München: Over invallen en een §129 procedure tegen anarchisten en de diefstal van een drukkerij

Nieuws, gepost door: nn op 07/05/2022 05:06:30

Wanneer: 07/05/2022 - 17:37

Wat is er gebeurd?

Zoals reeds gemeld, zijn er op dinsdag 26 april gecoördineerde razzia's geweest tegen anarchisten uit München op beschuldiging van het vormen van een criminele organisatie (§129). In dit verband werden 4 woningen doorzocht (waarvan 2 zonder dat een van de beschuldigden er woonde), alsmede verschillende kelderruimten (deels ook de aangrenzende ruimten van ruimten waarvan vermeend wordt dat zij aan de beschuldigden toebehoren), een drukkerij en de anarchistische bibliotheek Frevel.

Gecoördineerd door de Staatsveiligheid (K43) stormden een stel gemaskerde USK-agenten met stormrammen, deels getrokken wapens en zelfs in maliënkolder (ja, of deze agent een weddenschap had verloren of dat het ridderthemaweek was, daar was tot nu toe niets over te vinden) stipt om 6 uur 's ochtends de woningen binnen. Daarbij ramden de beruchte testosteron-bundels zelfs een deur in waarvan de sleutel van buitenaf in het slot stak. In sommige gevallen moeten zij of hun collega's van K123 (Digitale Forensische Opsporing/Telecommunicatie Surveillance) van tevoren op het lokale Wi-Fi-netwerk hebben ingelogd; in ieder geval leken zij precies te weten welke apparaten op dat moment op het lokale Wi-Fi-netwerk waren ingelogd. Uitgerust met powerbanks en vermoedelijk Farraday-kooien in de vorm van zakjes (die dienen om radiosignalen af te schermen), sprongen de agenten onmiddellijk op hen (alle smartphones) toe en stelden ze zo zeker terwijl ze aanstonden.

Na dit voorafje kwamen de speurders van de K43 uiteindelijk en toonden de huiszoekingsbevelen aan de betroffen personen en legden enkele pseudo-getuigen van plaatselijke gemeentebesturen voor die zij hadden meegebracht. En toen begon het: Gedurende ongeveer zes en een half uur doorzochten de zwijnen de gebruikelijke spullen zoals computers, opslagmedia, mobiele telefoons, maar ook printers, anarchistische publicaties, "documenten en/of dossiers die informatie geven over de extreem-linkse anarchistische ideeën" van de beklaagden, persoonlijke dossiers, financiële gegevens, "documenten en/of dossiers die informatie verschaffen over mogelijke aanslagplannen van de verdachte", alsmede "plannen, werktuigen en/of grondstoffen voor de vervaardiging van bommen, brandbommen of andere voorwerpen die geschikt zijn voor het plegen van een terroristische aanslag" gewoon alles. Ze namen voornamelijk opslagmedia, computers (ook van niet-verdachten), printers, persoonlijke aantekeningen, briefcorrespondentie, enkele honderden anarchistische publicaties in verschillende talen in beslag. Ze hebben ook intensief gezocht naar huurcontracten voor gehuurde panden en deze waarschijnlijk ook opgevraagd bij de verhuurders van de kelderruimten die ook doorzocht werden.

Tegelijkertijd hebben huiszoekingen plaatsgevonden in een drukkerij, verschillende kelderruimten en de anarchistische bibliotheek Frevel, waarvan echter zowel huiszoekingsbevelen als inbeslagnemingsprotocollen ontbreken. Ook hier braken de smerissen in en veranderden de sloten of lieten de ruimtes open.

In de anarchistische bibliotheek Frevel namen de smerissen alleen losse publicaties, affiches, stickers en dergelijke mee en stalen ook de printer die daar stond.

De situatie was anders in de volledig uitgeruste drukkerij, die ook doorzocht werd. Hier kwam de politie met een vrachtwagen en een kraan en nam alles in beslag: van de risograaf (een drukmachine) en zijn trommels tot de snijmachine, van de sorteermachine tot de lijmmachine, zelfs een historische boekdrukmachine en verschillende sets loden letters voor dit alles belandde in de bewijskamer van de politie. Maar dat was niet genoeg. Duizenden boeken, pamfletten en kranten, van de woorden van Malatesta en Kropotkin tot die van Bonanno, maar ook veel actuele pamfletten en kranten werden door de smerissen meegenomen, evenals zo'n 50.000 vellen blanco papier, inkt en nog veel meer. Als teken van respect goten ze uiteindelijk het aanwezige pak koffie in de gootsteen en gingen er met hun buit vandoor in een 40-tons vrachtwagen.

Waar gaat het over?

Drie beklaagden worden beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie, niet alleen omdat zij "lid zijn van de extreem-linkse anarchistische scene", "het bestaan en de orde van waarden van de Bondsrepubliek Duitsland en iedere vorm van staatsorde verwerpen" en "geweld, in het bijzonder geweld tegen eigendom en/of politieagenten, beschouwen als een legitiem middel om hun standpunten door te drukken", maar vooral omdat zij het anarchistische weekblad Zündlumpen zouden hebben geproduceerd, uitgegeven en verspreid. Daarna volgt een lijst van in totaal 15 citaten uit verschillende nummers van Zündlumpen, op een totaal van 85 uitgaves, waarbij telkens wordt gezegd dat het gaat om "inhoud waarvoor vervolging kan worden ingesteld". We reproduceren er een paar hier als citaten uit het huiszoekingsbevel:

"Op 10.04.2020 hebben de verweerders de korte boodschap "brand, e-scooters, brand!" gepubliceerd op de internetaanwezigheid van de Zündlumpen op https://zuendlumpen.noblogs.org/post/2020/04/10/. Zij maakten melding van de verbranding van twee van dergelijke motorvoertuigen op 04.04.2020 in de wijk Freimann in München en op 06.04.2020 aan de rand van de Engelse Tuin in München. Zij beschreven de voertuigen als een "plaag" die gesaboteerd moest worden. Volgens de krantenkop hebben de verdachten de brandstichtingen door onbekende daders op 04.04.2020 en 06.04.2020 goedgekeurd."

"In nummer 61 van 13.04.2020 hebben de beschuldigden in het artikel met de titel "Opstand tegen avondklok", geschreven als stripverhaal, opgeroepen tot het lek steken van de banden van politievoertuigen, het in brand steken van politievoertuigen en het opwerpen van barricades met brandende vuilniscontainers. De tekeningen fungeren als precieze instructies voor actie. De verdachten hebben aldus aangezet tot anticonstitutionele sabotage, beschadiging van eigendommen, vernieling van belangrijke arbeidsmiddelen, brandstichting en ordeverstoring".

"In nummer 62 van 21.04.2020 publiceerden de verdachten in het artikel "Wat onze (geheime) lezers over ons denken, zeggen en schrijven" een dreigbericht aan de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Dr Joachim Herrmann met de volgende bewoordingen "Beste Joachim, ... Ik heb zelf geleerd van de ervaringen van andere subversieven met mensen zoals jij. Discussiëren met een tiran? U moet weten dat ik historisch gezien aan de kant van deze sta - puur intellectueel, natuurlijk ;-) -die er de voorkeur aan gaven tirannen voor hun tijd te laten sterven. En één ding moet u duidelijk zijn, politiechefs hebben altijd hoog op die lijst gestaan - hoger zelfs dan keizers, tsaren en koningen." Door dit te doen, gingen verweerders er op zijn minst van uit dat de benadeelde partij deze bedreiging serieus zou nemen."

DNA-afname werd bevolen tegen de drie verdachten.

Nog meer context?

Aangezien de geconstrueerde onzin is ontstaan op het Beierse centrale bureau voor de bestrijding van extremisme en terrorisme (ZET) van het parket-generaal van München, dat in 2017 werd opgericht, en informatie voor de onderliggende onderzoeken afkomstig zou zijn van het Beierse LKA en veiligheidsdienst, wordt duidelijk dat hier meer op het spel staat dan een paar citaten uit een anarchistische krant die al meer dan een half jaar is opgeheven.

Men zou zich natuurlijk kunnen afvragen of de ZET en de Staatsveiligheid zich misschien vervelen of dat zij zichzelf moeten bewijzen dat zij ergens nuttig voor zijn, al is het alleen maar om anarchisten op de zenuwen te werken, maar dat zou misschien een beetje te kortzichtig zijn.

Procedures op basis van §§ 129 en 129a hebben immers de laatste tijd een ware renaissance beleefd: in steeds meer steden starten de smeris 129-procedures tegen anarchisten of anti-fascisten, maar slechts zelden komt het tot een daadwerkelijke aanklacht. Integendeel, deze procedures zijn een geliefd voorwendsel om uitgebreid in de respectieve scènes en omgevingen te snuffelen. Huiszoekingen, die ook tegen niet-verdachten zijn gericht, vormen slechts één onderdeel van structurele politieonderzoeken. Observaties, telecommunicatiebewaking, het installeren van afluisterapparatuur, camera's en andere apparatuur om mensen te bespioneren en te controleren zijn ook vaak een neveneffect van dergelijke procedures. Het vermoeden ligt dus voor de hand dat ook in dit geval een bepaalde omgeving gericht moet worden bespioneerd.

En dan is er nog de brutale en lang geplande overval op een hele drukkerij en duizenden publicaties! Een overduidelijke poging om een infrastructuur voor de verspreiding van anarchistische ideeën kapot te maken. Als het om één bepaalde krant gaat, de Zündlumpen, waarom worden andere kranten en publicaties dan massaal in beslag genomen? Waarom worden onbedrukt papier, inkt en alle apparatuur voor de productie van boeken, pamfletten en kranten meegenomen?

Het is duidelijk dat de politie en het bureau van de procureur-generaal (ZET) op meer uit zijn: Zij proberen de verspreiding van anarchistische ideeën tegen te gaan en paranoia te zaaien wanneer zij hele archieven van anarchistische teksten in beslag nemen en het bezit van (een enkel!) exemplaar van een krant op de boekenplank thuis aangrijpen om deze zelf te stelen, evenals allerlei technische apparatuur en allerlei andere anarchistische publicaties.

We zijn niet verbaasd. Anarchistische ideeën zijn altijd buiten en tegen elke wet geweest en er is dan ook een lange geschiedenis van vervolging van anarchistische ideeën. De recente invallen in München zullen de vlam in ons hart zeker niet doven! Evenmin zullen zij anderen beletten een printer te grijpen en alles wat de politie in beslag heeft genomen, opnieuw te printen.

Als vechten voor vrijheid een misdaad is, dan is onschuld het ergste!

Vers na de invallen en toch nog steeds hier,
Een stel anarchos uit BeierenWie: 
nn

Kan dit ook in het middenstuk geplaatst worden?
Hele goede tekst!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech