No Border Network weekend

Aankondiging, gepost door: no borders! op 22/05/2012 05:11:39

Wanneer: 01/06/2012 - 19:00 t/m 03/06/2012 - 19:00

No Border Netwerk weekend: 1-3 juni in Den Dolder

Van vrijdag 1 t/m zondag 3 juni 2012 zal een No Border-weekend gehouden worden over verzet en protest tegen het huidige migratiebeleid.

(english below)

Doel is te praten over de strategie van dit verzet in de toekomst en het opstarten van een Nederlands No Border-netwerk: een nauwere samenwerking tussen groepen en individuen zodat informatie en kennis snel uitgewisseld kunnen worden en structuren voor snelle mobilisatie ontstaan. Naast discussie staat ook een lawaaidemonstratie bij Kamp Zeist op het programma. Wanneer het actiekamp in Ter Apel nog voortduurt, zal bovendien het geplande zondagprogramma vervallen ten gunste van een gezamenlijke trip daarheen om
de actie te ondersteunen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Den Dolder, vlakbij Utrecht
(routebeschrijving wordt toegemaild bij aanmelding).

Een strategiediscussie is wat ons betreft noodzakelijk om te leren van de goede en slechte aspecten en om van daaruit een strategie voor de toekomst te bespreken. Het weekend is verder bedoeld om vorm te geven aan een No Border Netwerk-structuur: een netwerk dat uitgaat van enkele gemeenschappelijke
ideeën, maar dat ook ruimte geeft voor een ieder om de activiteiten uit te voeren die zij/hij ziet zitten.
Het doel van het Netwerk is te komen tot een samenwerking tussen groepen en individuen zodat informatie en kennis snel uitgewisseld kan worden. Bij acute vragen kan men een beroep doen op het Netwerk. Daarnaast kan het een belangrijke rol vervullen in de mobilisatie van mensen op het moment dat er actie-initiatieven zijn. Een goede start is wat betreft alvast gemaakt met de lawaaidemobustour langs
drie detentiecentra op zondag 6 mei jl.

Naast discussie, waarmee de zaterdag gevuld zal zijn, is er ruimte voor een actiebrainstorm (vrijdagavond). We zullen echter niet alleen praten, maar ook doen: voor zaterdagavond staat een lawaaidemonstratie bij het nabijgelegen detentiecentrum Kamp Zeist in Soesterberg gepland.

Op zondag zullen diverse workshops gegeven worden, over de situatie omtrent Frontex (informatie over Boats4People), de situatie in detentiecentra, de schakels tussen hulpverlening en actie, blacklisting en
connecties met andere vlakken van sociale strijd. Ook de actuele stand van zaken met betrekking tot de actie die nu plaatsvindt in Ter Apel zal uiteraard aan de orde komen. Mocht het actiekamp daar tegen die tijd nog bestaan, dan vervallen de workshops en zullen we gezamenlijk afreizen naar Ter Apel om de actie daar te ondersteunen.

Wil je komen? Meld je dan, uiterlijk zondag 27 mei aan via een mail naar: noborder-nl@riseup.net. Hier kun je ook naar toe mailen mocht je nog vragen hebben.

Hopelijk zien we je tijdens dit weekend!

* ENGLISH *

No Border Network weekend: june 1-3, Den Dolder

Friday 1st to Sunday 3rd of June there will be a No Border weekend about resistance and protest against the current migration policy.

It's goal is to discuss strategies of this resistance in the future and to start up a No Border network in the Netherlands: a closer cooperation between groups and individuals, so that information and knowledge can be exchanged faster and structures for faster mobilization will come into existence.

Except for discussion, we also plan a noise demo at Kamp Zeist. If the action camp at Ter Apel is still there, we will drop the planned Sunday program in favor of a jointly trip over there to support the action.

The meeting will take place in Den Dolder, close to Utrecht.
(route description will be mailed to you upon listing.)

We feel that a discussion about strategy is necessary so we can learn from the good and the bad aspects in order to be able to talk about a strategy for the future. The weekend is also aiming to shape a No Border network structure: a network that presumes some shared ideas, but also has room for everyone to act as they want.
The goal of the network is to come to a collaboration between groups and individuals so that information and knowledge can be exchanged faster. For acute requests we can then appeal to the network.
Also it can play an important role in the mobilization of people when there is an action initiative. A good start is made with the noise demo tour to three detention centers on Sunday may 6th.

Aside of discussion, which will fill the Saturday, there is room for an action brainstorm (friday night). We will however not just talk, but also act: Saturday night we've planned a noise demo at the nearby detention center Kamp Zeist in Soesterberg.

On Sunday there will be several workshops, about the situation regarding Frontex (info about Boats 4 People), the situation in detention centers, the connection between aid and action, blacklisting, and connections to other areas of social struggle. Also the up to date situation regarding the action that now takes place in Ter Apel will come up for discussion. If the action camp is still there by the time, then the Sunday workshops will be dropped and we will jointly travel to Ter Apel to support the action there.

Do you want to come? Than please sign up at the latest on Sunday May 27th via email at noborder-nl@riseup.net. You can also mail us if you have any questions.

We hope to see you during this weekend!

Tags: migration no border network Ter Apel

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech