Kabinet stopt subsidie aan Palestijnse landbouworganisatie/Meten met twee maten

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 14/01/2022 01:04:52

Het is interessant om te zien, hoe de Bende van Rutte te werk gaat/van een Palestijnse landbouworganisatie de subsidie
stopzetten op grond van een aantal vage vermoedens mbt een gruwelijk incident, terwijl structurele oorlogsmisdadiger
en folteraar Israel vooral ''veilig'' moet zijn/Het bekende meten met twee maten/Tijd voor actie en fel ook!

KABINET ZET SUBSIDIE AAN PALESTIJNSE LANDBOUWORGANISATIE
STOP/METEN MET TWEE MATEN/BRIEF AAN COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/kabinet-zet-subsidie-aan-palestijnse-landbouw...

AAN:
DE TWEEDEKAMER COMMISSIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
VOORZITTER
COMMISSIELEDEN

Onderwerp: Het kabinetsbesluit tot stopzetting van de subsidie
aan de Palestijnse hulp en landbouw organisatie Union of
Agricultural Workers Committee
Eis:
Directe hervatting subsidie

Geachte Voorzitter
Geachte Commissieleden van de Tweede Kamercommissie voor
Buitenlandse Zaken,

Zelden ben ik zo verbijsterd geweest:
Niet alleen heeft het toen nog demissionaire kabinet, bij monde van de ministers Knapen [Buitenlandse Zaken] en de Bruijn [Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking] besloten op uiterst vage gronden, de subsidie aan
de Palestijnse landbouworganisatie UAWC te stoppen, nog schandelijker is
het evidente meten met twee maten, wat hier plaatsvindt!
[Buitenlandse Zaken]

Ten eerste de vaagheid van de argumentatie van de stopzetting van de
subsidie
Hiervoor sluit ik hieronder de brief in [waaruit ik citeer in de noten, zie voor gehele brief helemaal onderin]
die de ministers Knapen en de Bruijn op 5 januari anno Domini 2022 aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal hebben gezonden met als
titel ''Uitkomsten en kabinetsappreciatie extern onderzoek naar UAWC''
De stopzetting is gemotiveerd door vermeende banden tussen UAWC en
het PFLP [Volksfront voor de Bevrijding van Palestina], een Palestijnse
verzetsorganisatie tegen de Israelische bezetting, die op de Europese
terreurlijst staat. [1]

Uit de brief van de ministers blijkt echter, dat de gronden voor de stopzetting
van de subsidie de facto neerkomt op guilty by association [2], een
begrip, dat u ongetwijfeld kent.
Want nergens wordt overtuigend bewezen, dat er werkelijke
banden tussen UAWC en het PFLP zouden zijn.
U refereert aan een in 2019 plaatsgevonden bomaanslag op de
Westelijke Jordaanoever, waarbij een Israelisch meisje om het leven kwam.
Deze aanslag werd toegeschreven aan het PFLP en zou gepleegd zijn
door twee medewerkers van het UAWC.
Uit de ministeriele brief blijkt echter, dat zij nog niet veroordeeld
zijn [3], dus dat iedere conclusie sowieso voorbarig is.
Maar ook al zou dat WEL zo zijn, dan is het toch aan een collectieve
straf [4] grenzende veronderstelling, om daarvoor de hele organisatie
verantwoordelijk te stellen!
Verder vermeldt de ministeriele brief, dat UAWC dit trieste incident niet alleen zelf aan Nederland heeft gemeld, maar direct het dienstverband van betrokken
medewerkers [ondanks dat ze nog niet veroordeeld zijn] heeft opgezegd! [5]
Verder wordt in de brief benadrukt, dat er geen aanwijzingen zijn van
financiele stromen tussen UAWC en het PFLP of dat er enige sprake
zou zijn van ''organisatorische eenheid'' tussen deze twee genoemde
organisaties of met de ''militante tak van PFLP'' [6], dus waar praten we over?
En dan wordt in de brief nog gerefereerd aan het feit, dat de validiteit
van de Israelische bewijzen van een connectie tussen zes door israel beschuldigde Palestijnse organisaties [waaronder UAWC] en het PFLP
nog moet worden vastgesteld [7]
Ik wijs u in dit verband ook op de verklaringen van de VN Hoge Commissaris
voor de Mensenrechten, mevrouw M Bachelet en de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch,
alsmede de Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem [samen met
andere Israelische organisaties], die de Israelische beweringen ten
zeerste verwerpen. [8]

De ministeriele argumentatie, dat er ''medewerkers'' betrokken
zouden zijn bij [ik citeer] ''een organisatie, die tot de maatschappelijke
tak van PFLP zou behoren. [9]
Nog afgezien van het feit, dat mij dat niet bepaald strafbaar lijkt
[wat hebben zij dan voor ''misdrijf'' gepleegd?], is het wel heel raar,
dat de ministers dan verder die organisatie[s] niet noemen. [10]
Komt mi weinig geloofwaardig over

MAAR ER IS MEER!

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING/55 JAAR ISRAELISCH
BEZETTINGSGEWELD
WAAR IS DE MINISTERIELE AANVAL OP ISRAEL?

De ministers schrijven in de genoemde brief:

''Op 23 augustus 2019 kwam de 17-jarige Israëlische Rina Schnerb om het leven bij een bomaanslag op de Westelijke Jordaanoever, die wordt toegeschreven aan de PFLP. Niet lang na de aanslag, in september 2019, werden twee mannen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij die aanslag. Deze twee verdachten bleken werkzaam te zijn bij UAWC, waar, zoals hierboven vermeld, Nederland sinds 2007 een samenwerkingsverband mee heeft. Op dit moment loopt het proces tegen betrokkenen nog.'' [11]

Natuurlijk, aanslagen, waarbij burgers om het leven komen zijn
gruwelijk en in strijd met het Humanitair Oorlogsrecht [12], stel
nu even, dat die medewerkers schuldig bevonden zouden worden
[gezien de foltermethoden van de Israelische Overheid niet al te overtuigend [13], maar dat even daargelaten], maar meer dan idioot,
daarop een hele organisatie [UAWC] aan te spreken

MAAR DOORGETROKKEN, HOE ZIT HET MET ISRAEL?

Sedert de Israelische militaire bezetting in 1967 is er grof, systematisch
en misdadig legergeweld gepleegd tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking!

Ik noem maar EEN voorbeeld-er zijn er tallozen:

In de Israelische militaire aanval op bezet Gaza [14] ''Protective Edge''
[2014]heeft Israel zich schuldig gemaakt aan zware oorlogsmisdaden:
In de aanval op Gaza in 2014 zijn in twee maanden tijd 1391 Palestijnse burgers gedood, waaronder 526 kinderen [15], een VN school werd gebombardeerd [16], een ziekenhuis werd beschoten [17]

En dan heb ik het nog niet gehad over het Israelische
Apartheidsbeleid, folterpraktijken en andere oorlogsmisdaden,
het kolonistengeweld
[18]

Heb ik de decennialange landroof middels die illegale nederzettingen
al genoemd? [19]
Bij dezen.

EPILOOG

Ik denk, dat ik duidelijk ben geweest
Waar de ministeriele brief zich in bochten wringt om een
vermeende link te leggen tussen UAWC en PFLP en duizenden
arme Palestijnse boeren dupeert door de opzegging van de subsidie [20],
Waar een gruwelijk incident reden is om de subsidie van UAWC te stoppen, wordt in de brief niet alleen met geen woord gerept over de vernietigende en ontmenselijkende gevolgen van de Israelische bezetting,
er wordt zelfs geleuterd over ''een veilig Israel'' [21]

MET ANDERE WOORDEN
Meten met Twee Maten
Want als de ministers, tegenover de grootschalige Israelische misdaden
in aanmerking genomen, dezelfde maatstaven zouden aanleggen als
tav UAWC, waar sprake is van onbewezen misdaden, sprake is
van een eventuele samenwerking van enkele individuen
met de maatschappelijke tak van een organisatie, PLFP, die er nooit
geweest zou zijn, als er geen Israelische bezetting en kolonisatie
geweest was, dan zou Nederland allang iedere samenwerking
met Israel, economisch, cultureel en diplomatiek had moeten
opzeggen.

Dat meten met twee maten, die politieke en morele oneerlijkheid, vind
ik nog het stuitendst!

Dus ik herhaal:

Commissieleden, zet u ervoor in, deze beslissing van het nu
demissionaire kabinet terug te draaien en de subsidie aan UAWC te hervatten.

En zet u nu eens eindelijk in tegen de Bron van al deze Ellende

DRING AAN EN PLEIT VOOR EEN DIRECT EINDE
VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING!

Ik heb gezegd

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/kabinet-zet-subsidie-aan-palestijnse-landbouw...

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/kabinet-zet-subsidie-aan-palestijnse...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech