enfin, ik hoop, dat u uit bovenstaande een en ander geleerd hebt en
de volgende keer met een evenwichtigere en vooral duidelijkere berichtgeving
komt.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN EN NOS ARTIKEL

https://www.astridessed.nl/nos-noem-marokko-luid-en-duidelijk-de-bezette...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/nos-noem-marokko-luid-en-duidelijk-d...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech