Treedt op tegen mishandeling Palestijnse gevangenen!/Brief aan Tweede Kamerleden

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 15/06/2021 06:01:48

De mishandeling van Palestijnse gevangenen door bezettingsstaat Israel is jarenlang en structureel!
In 2019 bracht de Israelische krant Haaretz daarover onthutsende filmbeelden aan het licht, maar sindsdien
zijn die mishandelingen doorgegaan. Tijd om er de Tweede Kamer mee te confronteren!

TREEDT OP TEGEN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN!/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/treedt-op-tegen-mishandeling-palestijnse-geva...

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

Onderwerp: Israelisch gewelddadig optreden tegen Palestijnse gevangenen

[Deze mail is tevens gestuurd aan uw andere Tweede Kamer collegae,
met uitzondering van de partijen de PVV, Forum voor Democratie, JA21 en de Staatkundig Gereformeerde Partij, gezien hun standpunten in dergelijke zaken]

Geachte dames en heren,

Zoals u wellicht nog weet, wend ik mij wel vaker tot uw Tweede Kamer in
verband met het onrecht in verband met het Midden-Oostenconflict, maar ook
betreffende andere onderwerpen, de mensenrechten betreffende [1]
Meestal geef ik u dan een uitgebreide toelichting, waarin ik dieper inga op
allerlei internatiionaalrechtelijke aspecten [2]

In dit geval echter ga ik het kort[er] houden, omdat de zaak vrij simpel is:
Het betreft hier een schokkend geval van mishandeling van Palestijnse
gevangenen, waartegen u, binnen uw mogelijkheden uiteraard, moet
optreden en wel nu!

SCHOKKENDE BEELDEN/MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN

Mij bereikte het bericht over de schokkende mishandeling van Palestijnse
gevangenen in de Israelische gevangenis Ketziot [3] en de beelden daarvan werden gepubliceerd door de Israelische krant de Haaretz in zijn
Hebreeuwse editie [4]

Zie onder noot 5 de Beelden, die ook te zien zijn onder noot 6, op de site
van The Rights Forum en waarvan afbeeldingen op de Hebreeuwse editie
van de Haaretz, noot 7

Wat u ziet is overduidelijk:
Gevangenen worden over de grond gesleept, op een hoop gegooid en
mishandeld.
Wat u ziet is onacceptabel!

De zaak, die dateert uit 2019 [8] naar buiten is gebracht door de Haaretz [waarvoor van mijn
kant waardering], werd ''onderzocht''
''Onderzocht'', schrijf ik tussen aanhalingstekens, omdat dat ''onderzoek''
geen naam mocht hebben, waardoor de term ''in de doofpot stoppen'',
beter gekozen is.

In een redactioneel artikel schrijft de Haaretz daarover:

''It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug. [9]

EN

''It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.'' [10]

STRUCTUREEL

Hoewel dit incident al erg genoeg is, staat het niet op
zichzelf, maar is dit Israelische gewelddadige optreden
jegens Palestijnse gevangenen structureel.
Amnesty International schrijft hierover in haar Jaaroverzicht 2020 onder andere:
''The Israeli authorities arbitrarily detained in Israel thousands of Palestinians from the OPT, holding hundreds in administrative detention without charge or trial. Torture and other ill-treatment of detainees, including children, were committed with impunity.'' [11]

Dit is zeer ernstig
Daar moet tegen worden opgetreden, waarde Tweede Kamerleden,
want ik hoef u niet uit te leggen dat het, los van de bestialiteit, ingaat
tegen alle mogelijke internationale Verdragen! [12]

UW INZET

Van u als Kamerleden verwacht ik, dat u dit structurele Israelische'
geweld tegen Palestijnse gevangenen, waarbij ook hoort structurele
foltering bij ondervraging [13], op alle u ten dienste staande middelen
aankaart, zoals het stellen van Kamervragen en wat dies meer zij, zoals
ijveren voor de opschorting van het Associatie Verdrag met Israel
[dat een mensenrechtenclausule heeft] [14], mocht Israel
hiermee doorgaan.

Te lang heeft dit onrecht voortgeduurd en u kunt er niet van wegkijken.
U hebt een Eed of Belofte afgelegd op de Grondwet, waarin artikel 90:
''De Nederlandse regering bevordert de Internationale Rechtsorde'' [15]

Ik reken op uw inzet

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

NOTEN

VOOR UW GEMAK LINKS NAAR NOTEN 1 T/M 15

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-15-bij-brief-aan-tweede-kamerlede...

ZIE OOK VOOR NOTEN

https://www.dewereldmorgen.be/community/noten-1-t-m-15-bij-brief-aan-twe...


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech