SADC Must Go ( Behoud Lutkemeerpolder)

Aankondiging, gepost door: nn op 15/12/2021 12:05:00

Wanneer: 15/12/2021 - 15:20

De Lutkemeerpolder III heeft geen koper, dankzij de verschillende acties van mensen vanuit de hele stad tegen Albert Heijn. Maar nu gaat de gemeenteraad en SADC toch door met de destructie!English below

Twee weken nadat Albert Heijn zich teruggetrokken heeft, heeft ambtenaar Marieke van Dornick grof gelogen in een ruimtelijke planning commissievergadering over de redenen om een weg te bouwen die direct door the laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam loopt. Toen mensen haar aanspraken op deze leugen, zei ze dat ze niet wist dat Ahold zich terug heeft getrokken. Als dat waar is, weet ze niet hoe ze haar werk moet doen. Als het niet waar is, probeert ze er letterlijk alles aan te doen om het werk in Lutkemeerpolder onomkeerbaar te maken. En dus, alle verzet tegen de plannen van decennia oud om het land te gebruiken voor industrie in plaats van voedselproductie.

Dit is schandalig! We weten dat directe actie werkt, we weten dat sabotage werkt. Elke dag brengen ze meer gereedschap en zand het land op en het is tijd dat we SADC, GEM BV en gemeente Amsterdam laten zien dat er mensen zijn overal in de stad die in verzet willen tegen deze absurde en verouderde plannen!

Elke dag zijn ze ook meer machines op het polder aan het plaatsen om een weg aan te leggen (dat is het eerste bedrijf beneden, KWS Infra). Technisch gezien heeft het werk om een weg aan te leggen geen vergunning nodig. Maar ook al heeft Amsterdam beloofd om niet te bouwen voordat er een koper is, in de rechtbank nietaldestemin (!!!), doen ze dit toch. Dit allemaal terwijl ze nog steeds GEEN koper hebben.

Hier zijn de namen van de bedrijven betrokken (waar we van weten, zoals sommige van jullie in de SOMO rapport hebben gelezen, gemeente amsterdam weigert om deze informatie van alle bedrijven en mensen die betrokken zijn en de lange geschiedenis van corruptie te delen. Zie: http://behoudlutkemeer.nl/wp-content/uploads/2018/10/Speculatie-en-malve... ) En hun adressen, telefoon nummers, emailadressen en social media waar mogelijk. Veel plezier!

KWS Infra B.V Interessant om te weten: Ook al werken ze in de polder VANDAAG, zie je er niks over op hun site in hun uitgebreide lijst van projecten.
Twitter: @KWS_Infra
Algemene contactgegevens:
020 569 4200
Wisselwerking 54
1112 XR Diemen

amsterdam@kws.nl

hoofdkantoor:
+31 347 35 73 00

GEM B.V. /Schiphol Area Development Company/ of een van de biljoen andere namen met hetzelfde adres.
Twitter: @SADC_NL
algemene contactgegevens:
Evert van de Beekstraat 356
11182CZ Schiphol

SEKU Bouw en Aannemingsbedrijf BV
algemene contactgegevens:
0299 323 386
info@sekubouw.nl

Julianaweg 141 R
1131DH Volendam

Thunnissen Bouw BV
Twitter: @Thunnissen_Bouw
algemene contact:
088 98 98 300
info@thunnissen.nl

Televisieweg 2
1322AC Almere

Wipperplein 10-14
2103 LR Heemstede

Nieuwbouw: Ontwikkeling
T 088 98 98 301 T 088 98 98 303
E bouw@thunnissen.nl E ontwikkeling@thunnissen.nl

We hebben al van platform Behoud Lutkemeer gehoord dat ze een actie hebben bij Stopera op woensdag the 22ste om 12:00. De nacht ervoor, op de 21ste tijdens zonsondergang (16:30), zullen WeSquash een actie houden op de polder in viering van de winterzonnewende en de vernietiging van de vruchtbare grond in de weg zitten.
Acties zullen moeten gebeuren elke dag om de werkzaamheden in de weg te zitten. Vind een maatje, pak je zwarte kledij en laat je stem horen. De meer de beter!!!

#SADCmustgo!

***ENGLISH***
Two weeks after Albert Heijn backed out of the plan civil servant Marieke van Dornick blatantly lied in a spatial planning commission meeting about the reason for carrying on with works to build a road going directly through the last fertile ground in Amsterdam. When she was called out on this lie she said she didn't know they had pulled out. If that's true she doesn't know how to do her job, and if it's not true she is literally doing everything she can to make the works in the Lutkemeerpolder irreversible, and thus end all resistance to the decades old plan to use that land for business instead of food production.

This is disgraceful! We know that direct action works, we know that sabotage works. Every day they bring more equipment and sand onto the land, and it's about time to show SADC, GEM BV, and the gemeente Amsterdam that there are people all over this city willing to get in the way of this absurd and outdated plan!

Every day they are bringing more machinery to the polder and preparing the land for the road ( that'll be the first company below, KWS Infra). Technically the work to prepare the road does not need a permit, and even though the city has promised over and over not to build unless there is a buyer, in court no less (!!!) they have NO buyer and are building anyway.

Here are the names of the companies involved (that we know of, as some of you may have read in the SOMO report, the Gemeente Amsterdam refuses to share the information of all the companies and people involved and the area has a long history of corruption. See: http://behoudlutkemeer.nl/wp-content/uploads/2018/10/Speculatie-en-malve... ) and their addresses, phone numbers, email addresses, and social media where possible. Have fun!

KWS Infra B.V Fun fact: Although they are definitely working in the polder TODAY they do not have this project listed on their extensive list of projects
Twitter: @KWS_Infra
Algemene contactgegevens:
020 569 4200
Wisselwerking 54
1112 XR Diemen

amsterdam@kws.nl

hoofdkantoor:
+31 347 35 73 00

GEM B.V. /Schiphol Area Development Company/ or a bajillion others names with the same address
Twitter: @SADC_NL
algemene contactgegevens:
Evert van de Beekstraat 356
11182CZ Schiphol

SEKU Bouw en Aannemingsbedrijf BV
algemene contactgegevens:
0299 323 386
info@sekubouw.nl

Julianaweg 141 R
1131DH Volendam

Thunnissen Bouw BV
Twitter: @Thunnissen_Bouw
algemene contact:
088 98 98 300
info@thunnissen.nl

Televisieweg 2
1322AC Almere

Wipperplein 10-14
2103 LR Heemstede

Nieuwbouw: Ontwikkeling
T 088 98 98 301 T 088 98 98 303
E bouw@thunnissen.nl E ontwikkeling@thunnissen.nl

We've already heard from Platform Behoud Lutkemeer that they plan to have an action at the Stopera on Wednesday the 22nd at 12:00, and the night before, the 21st at sunset (16:30) WeSquash will have an action to celebrate the solstice and interrupt the destruction of fertile soil.

But action must be taken everyday to slow the progress of the work. Find a buddy, grab your blacks and send a message. The more the better!!!

#SADCmustgo!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech