Wraaklustige 'historica' Menke de Groot uit Naarden maakt fout op fout bij aanval op actievoerder. En wederhoor? Nóóit van geh...

Ruis, gepost door: Arthur Graaff op 15/04/2022 04:09:23

Een wraaklustige historica uit Naarden, Menke de Groot, publiceert een artikel met 22 fouten gericht tegen één persoon. Ook als je uit lafheid geen weerwoord vraagt kon zo iemand wel eens gaan sputteren...
De Groot verzint en liegt er op los en probeert overduidelijk met haar verzinsels een reputatie te beschadigen. Zie hieronder mijn weerleggingen - uiteraard met argumenten en bewijzen Zij richt haar pijlen op mij, Arthur Graaff, ik ben antifascist, columnist en activist - maar ze heeft mij nooit om wederhoor gevraagd.


BIJSCHRIFT: Links op de foto Arthur Graaff, initiatiefnemer herdenking Februaristaking Gooi - met ambstketting burgemeester Broertjes van Hilversum, links van hem ex.min v Defensie Hans Hillen.

Haar conclusie: die Graaff deugt écht niet, van geen enkele kant - terwijl ze eerst zonder enige klacht met mij samenwerkte. Maar bewijzen - ho maar. Kennelijk heeft MdG heeft de moed niet om haar doelwit fatsoenlijk aan te spreken voor een weerwoord. Kortom: wraaklust en lafheid... Des te vreemder, omdat zij mij maanden eerder ook al had geïnterviewd en daarover een positief stukje publiceerde.

Ik publiceer dit omdat ik behoefte heb aan het eindelijk rechtzetten van deze disinformatie. Zodat deze zaak kan rusten.

Ik heb MdG nooit een strobreed in de weg gelegd. Ze heeft mij een keer geïnterviewd, en dat liep wel - ik moest in haar stukje wel en stuk of vijf foutjes rechtzetten, maar alla. Een paar maanden later hielp ze mee met de organisatie van een kleine herdenking - en nog steeds geen klacht. Sterker: vrolijke stukjes op haar Facebook. Maar weer maanden later was ze opeens slachtoffer van manipulatie, met allerlei geklaag, gelieg en geschimp. Ik geef hier mijn tegenargumenten. Het artikel staat op de website 'GooiseMerenInformatie.nl'. Dat is echter geen website van die gemeente Gooise Meren...

Haar artikel noemt ook de Februaristaking in Hiversum, waar mijn vader ooit aan meedeed. Ik ben de initiatiefnemer van de herdenking in het Gooi. Maar haar klachten gaan ook over de herdenking van verzetsman en spion, Lt t/Z Lodo van Hamel, op zijn 75ste sterfdag, 16 juni 2016, gefusilleerd op de Bussmerhei, nabij mijn adres. Ik ontdekte dat heel laat, de dag voor zijn sterfdag en heb zo snel mogelijk een kleine herdenking georganiseerd waar hij gefusilleerd is. MdG hielp daarbij, was erbij, maakte foto's en publiceerde die met positieve teksten op haar Facebook en uitte geen enkele klacht. Totdat...

Heir de teksten van twee van haar stukjes. Mijn weerwoord staat na '>>>AG'.

Arthur Graaff
______________________________

2018. Een woord over de mislukte herdenking van de Februaristaking in Hilversum op 26 februari 2018

M. de Groot

Gegevens
Hoofdcategorie: Gooise Meren
Inleiding
Op maandag 26 februari 2018 vond in Hilversum een mislukte herdenking van de Februaristaking van 25 en 26 februari 1941 plaats.
>>>AG-1: Uit de foto blijkt dat de herdenking niet mislukt, maar gelukt is. MdG was er niet bij, 20 anderen wel. Sprekers Bianca Verwey, fractievoorzitter SP Hilversum, en Arhur Graaff, toen nog woordvoerder AFVN-BvA en secr. Com van Waakzaamheid. Onthulling van een plaquette. https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20180926_52899953?utm_source=google&utm_medium=organic

Deze zogenaamde Februaristaking wordt ieder jaar sowieso al uitgebreid herdacht in Amsterdam en daar georganiseerd door het Comité Herdenking Februaristaking 1941.
>>>AG 1a: Er zijn ookk al jaren herdnekingen in Zaanstad, IJmuiden-Velsen, en Weesp.

Het "Comité Februaristaking Gooi", in de persoon van Arthur Graaff, benaderde vijf jaar geleden, hoogstwaarschijnlijk persoonlijk, de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, om de Februaristaking ook in Hilversum te gaan herdenken.
>>>AG-2: onjuist/verdraaiing. Dat Comité is niet alleen mijn persoon maar werd gedaregn door de AFVN-BvA (waar ik nu geen lid meer van ben) en kreeg uitdrukkelijke steun van de SP in Hilversum. Later ook nog van BIJ1, leden van de Joodse gemeenschap zoals opperrabbijn Jacobs, de Int. Soclalisten. Ik bezocht Broertjes voor het eerst hierover najaar 2014 samen met de secr. van de AFVN-BvA, H. van Kasbergen. Broertjes nam zitting in het Com. v. Aanbeveling, evenals dr G. Pikkemaat, vm. hoofdred. Gooi- en Eemlander (mijn vm. baas toen ik daar eindredacteur was) , drs. H. Hillen, vm. min. v. Defensie (oud-schoolgenoot).

De afgelopen vijf jaar verliep de organisatie van deze bijeenkomsten echter bepaald niet vlekkeloos.
>>>AG-3: onjuist/verdraaiing. In 2015 was de eerste op de Kerkbrink (waar de unieke betoging destijds eindigde), met BM: geen enkel probleem. In 2016 de tweede, ditmaal in het stadhuis, met o.m. operrabbijn Jacobs, de BM, vele politici. In 2017 lag ik in het ziekehuis en vond de herdenking plaats op de Joodse begraafplaats (die geen enkele historische band heeft met de staking, geen 'lieu de mémoire'). In 2018 liep het moeilijk met de BM, omdat hij weer de Joodse begraafplaats wilde. In 2019 weer als vanouds op de Kerkrbink.

In 2018 werden door het "Comité Februaristaking Gooi" (in casu Arthur Graaff), zonder medeweten vooraf van de gemeente Hilversum, journalisten, behorend tot media die een bepaalde politieke richting voorstaan, niet uitgenodigd en zelfs werd het hen verboden de herdenking te verslaan. Graaff bestempelde deze media als "niet-journalistieke propaganda-organisaties".
>>>AG-4: onjuist/verdraaiing. Fout 1: het ging niet om 'journalisten' - maar om rechtste propagandisten, medewerekrs van o.m. GeenStijl, PowNed etc. Fout 2: De letterlijke tekst was dat vijf rechtste publicaties 'net welkom' waren, en 'niet gefaciliteerd' zouden worden. GFout 2: er was geen 'verbod' - het was een bijeenkomst op de openbare weg waarbij je niemand kunt weigeren. We hebben niemand iets 'verboden' aangezien we als simpele burgers dat niet kunnen.

Overigens verliep de samenwerking tussen het "Comité Februaristaking Gooi" en de gemeente Hilversum toch al stroef. Soms werd door Graaff wel en soms niet met de gemeente Hilversum samengewerkt.
>>>AG-5: onjuist/verdraaiing: zie ook AG-2. De gemeente stelde zelfs de grotoste zaal van het raadhuis ter beschikking...

De persoon Arthur Graaff
Ons inziens was de basis van de herdenking van de Februari-staking in Hilversum al wankel vanaf de start.
>>>AG-6: onjuist/verdraaiing. (Taalfoutje: 'Ons' moet zijn 'Onzes'.) De herdenking is drie jaar, 2015, 16 en 17, probleemloos verlopen.

Om te beginnen is Arthur Graaff niet onomstreden: hij is onder meer verbonden aan de AFVN (Bond van Antifascisten) en bekend vanwege zijn op agressieve wijze geuitte bezwaren tegen velerlei zaken.
>>>AG-7: onjuist/verdraaiing. Poging tot reputatiebeschadiging. Bewijs ontbreekt. Sinds feb., 2022 ben ik niet meer verbonden aan de AFVN-BvA.

Zijn ongenuanceerde bejegening van Indië-veteranen, die volgens hem allemaal als oorlogsmisdadigers berecht zouden moeten worden, is berucht.
>>>AG-8: onjuist/verdraaiing. Poging tot reputatiebeschadiging. Ik daag MdG uit om aan te tonen waar ik heb gezegd of geschreven 'allemaal oorlogsmisdadigers zijn'. Bewijs ontbreekt. Slag in de lucht. Ik pleit voor berechting na 75 jaar van oorlogsmisdaden in Indonesië, zoals in Rawagedeh, waar Nederlandse militairen ruim 400 onschuldige mannen executeerden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Rawagede

Dat was indertijd ook zijn hetze tegen de re-enactment (naspelen van gevechten in uniform) van Duitse soldaten tijdens het evenement Bussum Bridgehead in 2013 en 2014.
>>>AG-9: onjuist/verdraaiing. Poging tot reputatiebeschadiging. Bewijs ontbreekt. Er was geen hetze - toon het bewijs daarvoor maar... We hebben samen met Bur. Discriminatie Gooi in Hilversum weken tevoren bezwaar gemaakt tegen het stiekume optreden van nazisoildaten (er is een verschil tussen 'Duitse' soldaten en 'nazisoldaten). Op de aankondigingen stond het nazi-optreden niet vermeld. We hadden ook steun van diverse Joodse bewoners van Bussum. We hebben toen met de organisator afgesproken dat alle hakenkruizen op de uniformen afgedekt zouden worden. Bij controle op de dag zelf bleek daar niets van te zijn uitgevoerd.

>>>AG-10: onjuist/verdraaiing. Er werd verder ook geen enkel gevecht nagespeeld. De namaak-nazi-eenheid die deelnam, was overigens nooit in Bussum actief tijdens WO-II. Verdraaiing van de historie dus, geschiedvervalsing.

Voor de organisatie achter Bussum Bridgehead, waarbij wij >>>AG: wij? Ik niet...<<< toen als webredacteur actief waren, was dit buitengewoon vervelend.
Het betrof hier de weergave van strijdhandelingen tussen Duitse -en Canadese eenheden, niet het naspelen van de activiteiten der Nazi's in concentratiekampen.
>>>AG-11: onjuist/verdraaiing. Bewuste leugen. Er was geen enkele 'weergave van strijdhandelingen'. Er waren wel namaaknazi, maar géén 'Duitse' eenheden.

Arthur Graaff bedient zich daarnaast graag van, wat men zou kunnen noemen, morele chantagemethoden. Hiermee bedoelen wij dat Graaff komt met een voorstel tot herdenking, bijvoorbeeld van een lokale Februaristakingherdenking of, in ons geval, de 75ste sterfdag van Ridder Militaire Willemsorde Lodewijk van Hamel, een suggestie waar moeilijk "nee" tegen te zeggen is.
>>>AG-12: onjuist/verdraaiing. Lasterlijke leugen, dus stevige poging tot reputatiebeschadiging. Bewijs ontbreekt. Voor de herdenking van L v Hamel hebben ongeveer zes mensen bedankt, simpelweg omdat ze niet op korte termijn konden. Zijn familieleden reageerden wel zeer positief, en vroegn op de hogte gehouden te worden van verdere gebeurtenissen. Daarover heb ik niets gepubliceerd.
In het geval van de herdenking van de sterfdag van Lodewijk van Hamel bij het kruis op de heide werden ook luitenant-kolonel M.E. Dieters, namens de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Anne Visser, raadslid van de gemeente Laren, waaronder het kruis valt, en Linda Theebe-Fisser, die een Lieux de mémoire schreef, uitgenodigd.
>>>AG-13: onjuist/verdraaiing. Ik heb ook ene drs M. de Groot uitgenodigd, historica te Naarden, die ook kwam. Zij heeft mij toen en de dagen erna niets gezegd of gevraagd over de herdenking, mijn motieven, of het aantal van de aanwezigen. Zij maakte en publiceerde foto's en tekst op haar Fb.

Wij stonden daar, Dieters, Visser, Theebe-Visser, Graaff en wij, alleen en min of meer voor joker op de heide bij het kruis omdat er geen of te laat pers en publiek uitgenodigd was.
>>>AG-14: onjuist/verdraaiing. Leugen. Poging tot reputatiebeschadiging. Bewijs ontbreekt. 'Voor joker'? Ik heb dat van geen enkele van de delenemrs gehoord. Ik had hen overigens allemaal geïnformeerd dat het om een kleine herdenking op korte termijn ging.

Bij dit soort aangelegenheden eigent Graaff zich bijeenkomsten min of meer toe en is er geen ruimte voor inbreng of een andere zienswijze van derden.
>>>AG-15: onjuist/verdraaiing. Poging tot reputatiebeschadiging. Bewijs ontbreekt. Niet bij mij geverifieerd.
_________________________________________

De herdenking van de Februaristaking in Hilversum
Drs M.A. de Groot

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de gemeente Hilversum moeilijk was een voorstel tot lokale herdenking van de Februaristaking af te wijzen.
>>>AG-16: onjuist/verdraaiing. Bewijs ontbreekt. MdG was er nooit bij en heeft haar aanname niet geverifieerd.

In het geval van Van Hamel hing het verwijt in de lucht dat de gemeente Laren (waaronder de locatie van het kruis valt) en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, bij afwezigheid, kennelijk geen interesse in haar gevallen burgers of militairen heeft.
>>>AG-17: onjuist/verdraaiing. Verzinsel, onbewezen. niet geverifieerd. Foutje nr zoveel: De locatie is overigens gemeente Hilversum. Mogelijk is Van Hamel destijds net op het Larens grondgebied gefusilleerd, maar het terrein was toen van Defensie, en viel toen niet onder een gemeente - er waren tgoen nog stukken Nederkland die direct onder het Rijk vielen.

Zoon Graaff
Toen Graaff het voorstel aan de gemeente Hilversum tot een lokale herdenking van de Februaristaking, die al uitgebreid in Amsterdam plaats vindt, deed moet het moeilijk zijn geweest deze gedachte af te wijzen.
>>>AG-18: onjuist/verdraaiing. Verzinsel, onbewezen. niet geverifieerd. Broertjes - een oude collega van de Volkskrant, waar ik ook enkele jaren gewerkt heb - was juist meteen heel enthousiast. Daarom stelde hij in 2016 ook de grootste en mooiste zaal van het raadhuis, de Burgerzaal, ter beschikking.
Objectief bezien voegt een dergelijke herdenking weinig toe aan de centrale bijeenkomst in Amsterdam, waar immers alle stakers al herdacht worden.
>>>AG-19: onjuist/verdraaiing. Verzinsel, onbewezen. niet geverifieerd bij Com Februaristaking A'dam. Ook nmiet geverifieerd bij het comit;é van de Zaanse herdenking, noch bij die van de IJmuidense, noch bij die van de Weesper herdenking.

Maar het verwijt, komend van een nazaat van een Februaristaker, dat de gemeente Hilversum zich, bij afwijzing, kennelijk niet bekommert om haar verzetshelden zal wel boven de gemeente Hilversum gezweefd hebben. En Graaff zou dit zeker breed hebben uitgemeten in de media.
>>>AG-20: onjuist/verdraaiing. Kwaadaardige, lasterlijke verzonnen aanname, onbewezen. niet geverifieerd. Poging tot reputatiebeschadiging. Zie ook AG-2 en AG-17.

Zoals al eerder gezegd valt met een dergelijk persoon, met een dubbele agenda en manipulatieve methodes, niet samen te werken, hetgeen dan ook gebleken is.
>>>AG-21: onjuist/verdraaiing. Leugen, Verzinsel, onbewezen. niet geverifieerd. Poging tot reputatiebeschadiging. Zie ook AG-2 en AG-17. Ik heb zeven jaar samengewerkt binnen de AFVN-BvA, al jaren als kernlid van Stop Racisme, als coördinator van de succesvolle actie 'Herdenk nazi's niet' om de holocausyontkenning in Venray-Ysselsteyn te stoppen, en ook enkele jaren als voorzitter van het succesvolle wijkcomité 'Dat haal je de koekkoek', en jaren binnen de Voedselbank Bussum, etc ....

Wij bewonderen burgemeester Broertjes dat hij de samenwerking nog vijf jaar heeft volgehouden - maar met personen als Arthur Graaff gaan de zaken van kwaad tot erger en raken mensen, evenementen en herdenkingen beschadigd.

>>>AG-22: deels onjuist/verdraaiing. Maar ook onbedoeld compliment - maar MdG poogt dit te gebruiken als reputatiebeschadiging. Maar uiteraard zijn veel acties tegen bijv. Pegida, de 'Indische' veteranenherdenking in Roermond (waarbij oorlogsmisdadigers als gen. Spoor worden geëerd), de nazibegraafplaats Ysselsteyn (Venray), tegen de het Ned. leger en Bundeswehr die daar meeherdenken, tegen de gem. B&W en raad van Venray die daaraan ook meedoen, of acties en protesten tegen het herdenken van o.m. 'Indische' oorlogmisdadigers uit de jaren 1947-1950 op 4 mei op de Dam niet bedoeld als compliment... Of tegen de handel in nazispullen op nazibeurzen (Houten), waar o.m. het programma Kassa zich tweemaal volledig achter heeft gesteld. Helaas is MdG sterk eenzijdig. Zij vemeldt niet dat ik de herdenking van de Februaristaking in Weesp gesteund heb, net als de oprichting van het Holocaust-namenmonument, dat ik meewerk aan de jaarlijkse demonstratie van 21 maart tegen racisme, dat ik een herdenking heb georgansieerd voor 'tante Truus' Wijsmuller-Meijer, en dat er in Venray-Ysselsteyn nu eindelijk gestopt is met de ruim 70-jarige systematische holocaustontkenning daar. Zie ook AG-2, AG-17 en AG-20.

Zie ook Youtube herdenking Februaristaking 2016 Hilversum
https://www.youtube.com/watch?v=wQRVMkH9pnA


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech