Lale Gul en haar obsessie met de ''witte'' bevolking/Over Omvolking, racisme,Islamofobie

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 15/12/2021 12:12:16

De bedreigde Turkse schrijfster Lale Gul is zowat heilig verklaard door de witte media en
Intelligentsia, niet zozeer omdat ze [terecht] heeft geschreven over haar onderdrukking, maar
omdat ze haar toontje meeblaast in het Islamofobe discours, Want wat ze er niet bij vertellen is, dat ze niet alleen
haar ouders als ''minderwaardig'' beschouwt, maar het ook niet vindt kunnen, dat allochtonen teveel kinderen
''uitpoepen'' Waaraan doet een dergelijke ontmenselijking van bevolkingsgroepen ook alweer denken?
Lees verder, als jullie mij niet geloven

LALE GUL/[LALE-TULP]/HAAR OBSESSIE MET ''DE WITTE BEVOLKING''/OVER OMVOLKING/OVER ISLAMOFOBIE

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/lale-gul-lale-tulp-haar-obsessie-met-de-witte...

Haar ouders hadden hoge verwachtingen van haar
Daarom noemden zij haar Lale [Tulp]

Hadden zij kunnen vermoeden, dat zij zo in een boek te kijk zouden'
worden gezet?

KORT SAMENGEVAT:

Natuurlijk heeft Lale Gul het recht te schrijven over de door haar ervaren
onderdrukking, maar ik vind het buitengewoon onsmakelijk, je moeder
in een boek aan te duiden als ''minderwaardig mens''
Denkt Gul soms, meer te zijn?'
Ze heeft WEL de genen van haar ouders en blijft een Turkse, of haar dat
nou bevalt of niet en hoezeer ook op handen gedragen door de al dan niet
Islamofobe witte ''IntellIgentsia''
Maar ronduit kwalijk vind ik de vrijwel collectieve stilte over de
racistische en fascistische Tweets, die ze in 2020 op Twitter
de Wereld in gezonden heeft.
Een Boekje open.

[Wie niet de hele achtergrond wil lezen, kan direct doorscrollen
naar onderen:
''TWEETS LALE GUL/OMVOLKING, RACISME, ISLAMOFOBIE, DISCRIMINATIE''

LALE GUL/ACHTERGROND

Lale Gul,de in Nederland woonachtige schrijfster ''met een Turkse migratie achtergrond'''', zoals men tegenwoordig zo mooi weet te zeggen, debuteerde met
haar roman ''Ik ga leven'' [1], waarin ze kritiek uitte op haar streng-islamitische
opvoeding. [2]
En aangezien zij na publicatie al gauw werd bedreigd [3], werd zij het troetelkind
van allerlei talkshows, ze kwam in het actualiteitenprogramma ''Op1'' [4],
de media omhelsden haar en ze genereerde een aandacht alsof er een tweede Dostojevski [5] was opgestaan.
Nou ben ik geen literair recensent, maar ik heb genoeg gelezen om
met een ter zake deskundig oordeel over romans te komen, en van de passage
ik geef het direct toe: ik heb het hele boek niet gelezen], die ik las, was ik
bepaald niet onder de indruk [6], maar dat terzijde.

Maar laten we eerlijk zijn:
Het ging al die talkshows, actualiteitenrubrieken en media ook niet
om haar niet bepaald indrukwekkende literaire prestaties, ook al stond won
ze dan de NS Publieksprijs [7]
Het ging en gaat ze maar om een Ding:
Hier is ALWEER een ex-moslima, die afgeeft op haar ouders, haar opvoeding
en haar achtergrond, waarbij de islamitische achtergrond als de Grote Boosdoener gezien wordt.
Alsof alle islamitische ouders hun kinderen op eenzelfde, onderdrukkende
manier opvoeden.
Alsof traditionalisme en cultuur synoniem zijn met religiebeleving.
Alsof er geen verschil zou zijn tussen orthodoxe Islam en wat meer
liberale religie beleving en alsof de religieuze beleving automatisch
zou leiden tot onderdrukking.

En net zoals met voormalig politica Hirsi Ali [8] en wolvin in
Schaapskleren Shirin Musa [9], kwamen en komen
natuurlijk hele en halve Islamofoben op Lale Gul af!
Ik noem hier TV reality ster Erica Meiland, met haar Kruistocht
tegen de hoofddoeken, die Lale Gul noemde [10] en burgemeester
Femke Halsema, die ook zo nu en dan dubieuze opmerkingen
over speciaal de Islam heeft gemaakt. [11]
Dat ook een Islamofobe website als Geen Stijl Lale Gul de hoogte
in stak, zal niemand, tenminste mij niet, verbazen. [12]

PASSAGE UIT HET BOEK

Ik geef het direct toe,
Ik heb het boek NIET gelezen, maar daar ging dit artikel
ook niet over.
Dit artikel gaat over een aantal opmerkelijke Tweets, die
een indruk geven van het wereldbeeld van Lale Gul.
Toch even over een Passage uit haar boek [wat ik
dan WEL gelezen heb] en wat een indruk geeft van haar mentaliteit:
Ik citeer schrijfster Lale Gul:
''
k kan me op dit punt niet langer beheersen, ik ben het zitten op het eeuwige zondaarsbankje en de constante stroom aan vernederingen en beschimpingen zat.
Ik kan niet dat beetje vertier, dat ik haalde uit m'n relatie,
ook nog prijsgeven.
Ik wil niet terug naar de tijd waarin ik Freek in de middag al moest
verlaten, om terug te keren naar Amsterdam om in de avond te werken.
zodat Vader me op kon halen zonder iets door te hebben.
'Ik begin haar uit te maken voor zieke psychopaat, controlfreak en
voor onnozele, achterlijke, bekrompen en simpelzielige vuige ezel
uit het boerengat van Turkije, die niets gewend is van de rechten en
gang van zaken, die hier gelden.
Ik maak haar uit voor minderwaardig mens, waar ik later veel spijt van zou krijgen',ik moet me eigenlijk beheersen, want zo geef ik mijn opponent voor
de zoveelste keer de gelegenheid in de martelaarsrol te kruipen straks,
als ze weer eens over mij zou klagen bij de buren en familieleden, en
natuurlijk alleen deze zaken zou uitlichten, omdat ze ruimschoots de gelegenheid zou krijgen, haar sullige benauwdheid tentoon te spreiden
achter mijn rug om. [13]

Nou gaat het mij er NIET om, dat Lale geen kritiek zou mogen
hebben op haar naar haar zeggen, onderdrukkende opvoeding,
maar ik vind het NIET normaal, dat men zich in een boek zo
over de ouders [hier de moeder] uitlaat:
''zieke psychopaat, controlfreak en
voor onnozele, achterlijke, bekrompen en simpelzielige vuige ezel
uit het boerengat van Turkije, die niets gewend is van de rechten en
gang van zaken, die hier gelden.''
EN
haar uitmaken voor ''minderwaardig mens'' [14]
Wie denkt Lale Gul wel, wie zij is?
Als HAAR MOEDER minderwaardig is, dan is zij het ook!
Wiens genen heeft zij geerfd, dan van haar vader en moeder?
Is er geen andere manier [nog los van het derderang taalgebruik]
waarop je de onderdrukkende rol van je moeder kan duiden?

Geen wonder, dat men dan in je gemeenschap niet blij met je is,
ook al vanwege het feit, dat Lale Gul haar boek [met deze vunzige taal dus]
schreef, terwijl ze nog bij haar ouders thuiswoonde. [15]
Achterbakser kan al haast niet.

Maar dat laat natuurlijk onverlet, dat iedere bedreiging aan het adres
van Gul, van welke aard ook [16], absoluut onacceptabel en verwerpelijk
is en blijft.
Laat daarover bij mij geen misverstand bestaan!

Nog een laatste opmerking voordat ik bij mijn eigenlijke doel.
de Tweets van Lale Gul, kom:
In een interview in het actualiteitenprogramma Op1 merkte Lale Gul,
naar aanleiding van de vraag, wat nou de aanklacht in haar boek
was, het volgende op:
[Ik citeer hier uit het Youtube filmpje]:
''[1.01]
Lale Gul:
''Ja.
''Nou, de aanklacht eh komt hierop neer.
Het is een hoofdpersoon, die dagelijks eh ruzie heeft met haar
familie, omdat ze bijvoorbeeld geen vriendje mag en al helemaal
geen Nederlands niet moslim vriendje, ze kan niet aandoen wat ze wil,
ze kan niet uitgaan, ze kan niet naar het strand gaan in normale badkleding
zeg maar, eh ze moet een hoofddoek om, als kind moest ze naar
de Koranschool eh ze kan...effe kijken...wat kan ze nog meer niet....eh
ze kan niet uitgaan, ze kan....''
[1.28]
[Interviewster]:
''Niet laat werken.....''
[1.29]
Lale Gul;;
''Ja, in de avond inderdaad niet laat buiten zijn, ze moet altijd liegen
als ze bij vrienden thuis wil, een wijntje wil doen....'' [17]
Waarom ik dit aanhaal?
Vanwege de absurditeit van haar redenaties:
Kijk, dat ze er zich tegen verzet, zelf geen vriendje te mogen hebben [zeker, ze is
nu 24 jaar, dus dat is wel wat bizar, lijkt mij] en ook niet vrij is
in de keuze van een vriendje, daar kom ik niet aan.
Dat ze zich daartoe in haar vrijheid beknot voelt, en dat ook IS.
onderstreep ik.
Maar ze haalt er ook onzinnige zaken bij:
Zo noemt zij:
'' eh ze moet een hoofddoek om, als kind moest ze naar
de Koranschool'' [18]

Ja Lale Gul, zo raar is dat niet, dat als je wordt opgevoed door
Islamitische ouders, dat zij jou hun normen en waarden meegeven.
Katholieke kinderen moesten ook naar de Katholieke Kerk, deden hun
Eerste Heilige Communie [19] en gingen naar
een Katholieke School, Protestantse kinderen gingen naar de Zondagsschool
en Joodse kinderen naar de Synagoge of Talmudschool.
Wat is daar nou onderdrukkend aan?
Maar het wordt NOG absurder, want Lale Gul merkt nog op in datzelfde
interview:
''''Ja, in de avond inderdaad niet laat buiten zijn, ze moet altijd liegen
als ze bij vrienden thuis wil, een wijntje wil doen....'' [20]
Nee GRAPJAS Lale Gul weet heel goed, dat je volgens de Islam geen
alcohol mag drinken [21] en dat dus haar ouders daar bezwaar tegen
hebben.......

VOORAFGAANDE AAN DE TWEETS

Dat was de achtergrond van Lale Gul, plus de fraaie epitheta [22]
[maar niet heus] aan haar ouders [23], de mensen, die er hoe
dan ook voor hebben gezorgd, dat ze geworden is, wat ze nu is.
Nu ga ik over tot iets ernstigers EN de reden, dat ik dit
artikel [ondanks andere drukte] dan toch maar heb geschreven
[ik wilde eerst aan een type als Lale Gul, die zich zo walgelijk
over haar ouders uitlaat en daarmee een hoop media aandacht genereert voorbijgaan, maar soms loopt het leven anders]

Lale Gul heeft namelijk MEER gedaan dan het schrijven van een
boek, waarmee je het eens kunt zijn of niet.
Ik vind het verder prima, haar vrijheid, maar heb felle kritiek
op de respectloze manier, waarop ze zich over haar ouders heeft uitgelaten EN
het feit, dat ze achterbaks genoeg was, bij haar ouders te blijven wonen, terwijl
ze ze voor rotte vis uitmaakte [24]

TWEETS LALE GUL/OMVOLKING, RACISME, ISLAMOFOBIE, DISCRIMINATIE

Iets anders [en dus de reden voor dit artikel] zijn de Tweets, die Lale
Gul de wereld in geslingerd heeft

Ik citeer enkele:

LINKSE GLOBALISTEN WILLEN HET CEMENT PERMANENT NAT HOUDEN:JE MOET NERGENS WORTEL SCHIETEN, NOOIT UITHARDEN.OP DIT MOMEMT IS 30 % VAN DE BABY’S, DIE GEBOREN WORDT, ALLOCHTOON.OP DEN DUUR ZORGT DAT VOOR CHAOS, WANT VERWATERING VAN EENGEDEELDE IDENTITEIT EN GESCHIEDENIS

VOLGENDE TWEET

DE TURK, DIE EEN WO-OPLEIDING HEEFT GEDAAN, 28 IS, HEEFT ALEEN RING OM ZIJN VINGER EN 3 KINDEREN GEPOEPT.DE NEDERLANDER IS OP ZIJN 36E NOG AAN HET ZUIPEN.REALITEITEN.DE ALLOCHTONEN ZULLEN ZEKER NOG DE KOMENDETWEE GENERATIES KINDEREN BLIJVEN POEPEN.

VOLGENDE TWEET

UITEINDELIJK GROEIT HUN AANDEEL HIER GESTAAG ENHEB JE TE MAKEN MET CONTROLEVERLIES, MACHTSVERLIES,STAATKUNDIGE DECADENTIE EN ACHTERUITGANG VAN JECIVILISATIE EN CULTUUR.SUCCES!

VOLGENDE TWEET

ALLEEN ONDERONTWIKKELDEN EN ALLOCHTONENPLANTEN ZICH VOORT, HET LIEFST MET NIET-ETNISCHENEDERLANDERS OOK NOG
TOEKOMST:
DOMME MENSEN MET GEEN ETNOTAALKUNDIG BEWUSTZIJN EN EEN VERWATERDE IDENTITEITHARD MAAR WAARJE HEBT TWEE KAMPEN:DEMOGRAFISCHE REALISTEN………EN LINKSE UNIVERSALISTEN.DIE WILLEN HET LIEFST ALLES VAN DE EIGEN IDENTITEITKAPOTMAKEN, ALLES MOET FLUIDE ZIJN, RAS, GENDER, ETNO-NATIONALISTISCHE IDENTITEITEN,ETC
DAT DOEN ZE IN EEN WERELD WAARIN ALLE GENEPOOLSENORM HOMOGEEN EN RACIAAL BEWUST ZIJN

VOLGENDE TWEET

ANDERE VOLKEREN OP EEN DAG OVER JE HEERSEN.DAT KRIJG JE MET HET STRUCTUREEL KAPOTMAKENVAN ALLES WAT TE MAKEN HEEFT MET DE EIGEN IDENTITEIT.DAT KRIJG JE MET OIKOFOBIE:GEEN LOYALITEIT AAN DEFENSIERESULTAAT VAN NORMALISERING VAN LINKS-GLOBALISTISCHGEDACHTEGOED

[25]

Moet ik hier iets aan toevoegen?
Het is te WALGELIJK voor woorden.
TE VIES OM MET EEN TANG AAN TE PAKKEN

Omvolking [26], fascistische taal over Turken en andere allochtonen,
die kinderen ''uitpoepen'', het roept herinneringen op aan de ontmenselijking
van Joden in de weerzinwekkende Nazi Propaganda film
''Der Ewige Jude''

U gelooft mij niet?

Dan een citaat:
[Uit het Engels vertaald]

''”This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind” [27]

Wat maakt ''allochtonen poepen kinderen'' minder extreem
dan ''”This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind” [28]

Beiden is ontmenselijking, beiden is fascistisch.

Zeg ik daarmee, dat Lale Gul een Telg is van de NSDAP? [29]

Neen, maar fascistisch is dit taalgebruik WEL

WAAR BLIJFT KRITIEK OP DEZE TWEETS IN DE MEDIA/
DE TALKSHOWS EN ANDERE VERDEDIGERS VAN
LALE GUL?

Want mij dan zo opvalt, is dat geen van die talkshows, geen
van de media, geen enkele van die politici of anderen, die Lale Gul
zo verdedigen, haar ook maar een kritische vraag hebben gesteld
over deze walgelijke Tweets.
En mij maken ze niet wijs, dat ze er niet van wisten.
Als ik, een eenvoudig Bloggertje, ze kan achterhalen,
kunnen zij, met al hun contacten en middelen, dat ook.

Maar de waarheid is, dat zij Lale Gul al heilig verklaard hadden,
ze moest martelares zijn, een toneelstukje, dat ze best aardig
kan spelen, zoals ik heb kunnen zien in het Interview bij Op1
[30]

CHAPEAU LALE GUL, JE ZOU ER ZO INTRAPPEN!

TOT INKEER?

Eerlijk is eerlijk, in een Tweetuitwisseling met Emine Ugur [31], heeft
Lale Gul afstand genomen van die kwalijke Tweets [32]
Daarover merkt zij op
[Ik citeer]:
''Hallo Emine, mijn ideeën en wereldbeeld staan allemaal beschreven in mijn boek. De jeugdzondes die naar boven worden gehaald sta ik niet meer voor, ik was idd even overtuigd door dit soort theorieën die ik openlijk heb overdacht. Is niet meer zo. Dankjewel!'' [33]

Dat is mooi natuurlijk, maar mij rest toch de vraag:

Heeft ze dit gedaan, omdat ze op Twitter werd ontmaskerd of
is het echt gemeend?
Ik kan niet in haar hart kijken, dus dat niet beoordelen

Toch is het duidelijk, dat Lale Gul veel meer is dan het boek,
dat ze geschreven heeft.

Niet lang daarvoor [want ze is vanaf januari 2020 pas op Twitter
op haar account staat ''joined january 2020]]
[34] heeft ze een aantal weerzinwekkende, racistische en fascistische
Tweets de wereld in geholpen [35], waarvan ze dan nu afstand
heeft genomen [36]

Maar noch de media, noch haar al dan niet Islamofobe supporters
heeft haar hierover kritisch bevraagd.

Dat geeft te denken, nietwaar?

Frontaal Naakt schrijft in zijn artikel over Gul

''Wit Nederland heeft weer een nieuwe trofee, een token van zijn eigen culturele en superieure superioriteit en de rechtvaardiging voor zijn moslimhaat, namelijk de jonge schrijver Lale Gül'' [37]

Ik denk, dat hij gelijk heeft

ASTRID ESSED

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/lale-gul-lale-tulp-haar-obsessie-met-de-witte...

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/lale-gul-lale-tulp-over-haar-obs...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech